1. Softwareinstallation. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer


Add to my manuals
172 Pages

advertisement

1. Softwareinstallation. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer | Manualzz

1. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.

• Installation til Macintosh

• Geninstallation til Macintosh

• Installation til Linux

• Geninstallation til Linux

74

75

76

77

• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den "Installere driveren lokalt" på side 20 læse,

hvordan du installerer maskinens driver.

• USB-kablet må højst være 3 meter langt.

Installation til Macintosh

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

4 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X .

5 Klik på Continue .

6 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

7 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

8 Klik på Continue , når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

9 Klik på Continue i User Options Pane .

10 Klik på Install . Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Customize , kan du vælge at installere individuelle komponenter.

11 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

12 Installering af software kræver, at du genstarter din computer. Klik på Continue Installation .

13 Klik på Close , når installationen er fuldført.

14 Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen Applications >

System Preferences og klikke på Print & Fax .

15 Klik på Add på Printer List .

• I Mac OS X 10.5 -10.7 skal du klikke på ikonet ” + ”, hvorefter der

åbnes et vindue.

16 Klik på Default Browser , og find USB-forbindelsen.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på Default og finde USBforbindelsen.

17 Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du i Mac OS X 10.4 vælge Dell under Print Using og maskinens navn i Model .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select a driver to use...

og maskinens navn i Print Using , hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.

18 Tryk på Add .

1. Softwareinstallation 74

Geninstallation til Macintosh

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

4 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Uninstaller OS X .

5 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

6 Klik på OK , når afinstallationen er gennemført.

Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print

Setup Utility eller Print & Fax .

1. Softwareinstallation 75

Installation til Linux

Du skal hente Linux-softwarepakker fra Dell-webstedet for at installere printersoftwaren ( www.dell.com

eller support.dell.com

> find your product > Support or Downloads).

1

Installation af Unified Linux Driver

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet

Login og skrive systemadgangskoden.

Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

3 Hent Unified Linux-driverpakken til din computer fra Dell-webstedet.

4 Højreklik på pakken Unified Linux Driver , og pak den ud.

5 Dobbeltklik på cdroot > autorun .

6 Klik på Next , når velkomstskærmbilledet vises.

7 Klik på Finish , når installationen er fuldført.

Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver

Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens Windows-programmer, f.eks.

Unified Driver Configurator eller Image Manager .

1. Softwareinstallation 76

Geninstallation til Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet

Login og skrive systemadgangskoden.

Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

3 Klik på ikonet nederst på skærmen. Når skærmbilledet Terminal vises, skal du skrive følgende.

[root@localhost root]#cd /opt/Dell/mfp/uninstall/[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh

4 Klik på Uninstall .

5 Klik på Next .

6 Klik på Udfør .

1. Softwareinstallation 77

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents