Uvod. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Uvod. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Serija Optix

Zaslon LCD

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Vsebina

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ��������������������������������������������iii

Pregled ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Tehnična podpora ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Varnostna navodila �������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Znak skladnosti CE �������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence ��������������������������������������������������������vi

Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) ��������vii

Informacije o kemičnih snoveh �������������������������������������������������������������������������������vii

Uvod ������������������������������������������������������������������������������������������������1-1

Vsebina paketa ����������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Nameščanje stojala monitorja ������������������������������������������������������������������������������ 1-3

Prilagajanje monitorja ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Pregled monitorja ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Priključitev monitorja na osebni računalnik ���������������������������������������������������������� 1-7

Nastavitev OSD ������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Tipka za krmarjenje) ���������������������������������������������������������������������������� 2-2

Nastavitev OSD z Navigacijska tipka ������������������������������������������������������������������� 2-5

Dodatek �����������������������������������������������������������������������������������������A-1

Tehnični podatki ���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Prednastavljeni načini prikaza ������������������������������������������������������������������������������A-4

Odpravljanje težav �����������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Predgovor iii

ii

Predgovor

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Avtorske pravice © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse pravice so pridržane. Uporabljeni logotip MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse druge omenjene blagovne znamke in nazivi so lahko blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Garancija za točnost in celovitost ni niti izrecna niti nakazana. Podjetje MSI si pridržuje pravico do sprememb tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Pregled

Pregled

V1�0

Datum

2020/07

Tehnična podpora

Če se pri vašem izdelku pojavi težava, ki je ne morete odpraviti s pomočjo rešitev, navedenih v navodilih za uporabnika, se obrnite na kraj nakupa ali lokalnega distributerja.

Za dodatna navodila lahko obiščete tudi spletno mesto https://www.msi.com/support/.

iii

iv

Varnostna navodila

Skrbno in temeljito preberite varnostna navodila.

Upoštevati je treba vsa opozorila in svarila na napravi in v navodilih za uporabnika.

Servisna dela naj izključno opravlja usposobljeno osebje.

Priložena navodila za uporabnika shranite za morebitno kasnejšo rabo.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.

Pred nastavitvijo napravo položite na trdno ravno površino.

Preden napravo priklopite v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost v varnem območju in pravilno nastavljena na vrednost 100~240 V. Zatiča ozemljitvenega vodnika ne odklopite iz vtiča. Naprava mora biti priklopljena v ozemljeno omrežno vtičnico.

Če naprave določeni čas ne boste uporabljali, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice ali izklopite stensko vtičnico, da dosežete ničelno porabo energije.

Ventilator na napravi je namenjen konvekciji zraka in za preprečevanje pregrevanja naprave. Ne prekrivajte ventilatorja.

Naprave ne puščajte v prostoru z naravno temperaturo nad 60 O saj lahko to napravo poškoduje.

C ali pod -20 O C,

OPOMBA: Najvišja obratovalna temperatura znaša okoli 40 O C�

Pri čiščenju naprave obvezno izvlecite električni vtič. Za čiščenje naprave namesto industrijskih kemičnih sredstev uporabite mehko krpo. V odprtine nikoli ne zlivajte tekočine, saj to lahko poškoduje napravo ali povzroči električni šok.

Napajalni kabel postavite tako, da je malo verjetno, da bi ga lahko pohodili ljudje.

Ne postavljajte ničesar na napajalni kabel.

Predgovor v

iv

Predgovor

Močnih magnetnih ali električnih predmetov nikoli ne približujte napravi.

Napajalni kabel ali vtič je poškodovan.

V notranjost naprave je vdrla tekočina.

Naprava je bila izpostavljena vlagi.

Naprava ne deluje dobro ali je v skladu z navodili za uporabo ne morete

◙ usposobiti za delovanje.

Prišlo je do padca ali poškodbe naprave.

Na napravi so očitni znaki loma.

Lastnosti zelenega izdelka

Zmanjšana poraba električne energije med uporabo in v stanju pripravljenosti

Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in ljudi

Napravo je mogoče zlahka razstaviti in jo reciklirati

Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja

Podaljšana življenjska doba izdelka zaradi preprostih posodobitev

Manjši delež odpadkov zaradi politike ponovnega prevzema izdelkov

Okoljska politika

Izdelek je bil zasnovan za ustrezno ponovno uporabo delov in recikliranje ter ga ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči med odpadke.

Uporabniki se morajo za recikliranje in odstranjevanje izdelkov po poteku njihove življenjske dobe obrniti na lokalno pooblaščeno mesto za zbiranje.

Obiščite spletno mesto družbe MSI in poiščite najbližjega distributerja, pri katerem lahko dobite dodatne informacije v zvezi z reciklažo.

Uporabniki nam lahko glede informacij v zvezi s pravilnim odstranjevanjem med odpadke, politiko ponovnega prevzema, recikliranjem in razstavljanjem izdelkov družbe MSI tudi pišejo na naslov [email protected].

v

★ Opozorilo! Pretirana uporaba zaslonov ima lahko negativen vpliv na vid.

★ Priporočila:

1� Ko uporabljate zaslon, si vsakih 30 minut vzemite 10 minut odmora.

2� Otroci, mlajši od 2 let, naj zaslona ne uporabljajo. Uporabo zaslona pri otrocih, starih 2 leti in več, omejite na manj kot 1 uro na dan.

vi

Znak skladnosti CE

Ta naprava je v skladu s zahtevami, določenih v direktivi Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (2014/30/EU), Direktivi nizki napetost (2014/35/EU), Direktivi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (2009/125/ES) in Direktivi RoHS (2011/65/EU). Ta izdelek je bil preizkušen in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z usklajenimi standardi za opremo za informacijsko tehnologijo, ki so bili objavljeni v okviru direktiv v Uradnem listu Evropske unije.

FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B, ki so določene v 15. delu pravil komisije FCC. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskem okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in v primeru, da ni nameščena in uporabljena skladno s temi navodili lahko povzroči škodljivo motenje radijskih zvez. Vendar pa ni zagotovila, da ob določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema moti sprejem radijskega ali televizijskega signala, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od navedenih ukrepov:

■ Spremenite usmerjenost ali prestavite sprejemno anteno.

■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

■ Opremo priključite v vtičnico, ki ni na istem tokokrogu kot vtičnica, v katero je priključen sprejemnik.

■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijsko-televizijskega tehnika�

Obvestilo 1

Spremembe in predelave, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Obvestilo 2

Da bi zagotovili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, morate uporabljati zaščitene vmesniške kable in električni kabel za izmenično napetost.

Naprava izpolnjuje zahteve 15. dela pravil komisije FCC. Na delovanje vplivata naslednja pogoja:

1� ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

2� ta naprava mora sprejeti vse zaznane motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Predgovor vii

vi

Predgovor

Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)

V skladu z Direktivo Evropske Unije o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2012/19/EU, ki je veljavna od 13. avgusta 2005, izdelkov

»električne in elektronske opreme« ni več dovoljeno odstranjevati med običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe prevzamejo nazaj.

Informacije o kemičnih snoveh

V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je Uredba EU REACH (Uredba ES št.

1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), podjetje MSI zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v izdelkih na naslovu: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

1

Uvod

V tem poglavju so predstavljene informacije o postopkih nameščanja strojne opreme. Bodite previdni, ko držite naprave med priključevanjem in uporabljajte ozemljen zapestni trak, da preprečite statično elektriko.

POMEMBNO

Ilustracije so namenjene samo za referenco. Vaš monitor ima lahko drugačen videz�

Na monitorju ne uporabljajte ostrih predmetov.

Vsebina paketa

1� Monitor

2� Stojalo

3� Podnožje stojala z vijakom

4� Napajalnik

5� Napajalni kabel

6. Kabel HDMI (dodatna oprema)

7� Kabel DisplayPort (dodatna oprema)

8� Kabel USB za povratni tok (dodatna oprema)

9. Vodnik za hitri začetek

10� Garancijska kartica

11� Vijaki pokrova VESA

1-2

* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, se obrnite na kraj nakupa ali lokalnega distributerja.

* Vsebina paketa se lahko razlikuje glede na državo.

Uvod

1-3

1-2

Uvod

Nameščanje stojala monitorja

1� Poravnajte zapah stojala z monitorjem in ga potisnite.

2� Ko je stojalo pritrjeno na monitor, boste zaslišali klik.

3� Sklopite podnožje in stojalo in privijte vijak podnožja, da ga pritrdite.

POMEMBNO

Monitor postavite na mehko, zaščiteno površino, da preprečite nastanek prask na zaslonu.

• Odprtine za nameščanje stojala lahko uporabite tudi za namestitev na steno. Za ustrezen komplet za stensko montažo se obrnite na prodajalca.

1

1-3

2

3

1-4

Prilagajanje monitorja

Ta monitor je s svojimi zmožnostmi za prilagajanje zasnovan za nudenje največjega udobja ob gledanju.

POMEMBNO

• Med prilagajanjem monitorja se ne dotikajte zaslona.

Bodite previdni, da ne opraskate monitorja. Dvignite monitor v najvišji položaj, nato pa ga nagnite vznak do skrajnega položaja, preden ga zavrtite.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Uvod

1-5

1-4

Pregled monitorja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uvod

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Napajalna vtičnica

2

Vrata USB 3�2 Gen 1 Type-B za povratni tok

Za vhodni kabel USB.

POMEMBNO

Preverite, ali se vhodni kabel USB nahaja v paketu in ga priključite v osebni računalnik in monitor. Ko je kabel priključen, bodo vrata iz strežnika

USB vrste A na monitorju pripravljena za uporabo.

V monitor

V osebni računalnik

3 Vrata USB 3�2 Gen 1 Type-A za sprejemni tok

4 Vrata USB 3�2 Gen 1 Type-A za sprejemni tok

5 Vrata DisplayPort

6

Vrata HDMI

7

8

Vrata HDMI

Vrata USB Type-C

Ta priključek podpira nadomestni način DisplayPort (DP Alt) in napajanje do

5 V/3 A (15 W). Prenaša samo videosignale in ne podpira funkcije prenosa podatkov�

9 Vtičnica za slušalke

10 Tipka za krmarjenje

11 Ključavnica Kensington

12 Tipka za vklop/izklop

13

Tipka makro MSI

Za aktivacijo zaslonskega menija (OSD) za igre.

Uvod

1-7

1-6

Priključitev monitorja na osebni računalnik

1� Izklopite računalnik.

2� Priključite kabel HDMI/DisplayPort/USB Type-C iz monitorja na računalnik.

3� Sestavite napajalnik in napajalni kabel monitorja. (Slika A)

4� Napajalni kabel priključite na napajalni vtič na monitorju. (Slika B)

5� Napajalni kabel vstavite v električno vtičnico. (Slika C)

6. Vklopite monitor. (Slika D)

7� Ko vklopite računalnik, bo monitor samodejno zaznal vir signala.

Uvod

B

A

C

1-7

D

Nastavitev OSD

V tem poglavju so navedene bistvene informacije o nastavitvi OSD.

POMEMBNO

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2

Navi Key (Tipka za krmarjenje)

Ta zaslon je opremljen z Navigacijska tipka, večsmernim kontrolnikom, ki je v pomoč pri pomikanju po OSD.

Tipka za krmarjenje

2-2

Privzete nastavitve Navigacijska tipka so naslednje.

Tipka za krmarjenje

(ko je OSD IZKLOPLJEN)

Srednji gumb Glavni meni OSD

Osnovne operacije

(ko je OSD VKLOPLJEN)

■ Odpiranje podmenijev

■ Potrditev izbire ali nastavitve

Nastavitev OSD

2-3

2-2

Nastavitev OSD

Tipka za krmarjenje

(ko je OSD IZKLOPLJEN)

Navzgor Game Mode

(Način za igre)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz� navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod brez uveljavitve učinka načina pritisnite levo tipko�

Navzdol Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Levo Alarm Clock

(Budilka)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz� navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za izbiro pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Desno Input Source

(Vhodni vir)

Osnovne operacije

(ko je OSD VKLOPLJEN)

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Omogočanje prilagoditve navzgor v vrednostih funkcij

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Omogočanje prilagoditve navzdol v vrednostih funkcij

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Izhod iz trenutnega menija

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za izbiro pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za izhod pritisnite levi gumb.

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Odpiranje podmenijev

2-3

2-4

Za prilagoditev lastnih bližnjičnih tipk Navigacijska tipka lahko uporabniki odprejo meni

OSD.

Več možnosti za bližnjične tipke je na voljo spodaj.

Možnosti bližnjičnih tipk Navigacijska tipka

Brightness

(Svetlost)

Operacije

■ Za shranjevanje vrednosti in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Refresh Rate

(Hitrost osveževanja)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za vklop hitrosti osveževanja pritisnite desni gumb, za njen izklop pa levi gumb.

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za vklop te funkcije pritisnite desni gumb, za njen izklop pa pritisnite levi gumb.

Nastavitev OSD

2-5

2-4

Nastavitev OSD

Nastavitev OSD z Navigacijska tipka

Za zagon glavnega menija OSD pritisnite srednji gumb Navigacijska tipka. Za prilagoditev želenih funkcijskih menijev po meri uporabite gumbe navzgor, navzdol, levo in desno� h Gaming (Igranje iger)

1� nivo menija

Game Mode (Način za igre)

Night Vision (Nočno opazovanje)

Response Time

(Odzivni čas)

2�/3� nivo menija

User (Uporabnik)

FPS

Racing (Dirkanje)

Opis

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

RTS

RPG

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

OFF (IZKLOPLJENO)

Normal (Običajno)

■ S to funkcijo lahko optimizirate svetlost ozadja in je priporočena za uporabo pri igrah FPS.

Strong (Močno)

Strongest (Najmočnejše)

A.I. (Umetna inteligenca)

Normal (Običajno)

Fast (Hitro)

Fastest (Najhitrejše)

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Odzivni čas.

■ To funkcijo priporočamo za igre FPS in dirkaške igre�

■ Ko je možnost Anti Motion Blur (Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja) nastavljena na VKLOPLJENO, bo možnost Odzivni čas zatemnjena.

2-5

2-6

1� nivo menija

Anti Motion Blur

(Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja)

2�/3� nivo menija

(OFF) (IZKLOPLJENO)

(ON) (VKLOPLJENO)

Refresh Rate

(Hitrost osveževanja)

Alarm Clock

(Budilka)

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Location

(Lokacija)

Levo zgoraj

Desno zgoraj

Levo spodaj

Desno spodaj

Customize

(Prilagodi)

OFF (IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Location

(Lokacija)

Levo zgoraj

Desno zgoraj

Levo spodaj

Desno spodaj

Customize

(Prilagodi)

OFF (IZKLOPLJENO)

00:01-99:59 15:00

30:00

45:00

60:00

None (Brez)

Icon (Ikona)

Opis

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja nastavljena na VKLOPLJENO, svetlosti ni mogoče prilagoditi.

■ Če je vrednost Hitrost osveževanja zaslona nižja od 75 Hz, možnosti Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja ni mogoče omogočiti.

■ To funkcijo priporočamo za kino, igre FPS in dirkaške igre�

■ Možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja in možnost HDCR ne moreta biti omogočeni sočasno.

■ Možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja in možnost Adaptive Sync ne moreta biti omogočeni sočasno.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Hitrost osveževanja.

■ Privzeto je možnost Hitrost osveževanja na voljo levo zgoraj. Lokacijo je mogoče prilagoditi v meniju OSD. Za potrditev in uveljavitev lokacije možnosti Hitrost osveževanja pritisnite srednji gumb.

■ Ta monitor upošteva in deluje v skladu s hitrostjo osveževanja zaslona, ki je prednastavljena v operacijskem sistemu.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Budilka.

■ Ko določite čas, pritisnite srednji gumb, da aktivirate časovnik.

■ Privzeto je možnost Budilka na voljo levo zgoraj.

Uporabniki lahko izberejo poljubno lokacijo.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo pomoč na zaslonu.

■ Privzeto je možnost Pomoč na zaslonu nastavljena na Brez.

■ Ko je izbrana možnost Ponastavitev, bo ikona ponastavljena na sredino.

■ Ko je izbrana možnost Položaj, bo meni OSD zaprt, prikazana pa bo le »ikona« na zaslonu za prilagoditev položaja. Če možnost zaprete s sredinskim gumbom, se prikaže meni OSD.

Position (Položaj)

Reset (Ponastavi)

Nastavitev OSD

2-7

2-6

Nastavitev OSD

1� nivo menija

Adaptive Sync

2�/3� nivo menija

(OFF) (IZKLOPLJENO)

(ON) (VKLOPLJENO)

Opis

■ Privzeto je izbrana možnost IZKLOPLJENO.

Adaptive Sync je poenoteno stikalo. Če je vhod

HDMI nastavljen na IZKLOPLJENO, bo vsak vir vhoda prav tako nastavljen na IZKLOPLJENO.

■ Grafične kartice NVDIA podpirajo tehnologijo

G-SYNC samo prek priključka DisplayPort.

■ Če omogočite funkcijo Adaptive Sync, boste s tem vplivali na funkcijo Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja.

h Professional (Profesionalno)

1� nivo menija

Pro Mode

(Način Pro)

2� nivo menija

User (Uporabnik)

Reader (Bralnik)

Opis

Privzeti način. Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente�

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Cinema (Kino)

Designer

(Načrtovalnik)

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

Eye Saver

(Zaščita za oči)

HDCR

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

■ Možnost Zaščita za oči vaše oči varuje pred modro svetlobo. Ko je omogočena, možnost Zaščita za oči prilagodi temperaturo barve na zaslonu v bolj rumen odtenek.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Zaščita za oči.

■ Ko profesionalni način nastavite na Bralnik, morate obvezno omogočiti možnost Zaščita za oči.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost HDCR.

■ Možnost HDCR izboljša kakovost slike tako, da poveča kontrast slike.

■ Ko je možnost HDCR nastavljena na

VKLOPLJENO, bo možnost Svetlost posivljena.

■ Možnosti HDCR in Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja ne moreta biti hkrati omogočeni.

2-7

2-8

Anti Motion Blur

(Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja)

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

Image enhancement

(Izboljšanje slike)

OFF

(IZKLOPLJENO)

Weak (Šibko)

Medium (Srednje)

Strong (Močno)

Strongest

(Najmočnejše)

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja nastavljena na VKLOPLJENO, svetlosti ni mogoče prilagoditi.

■ Če je vrednost Screen Refresh Rate (Hitrost osveževanja zaslona) nižja od 75 Hz, možnosti Anti

Motion Blur (Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja) ni mogoče omogočiti.

■ To funkcijo priporočamo za kino, igre FPS in dirkaške igre�

■ Možnost Motion Blur (Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja) in možnost HDCR ne moreta biti omogočeni sočasno.

■ Možnost Motion Blur (Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja) in možnost Adaptive Sync ne moreta biti omogočeni sočasno.

■ Možnost Izboljšanje slike izostri robove slike, da tako izboljša njeno ostrino.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Izboljšanje slike.

h Image (Slika)

1� nivo menija

Brightness

(Svetlost)

2�/3� nivo menija

0-100

Contrast (Kontrast) 0-100

Sharpness

(Ostrina)

0-5

Color Temperature

(Temperatura barve)

Screen Size

(Velikost zaslona)

Cool (Hladno)

Normal (Običajno)

Warm (Toplo)

Customization

(Prilagajanje)

R (0–100)

G (0–100)

B (0–100)

Auto (Samodejno)

4:3

16:9

21:9

Opis

■ Uporabniki lahko svetlost prilagodijo v načinu

Uporabnik, RTS, RPG in Bralnik.

sta omogočeni možnosti Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja in HDCR.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Kontrast.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Ostrina.

■ Z ostrino izboljšate jasnost in podrobnosti slik.

■ Privzeto je možnost Temperatura barve nastavljena na Običajno.

in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagodijo temperaturo barve.

■ Uporabniki lahko velikost zaslona prilagodijo v kateri koli hitrosti osveževanja zaslona.

Nastavitev OSD

2-9

2-8

Nastavitev OSD h

Input Source (Vhodni vir)

1� nivo menija

HDMI1

HDMI2

DP

Type-c

Auto Scan

(Samodejno iskanje)

2� nivo menija

Ni na voljo

(OFF)

(IZKLOP)

(ON)

(VKLOP)

Opis

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Vhodni vir.

Uporabnik lahko pritisne tipko za krmarjenje in nato izbere vir vhoda, če je izpolnjen ta pogoj:

■ Če je možnost »Samodejno iskanje« nastavljena na »IZKLOP«, monitor pa je v načinu varčevanja z energijo.

■ Če je na monitorju prikazano okno s sporočilom »Ni signala«.

h Navi Key (Tipka za krmarjenje)

1� nivo menija

Navzgor

Navzdol

Levo

Desno

2� nivo menija

OFF (IZKLOPLJENO)

Brightness (Svetlost)

Game Mode (Način za igre)

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Alarm Clock (Budilka)

Input Source (Vhodni vir)

Refresh Rate (Hitrost osveževanja)

Information On Screen

(Informacije na zaslonu)

Opis

Način za igranje iger.

■ Privzeto je gumb navzdol nastavljen na možnost

Pomoč na zaslonu.

■ Privzeto je levi gumb nastavljen na možnost

Budilka.

■ Privzeto je desni gumb nastavljen na možnost

Vhodni vir�

■ Vse elemente Navigacijska tipka lahko prilagodite prek menija OSD.

2-9

2-10 h Setting (Nastavitev)

1� nivo menija

Language

(Jezik)

2� nivo menija

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(kmalu bo na voljo več jezikov)

0-5 Transparency

(Prosojnost)

OSD time out

(Časovna omejitev

OSD)

RGB LED

5–30 s

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

Power Button

(Tipka za vklop/ izklop)

Information On

Screen

(Informacije na zaslonu)

Reset

(Ponastavi)

Type-c Switch

(Stikalo Type-c)

(ON)

(VKLOPLJENO)

OFF

(IZKLOPLJENO)

Standby

(stanje pripravljenosti)

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

YES (DA)

NO (NE)

2Lane

4Lane

Opis

■ Jezik je privzeto tovarniško nastavljen na angleščino.

■ Za potrditev in uveljavitev nastavitve jezika morajo uporabniki pritisniti srednji gumb.

■ Jezik je neodvisna nastavitev. Uporabnikova nastavitev jezika preglasi tovarniško privzeto nastavitev. Ko uporabniki možnost Ponastavi nastavijo na Da, se jezik ne bo spremenil�

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost

Prosojnost.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost

Časovna omejitev OSD.

Uporabniki lahko nastavitev RGB LED nastavijo na

Vklopljeno ali Izklopljeno.

Ko je izbrana nastavitev IZKlOPLJENO, lahko uporabniki monitor ugasnejo s tipko za vklop/izklop.

Ko je izbrana možnost Stanje pripravljenosti, lahko uporabniki s tipko za vklop/izklop izklopijo ploščo in osvetlitev ozadja.

■ Informacije o stanju monitorja bodo prikazane na desni strani zaslona�

■ Uporabniki lahko omogočijo ali onemogočijo informacije na zaslonu.

■ Privzeto je nastavljena možnost IZKLOPLJENO.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu ponastavijo in obnovijo nastavitve na izvirne vrednosti OSD.

Izberite to možnost, ko vzpostavljate povezavo z mobilno napravo (kot je na primer mobilni telefon), ki podpira izhod za video Type C�

Privzeto stikalo Type-c je 4Land. Izberite to možnost, ko vzpostavljate povezavo s PC-jem, ki podpira izhod za video

Type C�

Nastavitev OSD

PB

Dodatek

POMEMBNO

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

A

A-2

Tehnični podatki

Velikost

Ukrivljenost

Vrsta zaslonske plošče

Ločljivost

30 palčni

1500R

VA

2560 x 1080

Razmerje stranic

Svetlost (niti)

21:9

300

Kontrastno razmerje 3000:1

Refresh Rate (Hitrost osveževanja)

200Hz

Response Time (Odzivni čas) 1ms (MPRT)

Vhodni vmesnik

V/I

■ Vrata HDMI x2

■ Vrata DisplayPort x1

■ Vrata USB Type-C x1

■ Vrata HDMI x2

■ Vrata DisplayPort x1

■ Vrata USB 3.2 Gen 1 Type-A za sprejemni tok x2

■ Vrata USB 3.2 Gen 1 Type-B za povratni tok x1

■ Vrata USB Type-C x1

■ Vtičnica za slušalke x1

178°(V), 178°(N) Koti gledanja

DCI-P3/sRGB

Obdelava površine

98,29%/ 127,39%

Proti bleščanju

Barve zaslona

Vrsta napajanja

1,07B 10bits (8bits+FRC)

Zunanji napajalnik

Tehnični podatki napajalnika Model: ADS-110CL-19-3 190090G

Vhodno napajanje 100–240 V izmeničnega toka, 50–60 Hz, 1,5A

Izhodna moč

Prilagajanje (nagib)

Prilagajanje (višina)

19V, 4,74A

-5° – 20°

0 ~ 110mm

-30° – 30° Prilagajanje (vrtenje)

Nastavitev (sukanje)

Ključavnica Kensington

Nosilec VESA

-90° – 90°

Da

Dimenzije (Š x V x G)

■ Vrsta plošče: 75 x 75 mm

■ Vrsta vijaka: M4 x10 mm

▶ Premer navoja: 4 mm

▶ Širina navoja: 0,7 mm

▶ Dolžina navoja: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (največ)

Dodatek

A-3

A-2

Neto teža

Okolje Delovanje

5,8 kg (neto), 9,18 kg (bruto)

Temperatura: 0°C do 40°C

Vlažnost: 20% do 90 %, ne kondenzira

Nadmorska višina: 0 ~ 2000m

Upravljanje LED

Shranjevanje Temperatura: -20°C do 60°C

Vlažnost: 10 % do 90 %, ne kondenzira

Podpora za mistično svetlobo LED (lučke RGB LED)

Dodatek

A-3

A-4

Prednastavljeni načini prikaza

Standard

VGA

Dos-Mode

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Časovna prilagoditev videa Ločljivost

Ločljivost

640 x 480 pri 60Hz

640 x 480 pri 67Hz

640 x 480 pri 72Hz

640 x 480 pri 75Hz

720 x 480 pri 60 Hz

720 x 576 pri 50 Hz

800 x 600 pri 56Hz

800 x 600 pri 60Hz

800 x 600 pri 72Hz

800 x 600 pri 75Hz

1024 x 768 pri 60Hz

1024 x 768 pri 70Hz

1024 x 768 pri 75Hz

1280 x 1024 pri 60Hz

1280 x 1024 pri 75Hz

1440 x 900 pri 60Hz

1680 x 1050 pri 60Hz

1920 x 1080 pri 60Hz

1920 x 1080 pri 120Hz V

2560x1080 pri 60Hz V

2560x1080 pri 120Hz

2560x1080 pri 144Hz

V

V

2560x1080 pri 180Hz

2560x1080 pri 200Hz

480P

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

576P

720P

1080i

1080P

1080P pri 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

V

V

Dodatek

A-5

A-4

Dodatek

Odpravljanje težav

LED indikator napajanja je izklopljen�

■ Znova pritisnite gumb za napajanje monitorja.

■ Preverite, ali je napajalni kabel za monitor pravilno priključen.

Manjkajoča slika.

■ Preverite, ali je grafična kartica računalnika pravilno nameščena.

■ Preverite, ali sta računalnik in monitor priključena v vtičnici in ali sta vklopljena.

■ Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.

■ Računalnik se morda nahaja v načinu pripravljenosti. Pritisnite katero koli tipko za aktivacijo monitorja.

Slika na zaslonu ni pravilne velikosti ali ni sredinsko poravnana.

Za nastavitev računalnika na nastavitev, primerno za prikaz na monitorju, si oglejte prednastavljene načine prikaza.

Brez možnosti vstavi in poženi (Plug & Play).

■ Preverite, ali je napajalni kabel za monitor pravilno priključen.

■ Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.

■ Preverite, ali sta računalnik in grafična kartica združljivi z možnostjo vstavi in poženi (Plug & Play).

Ikone, pisave ali zaslon so nejasni, zamegljeni ali imajo težave z barvami�

■ Ne uporabljajte podaljševalnega video kabla.

■ Prilagodite svetlost in kontrast�

■ Prilagodite barve RGB ali temperaturo barve.

■ Preverite za upognjene zatiče na priključku signalnega kabla.

Monitor začne utripati ali migotati.

■ Spremenite hitrost osveževanja, da jo uskladite z zmogljivostjo vašega monitorja.

■ Posodobite gonilnike grafične kartice.

■ Monitor ne sme biti v bližini električnih naprav, ki bi lahko povzročale elektromagnetne motnje (EMI).

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals