4. Fejlfinding. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer


Add to my manuals
172 Pages

advertisement

4. Fejlfinding. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer | Manualzz

4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Tip til at undgå papirstop

• Mangler papir, fejlløsning

• Udbedre papirstop

• Om statusindikatoren

50

51

52

55

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i kapitlet

Fejlfinding

i Br'ugerhåndbog Avanceret (se "Fejlfinding" på side 140). Hvis du ikke kan

finde en løsning i Br'ugerhåndbog, eller problemet fortsætter, skal du ringe efter en servicemedarbejder.

Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:

Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 25).

• Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.

• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.

• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.

• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.

• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.

Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

4. Fejlfinding 50

Mangler papir, fejlløsning

Hvis der ikke er noget papir i bakken, eller statusindikatoren lyser rødt. Du kan løse dette problem ved at lægge papir i bakken og derefter åbne og lukke det øverste dæksel.

1

2

4. Fejlfinding 51

Udbedre papirstop

• Hvis der er opstået papirstop, skal du åbne og lukke det øverste dæksel for et genoptage udskrivningen, når du har løst problemet.

• Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.

1

I bakken

1

2

4. Fejlfinding 52

Udbedre papirstop

2

Inde i maskinen

• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.

4. Fejlfinding 53

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

4. Fejlfinding 54

Om statusindikatoren

Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.

• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.

• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet.

• Du kan også løse fejlen ved at følge retningslinjerne fra programvinduet Status for Dell-printer .

• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

3

Statusindikator

Fra

Status

Grøn

Blinker

Til

Blinker

(Statusindikator)

Rød

Til

Orange

Blinker

Til

Beskrivelse

Maskinen er offline eller i dvaletilstand.

• Når baggrundslyset blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren.

• Når baggrundslyset blinker hurtigt, modtager og udskriver maskinen data.

Maskinen er online og kan bruges.

Venter på, at der trykkes på knappen (Info) eller (WPS) for manuel udskrivning.

• Dækslet er åbent. Luk dækslet.

• Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken. Åbn og luk

derefter det øverste dæksel for at genoptage udskrivningen (se "Mangler papir, fejlløsning" på side 51).

• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl.

Opgradering af firmware.

Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 52).

4. Fejlfinding 55

Om statusindikatoren

4

Indikator for Toner/WPS

(Tonerindikator)

(WPS-indikator) b

Blå

Status

Orange

Blinker

Til

Fra

Blinker

Til

Fra

Til

Beskrivelse

Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved

at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 41).

En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a

. Det anbefales at udskifte

tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Alle tonerpatroner har normal kapacitet.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Via WPS-knappen" på side 89).

Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.

Maskinen er i strømsparetilstand.

Maskinen er i klar-tilstand, eller maskinen er slukket.

(Strømindikator)

Blå

Fra a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/

IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, medietypen og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.

b. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 6).

4. Fejlfinding 56

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents