Başlarken. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Başlarken. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Optix Serisi

LCD Monitör

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi ��������������������������������������������������������������������iii

Gözden Geçirme �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknik Destek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Güvenlik Uyarıları ���������������������������������������������������������������������������������������������������� iv

CE Uygunluğu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ��������������������������������������������������������������� vi

WEEE Bildirimi �������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

Kimyasal Madde Bilgileri ���������������������������������������������������������������������������������������� vii

Başlarken

���������������������������������������������������������������������������������������1-1

Paket İçeriği ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Monitör Ayağını Takma ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitörü Ayarlama ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitöre Genel Bakış ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Monitörü Bilgisayara Bağlama ����������������������������������������������������������������������������� 1-7

OSD Ayarı

���������������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Gezinme Tuşu) ������������������������������������������������������������������������������������ 2-2

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı ������������������������������������������������� 2-5

Ek

���������������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Teknik Özellikler ���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları �����������������������������������������������������������������A-4

Sorun Giderme �����������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Giriş iii

ii

Giriş

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi

Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu Micro-

Star Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Gözden Geçirme

Revizyon

V1�0

Tarihi

2020/07

Teknik Destek

Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun. Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin.

iii

iv

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.

Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara dikkat edilmelidir.

Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.

Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.

Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.

Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke prizine bağlanmalıdır.

Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.

Fanı kapatmayın.

Aygıtı 60°C'nin üzerinde veya -20°C'nin altında depolama sıcaklığına sahip uygun olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40°C civarıdır.

Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.

Elektrik kablosunun üzerine hiçbir şey koymayın.

Giriş v

iv

Giriş

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından

Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.

Aygıtın içine sıvı sızdığında.

Aygıt neme maruz kaldığında.

Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştırılamadığında.

Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.

Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay sökme ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden

çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için gpcontdev@msi.

com adresinden de bize ulaşabilir.

v

★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.

★ Öneriler:

1� Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.

2� 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük

çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.

vi

CE Uygunluğu

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim

Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi

(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur. Bu

ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında yayımlanan,

Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim

Bildirgesi

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi

üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması desteklenir:

■ Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.

■ Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

■ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.

■ Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bildirim 1

Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu kullanılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1� Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve

2� Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

WEEE Bildirimi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği (“AB”) Direktifi (Direktif 2012/19/EU) kapsamında, “elektrikli ve elektronik ekipman” ürünleri artık normal çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım

ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Giriş vii

vi

Giriş

Kimyasal Madde Bilgileri

MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Türkiye EEE Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği’ne uygundur vii

1

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

ÖNEMLİ

Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik gösterebilir.

Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.

1-2

Paket İçeriği

1� Monitör

2� Ayak

3� Vidalı Ayak Tabanı

4� Güç Adaptörü

5� Güç Kablosu

6. HDMI Kablosu (İsteğe Bağlı)

7� DisplayPort Kablosu (İsteğe Bağlı)

8� USB Yukarı Akım Kablosu (İsteğe Bağlı)

9. Hızlı Başlama Kılavuzu

10� Garanti Kartı

11� VESA Kapak Vidaları

* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel dağıtıcıyla iletişime geçin.

* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Başlarken

1-3

1-2

Başlarken

Monitör Ayağını Takma

1� Standın mandalını monitöre hizalayın ve itin.

2� Stand monitöre sabitlendiğinde, bir tık sesi duyulur.

3� Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.

ÖNEMLİ

• Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.

• Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.

1

1-3

2

3

1-4

Monitörü Ayarlama

Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak

üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ

• Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.

Monitörü çizmekten kaçının, lütfen monitörü en yüksek konuma kaldırın ve döndürmeden önce monitörü maksimum seviyede geri yatırın.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Başlarken

1-5

1-4

Monitöre Genel Bakış

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Başlarken

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Güç Girişi

2

USB 3.2 Jen 1 Tip B Yukarı Akım

Bağlantı Noktası

USB Yukarı Yön Kablosu içindir.

ÖNEMLİ

Paketteki USB Yukarı Yön Kablosunu bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın.

Bu kablo bağlandığında monitördeki

USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları kullanıma hazır olacaktır.

Monitöre

3 USB 3.2 Jen 1 Tip A Aşağı Akım Bağlantı Noktası

Bilgisayara

4 USB 3.2 Jen 1 Tip A Aşağı Akım Bağlantı Noktası

5 DisplayPort

6

HDMI Bağlantı Noktası

7

8

HDMI Bağlantı Noktası

USB Tip-C Bağlantı Noktası

Bu bağlantı noktası, DisplayPort Alternatif (DP Alt) Modunu ve 5V/3A (15W) değerine kadar güç dağıtımını destekler. Yalnızca video sinyallerini taşır ve veri aktarımı işlevini desteklemez.

9 Kulaklık Girişi

10 Gezinme Tuşu

11 Kensington Kilidi

12 Güç Düğmesi

13

MSI Makro Anahtar

Oyun Ekran Menüsünü açar.

Başlarken

1-7

1-6

Başlarken

Monitörü Bilgisayara Bağlama

1� Bilgisayarınızı kapatın.

2� Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort/ USB Tip C kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.

3� Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin. (Şekil A)

4� Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)

5� Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)

6. Monitörü açın. (Şekil D)

7� Bilgisayarı açtığınızda monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılar.

B

A

C

1-7

D

OSD Ayarı

Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

2

Navi Key (Gezinme Tuşu)

Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan

Gezinme Tuşuna sahiptir.

Gezinme Tuşu

2-2

Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:

Gezinme

Tuşu

Orta Düğme

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

Ekran Ana Menüsü

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ Alt menülere girme

■ Bir seçimi veya ayarı onaylama

OSD Ayarı

2-3

2-2

OSD Ayarı

Gezinme

Tuşu

Yukarı

Aşağı

Sol

Sağ

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

Game mode

(Oyun modu)

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal etmek ve mod efektini uygulamadan

çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

Screen Assistance

(Ekran Yardımı)

Alarm Clock

(Alarm Saati)

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için

Sol Düğmeye basın.

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Seçmek için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için

Sol Düğmeye basın.

Input Source

(Giriş Kaynağı)

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Seçmek için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde yukarı doğru ayarlamayı sağlama

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde aşağı doğru ayarlamayı sağlama

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ Geçerli menüden çıkma

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ Alt menülere girme

2-3

2-4

Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını

özelleştirebilir. Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.

İşlemler Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu

Seçenekleri

Brightness

(Parlaklık)

■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye basın.

Refresh Rate

(Yenileme

Hızı)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Yenileme Hızını açmak için Sağ Düğmeye, kapatmak için de Sol Düğmeye basın.

Information on Screen

(Ekranda Bilgi)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak için de Sol Düğmeye basın.

OSD Ayarı

2-5

2-4

OSD Ayarı

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü

Ayarı

Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,

Sağ düğmeleri kullanın.

h

Gaming (OYUN)

1� Düzey Menü

Game mode (Oyun modu)

2./3. Düzey Menü

User (Kullanıcı)

FPS

Racing (Yarış)

RTS

RPG

Açıklama

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Night Vision (Gece

Görüşü)

Response Time

(Tepki Süresi) kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

OFF (KAPALI) ■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve FPS oyunları için önerilir.

Normal

Strong (Güçlü)

Strongest (En Güçlü)

A.I.

Normal

Fast (Hızlı)

Fastest (En Hızlı)

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi işlevini ayarlayabilir.

■ Bu işlev FPS ve Yarış oyunları için önerilir.

Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

2-5

2-6

1� Düzey Menü

Anti Motion

Blur (Hareket

Refresh Rate

(Yenileme Hızı)

2./3. Düzey Menü

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

Location

(Konum)

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

Açıklama

■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.

■ Ekran Yenileme Hızı 75HZ'den düşük olduğunda, Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirilemez.

■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için

önerilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve HDCR aynı anda etkinleştirilemez.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve Adaptive Sync aynı anda etkinleştirilemez.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme Hızı işlevini ayarlayabilir.

■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran menüsünde ayarlanabilir. Yenileme Hızı Konum ayarınızı onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden ve o değerde çalışır.

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

Alarm Clock (Alarm

Saati)

Location

(Konum)

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

Customize

(Özelleştir)

OFF (KAPALI)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Yok)

Icon (Simge)

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati işlevini ayarlayabilir.

■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.

şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını seçebilir.

işlevini ayarlayabilir.

■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok şeklindedir.

■ Sıfırla olarak ayarlandığında, Simge merkeze sıfırlanır.

kapanır ve çıkmak için orta düğmeye basılana ve OSD Menüsü görünene kadar, Konum ayarlaması için ekranda yalnızca “Icon” gösterilir.

Adaptive Sync

Position (Konum)

Reset (Sıfırla)

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ Varsayılan değer Kapalı şeklindedir. Adaptive

Sync birleşik bir anahtardır; HDMI KAPALI

■ NVIDIA grafik kartı için G-SYNC uyumunu, sadece DisplayPort etkinleştirebilir.

■ Adaptive Sync'in etkinleştirilmesi Hareket

Bulanıklığı Önleme’yi etkiler.

OSD Ayarı

2-7

2-6

OSD Ayarı h

Professional (Profesyonel)

1� Düzey Menü 2� Düzey Menü

Pro Mode

(Profesyonel

Mod)

User (Kullanıcı)

Reader (Okuyucu)

Açıklama

Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Cinema (Sinema)

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Designer (Tasarımcı) Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Eye Saver

(Göz Koruyucu)

HDCR

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı

Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur.

Göz Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk sıcaklığını daha sarı bir ışığa ayarlar.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu işlevini ayarlayabilir.

■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak ayarlandığında Göz Koruyucu işlevinin etkinleştirilmesi zorunludur.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini ayarlayabilir.

■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü kalitesini iyileştirir.

■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önleme işlevleri aynı anda etkinleştirilemez.

Anti Motion Blur

(Hareket

Bulanıklığı

Önleme)

Image

Enhancement

(Görüntü

İyileştirme)

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

OFF (KAPALI)

Weak (Zayıf)

Medium (Orta)

Strong (Güçlü)

Strongest (En Güçlü)

■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.

■ Ekran Yenileme Hızı 75HZ'den düşük olduğunda,

Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirilemez.

■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için önerilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve HDCR aynı anda etkinleştirilemez.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve Adaptive Sync aynı anda etkinleştirilemez.

■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için görüntü kenarlarını iyileştirir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme işlevini ayarlayabilir.

2-7

2-8 h

Image (Görüntü)

1� Düzey Menü

Brightness

(Parlaklık)

2./3. Düzey Menü

0-100

Contrast (Karşıtlık) 0-100

Sharpness (Netlik) 0-5

Color Temperature

(Renk Sıcaklığı)

Cool (Soğuk)

Normal

Warm (Sıcak)

Customization

(Özelleştirme)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Açıklama

■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve HDCR etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini ayarlayabilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini ayarlayabilir.

■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını iyileştirir.

■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal şeklindedir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta

Düğmeye basın.

■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk

Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.

Screen Size (Ekran

Boyutu)

Auto (Otomatik)

4:3

16:9

21:9

■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini ayarlayabilir.

h

Input Source (Giriş Kaynağı)

1� Düzey Menü 2� Düzey Menü

HDMI1 Yok

HDMI2

DP

Type-c (Tip c)

Auto Scan

(Otomatik Tara)

(OFF)

(KAPALI)

(AÇIK)

(ON)

Açıklama

Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini ayarlayabilir.

Kullanıcı “Navi Tuşu Düğmesi”ne basabilir ve aşağıdaki durumda giriş kaynağını seçebilir:

■ “Otomatik Tara” “KAPALI” olarak ayarlanmış ve monitör güç tasarrufu modunda.

■ Monitörde “Sinyal Yok” mesaj kutusu gösterilirken.

OSD Ayarı

2-9

2-8

OSD Ayarı h

Navi Key (Gezinme Tuşu)

1� Düzey Menü 2� Düzey Menü

Yukarı OFF (KAPALI)

Aşağı

Sol

Sağ

Brightness (Parlaklık)

Game mode

(Oyun modu)

Screen Assistance

(Ekran Yardımı)

Alarm Clock

(Alarm Saati)

Input Source

(Giriş Kaynağı)

Refresh Rate

(Yenileme Hızı)

Information On Screen

(Ekrandaki Bilgi)

Açıklama

■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu işlevidir.

■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran Yardımı işlevidir.

■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.

■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı işlevidir.

■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü aracılığıyla ayarlanabilir. h

Setting (Ayar)

1� Düzey Menü 2� Düzey Menü

Language (Dil) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Yakında daha fazla dil olacaktır)

0~5 Transparency

(Saydamlık)

OSD Time Out

(Ekran Menüsü

Zaman Aşımı)

5-30s

Açıklama

■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.

■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için

Orta Düğmeye basması gereklidir.

■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır.

Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında

Dil ayarı değiştirilmeyecektir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini ayarlayabilir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü Zaman

Aşımı işlevini ayarlayabilir.

2-9

2-10

RGB LED

Power Button

(Güç Düğmesi)

Information

On Screen

(Ekrandaki Bilgi)

Reset (Sıfırla)

Type-c Switch

(Tip c Anahtar)

(OFF)

(KAPALI)

(ON)

(AÇIK)

OFF (KAPALI)

Standby

(Bekleme)

(OFF)

(KAPALI)

(ON)

(AÇIK)

YES (EVET)

NO (HAYIR)

2Lane

4Lane

Kullanıcılar RGB LED işlevini AÇIK veya KAPALI olarak ayarlayabilir.

OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında, kullanıcılar monitörü kapatmak için güç düğmesine basabilir.

Bekleme olarak ayarlandığında, kullanıcılar paneli ve arka ışığı ayarlamak için güç düğmesine basabilir.

■ Monitörün durum bilgisi ekranın sağ tarafında gösterilecektir.

■ Kullanıcılar Ekrandaki Bilgileri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

■ Varsayılan değer Kapalı şeklindedir.

Kullanıcılar herhangi bir modda ayarları orijina OSDl varsayılanlarına sıfırlayabilir ve geri yükleyebilir.

Tip C video çıkışını destekleyen bir mobil cihaza (cep telefonu gibi) bağlanırken bunu seçin.

Varsayılan Tip c Anahtarı 4Land'dir. Tip C video çıkışını destekleyen bir PC'ye bağlarken bunu seçin.

OSD Ayarı

PB

Ek

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

A

A-2

Teknik Özellikler

Boyut

Kavis

Panel Tipi

Çözünürlük

En Boy Oranı

Parlaklık (nit)

Karşıtlık Oranı

Refresh Rate (Yenileme Hızı)

30 inch

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

Response Time (Tepki Süresi) 1 ms (MPRT)

Giriş Arabirimi

G/Ç

■ HDMI Bağlantı Noktası x2

■ DisplayPort x1

■ USB Tip C Bağlantı Noktası x1

■ HDMI Bağlantı Noktası x2

■ DisplayPort x1

■ USB 3.2 Jen 1 Tip A Aşağı Akım Bağlantı Noktası x2

■ USB 3.2 Jen 1 Tip B Yukarı Akım Bağlantı Noktası x1

■ USB Tip C Bağlantı Noktası x1

■ Kulaklık Girişi x1

İzleme Açıları

DCI-P3/ sRGB

Yüzey İşleme

Görüntü Renkleri

Güç Tipi

Adaptör Özell.

Güç Girişi

Güç Çıkışı

Ayarlama (Eğme)

Ayarlama (Yükseklik)

Ayar (Dönüş)

Ayar (Dönme)

Kensington Kilidi

VESA Kurulumu

178° (Y) , 178° (D)

98,29% / 127,39%

Yansıma engelleyici

1.07B 10bit (8bit+FRC)

Harici Güç Adaptörü

Model: ADS-110CL-19-3 190090G

100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5A

19V, 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 110mm

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

Boyutlar (G x Y x D)

Net Ağırlık

Evet

■ Plaka Tipi: 75 x 75 mm

■ Vida Tipi: M4 x10 mm

▶ Diş Çapı: 4 mm

▶ Diş Adımı: 0,7 mm

▶ Diş Uzunluğu: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (en fazla)

5,8 kg (net), 9,18 kg (brüt)

Ek

A-3

A-2

Ortam

LED Denetimi

Çalışma

Depolama

Sıcaklık: 0°C ila 40°C

Nem: 20% ila 90%, yoğuşmayan

Rakım: 0 ~ 2000m

Sıcaklık: -20℃ ila 60℃

Nem: 10% ila 90%, yoğuşmayan

Mistik ışık LED desteği RGB LED

Ek

A-3

A-4

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları

Standart

VGA

Dos Modu

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Tam HD

WFHD

Video Zamanlaması

Çözünürlük

Çözünürlük

640x480 @60 Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x480 @60Hz

720x576 @50Hz

800x600 @56 Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60 Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60 Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1920x1080 @120Hz

2560x1080 @60Hz

2560x1080 @120Hz

2560x1080 @144Hz

2560x1080 @180Hz

2560x1080 @200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P @120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Tip C

V

V

V

V

Ek

A-5

A-4

Ek

Sorun Giderme

Güç LED'i sönük.

■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Görüntü yok.

■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya ortalanmamış.

Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden

Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.

Tak ve Çalıştır değil.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları var.

■ Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.

■ Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.

■ RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.

Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.

■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.

■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.

■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli aygıtlardan uzaklaştırın.

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals