حق نسخه برداری و اعلامیه مارک تجاری. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

حق نسخه برداری و اعلامیه مارک تجاری. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz
Optix ‫سری‬
LCD ‫نمایشگر‬
Optix MAG301CR2 (3CB4)
‫فهرست مطالب‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری�������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫پشتیبانی فنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫انطباق ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪vi������������������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪vi���������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫شروع به کار ����������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫محتویات بسته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نصب پایه نمایشگر�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫تنظیم نمایشگر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-4‬‬
‫نمای کلی نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-5‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه ������������������������������������������������������������������������������������������‪1-7‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه ��������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫‪( Navi Key‬کلید پیمایش) ����������������������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫‪ii‬‬
‫راه‌اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش" �����������������������������������������������������������������������������‪2-5‬‬
‫ضمیمه �����������������������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫مشخصات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده�������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫عیب یابی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-5‬‬
‫پیشگفتار‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری‬
‫حق نسخه برداری © ‪ .Micro-Star Int’l Co., Ltd‬کلیه حقوق محفوظ است‪ .‬آرم ‪ MSI‬یک مارک تجاری ثبت شده‬
‫‪ Micro-Star Int’l Co., Ltd‬است‪ .‬کلیه مارک ها و نام های دیگر که در اینجا درج شده اند ممکن است مارک های‬
‫تجاری دارندگان آنها باشد‪ .‬در قبال صحبت یا کامل بودن آنها هیچ ضمانتی ارائه نمی شود‪ MSI .‬از این حق برخوردار‬
‫است تا بدون اعالن قبلی هرگونه تغییری در این سند ایجاد کند‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫تاریخ‬
‫‬
‫نسخه ‪1.0‬‬
‫بازبینی‬
‫‪2020/07‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل در محصول و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر‪،‬‬
‫لطفا ً به محل فروش مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین‪ ،‬اطالعات بیشتر در‬
‫‪ https://www.msi.com/support/‬ارائه شده است‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی دستگاه یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫◙سرویس‌کاری را فقط به افراد مجاز واگذار کنید‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی‪ ،‬این دستگاه را از رطوبت و گرما دور نگه دارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار گرفته و‬
‫بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از دوشاخه جدا نکنید‪.‬‬
‫دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود بر روی دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن بین ‪ 60OC‬و ‪ -20OC‬باشد خودداری‬
‫کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪ 40OC‬سانتیگراد است‪.‬‬
‫پیش از تمیز کردن دستگاه‪ ،‬دوشاخه آن را حتما ً از پریز برق جدا کنید‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬از پارچه نرم استفاده‬
‫کنید و از مصرف شوینده‌های شیمیایی صنعتی بپرهیزید‪ .‬از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری کنید‬
‫زیرا این کار سبب آسیب دیدن دستگاه یا ایجاد برق‌گرفتگی می شود‪.‬‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان عمر کاری‬
‫خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت مستهلک خود تماس‬
‫بگيرند‪.‬‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ [email protected]‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫★ هشدار! استفاده بیش از حد از نمایشگر احتماالً به چشم آسیب می‌رساند‪.‬‬
‫★ توصیه ها‪:‬‬
‫‪ .1‬پس از هر ‪ 30‬دقیقه استفاده از نمایشگر‪ 10 ،‬دقیقه استراحت کنید‪.‬‬
‫‪.2‬کودکان زیر ‪ 2‬سال نباید از نمایشگر استفاده کنند‪ .‬برای کودکان باالی ‪ 2‬سال‪ ،‬مدت استفاده از نمایشگر‬
‫باید به کمتر از یک ساعت در روز محدود شود‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫این دستگاه با الزامات مندرج در "دستورالعمل شورا" در زمینه مجاورت که در قوانین کشورهای‬
‫عضو در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی ( ‪ ،)2014/30/‬دستورالعمل ولتاژ پایین‬
‫( ‪ ،)2014/35/‬دستورالعمل (‪ ErP (2009/125/EC‬و دستورالعمل‬
‫(‪ RoHS (2011/65/EU‬به آنها اشاره شده است‪ ،‬سازگار است‪ .‬این دستگاه پس از آزمایش با‬
‫استانداردهای هماهنگ "تجهیزات فناوری اطالعات" منتشر شده طبق "دستورالعمل ژورنال رسمی اتحادیه اروپا"‬
‫سازگار تشخیص داده شده است‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین‬
‫بخش ‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در‬
‫برابر تداخل های مضر هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه می‬
‫تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید کند از آن استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت‬
‫عدم نصب و استفاده از آن مطابق با دفترچه دستورالعمل ها ممکن است تداخل مضر با ارتباطات رادیویی ایجاد کند‪ .‬با‬
‫این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود ندارد‪ .‬در صورت بروز تداخل مضر توسط‬
‫این دستگاه در دریافت تلویزیونی و رادیویی که با خاموش و روشن کردن دستگاه می توانید از این امر آگاه شوید‪،‬‬
‫کاربر می تواند با استفاده از یک یا تعداد بیشتری از روش های لیست شده در زیر نسبت به برطرف کردن تداخل اقدام‬
‫کند‪:‬‬
‫‪vi‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪1.1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪2.2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا (“‪ )”EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه‬
‫‪ 2012/19/‬که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا درآمده است‪ ،‬محصوالت “الکتریکی و‬
‫الکترونیکی” را نمی توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی‬
‫تحت پوشش ملزم به بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪ .‬هنگام متصل کردن دستگاه‬
‫ها‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫مهم‬
‫•تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده اند‪ .‬شکل ظاهری نمایشگر شما ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•هیچ وسیله برنده‌ای روی نمایشگر نگذارید‪.‬‬
‫محتویات بسته‬
‫‪1.1‬نمایشگر‬
‫‪2.2‬پایه‬
‫‪3.3‬کف پایه با پیچ‬
‫‪ 4.4‬آداپتور برق‬
‫‪5.5‬سیم برق‬
‫‪6.6‬کابل ‪( HDMI‬اختیاری)‬
‫‪7.7‬کابل ‪( DisplayPort‬اختیاری)‬
‫‪8.8‬کابل ‪( USB Upstream‬اختیاری)‬
‫‪9.9‬راهنمای شروع سریع‬
‫‪1010‬کارت ضمانت‬
‫‪1111‬پیچ های روکش ‪VESA‬‬
‫* اگر هر یک از این اقالم آسیب دیده باشد یا موجود نباشد‪ ،‬باید با محل خرید یا توزیع‌کننده محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫* محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫نصب پایه نمایشگر‬
‫‪1.1‬قفل پایه را با نمایشگر تراز کنید و آن را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2.2‬وقتی پایه به نمایشگر محکم وصل شده است یک صدای کلیک شنیده می شود‪.‬‬
‫‪3.3‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫مهم‬
‫•نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫•برای نصب روی دیوار می توانید از سوراخ ها نیز برای نصب پایه استفاده کنید‪ .‬برای دریافت کیت مناسب نصب‬
‫روی دیوار به فروشنده مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظیم نمایشگر‬
‫نمایشگر طوری طراحی شده است تا با تنظیمات انجام شده‪ ،‬راحت ترین حالت مشاهده را داشته باشید‪.‬‬
‫مهم‬
‫•هنگام تنظیم نمایشگر‪ ،‬به صفحه نمایش دست نزنید‪.‬‬
‫•از ایجاد خراش روی نمایشگر جلوگیری کنید‪ .‬قبل از تنظیم محور‪ ،‬لطفا ً نمایشگر را تا باالترین ارتفاع بلند کنید و‬
‫تا حد امکان به عقب کج کنید‪.‬‬
‫‪-5 20‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪110mm‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-30~30‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪90‬‬
‫‪O‬‬
‫‪90‬‬
‫شروع به کار‬
‫نمای کلی نمایشگر‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫سوکت برق‬
‫‪2‬‬
‫پورت ‪USB 3.2 Gen 1 Type-B‬‬
‫‪Upstream‬‬
‫برای کابل ‪.USB Upstream‬‬
‫مهم‬
‫کابل ‪ USB Upstream‬را از بسته بردارید و‬
‫به رایانه و نمایشگر وصل کنید‪ .‬پس از متصل‬
‫کردن این کابل‪ ،‬درگاه‌های ‪ Downstream‬نوع‬
‫‪ A USB‬روی نمایشگر آماده استفاده می‌شوند‪.‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪3‬‬
‫پورت ‪USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream‬‬
‫‪4‬‬
‫پورت ‪USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream‬‬
‫‪5‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪6‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫‪7‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫‪8‬‬
‫به کامپیوتر‬
‫به نمایشگر‬
‫پورت ‪USB Type-C‬‬
‫این پورت از حالت (‪ DisplayPort Alternate (DP Alt‬پشتیبانی می کند و حداکثر توان برق تولیدی‬
‫آن ‪ 5‬ولت‪ 3/‬آمپر (‪ 15‬وات) است‪ .‬فقط سیگنال های ویدیویی را جابجا می کند و از عملکرد انتقال‬
‫پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫فیش هدفون‬
‫‪10‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪11‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫‪12‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫‪13‬‬
‫‪ MSI‬های ماکرو‬
‫برای فعال کردن ‪ OSD‬بازی‪.‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه‬
‫‪1.1‬رایانه را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کابل ‪ HDMI/ DisplayPort/ USB Type-C‬را از نمایشگر به کامپیوتر وصل کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬رابط برق و سیم برق نمایشگر را آماده کنید‪( .‬شکل ‪)A‬‬
‫‪4.4‬رابط برق را به جک برق نمایشگر وصل کنید‪( .‬شکل ‪)B‬‬
‫‪5.5‬سیم برق را به پریز برق وصل کنید‪( .‬شکل ‪)C‬‬
‫‪6.6‬نمایشگر را روشن کنید‪( .‬شکل ‪)D‬‬
‫‪7.7‬کامپیوتر را روشن کنید تا نمایشگر به صورت خودکار منبع سیگنال را تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره راه‌اندازی ‪ OSD‬ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫‪( Navi Key‬کلید پیمایش)‬
‫این نمایشگر دارای کلید پیمایش است‪ .‬این کلید در واقع یک دکمه کنترل چند‪-‬جهتی است که به پیمایش منو "نمایش روی‬
‫صفحه" (‪ )OSD‬کمک می کند‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪2-2‬‬
‫تنظیمات پیش‌فرض "کلید پیمایش" به شرح زیر است‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫دکمه میانی‬
‫کلید موقت‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫منو اصلی ‪OSD‬‬
‫■ورود به منوهای فرعی‬
‫■تایید انتخاب یا تنظیم‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫کلید پیمایش‬
‫کلید موقت‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫باال‬
‫‪Game Mode‬‬
‫(حالت بازی)‬
‫■برای تایید انتخاب و‬
‫خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج بدون اعمال جلوه‬
‫حالت دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■فراهم کردن امکان تنظیم رو به باال در‬
‫مقادیر عملکرد‬
‫پایین‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫■برای تایید انتخاب و‬
‫خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■فراهم کردن امکان تنظیم رو به پایین در‬
‫مقادیر عملکرد‬
‫چپ‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫■برای تایید انتخاب و‬
‫خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای انتخاب دکمه‌های‬
‫"باال " و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■خروج از منو جاری‬
‫راست‬
‫‪Input Source‬‬
‫(منبع ورودی)‬
‫■برای تایید انتخاب و‬
‫خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای انتخاب دکمه‌های‬
‫"باال " و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■برای خروج دکمه "چپ"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■ورود به منوهای فرعی‬
‫‪2-3‬‬
‫کاربر می‌تواند برای سفارشی کردن "کلید پیمایش" و "کلیدهای موقت" از "منو ‪ "OSD‬استفاده کند‪.‬‬
‫دیگر گزینه‌های "کلید موقت" به شرح زیر است‪.‬‬
‫گزینه‌های کلید پیمایش و کلید موقت‬
‫‪2-4‬‬
‫عملیات‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫■برای ذخیره کردن مقدار و خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های "باال" و "پایین" را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و خروج دکمه "چپ" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(سرعت تازه سازی)‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■دکمه «راست» را برای روشن کردن و دکمه «چپ» را برای‬
‫خاموش کردن «سرعت تازه‌سازی» فشار دهید‪.‬‬
‫‪Information on‬‬
‫‪( Screen‬اطالعات روی‬
‫صفحه)‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■دکمه "راست" را برای روشن کردن و دکمه "چپ " را برای‬
‫خاموش کردن این عملکرد فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫راه‌اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش"‬
‫برای ظاهر کردن منو اصلی "نمایش روی صفحه" (‪ )OSD‬دکمه "میانی" "کلید پیمایش" را فشار دهید‪ .‬برای تنظیم‬
‫منوهای عملکرد دلخواه‪ ،‬متناسب با ترجیحات فردی‪ ،‬از دکمه های "باال"‪" ،‬پایین"‪" ،‬چپ" و "راست" استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( Gamingg g‬بازی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪Game Mode‬‬
‫(حالت بازی)‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪FPS‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Racing‬مسابقه)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪RTS‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪RPG‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه "باال" یا "پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Night Vision‬‬
‫(دید در شب)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫■این عملکرد روشنایی زمینه را بهینه سازی می کند و برای بازی‌های‬
‫‪ FPS‬پیشنهاد می‌شود‪.‬‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی‌ترین)‬
‫‪A.I.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫(زمان واکنش)‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫‪( Fast‬سریع)‬
‫‪( Fastest‬سریع‌ترین)‬
‫■کاربران می‌توانند "زمان واکنش" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■این عملکرد برای بازی‌های ‪ FPS‬و مسابقه پیشنهاد می‌شود‪.‬‬
‫■وقتی گزینه "ضد تاری حرکت" روی "روشن" است‪" ،‬زمان واکنش"‬
‫خاکستری رنگ می شود‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ضد تاری حرکت)‬
‫شرح‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(سرعت تازه سازی)‬
‫‪Location‬‬
‫(مکان)‬
‫چپ باال‬
‫راست باال‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫‪Customize‬‬
‫(شخصی سازی کردن)‬
‫■اگر «ضد تاری حرکت» بر روی «روشن» تنظیم شود‪« ،‬روشنایی»‬
‫را نمی‌توان تنظیم کرد‪.‬‬
‫■وقتی "سرعت تازه سازی صفحه" کمتر از ‪ 75HZ‬است‪ ،‬نمی توانید‬
‫"ضد تاری حرکت" را فعال کنید‪.‬‬
‫■این عملکرد برای سینما و بازی‌های ‪ FPS‬و مسابقه پیشنهاد می‌شود‪.‬‬
‫■همزمان نمی توانید "ضد تاری حرکت" و ‪ HDCR‬را فعال کنید‪.‬‬
‫■همزمان نمی توانید "ضد تاری حرکت" و ‪ Adaptive Sync‬را‬
‫فعال کنید‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "سرعت تازه‌سازی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■"چپ باال" مکان پیش‌فرض "سرعت تازه‌سازی" است‪ .‬مکان را‬
‫می‌توان از "منو ‪ "OSD‬تنظیم کرد‪ .‬برای تایید و اعمال "مکان سرعت‬
‫تازه‌سازی" دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■این نمایشگر با "سرعت تازه‌سازی صفحه" از پیش تنظیم شده "سیستم‬
‫عامل" کار می‌کند‪.‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( ON‬روشن)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪Location‬‬
‫(مکان)‬
‫چپ باال‬
‫راست باال‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫■کاربران می‌توانند "ساعت زنگ‌دار" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■پس از تنظیم زمان‪ ،‬دکمه "میانی" را برای فعال کردن زمان‌سنج فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■"چپ باال" مکان پیش‌فرض "ساعت زنگ‌دار" است‪ .‬کاربر می‌تواند‬
‫مکان دلخواه را انتخاب کند‪.‬‬
‫‪Customize‬‬
‫(شخصی سازی کردن)‬
‫‪2-6‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪99:59~00:01‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪30:00‬‬
‫‪45:00‬‬
‫‪60:00‬‬
‫‪Screen‬‬
‫‪Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪( None‬هیچکدام)‬
‫‪( Icon‬آیکون)‬
‫■کاربران می‌توانند "دستیار صفحه" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■پیش‌فرض "دستیار صفحه" مقدار "هیچ" است‪.‬‬
‫■در صورت تنظیم روی "بازنشانی"‪ ،‬نمادها بازنشانی می شوند و در‬
‫مرکز قرار می گیرند‪.‬‬
‫■در صورت تنظیم روی "موقعیت"‪ ،‬منوی روی صفحه بسته می شود‬
‫و برای تنظیم موقعیت فقط "نماد" روی نمایشگر نشان داده می شود‬
‫تا زمانی که دکمه وسط را فشار دهید تا از منوی روی صفحه خارج‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪( Position‬موقعیت)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫‪Adaptive Sync‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫■حالت پیش فرض روی خاموش است‪ Adaptive Sync .‬یک سوییچ‬
‫یکپارچه است‪ .‬اگر ‪ HDMI‬روی "خاموش" تنظیم شده باشد‪ ،‬همه منابع‬
‫ورودی نیز روی "خاموش" تنظیم می شوند‪.‬‬
‫■فقط ‪ DisplayPort‬می تواند ‪ G-SYNC Compatible‬را برای‬
‫کارت های گرافیک ‪ NVIDIA‬فعال کند‪.‬‬
‫■اگر ‪ Adaptive Sync‬را فعال کنید بر قابلیت "ضد تاری حرکت"‬
‫تأثیر می گذارد‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Professionalg g‬حرفه‌ای)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪Pro Mode‬‬
‫(حالت ‪)Pro‬‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫حالت پیش‌فرض‪ .‬کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Reader‬خواننده)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Cinema‬سینما)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Designer‬طراح)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه "باال" یا "پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Eye Saver‬‬
‫(محافظ چشم)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪HDCR‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ضد تاری حرکت)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Image‬‬
‫‪Enhancement‬‬
‫(تقویت تصویر)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Weak‬ضعیف)‬
‫‪( Medium‬متوسط)‬
‫■محافظ چشم از چشم شما در برابر نور آبی محافظت می‌کند‪" .‬محافظ‬
‫چشم" در صورت فعال بودن دمای رنگ صفحه را بر روی تابش‬
‫زردتر تنظیم می‌کند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "محافظ چشم" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■اگر "حالت ‪ "Pro‬بر روی "خواننده" تنظیم شود‪ ،‬الزم است که "محافظ‬
‫چشم" را فعال کنید‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند ‪ HDCR‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■‪ HDCR‬کیفیت تصویر را با افزایش کنتراست تصاویر بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫■اگر ‪ HDCR‬بر روی "روشن" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "روشنایی"‬
‫خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫■‪ HDCR‬و "ضد تاری حرکت" را نمی‌توان همزمان فعال کرد‪.‬‬
‫■اگر «ضد تاری حرکت» بر روی «روشن» تنظیم شود‪« ،‬روشنایی»‬
‫را نمی‌توان تنظیم کرد‪.‬‬
‫■وقتی "سرعت تازه سازی صفحه" کمتر از ‪ 75HZ‬است‪ ،‬نمی توانید‬
‫"ضد تاری حرکت" را فعال کنید‪.‬‬
‫■این عملکرد برای سینما و بازی‌های ‪ FPS‬و مسابقه پیشنهاد می‌شود‪.‬‬
‫■همزمان نمی توانید "ضد تاری حرکت" و ‪ HDCR‬را فعال کنید‪.‬‬
‫■همزمان نمی توانید "ضد تاری حرکت" و ‪ Adaptive Sync‬را‬
‫فعال کنید‪.‬‬
‫■قابلیت "تقویت تصویر" سبب ارتقای لبه های تصویر می شود تا‬
‫وضوح بیشتری داشته باشند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "تقویت تصویر" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی‌ترین)‬
‫‪( Imageg g‬تصویر)‬
‫شرح‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫‪0-100‬‬
‫■کاربر می‌تواند "روشنایی" را در حالت "کاربر" ‪RTS،‬‬
‫‪ RPG‬و "خواننده" تنظیم کند‪.‬‬
‫■اگر «ضد تاری حرکت» و «‪ »HDCR‬فعال شود‪ ،‬گزینه‬
‫«روشنایی» خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫(کنتراست)‬
‫‪0-100‬‬
‫■کاربران می‌توانند "کنتراست" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫(وضوح)‬
‫‪0-5‬‬
‫■کاربران می‌توانند "تیزی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■"وضوح" شفافیت و جزییات تصویر را بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Temperature‬‬
‫(درجه رنگ)‬
‫‪( Cool‬سرد)‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫‪( Warm‬گرم)‬
‫‪Customization‬‬
‫(سفارشی سازی)‬
‫(‪R (0-100‬‬
‫(‪G (0-100‬‬
‫■پیش‌فرض "دمای رنگ" مقدار "طبیعی" است‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه "باال" یا‬
‫"پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■کاربر می‌تواند "دمای رنگ" را در حالت "سفارشی" تنظیم‬
‫کند‪.‬‬
‫(‪B (0-100‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫(اندازه صفحه)‬
‫■کاربر می‌تواند "اندازه صفحه" را در هر حالت و با هر وضوح‬
‫و سرعت‌تازه‌سازی صفحه تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Auto‬خودکار)‬
‫‪4:3‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪21:9‬‬
‫‪( Input Sourceg g‬منبع ورودی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫منو سطح ‪ 2‬شرح‬
‫موجود نیست‬
‫کاربران می‌توانند "منبع ورودی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪(Type-c‬نوع ‪)C‬‬
‫‪2-8‬‬
‫‪Auto Scan‬‬
‫(اسکن خودکار)‬
‫کاربران می توانند دکمه "‪ "Navi Key‬را فشار دهند و سپس منبع ورودی‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫را در وضعیت زیر انتخاب کنند‪:‬‬
‫■ ■وقتی "اسکن خودکار" روی "خاموش" تنظیم شده است و نمایشگر در‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫حالت صرفه جویی در مصرف انرژی باشد‪.‬‬
‫■ ■وقتی پیام "سیگنال موجود نیست" روی نمایشگر نشان داده شود‪.‬‬
‫‪( Navi Keyg g‬کلید پیمایش)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫باال‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫پایین‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫چپ‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫راست‬
‫‪( Screen Assistance‬دستیار صفحه)‬
‫‪( Alarm Clock‬ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫‪( Refresh Rate‬سرعت تازه سازی)‬
‫‪Information On Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "باال" گزینه "حالت بازی" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "پایین" گزینه "دستیار صفحه"‬
‫است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "چپ" گزینه "ساعت زنگ‌دار"‬
‫است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "راست" گزینه "منبع ورودی"‬
‫است‪.‬‬
‫■همه آیتم‌های "کلید پیمایش" را می‌توان در منو ‪OSD‬‬
‫تنظیم کرد‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Settingg g‬تنظیم)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫‪繁體中文‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش‌فرض "زبان" گزینه "انگلیسی" است‪.‬‬
‫■کاربر برای تایید و اعمال تنظیم "زبان" باید دکمه "میانی" را فشار‬
‫دهد‪.‬‬
‫■"زبان" تنظیم مستقلی است‪ .‬تنظیم زبان خود کاربر بر مقدار‬
‫پیش‌فرض کارخانه اولویت دارد‪ .‬اگر کاربر گزینه "بازنشانی" را بر‬
‫روی "بله" تنظیم کند‪" ،‬زبان" تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪日本語‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪ไทย‬‬
‫‪Bahasa Indonesia‬‬
‫‪हिन्दी‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫(زبان‌های دیگر به زودی‬
‫افزوده می‌شود)‬
‫‪Transparency‬‬
‫(شفافیت)‬
‫‪0-5‬‬
‫کاربران می‌توانند "شفافیت" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪OSD Time Out‬‬
‫(وقفه ‪)OSD‬‬
‫‪5-30s‬‬
‫کاربران می‌توانند "وقفه ‪ "OSD‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪RGB LED‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫کاربر می‌تواند ‪ RGB LED‬را بر روی "روشن " یا "خاموش "‬
‫تنظیم کند‪.‬‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Power Button‬‬
‫(دکمه روشن‪-‬خاموش)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫وقتی تنظیم روی "خاموش" است‪ ،‬کاربران با فشردن دکمه روشن‪/‬‬
‫خاموش می توانند نمایشگر را ببندند‪.‬‬
‫‪( Standby‬آماده‌باش)‬
‫وقتی تنظیم روی "حالت آماده به کار" است‪ ،‬کاربران می توانند دکمه‬
‫روشن‪/‬خاموش را فشار دهند تا صفحه و نور پس زمینه خاموش شود‪.‬‬
‫‪Information On‬‬
‫‪Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪( YES‬بله)‬
‫کاربران می توانند تنظیمات را بازنشانی کنند و در هر حالتی آنها را به‬
‫‪ OSD‬اصلی پیش فرض برگردانند‪.‬‬
‫‪ 2‬خط‬
‫هنگام اتصال به دستگاه همراه (مانند تلفن همراه) که از خروجی ویدیوی‬
‫‪ Type C‬پشتیبانی می کند این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4‬خط‬
‫سوییچ پیش فرض ‪ Type-c‬حالت ‪ 4‬خط است‪ .‬هنگام اتصال به‬
‫کامپیوتری که از خروجی ویدیوی ‪ Type C‬پشتیبانی می کند‪ ،‬این‬
‫گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪( NO‬خیر)‬
‫‪Type Switch‬‬
‫(سوییچ ‪)Type-c‬‬
‫■اطالعات مربوط به وضعیت نمایشگر در سمت راست صفحه نشان‬
‫داده می شود‪.‬‬
‫■کاربران می توانند اطالعات روی صفحه را فعال یا غیرفعال کنند‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض روی خاموش است‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫‪A‬‬
‫ضمیمه‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫اندازه‬
‫‪A-2‬‬
‫‪ 30‬اینچ‬
‫انحنا‬
‫‪1500R‬‬
‫نوع پنل‬
‫‪VA‬‬
‫وضوح‬
‫‪2560x1080‬‬
‫نسبت تصویر‬
‫‪21:9‬‬
‫روشنایی (نیت)‬
‫‪300‬‬
‫نسبت کنتراست‬
‫‪3000:1‬‬
‫سرعت تازه سازی‬
‫‪200Hz‬‬
‫زمان واکنش‬
‫(‪1ms (MPRT‬‬
‫رابط ورودی‬
‫■‪ 2‬پورت ‪HDMI‬‬
‫■‪DisplayPort 1‬‬
‫■‪ 1‬پورت ‪USB Type-C‬‬
‫‪I/O‬‬
‫■‪ 2‬پورت ‪HDMI‬‬
‫■‪DisplayPort 1‬‬
‫■‪ 2‬پورت ‪USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream‬‬
‫■‪ 1‬پورت ‪USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream‬‬
‫■‪ 1‬پورت ‪USB Type-C‬‬
‫■‪ 1‬فیش هدفون‬
‫زاویه دید‬
‫‪(178°‬افقی) ‪(178° ،‬عمودی)‬
‫‪DCI-P3/ sRGB‬‬
‫‪127.39% /98.29%‬‬
‫پردازش سطحی‬
‫ضد درخشندگی‬
‫رنگ های صفحه‬
‫‪ 1.07B 10‬بیت (‪ 8‬بیت‪)FRC+‬‬
‫نوع نیرو‬
‫آداپتور برق خارجی‬
‫مشخصات آداپتور‬
‫مدل‪ADS-110CL-19-3 190090G :‬‬
‫ورودی برق‬
‫‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت برق متناوب‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‪ 1.5 ،‬آمپر‬
‫خروجی برق‬
‫‪ 19‬ولت‪ 4.74 ،‬آمپر‬
‫تنظیم (کجی)‬
‫‪-5o ~ 20°‬‬
‫تنظیم (ارتفاع)‬
‫‪ 0‬تا ‪ 110‬میلی متر‬
‫تنظیم (چرخش)‬
‫‪30° ~ -30°‬‬
‫تنظیم (محور)‬
‫‪90° ~ -90°‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫بله‬
‫پایه ‪VESA‬‬
‫■نوع صفحه‪ 75 × 75 :‬میلی متر‬
‫میلی متر‬
‫■نوع پیچ‪:‬‬
‫◀ ◀قطر دندانه‪ 4 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀گام دندانه‪ 0.7 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀طول دندانه‪ 10 :‬میلی متر‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫‪ 513.3x286.9x702.9‬میلی متر (حداکثر)‬
‫وزن خالص‬
‫‪ 5.8‬کیلوگرم (وزن خالص)‪ 9.18 ،‬کیلوگرم (وصل ناخالص)‬
‫ضمیمه‬
‫محیط‬
‫عملیاتی‬
‫دما‪ 0 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 20% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫ارتفاع‪ 0 :‬تا ‪ 2000‬میلی متر‬
‫ذخیره سازی‬
‫دما‪ 20- :‬تا ‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫کنترل ‪LED‬‬
‫چراغ ‪ LED‬از ‪ RGB LED‬پشتیبانی می کند‬
‫‪A-3‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده‬
‫استاندارد‬
‫وضوح‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪Type C‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪ 480x640‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 480x640‬در ‪ 67‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 480x640‬در ‪ 72‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 480x640‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 480x720‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 576x720‬در ‪ 50‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 600x800‬در ‪ 56‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 600x800‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 600x800‬در ‪ 72‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 600x800‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 768x1024‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 768x1024‬در ‪ 70‬هرتز‬
‫حالت ‪Dos‬‬
‫‪SVGA‬‬
‫‪XGA‬‬
‫‪SXGA‬‬
‫‪A-4‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 768x1024‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x1280‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x1280‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪WXGA+‬‬
‫‪ 900x1440‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪WSXGA+‬‬
‫‪ 1050x1680‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪Full HD‬‬
‫‪WFHD‬‬
‫‪ 1080x1920‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080x1920‬در ‪ 120‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080x2560‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080x2560‬در ‪ 120‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080x2560‬در ‪ 144‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080x2560‬در ‪ 180‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪480P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪576P‬‬
‫‪ 1080x2560‬در ‪ 200‬هرتز‬
‫وضوح زمانبندی‬
‫ویدیو‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪720P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪1080P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080P‬در ‪ 120‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫ضمیمه‬
‫عیب یابی‬
‫‪ LED‬برق خاموش است‪.‬‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی نصب کارت گرافیک رایانه مطمئن شوید‪.‬‬
‫■مطمئن شوید که رایانه و نمایشگر به پریز برق متصل و روشن هستند‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■ممکن است رایانه در حالت آماده به کار باشد‪ .‬برای فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه‌ای را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه یا موقعیت تصویر درست نیست‪.‬‬
‫برای تنظیم رایانه بر روی مقدار متناسب با نمایشگر‪ ،‬به "حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ Plug & Play‬وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از سازگاری رایانه و کارت گرافیک با قابلیت ‪ Plug & Play‬مطمئن شوید‪.‬‬
‫نمادها‪ ،‬فونت یا تصویر مبهم‪ ،‬تار یا دچار مشکل رنگ است‪.‬‬
‫■از کابل رابط تصویر استفاده نکنید‪.‬‬
‫■روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■رنگ ‪ RGB‬یا دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■خمیدگی پینها در کانکتور کابل سیگنال را بررسی کنید‪.‬‬
‫تصویر نمایشگر سوسو می‌زند یا موج‌دار است‪.‬‬
‫■سرعت تازه‌سازی را طوری تغییر دهید که با قابلیت‌های نمایشگر سازگار باشد‪.‬‬
‫■درایور کارت گرافیک را به‌روز کنید‪.‬‬
‫■نمایشگر را از دستگاه‌های برقی که ممکن است سبب تداخل الکترومغناطیسی (‪ )EMI‬شوند‪ ،‬دور کنید‪.‬‬
‫‪A-5‬‬

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals