התחלת עבודה. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

התחלת עבודה. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz
Optix ‫סדרת‬
LCD ‫צג‬
Optix MAG301CR2 (3CB4)
‫תוכן עניינים‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים��������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫גרסה ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫תמיכה טכנית �������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫הוראות בטיחות ����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫תאימות לתקן ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������� CE‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו �����������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫הצהרת ‪vi���������������������������������������������������������������������������������������������������������� WEEE‬‬
‫מידע על חומרים כימיים������������������������������������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫התחלת עבודה ����������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫תכולת האריזה���������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫התקנה של מעמד הצג ����������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫כוונון הצג ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-4‬‬
‫סקירה כללית של הצג �����������������������������������������������������������������������������������������������‪1-5‬‬
‫חיבור הצג למחשב ���������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-7‬‬
‫הגדרות תפריט המסך ������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫‪( Navi Key‬לחצן ניווט)����������������������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫‪ii‬‬
‫הגדרת תפריט המסך באמצעות לחצן הניווט �����������������������������������������������������������������‪2-5‬‬
‫נספח������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫מפרט���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫מצבי תצוגה מוגדרים מראש���������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫פתרון בעיות ������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-5‬‬
‫הקדמה‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים‬
‫‪ Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd.‎‬כל הזכויות שמורות‪ .‬לוגו ‪ MSI‬שנעשה בו שימוש הוא סימן‬
‫מסחרי רשום של‪Micro-Star Int’l Co., Ltd.‎‬‏‪ .‬כל יתר הסימנים והשמות הנזכרים הם סימנים מסחריים‬
‫של הבעלים הרלוונטיים‪ .‬איננו נושאים אחריות מפורשת או משתמעת בגין שגיאות או חוסרים‪MSI .‬‬
‫שומרת את הזכות לערוך שינויים במסמך זה ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫גרסה‬
‫‬
‫גרסה‬
‫‬
‫גרסא ‪1.0‬‬
‫תאריך‬
‫‪2020/07‬‬
‫תמיכה טכנית‬
‫אם מתעוררת בעיה עם המוצר ולא ניתן למצוא פתרון במדריך למשתמש‪ ,‬פנה למקום הרכישה או‬
‫למשווק מקומי‪ .‬לחלופין‪ ,‬בקר בכתובת‪ https://www.msi.com/support/‎‬לקבלת הכוונה נוספת‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫◙קרא בעיון את ההוראות הבאות והקפד לציית להן באופן מלא‪.‬‬
‫◙יש לציית לכל האזהרות שמופיעות על המכשיר או במדריך למשתמש‪.‬‬
‫◙תיקונים יבוצעו על‪-‬ידי אנשי מקצוע מוסמכים בלבד‪.‬‬
‫שמור את המדריך למשתמש אשר צורף לאריזה לצורך עיון בעתיד‪.‬‬
‫למניעת סכנת התלקחות או התחשמלות‪ ,‬יש להרחיק מכשיר זה מתנאי לחות וטמפרטורות‬
‫גבוהות‪.‬‬
‫לפני התקנת המכשיר‪ ,‬הנח אותו על משטח שטוח ויציב‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙לפני חיבור המכשיר לשקע חשמל‪ ,‬ודא שמתח רשת החשמל נמצא בטווח הבטוח של‬
‫‪ ‎100-240‬וולט‪ .‬אין לכופף‪ ,‬לפרק‪ ,‬או לנתק את שן ההארקה של תקע החשמל‪ .‬יש לחבר‬
‫את המכשיר לשקע חשמל מאורק‪.‬‬
‫◙תמיד יש לנתק את כבל החשמל או לכבות את אספקת החשמל מהשקע אם לא צפוי‬
‫להיעשות במכשיר שימוש למשך פרק זמן ממושך‪ ,‬למניעת צריכת חשמל‪.‬‬
‫המאוורר שבמכשיר משמש לערבול אוויר ולמניעת התחממות‪-‬יתר של המכשיר‪ .‬אין לכסות‬
‫את המאוורר‪.‬‬
‫אין להשאיר את המכשיר בסביבה לא ממוזגת כשטמפרטורת האחסון גבוהה מ‪ ‎60OC-‬או נמוכה‬
‫מ‪ ;‎-20OC-‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טמפ' העבודה המרבית היא כ‪.40OC -‬‬
‫בעת ניקוי של המכשיר‪ ,‬יש להקפיד לנתק את כבל החשמל‪ .‬לניקוי המכשיר יש להשתמש‬
‫במטלית רכה ולא בכימיקלים תעשייתיים‪ .‬לעולם אין לשפוך נוזלים לפתחים; זה עלול לגרום נזק‬
‫למכשיר או להתחשמלות‪.‬‬
‫נתב את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו‪ .‬אל תניח דבר על כבל החשמל‪.‬‬
‫הקדמה‬
‫תמיד יש להרחיק מהמכשיר עצמים מגנטיים או חשמליים חזקים‪.‬‬
‫אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים‪ ,‬יש להביא את המכשיר לבדיקה במעבדת שירות מוסמכת‪:‬‬
‫◙כבל החשמל או התקע ניזוק‪.‬‬
‫◙נוזל חדר למכשיר‪.‬‬
‫◙המכשיר נחשף ללחות‪.‬‬
‫◙המכשיר לא עובד בצורה תקינה או שאינך מצליח להפעיל אותו בהתאם להוראות‬
‫שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫◙המכשיר נפל וניזוק‪.‬‬
‫◙על המכשיר ישנם סימנים ברורים של שבירה‪.‬‬
‫המאפיינים הידידותיים לסביבה של המוצר‬
‫◙צריכת אנרגיה נמוכה בזמן פעילות ובמצב המתנה‪.‬‬
‫◙שימוש מוגבל בחומרים שמזיקים לסביבה ולבריאות‪.‬‬
‫◙קל לפירוק ומחזור‪.‬‬
‫◙שימוש מופחת במשאבים טבעיים באמצעות עידוד המחזור‪.‬‬
‫◙אורך חיים ארוך יותר הודות לאפשרויות שדרוג קלות‪.‬‬
‫◙צמצום כמות הפסולת המצוקה באמצעות מדיניות החזרת מוצר‪.‬‬
‫מדיניות סביבתית‬
‫◙מוצר זה תוכנן כדי לאפשר מחזור ושימוש חוזר בחלקים‪ ,‬ואין להשליכו לפסולת‪.‬‬
‫◙בסיום חיי המוצר‪ ,‬על המשתמשים ליצור קשר עם נקודת איסוף מורשית באזורם לצורך‬
‫מחזור המוצר‪.‬‬
‫◙פרטי משווק באזורך ופרטים נוספים בנוגע למחזור ניתן למצוא באתר האינטרנט של ‪.MSI‬‬
‫◙לקבלת מידע בנושאי סילוק של מוצרי ‪ ,MSI‬החזרתם‪ ,‬מחזורם ופירוקם‪ ,‬צור עמנו קשר‬
‫בכתובת הדוא'ל ‪[email protected]‬‬
‫★ אזהרה! שימוש‪-‬יתר במסכים נוטה להשפיע על הראייה‪.‬‬
‫★ המלצות‪:‬‬
‫‪1.1‬צא להפסקה בת ‪ 10‬דקות מדי ‪ 30‬דקות של זמן מסך‪.‬‬
‫‬
‫‪2.2‬לילדים בני פחות משנתיים אסור לצפות במסכים‪ .‬עבור ילדים מעל גיל שנתיים‪ ,‬יש להגביל את‬
‫זמן הצפייה לפחות משעה ביום‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫תאימות לתקן ‪CE‬‬
‫מכשיר זה תואם לדרישות המפורטות בהנחיית המועצה לגבי חוקי המדינות החברות‬
‫בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית (‪ ,)2014/30/EU‬ההנחיה בנוגע למתח נמוך (‪2014/35/‬‬
‫‪R‬‬
‫‪ ,)EU‬ההנחיה בנוגע לתקן ‪ErP‬‏ (‪ )2009/125/EC‬וההנחיה בנוגע לתקן ‪ oHS‬‏‬
‫(‪ .)2011/65/EU‬מוצר זה נבדק ונמצא תואם לתקנים המוסדרים בנוגע לציוד טכנולוגיית‬
‫מידע שפורסמו במסגרת הנחיות הביטאון הרשמי של האיחוד האירופי‪.‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו‬
‫הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם‬
‫לסעיף ‪ 15‬בתקנות ‪ .FCC‬מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה‬
‫מזיקה במקום מגורים‪ .‬הציוד מחולל‪ ,‬משתמש ופולט אנרגיה בתדר רדיו‪ .‬אם‬
‫ההתקנה והשימוש בו אינם לפי הוראות אלה‪ ,‬הציוד עלול לגרום להפרעה מזיקה‬
‫לתקשורת רדיו‪ .‬אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים‪ .‬אם ציוד‬
‫זה גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה‪ ,‬אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו‪ ,‬מומלץ‬
‫שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪vi‬‬
‫■כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫■הרחקת הציוד מהמקלט‪.‬‬
‫■חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫■פנה למפיץ או לטכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע‪.‬‬
‫הערה ‪1‬‬
‫כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הגוף האחראי לעמידה בהוראות החוק עלול לבטל את הרשאת‬
‫המשתמש להפעיל את הציוד‪.‬‬
‫הערה ‪2‬‬
‫יש להשתמש בכבלי ממשק ובכבלי חשמל מסוככים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬כדי לעמוד בדרישות פליטת הקרינה‪.‬‬
‫מכשיר זה עומד בדרישות סעיף ‪ 15‬של ‪ .FCC‬ההפעלה הנה בכפוף לשני תנאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪1.1‬התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות‪.‬‬
‫‪2.2‬על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל‪ ,‬כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫הצהרת ‪WEEE‬‬
‫בכפוף להנחיית האיחוד האירופי ("‪ )"EU‬בנוגע לציוד חשמלי ואלקטרוני‪ ,‬הנחיה ‪‎2012/19/EU‬‬
‫שנכנסה לתוקף מה‪-‬‏‪ 13‬באוגוסט ‪ ,2005‬אין להשליך מוצרים המוגדרים "ציוד חשמלי ואלקטרוני"‬
‫לפח האשפה הרגיל‪ .‬יצרנים של ציוד אלקטרוני‪ ,‬כפי שמוגדר בהנחיה זו‪ ,‬מחויבים לקבל בחזרה‬
‫מוצרים מסוג זה בסיום חיי המוצר‪.‬‬
‫מידע על חומרים כימיים‬
‫בהתאם לתקנות החומרים הכימיים כגון ‪( EU REACH Regulation‬תקנה ‪ 1907/2006‬של הפרלמנט‬
‫האירופי ומועצת אירופה)‪ MSI ,‬מספקת מידע על החומרים הכימיים המרכיבים את המוצרים שלה‪ .‬את‬
‫המידע ניתן למצוא בכתובת‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html :‬‬
‫‪1‬‬
‫התחלת עבודה‬
‫פרק זה מכיל מידע אודות התקנת החומרה‪ .‬אם אתה מחבר לצג מכשירים שונים‪ ,‬הקפד‬
‫לאחוז במכשירים היטב ולהשתמש בצמיד הארקה למניעת חשמל סטטי‪.‬‬
‫חשוב‬
‫•התרשימים קיימים לצורך התייחסות בלבד‪ .‬מראה הצג עשוי להיות שונה‪.‬‬
‫•אין להשתמש בחפצים חדים על הצג‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫‪1.1‬צג‬
‫‪2.2‬מעמד‬
‫‪3.3‬בסיס מעמד עם בורג‬
‫‪4.4‬מתאם מתח‬
‫‪5.5‬כבל חשמל‬
‫‪6.6‬כבל ‪( HDMI‬אופציונלי)‬
‫‪7.7‬כבל ‪( DisplayPort‬אופציונלי)‬
‫‪8.8‬כבל כניסה עם מחבר ‪( USB‬אופציונלי)‬
‫‪9.9‬מדריך התחלה מהיר‬
‫‪1010‬תעודת אחריות‬
‫‪1111‬ברגים לכיסוי ‪VESA‬‬
‫* במקרה שאחד מהפריטים פגום או חסר‪ ,‬פנה למקום הרכישה או למפיץ מקומי‪.‬‬
‫* תכולת האריזה עשויה להשתנות בהתאם לארץ‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫התחלת עבודה‬
‫התקנה של מעמד הצג‬
‫‪1.1‬ישר את התפס של המעמד עם הצג‪ ,‬ודחוף אותו‪.‬‬
‫‪2.2‬כאשר המעמד מתהדק לצג‪ ,‬נשמע צליל נקישה‪.‬‬
‫‪3.3‬חבר את הבסיס למעמד והדק את הבורג הבסיס לקיבוע הבסיס‪.‬‬
‫חשוב‬
‫•הנח את הצג על משטח רך ומוגן כדי למנוע שריטות של המסך‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש בחורים להתקנת המעמד גם לצורך תליית הצג על הקיר‪ .‬בנוגע לערכה לתליית הצג‬
‫על הקיר‪ ,‬פנה למשווק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כוונון הצג‬
‫אפשר לכוונן את הצג כדי לשפר את נוחות הצפייה‪.‬‬
‫חשוב‬
‫•יש להימנע מנגיעה במסך במהלך כוונון הצג‪.‬‬
‫•כדי להימנע משריטות על הצג‪ ,‬הרם אותו לגובה מקסימלי והטה אותו לאחור במידה המקסימלית‬
‫לפני שאתה מסובב אותו‪.‬‬
‫‪-5 20‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪110mm‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-30~30‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪90‬‬
‫‪O‬‬
‫‪90‬‬
‫התחלת עבודה‬
‫סקירה כללית של הצג‬
‫‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫מחבר לחשמל‬
‫‪2‬‬
‫כניסת ‪USB 3.2 Gen 1 Type-B‬‬
‫עבור כבל ‪ USB‬לפלט‪.‬‬
‫חשוב‬
‫הוצא את כבל ה‪ USB-‬לפלט מהאריזה‪ ,‬וחבר‬
‫אותו למחשב ולצג‪ .‬לאחר חיבור הכבל‪ ,‬יציאות‬
‫ה‪ USB Type A-‬לקלט שבצג יהיו זמינות‬
‫לשימוש‪.‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪3‬‬
‫יציאת ‪USB 3.2 Gen 1 Type-A‬‬
‫‪4‬‬
‫יציאת ‪USB 3.2 Gen 1 Type-A‬‬
‫‪5‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪6‬‬
‫‪H‬‬
‫יציאת ‪ DMI‬‏‬
‫‪7‬‬
‫‪H‬‬
‫יציאת ‪ DMI‬‏‬
‫‪8‬‬
‫למחשב‬
‫לצג‬
‫יציאת ‪USB Type-C‬‬
‫יציאה זו תומכת במצב ‪ DisplayPort Alternate (DP Alt)‎‬ובאספקת חשמל עם עד‬
‫‪ 5V/3A‬‏(‪ .)15W‬היא מעבירה רק אותות וידאו ולא תומכת בפונקציה של שידור נתונים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שקע לאוזניות‬
‫‪10‬‬
‫לחצן ניווט‬
‫‪11‬‬
‫מנעול ‪Kensington‬‬
‫‪12‬‬
‫‪( Power Button‬לחצן הפעלה)‬
‫‪13‬‬
‫‪MSI Macro Key‬‬
‫להפעלת תפריט המסך למשחקים‪.‬‬
‫התחלת עבודה‬
‫חיבור הצג למחשב‬
‫‪1.1‬כבה את המחשב‪.‬‬
‫‪2.2‬חבר את כבל ה‪ HDMI/DisplayPort/USB Type-C-‬מהצג למחשב‪.‬‬
‫‪3.3‬הרכב את מתאם החשמל וכבל החשמל של הצג‪( .‬איור ‪)A‬‬
‫‪4.4‬חבר את מתאם החשמל לשקע החשמל של הצג‪( .‬איור ‪)B‬‬
‫‪5.5‬חבר את כבל החשמל לשקע חשמל‪( .‬איור ‪)C‬‬
‫‪6.6‬הדלק את הצג‪( .‬איור ‪)D‬‬
‫‪7.7‬הפעל את המחשב‪ ,‬והצג יזהה את מקור האותות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫הגדרות תפריט המסך‬
‫פרק זה מכיל את עיקרי המידע להגדרת תפריט המסך (‪.)OSD‬‬
‫חשוב‬
‫כל המידע עשוי להשתנות ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫‪( Navi Key‬לחצן ניווט)‬
‫הצג כולל לחצן ניווט ‪ -‬בקר רב‪-‬כיווני שעוזר לנווט ברחבי תפריט המסך (‪.)OSD‬‬
‫לחצן ניווט‬
‫‬
‫‪2-2‬‬
‫הגדרות ברירת המחדל של לחצן הניווט הן כדלקמן‪.‬‬
‫לחצן ניווט‬
‫‪Middle Button‬‬
‫(לחצן אמצעי)‬
‫לחצן חם‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫(כאשר תפריט המסך כבוי)‬
‫(כאשר תפריט המסך פעיל)‬
‫תפריט המסך הראשי‬
‫■כניסה לתפריטי‪-‬משנה‬
‫■אישור בחירה או הגדרה‬
‫הגדרות תפריט המסך‬
‫לחצן ניווט‬
‫לחצן חם‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫(כאשר תפריט המסך כבוי)‬
‫(כאשר תפריט המסך פעיל)‬
‫למעלה‬
‫‪( Game Mode‬מצב משחק)‬
‫■לחץ על הלחצן‬
‫האמצעי לאישור‬
‫הבחירה וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫למעלה או החץ למטה‬
‫לכוונון ערכים‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫שמאלה לביטול‬
‫תצוגה מקדימה‬
‫וליציאה מבלי להחיל‬
‫אפקט מצב‪.‬‬
‫■בחירת תפריטי פונקציות‬
‫ופריטים‬
‫■אישור להגדלה של ערכי‬
‫פונקציה‬
‫למטה‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(עזרה למסך)‬
‫■לחץ על הלחצן‬
‫האמצעי לאישור‬
‫הבחירה וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫למעלה או החץ למטה‬
‫לכוונון ערכים‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫שמאלה לביטול‬
‫תצוגה מקדימה‬
‫וליציאה‪.‬‬
‫■בחירת תפריטי פונקציות‬
‫ופריטים‬
‫■אישור להקטנה של ערכי‬
‫פונקציה‬
‫שמאל‬
‫‪( Alarm Clock‬שעון מעורר)‬
‫■לחץ על הלחצן‬
‫האמצעי לאישור‬
‫הבחירה וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫למעלה או החץ‬
‫למטה לבחירה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫שמאלה לביטול‬
‫תצוגה מקדימה‬
‫וליציאה‪.‬‬
‫■בחירת תפריטי פונקציות‬
‫ופריטים‬
‫■יציאה מהתפריט הנוכחי‬
‫ימין‬
‫‪( Input Source‬מקור קלט)‬
‫■לחץ על הלחצן‬
‫האמצעי לאישור‬
‫הבחירה וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫למעלה או החץ‬
‫למטה לבחירה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ‬
‫שמאלה ליציאה‪.‬‬
‫■בחירת תפריטי פונקציות‬
‫ופריטים‬
‫■כניסה לתפריטי‪-‬משנה‬
‫‪2-3‬‬
‫משתמשים יכולים להיכנס לתפריט המסך כדי להתאים אישית את הלחצנים החמים של לחץ הניווט‪.‬‬
‫אפשרויות נוספות עבור הלחצנים החמים מפורטות להלן‪.‬‬
‫אפשרויות ללחצנים החמים בלחצן הניווט‬
‫‪2-4‬‬
‫פעולות‬
‫‪Brightness‬‬
‫(בהירות)‬
‫■לחץ על הלחצן האמצעי לשמירת הערך וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ למעלה או החץ למטה לכוונון ערכים‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ שמאלה לביטול תצוגה מקדימה וליציאה‪.‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(קצב רענון)‬
‫■לחץ על הלחצן האמצעי לאישור הבחירה וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ ימינה להפעלת האפשרות ‪Refresh‬‬
‫‪( Rate‬קצב רענון) ועל לחצן החץ שמאלה לכיבויה‪.‬‬
‫‪Information on‬‬
‫‪Screen‬‬
‫(מידע על המסך)‬
‫■לחץ על הלחצן האמצעי לאישור הבחירה וליציאה‪.‬‬
‫■לחץ על לחצן החץ ימינה להפעלת הפונקציה ועל לחצן החץ‬
‫שמאלה לכיבויה‪.‬‬
‫הגדרות תפריט המסך‬
‫הגדרת תפריט המסך באמצעות לחצן הניווט‬
‫לחץ על הלחצן האמצעי בלחצן הניווט להפעלה של תפריט המסך הראשי‪ .‬השתמש בלחצני החיצים‬
‫למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה וימינה לכוונון תפריטי הפונקציות הרצויים בהתאם להעדפותיך האישיות‪.‬‬
‫‪( Gamingg g‬משחקים)‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2/3‬‬
‫תיאור‬
‫‪( Game Mode‬מצב‬
‫משחק)‬
‫‪( User‬משתמש)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪FPS‬‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪( Racing‬מירוץ)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪RTS‬‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪RPG‬‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫■השתמש בלחצן החץ למעלה או למטה לבחירה ולהצגת תצוגה מקדימה של אפקטי מצב‪.‬‬
‫■לחץ על הלחצן האמצעי לאישור ולהחלת סוג המצב‪.‬‬
‫‪Night Vision‬‬
‫(ראיית לילה)‬
‫‪( OFF‬כבוי)‬
‫‪( Normal‬רגיל)‬
‫■פונקציה זו ממטבת את בהירות הרקע ומומלצת‬
‫עבור משחקי ‪.FPS‬‬
‫‪( Strong‬חזק)‬
‫‪( Strongest‬הכי חזק)‬
‫‪A.I.‎‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫(זמן תגובה)‬
‫‪( Normal‬רגיל)‬
‫‪( Fast‬מהיר)‬
‫‪( Fastest‬הכי מהיר)‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪Response‬‬
‫‪( Time‬זמן תגובה) בכל מצב‪.‬‬
‫■פונקציה זו מומלצת עבור משחקי ‪ FPS‬ומירוצים‪.‬‬
‫■כאשר האפשרות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת טשטוש‬
‫בתנועה) מוגדרת לערך ‪( ON‬מופעל)‪ ,‬האפשרות‬
‫‪( Response Time‬זמן תגובה) לא זמינה לבחירה‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2/3‬‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(מניעת טשטוש‬
‫בתנועה)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(קצב רענון)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(שעון מעורר)‬
‫‪2-6‬‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫‪Location‬‬
‫(מיקום)‬
‫‪Left Top‬‬
‫(שמאל למעלה)‬
‫‪Right Top‬‬
‫(ימין למעלה)‬
‫‪Left Bottom‬‬
‫(שמאל למטה)‬
‫‪Right Bottom‬‬
‫(ימין למטה)‬
‫‪Customize‬‬
‫(התאמה אישית)‬
‫‪( OFF‬כבוי)‬
‫‪( ON‬פועל)‬
‫‪( Left Top Location‬שמאל‬
‫למעלה)‬
‫(מיקום)‬
‫‪( Right Top‬ימין‬
‫למעלה)‬
‫‪Left Bottom‬‬
‫(שמאל למטה)‬
‫‪Right Bottom‬‬
‫(ימין למטה)‬
‫‪Customize‬‬
‫(התאמה אישית)‬
‫‪( OFF‬כבוי)‬
‫‪00:01~99:59‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪30:00‬‬
‫‪45:00‬‬
‫תיאור‬
‫■לא ניתן לכוונן את ההגדרה ‪( Brightness‬בהירות) כאשר‬
‫האפשרות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת טשטוש בתנועה)‬
‫מוגדרת במצב 'פעיל'‪.‬‬
‫■כאשר האפשרות ‪( Screen Refresh Rate‬קצב רענון‬
‫המסך) מוגדרת לערך נמוך יותר מ‪ ,75HZ-‬האפשרות‬
‫‪( Anti Motion Blur‬מניעת טשטוש בתנועה) אינה זמינה‬
‫לבחירה‪.‬‬
‫■פונקציה זו מומלצת עבור סרטים ומשחקי ‪ FPS‬ומירוצים‪.‬‬
‫■לא ניתן להפעיל את האפשרויות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת‬
‫טשטוש בתנועה) ו‪ HDCR-‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫■לא ניתן להפעיל את האפשרויות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת‬
‫טשטוש בתנועה) ו‪ Adaptive Sync-‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Refresh Rate‬קצב‬
‫רענון) בכל מצב‪.‬‬
‫■מיקום ברירת המחדל של ‪( Refresh Rate‬קצב רענון) הוא‬
‫‪( Left Top‬שמאל למעלה)‪ .‬ניתן לכוונן את המיקום דרך‬
‫תפריט המסך‪ .‬לחץ על הלחצן האמצעי לאישור ולהחלה של‬
‫מיקום קצב הרענון‪.‬‬
‫■הצג עוקב אחרי הגדרת קצב רענון המסך המוגדרת מראש‬
‫של מערכת ההפעלה‪ ,‬ועובד לפיה‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Alarm Clock‬שעון‬
‫מעורר) בכל מצב‪.‬‬
‫■לאחר הגדרת השעה‪ ,‬לחץ על הלחצן האמצעי להפעלת‬
‫הטיימר‪.‬‬
‫■מיקום ברירת המחדל של ‪( Alarm Clock‬שעון מעורר)‬
‫הוא ‪( Left Top‬שמאל למעלה)‪ .‬משתמשים יכולים לבחור‬
‫מיקום כרצונם‪.‬‬
‫‪60:00‬‬
‫‪( None Screen Assistance‬ללא)‬
‫(עזרה למסך)‬
‫‪( Icon‬סמל)‬
‫‬
‫‪( Position‬מיקום)‬
‫‪Adaptive Sync‬‬
‫(סנכרון חופשי)‬
‫‪( Reset‬איפוס)‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪Screen‬‬
‫‪( Assistance‬עזרה למסך) בכל מצב‪.‬‬
‫■ברירת המחדל של ‪( Screen Assistance‬סיוע לשימוש‬
‫במסך) היא (ללא)‪.‬‬
‫■כאשר מוגדר הערך ‪( Reset‬איפוס)‪ ,‬האפשרות ‪( Icon‬סמל)‬
‫תאופס למרכז‪.‬‬
‫■כאשר מוגדר הערך ‪( Position‬מיקום)‪ ,‬תפריט המסך יהיה‬
‫סגור ותופיע רק האפשרות "‪( "Icon‬סמל) על המסך לכוונון‬
‫המיקום‪ ,‬עד שתלחץ על הלחצן האמצעי ליציאה‪ .‬אז יופיע‬
‫תפריט המסך‪.‬‬
‫■ברירת המחדל היא ‪( OFF‬כבוי)‪ Adaptive Sync .‬הוא‬
‫מתג מאוחד‪ ,‬אם ‪ HDMI‬מוגדר לערך ‪( OFF‬כבוי)‪ ,‬כל מקור‬
‫קלט יוגדר גם הוא לערך ‪( OFF‬כבוי)‪.‬‬
‫■רק חיבור ‪ DisplayPort‬יכול לאפשר תאימות ‪G-SYNC‬‬
‫עבור כרטיסי מסך של ‪.NVIDIA‬‬
‫■הפעלה של ‪ Adaptive Sync‬תשפיע על ‪Anti Motion‬‬
‫‪( Blur‬מניעת טשטוש בתנועה)‪.‬‬
‫הגדרות תפריט המסך‬
‫‪( Professionalg g‬מקצוענים)‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2‬‬
‫תיאור‬
‫‪( Pro Mode‬מצב‬
‫‪)Pro‬‬
‫‪( User‬משתמש)‬
‫מצב ברירת המחדל‪ .‬משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪( Reader‬קורא)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪( Cinema‬קולנוע)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫‪( Designer‬מעצב)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את כל הפריטים‪.‬‬
‫■השתמש בלחצן החץ למעלה או למטה לבחירה ולהצגת תצוגה מקדימה של אפקטי‬
‫מצב‪.‬‬
‫■לחץ על הלחצן האמצעי לאישור ולהחלת סוג המצב‪.‬‬
‫‪( Eye Saver‬הקלה‬
‫לעיניים)‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫‪HDCR‬‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(מניעת טשטוש‬
‫בתנועה)‬
‫‪Image‬‬
‫‪Enhancement‬‬
‫(שיפור תמונה)‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫‪( OFF‬כבוי)‬
‫‪( Weak‬חלש)‬
‫‪( Medium‬בינוני)‬
‫‪( Strong‬חזק)‬
‫■האפשרות ‪( Eye Saver‬הקלה לעיניים) מגנה על העיניים‬
‫מפני אור כחול‪ .‬כאשר היא מופעלת‪ ,‬היא מכווננת את‬
‫טמפרטורת הצבע של המסך לזוהר צהוב יותר‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Eye Saver‬הקלה‬
‫לעיניים) בכל מצב‪.‬‬
‫■כאשר ‪ Pro Mode‬מוגדר לערך ‪( Reader‬קורא)‪ ,‬חובה‬
‫להפעיל גם את ‪( Eye Saver‬הקלה לעיניים)‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪ HDCR‬בכל מצב‪.‬‬
‫■האפשרות ‪ HDCR‬משפרת את איכות התמונה על‪-‬ידי‬
‫הגברת הניגודיות בתמונות‪.‬‬
‫■כאשר האפשרות ‪ HDCR‬מופעלת‪ ,‬האפשרות ‪Brightness‬‬
‫(בהירות) לא זמינה לבחירה‪.‬‬
‫■לא ניתן להפעיל את ‪ HDCR‬ואת ‪( Anti Motion Blur‬מניעת‬
‫טשטוש בתנועה) בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫■לא ניתן לכוונן את ההגדרה ‪( Brightness‬בהירות) כאשר‬
‫האפשרות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת טשטוש בתנועה)‬
‫מוגדרת במצב 'פעיל'‪.‬‬
‫■כאשר האפשרות ‪( Screen Refresh Rate‬קצב רענון‬
‫המסך) מוגדרת לערך נמוך יותר מ‪ ,75HZ-‬האפשרות ‪Anti‬‬
‫‪( Motion Blur‬מניעת טשטוש בתנועה) אינה זמינה לבחירה‪.‬‬
‫■פונקציה זו מומלצת עבור סרטים ומשחקי ‪ FPS‬ומירוצים‪.‬‬
‫■לא ניתן להפעיל את האפשרויות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת‬
‫טשטוש בתנועה) ו‪ HDCR-‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫■לא ניתן להפעיל את האפשרויות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת‬
‫טשטוש בתנועה) ו‪ Adaptive Sync-‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫■האפשרות ‪( Image Enhancement‬שיפור תמונה) מלטשת‬
‫את קצות התמונה לשיפור החדות‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪Image‬‬
‫‪( Enhancement‬שיפור תמונה) בכל מצב‪.‬‬
‫‪( Strongest‬הכי חזק)‬
‫‪( Imageg g‬תמונה)‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2/3‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫(בהירות)‬
‫‪0-100‬‬
‫תיאור‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Brightness‬בהירות)‬
‫במצבים ‪( User‬משתמש)‪RTS ,‬‏‪ RPG ,‬ו‪( Reader-‬קורא)‪.‬‬
‫■כאשר האפשרויות ‪( Anti Motion Blur‬מניעת טשטוש‬
‫בתנועה) ו‪ HDCR-‬מופעלות‪ ,‬האפשרות ‪Brightness‬‬
‫(בהירות) לא זמינה לבחירה‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫‪( Contrast‬ניגודיות)‬
‫‪0-100‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Contrast‬ניגודיות)‬
‫בכל מצב‪.‬‬
‫‪( Sharpness‬חדות)‬
‫‪0-5‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪Sharpness‬‬
‫(חדות) בכל מצב‪.‬‬
‫■האפשרות ‪( Sharpness‬חדות) משפרת את הראות‬
‫והפרטים בתמונה‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Temperature‬‬
‫(טמפרטורת צבע)‬
‫‪( Cool‬קריר)‬
‫‪( Normal‬רגיל)‬
‫‪( Warm‬חמים)‬
‫‪Customization‬‬
‫(התאמה אישית)‬
‫‪‎R (0-100)‎‬‬
‫‪‎G (0-100)‎‬‬
‫‪‎B (0-100)‎‬‬
‫‪( Screen Size‬גודל‬
‫המסך)‬
‫‪( Auto‬אוטומטי)‬
‫■ערך ברירת המחדל של ‪Color Temperature‬‬
‫(טמפרטורת צבע) הוא ‪( Normal‬רגיל)‪.‬‬
‫■השתמש בלחצן החץ למעלה או למטה לבחירה‬
‫ולהצגת תצוגה מקדימה של אפקטי מצב‪.‬‬
‫■לחץ על הלחצן האמצעי לאישור ולהחלת סוג המצב‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪Color‬‬
‫‪( Temperature‬טמפרטורת צבע) במצב‬
‫‪( Customization‬התאמה אישית)‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪Screen Size‬‬
‫(גודל המסך) בכל מצב‪ ,‬בכל רזולוציה ועם כל קצב‬
‫רענון מסך‪.‬‬
‫‪4:3‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪21:9‬‬
‫‪( Input Sourceg g‬מקור קלט)‬
‫‪2-8‬‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2‬‬
‫תיאור‬
‫‪HDMI1‬‬
‫לא רלוונטי‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Input Source‬מקור קלט)‬
‫בכל מצב‪.‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪Type-c‬‬
‫‪Auto Scan‬‬
‫(סריקה אוטומטית)‬
‫המשתמש יכול ללחוץ על לחצן הניווט ולאחר מכן לבחור מקור קלט‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫במצב הבא‪:‬‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫■כשהאפשרות "“‪( "Auto Scan‬סריקה אוטומטית) מוגדרת‬
‫למצב "‪( "OFF‬כבוי) והצג נמצא במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫■כשתיבת ההודעה "‪( "No Signal‬אין אות) מופיעה בצג‪.‬‬
‫‪( Navi Keyg g‬לחצן ניווט)‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2‬‬
‫למעלה‬
‫‪( OFF‬כבוי)‬
‫למטה‬
‫‪( Brightness‬בהירות)‬
‫שמאל‬
‫‪( Game Mode‬מצב משחק)‬
‫ימין‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(עזרה למסך)‬
‫‪( Alarm Clock‬שעון מעורר)‬
‫‪( Input Source‬מקור קלט)‬
‫‪( Refresh Rate‬קצב רענון)‬
‫‪Information On Screen‬‬
‫(מידע על המסך)‬
‫תיאור‬
‫■ברירת המחדל של לחצן החץ למעלה היא ‪Game‬‬
‫‪( Mode‬מצב משחק)‪.‬‬
‫■ברירת המחדל של לחצן החץ למטה היא ‪Screen‬‬
‫‪( Assistance‬עזרה למסך)‪.‬‬
‫■ברירת המחדל של לחצן החץ שמאלה היא ‪Alarm‬‬
‫‪( Clock‬שעון מעורר)‪.‬‬
‫■ברירת המחדל של לחצן החץ ימינה היא ‪Input Source‬‬
‫(מקור קלט)‪.‬‬
‫■ניתן לכוונן את כל פריטי לחצן הניווט דרך תפריט המסך‪.‬‬
‫הגדרות תפריט המסך‬
‫‪( Settingg g‬הגדרה)‬
‫תפריט רמה ‪1‬‬
‫תפריט רמה ‪2‬‬
‫‪( Language‬שפה)‬
‫‪繁體中文‬‬
‫עברית‬
‫‪Français‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪Español‬‬
‫תיאור‬
‫■שפת ברירת המחדל של היצרן היא ‪( English‬אנגלית)‪.‬‬
‫■משתמשים צריכים ללחוץ על הלחצן האמצעי לאישור ולהחלה‬
‫של הגדרת השפה‪.‬‬
‫■ההגדרה ‪( Language‬שפה) היא הגדרה עצמאית‪ .‬הגדרת‬
‫השפה שהמשתמש בוחר מחליפה את ברירת המחדל של‬
‫היצרן‪ .‬כאשר משתמשים מגדירים את האפשרות ‪Reset‬‬
‫(איפוס) לערך ‪( Yes‬כן)‪ ,‬הגדרת השפה לא משתנה‪.‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪日本語‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪ไทย‬‬
‫‪Bahasa Indonesia‬‬
‫‪हिन्दी‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫(שפות נוספות יהיו‬
‫זמינות בקרוב)‬
‫‪Transparency‬‬
‫(שקיפות)‬
‫‪0~5‬‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( Transparency‬שקיפות)‬
‫בכל מצב‪.‬‬
‫‪OSD Time Out‬‬
‫(זמן קצוב לתפריט‬
‫המסך)‬
‫‪ 5-30s‬‏(‪ 5-30‬שניות)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( OSD Time Out‬זמן קצוב‬
‫לתפריט המסך) בכל מצב‪.‬‬
‫‪( RGB LED‬נורית‬
‫‪)RGB‬‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫משתמשים יכולים לכוונן את ההגדרה ‪( RGB LED‬נורית ‪)RGB‬‬
‫למצב ‪( On‬פעיל) או ‪( Off‬כבוי)‪.‬‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫‪Power Button‬‬
‫(לחצן הפעלה)‬
‫‪( OFF‬כבוי)‬
‫כאשר מוגדר הערך ‪( OFF‬כבוי)‪ ,‬משתמשים יכולים ללחוץ על לחצן‬
‫ההפעלה לכיבוי הצג‪.‬‬
‫‪( Standby‬מצב‬
‫המתנה)‬
‫כאשר מוגדר הערך ‪( Standby‬מצב המתנה)‪ ,‬משתמשים יכולים‬
‫ללחוץ על לחצן ההפעלה לכיבוי המסך והתאורה האחורית‪.‬‬
‫‪Information On‬‬
‫‪( Screen‬מידע על‬
‫המסך)‬
‫‪( Reset‬איפוס)‬
‫(‪( )OFF‬כבוי)‬
‫(‪( )ON‬פעיל)‬
‫‪( YES‬כן)‬
‫משתמשים יכולים לאפס ולשחזר את הגדרות תפריט המסך לערכי‬
‫ברירת המחדל של היצרן בכל מצב שהוא‪.‬‬
‫‪2Lane‬‬
‫בחר אפשרות זו בעת חיבור להתקן נייד (למשל טלפון סלולרי)‬
‫שתומך בפלט וידאו מסוג ‪.Type C‬‬
‫‪4Lane‬‬
‫ברירת המחדל של ‪( Type-c Switch‬מתג ‪ )Type-c‬היא ‪.4Lane‬‬
‫בחר אפשרות זו בעת חיבור למחשב שתומך בפלט וידאו מסוג‬
‫‪.Type C‬‬
‫‪( NO‬לא)‬
‫‪Type-c Switch‬‬
‫(מתג ‪)Type-c‬‬
‫■המידע על סטטוס הצג יופיע בצד ימין של המסך‪.‬‬
‫■משתמשים יכולים להפעיל או להשבית את האפשרות‬
‫‪( Information on Screen‬מידע על המסך)‪.‬‬
‫■ברירת המחדל היא ‪( OFF‬כבוי)‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫‪A‬‬
‫נספח‬
‫חשוב‬
‫כל המידע עשוי להשתנות ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫מפרט‬
‫גודל‬
‫קימור‬
‫‪1500R‬‬
‫סוג מסך‬
‫‪VA‬‬
‫רזולוציה‬
‫‪2560 x 1080‬‬
‫יחס רוחב‪-‬גובה‬
‫‪21:9‬‬
‫בהירות (‪)nit‬‬
‫‪300‬‬
‫יחס ניגודיות‬
‫‪3000:1‬‬
‫‪R‬קצב רענון‬
‫‪200Hz‬‬
‫זמן תגובה‬
‫‪A-2‬‬
‫‪30 inch‬‬
‫‪ 1‬אלפיות השנייה (‪)MPRT‬‬
‫ממשק קלט‬
‫‪ x 2‬יציאת ‪HDMI‬‬
‫■‏‬
‫■‪DisplayPort x1‬‬
‫■‪ x 1‬יציאת ‪ SB Type-C‬‏‬
‫‪U‬‬
‫קלט‪/‬פלט‬
‫‪ x 2‬יציאת ‪HDMI‬‬
‫■‏‬
‫■‪DisplayPort x1‬‬
‫■‪ x 2‬יציאת ‪USB 3.2 Gen 1 Type-A‬‏‬
‫‪U‬‬
‫■‪ x 1‬כניסת ‪ SB 3.2 Gen 1 Type-B‬‏‬
‫■‪ x 1‬יציאת ‪USB Type-C‬‏‬
‫■‪ x 1‬שקע לאוזניות‬
‫זוויות צפייה‬
‫‪( 178°‬אופקי)‪( 178° ,‬אנכי)‬
‫‪DCI-P3/ sRGB‬‬
‫‪127.39% /98.29%‬‬
‫ציפוי מסך‬
‫מניעת בוהק‬
‫צבעי תצוגה‬
‫‪)8bits+FRC( 1.07B 10bits‬‬
‫סוג מתח‬
‫מתאם חשמל חיצוני‬
‫מפרטי המתאם‬
‫דגם‪ADS-110CL-19-3 190090G :‬‬
‫מתח כניסה‬
‫‪240Vac, 50~60Hz, 1.5A~100‬‬
‫מתח מוצא‬
‫‪19V, 4.74A‬‬
‫כוונון (הטיה)‬
‫‪20° ~ -5°‬‬
‫‪5‬‬
‫כוונון (גובה)‬
‫‪ ‎0-110‬מ"מ‬
‫כוונון (סיבוב מצד לצד)‬
‫‪30° ~ -30°‬‬
‫כוונון (סיבוב הצידה)‬
‫‪90° ~ -90°‬‬
‫מנעול ‪Kensington‬‬
‫כן‬
‫הרכבת ‪VESA‬‬
‫ממדים (רוחב ‪ x‬גובה ‪ x‬עומק)‬
‫■סוג לוחית‪ ‎75 x 75 :‬מ"מ‬
‫‪ M‬‏‪ 10 x‬מ"מ‬
‫■סוג בורג‪ 4 :‬‏‬
‫◀ ◀קוטר תבריג‪mm 4 :‬‬
‫◀ ◀גובה תבריג‪mm 0.7 :‬‬
‫◀ ◀אורך תבריג‪mm 10 :‬‬
‫‪ ‎286.9 x 513.3 x 702.9‬מ"מ (מקסימום)‬
‫נספח‬
‫משקל נטו‬
‫סביבה‬
‫‪ 5.8‬ק"ג (נטו)‪ 9.18 ,‬ק"ג (ברוטו)‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪‎0°-40°C :‬‬
‫לחות‪ ,‎20%-90% :‬ללא עיבוי‬
‫גובה‪ 0-2000 :‬מטר‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪‎-20°-60°C :‬‬
‫לחות‪ ,‎10%-90% :‬ללא עיבוי‬
‫בקרת ‪LED‬‬
‫תמיכה בתאורת ‪ LED‬מיסטית בגווני ‪RGB‬‬
‫‪A-3‬‬
‫מצבי תצוגה מוגדרים מראש‬
Type C
DP
HDMI 2
HDMI 1
‫רזולוציה‬
‫רגיל‬
V
V
V
V
‎640x480 @60Hz
VGA
V
V
V
V
‎640x480 @67Hz
V
V
V
V
‎640x480 @72Hz
V
V
V
V
‎640x480 @75Hz
V
V
V
V
‎720x480 @60Hz
V
V
V
V
‎720x576 @50Hz
V
V
V
V
‎800x600 @56Hz
V
V
V
V
‎800x600 @60Hz
V
V
V
V
‎800x600 @72Hz
V
V
V
V
‎800x600 @75Hz
V
V
V
V
‎1024x768 @60Hz
V
V
V
V
‎1024x768 @70Hz
V
V
V
V
‎1024x768 @75Hz
V
V
V
V
‎1280x1024 @60Hz
V
V
V
V
‎1280x1024 @75Hz
V
V
V
V
‎1440x900 @60Hz
WXGA+‎
V
V
V
V
‎1680x1050 @60Hz
WSXGA+‎
Full HD
V
V
V
V
‎1920x1080 @60Hz
V
V
V
V
‎1920x1080 @120Hz
V
V
V
V
‎2560x1080 @60Hz
V
V
V
V
‎2560x1080 @120Hz
V
V
V
V
‎2560x1080 @144Hz
V
V
Dos-Mode
SVGA
XGA
SXGA
WFHD
‎2560x1080 @180Hz
V
V
‎2560x1080 @200Hz
V
V
V
V
480P
V
V
V
V
576P
V
V
V
V
720P
V
V
1080i
V
V
V
V
1080P
V
V
V
V
1080P @120Hz
‫רזולוציה לתזמון וידאו‬
A-4
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫נורית ה‪ LED-‬כבויה‪.‬‬
‫■לחץ שוב על לחצן ההפעלה של הצג‪.‬‬
‫■בדוק אם כבל החשמל של הצג מחובר כהלכה‪.‬‬
‫אין תמונה‪.‬‬
‫■בדוק אם כרטיס המסך של המחשב מותקן כהלכה‪.‬‬
‫■בדוק אם המחשב והצג מחוברים לשקעי חשמל ומופעלים‪.‬‬
‫■בדוק אם כבל האותו של הצג מחובר כהלכה‪.‬‬
‫■ייתכן שהמחשב נמצא במצב המתנה‪ .‬לחץ על מקש כלשהו כדי להפעיל את הצג‪.‬‬
‫התמונה על המסך לא בגודל נכון או לא במרכוז נכון‪.‬‬
‫עיין בסעיף "מצבי תצוגה מוגדרים מראש" כדי להגדיר את המחשב להגדרה שמתאימה לתצוגת‬
‫הצג‪.‬‬
‫הפונקציה 'חבר והפעל' לא עובדת‪.‬‬
‫■בדוק אם כבל החשמל של הצג מחובר כהלכה‪.‬‬
‫■בדוק אם כבל האותו של הצג מחובר כהלכה‪.‬‬
‫■בדוק אם המחשב וכרטיס המסך תומכים בפונקציה 'חבר והפעל'‪.‬‬
‫הסמלים‪ ,‬הגופן או המסך מטושטשים או לא בצבעים נכונים‪.‬‬
‫■יש להימנע משימוש בכבלי וידאו מאריכים‪.‬‬
‫■כוונן את הבהירות והניגודיות‪.‬‬
‫■כוונן את צבע ה‪ RGB-‬או טמפרטורת הצבע‪.‬‬
‫■בדוק אם כבל האותו של הצג מחובר כהלכה‪.‬‬
‫■בדוק אם יש פינים מכופפים במחבר כבל האותות‪.‬‬
‫הצג מתחיל להבהב או שמופיעים בו גלים‪.‬‬
‫■שנה את קצב הרענון בהתאם ליכולות הצג‪.‬‬
‫■שדרג את מנהלי ההתקן של כרטיס המסך‪.‬‬
‫■הרחק את הצג מהתקנים חשמליים שעלולים לגרום להפרעות אלקטרומגנטיות (‪.)EMI‬‬
‫‪A-5‬‬

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals