OSD sąranka. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

OSD sąranka. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.

SVARU!

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

2

Navi Key (Naršymo klavišas)

Monitorius turi naršymo klavišą – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame

(OSD) meniu.

Naršymo klavišas

2-2

Toliau pateikiamos naršymo klavišo numatytosios nuostatos.

Naršymo klavišas

Spartusis klavišas

(Kai OSD meniu yra išjungtas)

Vidurinis mygtukas

Pagrindinis OSD meniu

Pagrindiniai veiksmai

(Kai OSD meniu yra įjungtas)

■ Papildomų meniu atidarymas

■ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

OSD sąranka

2-3

2-2

OSD sąranka

Naršymo klavišas

Aukštyn

Žemyn

Kairėn

Dešinėn

Spartusis klavišas

(Kai OSD meniu yra išjungtas)

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Input Source

(Įvesties šaltinis)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą ir uždaryti meniu nepritaikę jokio režimo efekto, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami uždaryti , paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

Pagrindiniai veiksmai

(Kai OSD meniu yra įjungtas)

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Leidžia nustatyti aukštesnes funkcijų vertes

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Leidžia nustatyti žemesnes funkcijų vertes

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Rodomo meniu uždarymas

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Papildomų meniu atidarymas

2-3

2-4

Naudotojai gali atidaryti OSD meniu ir patys suprogramuoti savus naršymo sparčiuosius klavišus. Toliau pateikiama daugiau sparčiųjų klavišų parinkčių.

Naršymo sparčiųjų klavišų parinktys

Brightness

(Šviesumas)

Veiksmai

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte vertę ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei norite įjungti Atnaujinimo dažnio funkciją, arba mygtuką su rodykle kairėn, jei norite ją išjungti.

Information of Screen

(Ekrane rodoma informacija)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei norite įjungti šią funkciją, arba mygtuką su rodykle kairėn, kad ją išjungtumėte.

OSD sąranka

2-5

2-4

OSD sąranka

OSD sąranga naudojant naršymo klavišą

Paspauskite vidurinį naršymo klavišo mygtuką, jei norite atidaryti pagrindinį ekraninį

(OSD) meniu. Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn sureguliuokite pageidaujamų funkcijų meniu pagal savo asmenines reikmes.

h

Gaming (Žaidimas)

1-o lygio meniu

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

2-to / 3-io lygio meniu Aprašas

User (Naudotojo nustatytas)

FPS

Racing (Lenktynės)

RTS

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

RPG Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

OFF (IŠJUNGTI )

Normal (Normalus)

Strong (Intensyvus)

Strongest (Intensyviausias)

A�I�

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

■ Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra rekomenduojama žaidžiant FPS žaidimus.

■ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui.

Fastest (Greičiausias)

■ Ši funkcija rekomenduojama FPS ir lenktynių žaidimams.

■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija, parinktis Atsako laikas neveiks ir bus pilkos spalvos.

2-5

2-6

1-o lygio meniu

Anti Motion Blur

(Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

FreeSync

2-to / 3-io lygio meniu

Location

(Vieta)

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

Customize

(Pritaikyti)

OFF (IŠJUNGTI)

ON (ĮJUNGTI)

Location

(Vieta)

(OFF) (IŠJUNGTI )

(ON) ( ĮJUNGTI )

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

Customize

(Pritaikyti)

OFF (IŠJUNGTI)

15:00 00:01-99:59

30:00

45:00

60:00

None (Jokios)

Icon (Piktograma)

Position (Padėtis)

Reset (Atkurti)

(OFF) (IŠJUNGTI )

Aprašas

■ Jei Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija yra Įjungta, šviesumo reguliuoti negalima.

■ Jei ekrano atnaujinimo dažnis yra mažesnis nei 75 Hz, Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcijos įjungti negalima.

■ Ši funkcija rekomenduojama kino filmams žiūrėti, FPS ir lenktynių žaidimams.

■ Kartu negalima naudoti funkcijos Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas.

■ Funkcijos Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas ir funkcijos FreeSync vienu metu naudoti negalima.

■ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį veikiant bet kuriam režimui.

■ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Padėtį galima nustatyti

OSD meniu. Paspauskite vidurinį mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta.

■ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu.

■ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui.

■ Nustatę laiką, paspauskite vidurinį mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti.

■ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Naudotojas gali pats pasirinkti vietą.

■ Naudotojas gali nustatyti ekrano pagalbos funkciją veikiant bet kuriam režimui.

■ Numatytoji ekrano pagalbos funkcijos nuostata yra Jokios.

■ Nustačius Atkitaisyti, Piktograma bus atitaisyta ir rodoma centre.

■ Nustačius Padėtis, OSD meniu bus uždarytas ir ekrane bus rodoma tik „Piktograma“ nuostatai Padėtis sureguliuoti, kol paspausite vidurinį mygtuką, kad nustatymo langas būtų išjungtas ir vėl pasirodytų OSD meniu.

(ON) ( ĮJUNGTI )

■ Numatytoji nuostata yra Išjungti. „FreeSync“ yra bendras jungiklis; nustačius HDMI parinktį

IŠJUNGTI, kiekvienas įvesties šaltinis taip pat bus IŠJUNGTAS.

■ Naudojant NVIDIA vaizdo plokštę, G-SYNC veiks tik suaktyvinus „DisplayPort“ prievadą.

■ Įjungus „FreeSync“ bus paveikta nuostata

Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas.

OSD sąranka

2-7

2-6

OSD sąranka h

Professional (Profesionalusis nustatymas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Pro Mode

(Profesionalo režimas)

User (Naudotojo nustatytas)

Reader (Skaitytojas)

Cinema (Kinas)

Designer (Dizaineris)

Eye Saver

(Regėjimą tausojantis režimas)

HDCR

Anti Motion Blur

(Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas)

Image

Enhancement

(vaizdo tobulinimas)

Aprašas

Numatytasis režimas. Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

(

(

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

(

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

(OFF)

IŠJUNGTI )

(ON) ( ĮJUNGTI )

■ Regėjimą tausojantis režimas saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo. Įjungus Regėjimą tausojantį režimą, nustatoma šiltesnė (geltonesnė) ekrano spalvų temperatūra.

■ Naudotojas gali nustatyti regėjimą tausojantį režimą veikiant bet kuriam režimui.

(OFF)

IŠJUNGTI )

(ON) ( ĮJUNGTI )

■ Pasirinkus Profesionalo režimo nuostatą Skaitytojas, privaloma įjungti Regėjimą tausojantį režimą.

■ Naudotojas gali nustatyti HDCR veikiant bet kuriam režimui.

■ HDCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama vaizdų kontrastingumą.

(OFF)

IŠJUNGTI )

(ON) ( ĮJUNGTI )

■ Kai HDCR yra Įjungta, Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks.

■ Vienu metu HDCR ir Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcijų naudoti negalima.

■ Jei Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija yra

Įjungta, šviesumo reguliuoti negalima.

■ Jei ekrano atnaujinimo dažnis yra mažesnis nei 75 Hz,

Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcijos įjungti negalima.

■ Ši funkcija rekomenduojama kino filmams žiūrėti, FPS ir lenktynių žaidimams.

■ Kartu negalima naudoti funkcijos Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas.

OFF (Išjungti)

Weak (Silpnas)

Medium (Vidutinis)

■ Funkcijos Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas ir funkcijos „FreeSync“ vienu metu naudoti negalima.

■ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų pakraščius, kad jie būtų ryškesni.

■ Naudotojas gali nustatyti vaizdo tobulinimo funkciją veikiant bet kuriam režimui.

Strong (Intensyvus)

Strongest

(Intensyviausias)

2-7

2-8 h

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu

Brightness

(Šviesumas)

Contrast

(Kontrastas)

Sharpness

(Ryškumas)

2-to / 3-io lygio meniu

0-100

0-100

0-5

Color Temperature

(Spalvų temperatūra)

Cool (Šalta)

Normal (Normalus)

Warm (Šilta)

Custamization

(Pritaikymas)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Ekrano formatas)

Auto (Automatinis)

4:3

16:9

21:9

Aprašas

■ Naudotojas gali reguliuoti Šviesumą esant

Naudotojo, RTS, RPG ir Skaitytojo režimams.

■ Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks, jei įjungsite Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo ir HDCR funckiją.

■ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet kuriam režimui.

■ Naudotojas gali nustatyti ryškumą veikiant bet kuriam režimui.

■ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina detales.

■ Numatytoji Spalvų temperatūros nuostata yra

Normali.

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

■ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą veikiant Pritaikymo režimui.

■ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

h

Input Source (Įvesties šaltinis)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

HDMI1

HDMI2

Netaikoma Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

DP

Type-c (C tipas)

Auto Scan

(Automatinė paieška)

(OFF)

(Išjungti)

(ON)

(Įjungti)

Naudotojas gali paspausti „naršymo klavišą“, tada pasirinkto įvesties šaltinį esant toliau nurodytai būsenai:

■ Kai „Automatinė paieška “yra „Išjungta“ ir monitorius veikia energijos taupymo režimu.

■ Kai monitoriaus ekrane rodomas pranešimo langas

„Nėra signalo“.

OSD sąranka

2-9

2-8

OSD sąranka h

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu

Aukštyn

Žemyn

Kairėn

Dešinėn

2-to lygio meniu

OFF (Išjungti)

Brightness (Šviesumas)

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

Alarm Clock (Žadintuvas)

Input Source

(Įvesties šaltinis)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Information On Screen

(Ekrane rodoma informacija)

Aprašas

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko aukštyn parinktis yra žaidimų režimas.

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko žemyn parinktis yra

Ekrano pagalba.

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn parinktis yra

Žadintuvas.

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties šaltinis.

■ Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius OSD meniu. h

Setting (Nuostata)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Language (Kalba) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Netrukus bus daugiau kalbų)

0-5 Transparency

(Skaidrumas)

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

5–30 s

Aprašas

■ Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų.

■ Naudotojas privalo paspausti vidurinį mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.

■ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą. Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.

Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam režimui.

Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant bet kuriam režimui.

2-9

2-10

RGB LED diodai)

(RGB šviesos

Power Button

(Įjungimo mygtukas)

Information

On Screen

(Ekrane rodoma informacija)

Reset (Atkurti)

Type-c Switch (C tipo jungiklis)

(OFF)

( IŠJUNGTI )

Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų nuostatas –

Įjungti arba Išjungti.

(

(ON)

( ĮJUNGTI )

OFF (Išjungti)

Standby (Budėjimo režimas)

(OFF)

IŠJUNGTI )

Jei nustatyta IŠJUNGTI, paspaudus maitinimo mygtuką, monitorius bus išjungtas.

Jei nustatyta Budėti, paspaudus maitinimo mygtuką, bus išjungta ekrano plokštė ir foninis apšvietimas.

■ Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma dešinėje ekrano pusėje.

■ Naudotojas funkciją Ekrane rodoma informacija gali įjungti arba išjungti.

■ Numatytoji nuostata yra Išjungti.

(ON)

( ĮJUNGTI )

YES (TAIP)

NO (NE)

„2Lane“

„4Lane“

Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui.

Pasirinkite šią nuostatą prijungdami prie mobiliojo įrenginio

(pavyzdžiui, mobiliojo telefono), kuris turi C tipo vaizdo išvesties lizdą.

Numatytasis C tipo jungiklis yra „4Land“. Pasirinkite šią nuostatą prijungdami prie mobiliojo įrenginio, kuris turi C tipo vaizdo išvesties lizdą.

OSD sąranka

PB

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals