Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

ii

Predgovor

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Avtorske pravice © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse pravice so pridržane. Uporabljeni logotip MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse druge omenjene blagovne znamke in nazivi so lahko blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Garancija za točnost in celovitost ni niti izrecna niti nakazana. Podjetje MSI si pridržuje pravico do sprememb tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Pregled

Pregled

V1�0

Datum

2020/02

Tehnična podpora

Če se pri vašem izdelku pojavi težava, ki je ne morete odpraviti s pomočjo rešitev, navedenih v navodilih za uporabnika, se obrnite na kraj nakupa ali lokalnega distributerja.

Za dodatna navodila lahko obiščete tudi spletno mesto https://www.msi.com/support/.

iii

iv

Varnostna navodila

Skrbno in temeljito preberite varnostna navodila.

Upoštevati je treba vsa opozorila in svarila na napravi in v navodilih za uporabnika.

Servisna dela naj izključno opravlja usposobljeno osebje.

Priložena navodila za uporabnika shranite za morebitno kasnejšo rabo.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.

Pred nastavitvijo napravo položite na trdno ravno površino.

Preden napravo priklopite v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost v varnem območju in pravilno nastavljena na vrednost 100~240 V. Zatiča ozemljitvenega vodnika ne odklopite iz vtiča. Naprava mora biti priklopljena v ozemljeno omrežno vtičnico.

Če naprave določeni čas ne boste uporabljali, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice ali izklopite stensko vtičnico, da dosežete ničelno porabo energije.

Ventilator na napravi je namenjen konvekciji zraka in za preprečevanje pregrevanja naprave. Ne prekrivajte ventilatorja.

Naprave ne puščajte v prostoru z naravno temperaturo nad 60 O saj lahko to napravo poškoduje.

C ali pod -20 O C,

OPOMBA: Najvišja obratovalna temperatura znaša okoli 40 O C�

Pri čiščenju naprave obvezno izvlecite električni vtič. Za čiščenje naprave namesto industrijskih kemičnih sredstev uporabite mehko krpo. V odprtine nikoli ne zlivajte tekočine, saj to lahko poškoduje napravo ali povzroči električni šok.

Napajalni kabel postavite tako, da je malo verjetno, da bi ga lahko pohodili ljudje.

Ne postavljajte ničesar na napajalni kabel.

Predgovor v

iv

Predgovor

Močnih magnetnih ali električnih predmetov nikoli ne približujte napravi.

Napajalni kabel ali vtič je poškodovan.

V notranjost naprave je vdrla tekočina.

Naprava je bila izpostavljena vlagi.

Naprava ne deluje dobro ali je v skladu z navodili za uporabo ne morete

◙ usposobiti za delovanje.

Prišlo je do padca ali poškodbe naprave.

Na napravi so očitni znaki loma.

Lastnosti zelenega izdelka

Zmanjšana poraba električne energije med uporabo in v stanju pripravljenosti

Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in ljudi

Napravo je mogoče zlahka razstaviti in jo reciklirati

Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja

Podaljšana življenjska doba izdelka zaradi preprostih posodobitev

Manjši delež odpadkov zaradi politike ponovnega prevzema izdelkov

Okoljska politika

Izdelek je bil zasnovan za ustrezno ponovno uporabo delov in recikliranje ter ga ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči med odpadke.

Uporabniki se morajo za recikliranje in odstranjevanje izdelkov po poteku njihove življenjske dobe obrniti na lokalno pooblaščeno mesto za zbiranje.

Obiščite spletno mesto družbe MSI in poiščite najbližjega distributerja, pri katerem lahko dobite dodatne informacije v zvezi z reciklažo.

Uporabniki nam lahko glede informacij v zvezi s pravilnim odstranjevanjem med odpadke, politiko ponovnega prevzema, recikliranjem in razstavljanjem izdelkov družbe MSI tudi pišejo na naslov [email protected].

v

★ Opozorilo! Pretirana uporaba zaslonov ima lahko negativen vpliv na vid.

★ Priporočila:

1� Ko uporabljate zaslon, si vsakih 30 minut vzemite 10 minut odmora.

2� Otroci, mlajši od 2 let, naj zaslona ne uporabljajo. Uporabo zaslona pri otrocih, starih 2 leti in več, omejite na manj kot 1 uro na dan.

vi

Znak skladnosti CE

Ta naprava je v skladu s zahtevami, določenih v direktivi Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (2014/30/EU), Direktivi nizki napetost (2014/35/EU), Direktivi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (2009/125/ES) in Direktivi RoHS (2011/65/EU). Ta izdelek je bil preizkušen in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z usklajenimi standardi za opremo za informacijsko tehnologijo, ki so bili objavljeni v okviru direktiv v Uradnem listu Evropske unije.

FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B, ki so določene v 15. delu pravil komisije FCC. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskem okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in v primeru, da ni nameščena in uporabljena skladno s temi navodili lahko povzroči škodljivo motenje radijskih zvez. Vendar pa ni zagotovila, da ob določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema moti sprejem radijskega ali televizijskega signala, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od navedenih ukrepov:

■ Spremenite usmerjenost ali prestavite sprejemno anteno.

■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

■ Opremo priključite v vtičnico, ki ni na istem tokokrogu kot vtičnica, v katero je priključen sprejemnik.

■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijsko-televizijskega tehnika�

Obvestilo 1

Spremembe in predelave, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Obvestilo 2

Da bi zagotovili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, morate uporabljati zaščitene vmesniške kable in električni kabel za izmenično napetost.

Naprava izpolnjuje zahteve 15. dela pravil komisije FCC. Na delovanje vplivata naslednja pogoja:

1� ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

2� ta naprava mora sprejeti vse zaznane motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Predgovor vii

vi

Predgovor

Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)

V skladu z Direktivo Evropske Unije o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2012/19/EU, ki je veljavna od 13. avgusta 2005, izdelkov

»električne in elektronske opreme« ni več dovoljeno odstranjevati med običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe prevzamejo nazaj.

Informacije o kemičnih snoveh

V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je Uredba EU REACH (Uredba ES št.

1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), podjetje MSI zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v izdelkih na naslovu: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals