2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w). Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer

Add to My manuals
172 Pages

advertisement

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w). Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer | Manualzz

2.

Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w)

Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.

• Nyttigt netværksprogram 79

• Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport 80

• Installation af driver via netværket 81

• IPv6-konfiguration

• Konfiguration af trådløst netværk

85

87

De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din

model (se "Funktioner pr. model" på side 6).

Nyttigt netværksprogram

Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.

Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne nedenfor.

1

Embedded Web Service

Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af Embedded Web Service" på side 86):

• Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.

• Tilpasse maskinindstillinger.

• Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.

• Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 79

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et netværk.

Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 10 sekunder.

Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

• MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78

• IP-adresse: 169.254.192.192

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 80

Installation af driver via netværket

3 Vælg Næste .

2

Windows

1 Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

Hvis ” Guiden Ny hardware fundet ” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

4 Vælg Tilslut en netværksprinter til computeren . Klik på Næste .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 81

Installation af driver via netværket

6

Hvis du vælger Brugerdefineret installation , kan du vælge maskinens forbindelse og de individuelle programmer, som du vil installere. Følg anvisningerne i vinduet.

5 De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg den, du vil bruge, og klik på Næste .

Hvis du ikke kan finde maskinen på netværket skal du slå firewallen fra og klikke på Opdater . Hvis du bruger Windows, skal du klikke på Start

> Kontrolpanel og åbn Windows-firewall'en, hvorefter den deaktiveres.

Hvis du bruger et andet operativsystem, skal du se onlinevejledningen til systemet.

Fuldfør installationsprocessen ved at følge vejledningen i installationsvinduet.

3

Mac OS

1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

4 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X .

5 Klik på Continue .

6 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

7 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

8 Klik på Continue , når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

9 Klik på Continue i User Options Pane .

Hvis du ønsker at angive den trådløse indstilling, se "Konfiguration med

Macintosh" på side 99.

10 Klik på Install . Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Customize , kan du vælge at installere individuelle komponenter.

11 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

12 Installering af software kræver, at du genstarter din computer. Klik på Continue Installation .

13 Klik på Quit eller Restart , når installationen er fuldført.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 82

Installation af driver via netværket

14 Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen Applications >

System Preferences og klikke på Print & Fax .

15 Klik på Add på Printer List .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på ikonet " + ". Der åbnes et vindue.

16 I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på IP .

17 Vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol .

Når du udskriver et dokument med mange sider, kan du forbedre ydeevnen i forbindelse med udskrivningen ved at vælge Socket under indstillingen Printer Type .

18 Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address .

19 Indtast kønavnet i feltet Queue . Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge standardkøen.

20 Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du i Mac OS X 10.4 vælge Dell under Print Using og maskinens navn i Model .

• I MAC OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select Printer Software og maskinens navn i Print Using , hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

21 Tryk på Add .

Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.

4

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakker fra Dell-webstedet for at installere printersoftwaren ( www.dell.com

eller support.dell.com

> find your product > Support or Downloads).

Sådan installeres anden software:

• Se "Installation af Unified Linux Driver" på side 76.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 83

Installation af driver via netværket

Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter

1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

2 Hent Unified Linux Driver-pakken fra Dells websted.

3 Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye bibliotek.

4 Dobbeltklik på mappen Linux ikonet > install.sh

.

5 Dell-installationsvinduet åbnes. Klik på Continue .

6 Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next .

7 Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search .

8 Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

9 Vælg din maskine, og klik på Next .

10 Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next .

11 Klik på Finish , når maskinen er tilføjet.

12 Klik på Finish , når installationen er udført.

Tilføjelse af en netværksprinter

1 Dobbeltklik på Unified Driver Configurator .

2 Klik på Add Printer .

3 Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next .

4 Vælg Network printer , og klik på knappen Search .

5 Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

6 Vælg din maskine, og klik på Next .

7 Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next .

8 Klik på Finish , når maskinen er tilføjet.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 84

IPv6-konfiguration

IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.

Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen.

I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge

IPv6-adressen.

5

Fra Embedded Web Service

Du skal først bruge Embedded Web Service ved hjælp af IPv4adressen og derefter følge den nedenstående fremgangsmåde for at bruge IPv6.

1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

2 Hvis det er første gang du logger på Embedded Web Service skal du logge på som en administrator. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor.

• ID: admin

• Password: dell00000

3 Når vinduet Embedded Web Service åbner, skal du bevæge musemarkøren over Settings på toppen af menulinjen og klikke på

Network Settings .

4 Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.

5 Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.

6 Marker afkrydsningsfeltet Manual Address . Tekstboksen Address/

Prefix aktiveres derefter.

7 Indtast resten af adressen (f.eks.: 3FFE:10:88:194:: AAAA . ”A” er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til F).

8 Vælg DHCPv6-konfigurationen.

9 Klik på knappen Apply .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 85

IPv6-konfiguration

Brug af Embedded Web Service

1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.

2 Vælg en af IPv6-adresserne ( Link-local Address , Stateless

Address , Stateful Address eller Manual Address ) i netværkskonfigurationsrapport

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

3 Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://

[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 86

Konfiguration af trådløst netværk

• Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se

"Funktioner pr. model" på side 6).

• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen.

Det trådløse netværks navn og netværksnøgle

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksnøgle for netværket. Spørg netværksadministraotren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

6

Sådan kommer du i gang

Kend din netværkstype

Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen ad gangen.

Infrastruktur-tilstand

Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med den trådløse maskine.

Ad hoc-tilstand

Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 87

Konfiguration af trådløst netværk

7

Introduktion til metoder til trådløs opsætning

Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.

Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.

Konfigurationsmetode

Fra maskinens kontrolpanel

Beskrivelse og reference

• Se "Via WPS-knappen" på side 89.

(

Tilslutningsmetode

Brug af WPS (anbefalet)

)

Fra computeren

(

(

Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)

)

)

Ad hoc via USB-kabel

• Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel i Windows" på side 91.

• Macintosh-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel i Macintosh" på side 99.

• Windows-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel i Windows" på side

95.

• Macintosh-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel i Macintosh" på side

102.

Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding for trådløse netværk" på side 108).

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 88

Konfiguration af trådløst netværk

8

Via WPS-knappen

• Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter

WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk ved at trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet uden en computer.

• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge WPS (PBC) -knappen eller indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.

• Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.

Valg af din type

Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af knappen (WPS) på kontrolpanelet.

Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt

(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende

PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Maskinens fabriksstandard er PBC -tilstanden, der anbefales til et typisk miljø med trådløst netværk.

Elementer, du skal have klar

• Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS

(Wi-Fi Protected Setup™).

• Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 89

Konfiguration af trådløst netværk

Tilslutning i PBC-tilstand

1 Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder, indtil statusindikatoren blinker hurtigt.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).

2 Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).

a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router). b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.

Tilslutning i PIN-tilstand

1 Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

I klartilstand skal du trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end ti sekunder.

Du kan finde maskinens PIN-nummer.

2 Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 4 sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

3 Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).

Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den

8-cifrede PIN.

Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder: a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).

b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 90

Konfiguration af trådløst netværk

Genoprettelse af forbindelsen til et netværk

Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.

I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det trådløse netværk:

• Maskinen slukkes og tændes igen.

• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.

Frakobling fra et netværk

Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.

• Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles

øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.

• Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at det aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS

LED'en slukkes.

9

Konfiguration med Windows

Annullering af tilslutningsprocessen

Hvis du vil annullere forbindelsen til det trådløse netværk, når maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på og slippe knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet. Du skal vente et par minutter på at genoprette forbindelse til det trådløse netværk.

Adgangspunkt via USB-kabel i Windows

• Elementer, du skal have klar

Adgangspunkt.

Netværkstilsluttet computer

Program-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 91

Konfiguration af trådløst netværk

4 Vælg Næste .

1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2 Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

Hvis ” Guiden Ny hardware fundet ” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

5 Vælg Slut printeren trådløst til computeren . Klik på Næste .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 92

Konfiguration af trådløst netværk

Tilslut en netværksprinter til computeren : Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge at installere maskinens driver, så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge Slut printeren trådløst til computeren for at oprette det trådløse netværk, før du vælger dette.

6 Softwaren søger efter det trådløse netværk.

Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

7 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på

Næste .

Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på Avanceret indstilling .

• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast SSID’et for det

ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur .

• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,

TKIP AES.)

• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 93

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller WPA.

• WEP

Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og indtast

WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på Næste .

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

• WPA

Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Næste .

WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med jævne mellemrum.

WPA anvender også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES

(Advanced Encryption Standard) til datakryptering.

8 Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Næste .

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til

DHCP.

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

IP-adresse: 169.254.133.42

Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:

IP-adresse: 169.254.133.

43

Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

Gateway: 169.254.133.

1

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 94

Konfiguration af trådløst netværk

9 Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste .

10 Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises.

Vælg Ja , hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil fortsætte med installationsproceduren.

Vælg Nej , hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.

Klik derefter på Næste .

11 Klik på Næste , når vinduet Bekræft printerforbindelse vises.

12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste .

13 Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på

Næste .

14 Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver bedt om at udskrive en testside. Klik på Udskriv en testside , hvis du vil udskrive en testside.

Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.

15 Klik på Ja , hvis testsiden udskrives korrekt.

Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.

16 Klik på Udfør .

Ad hoc via USB-kabel i Windows

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.

• Elementer, du skal have klar

Netværkstilsluttet computer

Program-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2 Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 95

Konfiguration af trådløst netværk

4 Vælg Næste .

5 Vælg Slut printeren trådløst til computeren . Klik på Næste .

Tilslut en netværksprinter til computeren : Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge at installere maskinens driver, så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge Slut printeren trådløst til computeren for at oprette det trådløse netværk, før du vælger dette.

6 Softwaren søger efter det trådløse netværk.

Hvis søgningen på netværket mislykkedes, skal du kontrollere, om

USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge instruktionen i vinduet.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 96

Konfiguration af trådløst netværk

7 Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk.

Hvis du vil bruge Dells ad hoc-standardindstilling, skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis Netværksnavn (SSID) er

Dell_device , og Signal er Printerens eget netværk .

Klik derefter på Næste .

Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet trådløst netværk på listen.

8 Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Næste .

Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på knappen

Avanceret indstilling .

• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det ønskede SSID

(der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

• Driftstilstand: Select ad hoc.

• Kanal: Vælg kanalen. ( Auto-indstilling eller 2.412 til 2.467 MHz).

• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks .

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik på Næste .

• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 97

Konfiguration af trådløst netværk

Før du indtaster IP-adressen for maskinen, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen

Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om

DHCP vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk . Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at ændre tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen automatisk (DHCP) .

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om

Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk . Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42

- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.

43

- Undernetmaske: 255.255.0.0 (Brug computerens undernetmaske.)

- Gateway: 169.254.133.

1

9 Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste .

Hvis vinduet Ændring af pc'ens netværksindstillinger vises, skal du følge den viste fremgangsmåde.

Klik på Næste , hvis du er færdig med at konfigurere computerens indstillinger for trådløst netværk.

Hvis du indstiller computerens trådløse netværk som DHCP, tager det flere minutter, før den modtager IP-adressen.

10 Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Hvis du vil udskrive fra en Wi-Fi Direct-understøttet mobilenhed, skal du

konfigurere Wi-Fi Direct-indstillingen (se "Konfiguration af Wi-Fi

Direct" på side 106).

Indstillinger for Wi-Fi Direct:

• Wi-Fi Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren understøtter denne funktion.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Dell Printer

Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 106).

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 98

Konfiguration af trådløst netværk

• Netværksnavn (SSID) : Standardnetværksnavnet er modelnavnet og den maksimale længde er 22 tegn (ikke-inklusive "Direct-xx-").

• Netværksnøgle er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

11 Klik på Næste , når vinduet Bekræft printerforbindelse vises.

12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste .

13 Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på

Næste .

14 Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv en testside , hvis du vil udskrive en testside.

Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.

15 Klik på Ja , hvis testsiden udskrives korrekt.

Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.

16 Klik på Udfør .

10

Konfiguration med Macintosh

• Elementer, du skal have klar

Adgangspunkt

Netværkstilsluttet computer

Program-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

Adgangspunkt via USB-kabel i Macintosh

1

2

3

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X .

6 Klik på Continue .

7 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 99

Konfiguration af trådløst netværk

8 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

9 Klik på Continue , når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

10 Klik på Wireless Network Setting i User Options Pane .

11 Softwaren søger efter det trådløse netværk.

Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

12 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på Next .

Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på

Advanced Setting .

• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og små bogstaver i

SSID’et).

• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure .

• Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,

AES, TKIP AES)

• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Confirm Network Key: Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 100

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller WPA.

• WEP

Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og indtast

WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på Next .

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

• WPA

Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Next .

WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med jævne mellemrum.

WPA anvender også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES

(Advanced Encryption Standard) til datakryptering.

13 Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Next .

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til

DHCP.

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Change TCP/IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du indtaster

IP-adressen for maskinen, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

IP-adresse: 169.254.133.42

Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:

IP-adresse: 169.254.133.

43

Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

Gateway: 169.254.133.

1

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 101

Konfiguration af trådløst netværk

14 Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

15 Indstilling af trådløst netværk er afsluttet. Hvis du vil udskrive fra en

Wi-Fi Direct-understøttet mobilenhed, skal du konfigurere Wi-Fi

Direct-indstillingen (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 106).

Indstillinger for Wi-Fi Direct:

• Wi-Fi Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren understøtter denne funktion.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Dell Printer

Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 106).

• Network Name(SSID) : Standardnetværksnavnet er modelnavnet og den maksimale længde er 22 tegn (ikke-inklusive "Direct-xx-").

• Network Key er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

16 Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på

Quit eller Restart , når installationen er fuldført.

Den software-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2 Tænd computeren og maskinen.

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer .

6 Dobbeltklik på ikonet Installer OS X .

7 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

8 Klik på Continue .

9 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

10 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

Ad hoc via USB-kabel i Macintosh

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst Ad-

Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.

• Elementer, du skal have klar

Netværkstilsluttet computer

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 102

Konfiguration af trådløst netværk

11 Vælg Easy Install , og klik på Install . Easy Install anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Custom Install , kan du vælge at installere enkelte komponenter.

12 Klik på Wireless Setting and Installation .

13 Softwaren søger efter de trådløse netværksenheder.

Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

14 Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk.

Hvis du vil bruge Dells ad hoc-standardindstilling, skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis Network Name(SSID) er

Dell_device , og Signal er Printer Self Network .

Klik derefter på Next .

Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet trådløst netværk på listen.

Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på knappen

Advanced Setting .

• Enter the wireless Network Name: Indtast det ønskede SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

• Operation Mode: Select ad hoc.

• Channel: Vælg kanalen ( Auto Setting eller 2412 MHz til 2467

MHz).

• Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Confirm Network Key: Bekræft netværkets krypteringsnøgleværdi.

• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 103

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og klik på Next .

• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

15 Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Next .

Før du indtaster IP-adressen for maskinen, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om

DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting Confirm . Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til Receive IP address automatically (DHCP) .

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om

Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk . Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42

- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.

43

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 104

Konfiguration af trådløst netværk

- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

- Gateway: 169.254.133.

1

16 Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

17 Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen.

18 Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på

Quit eller Restart , når installationen er fuldført.

4 Skriv ID og Password , og klik derefter på Login .

• ID: admin

6

• Password: dell00000

5 Når vinduet Embedded Web Service åbner, skal du klikke på

Settings > Network Settings .

Klik på Wireless > Custom .

Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.

12

Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

11

Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

1 Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.

2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

Wi-Fi Direct er en brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode til din printer og en mobilenhed, som giver sikker tilslutning og bedre overførselshastighed end ad hoc-tilstand.

Med Wi-Fi Direct kan du tilslutte printeren til et Wi-Fi Direct-netværk, samtidig med at oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kablet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidigt, så flere brugere har adgang til og kan udskrive både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet netværk.

3 Klik på Login øverst til højre på Embedded Web Service-webstedet.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 105

Konfiguration af trådløst netværk

• Du kan ikke oprette forbindelse til internettet gennem printerens Wi-

Fi Direct.

• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.

Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,

IPSec, WINS og SLP-tjenester.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)

• Når der indstilles via den medfølgende software-cd, kan du se adgangspunktet via USB-kablet.

Windows-bruger

Se "Adgangspunkt via USB-kabel i Windows" på side 91.

Se "Ad hoc via USB-kabel i Windows" på side 95.

Macintosh-bruger

Se "Adgangspunkt via USB-kabel i Macintosh" på side 99.

Se "Ad hoc via USB-kabel i Macintosh" på side 102.

• Når driveren er installeret, kan Dell Printer Manager installeres, og der kan foretages ændringer i Wi-Fi Direct.

• Wi-Fi Direct-konfiguration kan også foretages fra Ad hoc-tilstand, hvis der ikke er noget tilgængeligt netværk. Brugere skal aktivere det via Dell

Printer Manager som angivet nedenfor.

Dell Printer Manager er kun tilgængelig for Windows- og Macintosh OSbrugere.

Vælg menuen Start , og vælg derefter Programmer eller Alle programmer > Dell Printers > Dell Printer Manager > til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger > Netværk .

(Skift

Direkte Wi-Fi til/fra : Vælg Til for at aktivere.

Enhedsnavn : Indtast printerens navn for at søge efter printeren på et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et modelnavn.

IP-adresse : Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er en standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi

Direct)

Gruppeejer : Aktiver denne indstilling for at tildele printeren til

Wi-Fi Direct-gruppeejeren. Gruppeejer fungerer på samme måde som et trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere denne indstilling.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 106

Konfiguration af trådløst netværk

▪ Netværksnøgle : Hvis din printer er en Gruppeejer , er det nødvendigt med en Netværksnøgle til andre mobile enheder for at oprette forbindelse til printeren. DU kan selv konfigurere en netværksnøgle eller kan huske den angivne netværksnøgle, der bliver vilkårligt oprettet som standard.

Fra den netværksforbundne computer

Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

• Gå til SyncThru™ Web Service , vælg Settings > Network Settings >

Wireless > Wi-Fi Direct .

• Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct , og konfigurer andre indstillinger.

• Til Linux OS-brugere:

- Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan

kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

- Gå til SyncThru™ Web Service , vælg Settings > Network

Settings > Wireless > Wi-Fi Direct .

- Aktiver eller dekativer Wi-Fi Direct .

Indstilling af mobilenheden

• Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens

Wi-Fi Direct.

• Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet for at udskrive fra din smartphone.

• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet til din mobilenhed.

• Hvis din mobilenhed ikke understøtter WPS, skal du indtaste en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 107

Konfiguration af trådløst netværk

13

Fejlfinding for trådløse netværk

Problemmer under konfiguration eller driverinstallation

Der blev ikke fundet printere

• Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.

• USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.

• Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.

Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet

• Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.

• Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.

Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed

• Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.

Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl

• Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USBkablet og maskinens strømforsyning.

Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk

• Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra maskinen.

Fejl ved tilslutning af pc

• Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse mellem computeren og maskinen.

For DHCP-netværksmiljø

Maskinen modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis computeren er konfigureret til DHCP.

HVis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan det skyldes den automtatisk ændrede IP-adresse. Sammenlign produktets IP-adresse med printerportens IP-adresse.

Sådan sammenligner du:

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 108

Konfiguration af trådløst netværk

1 Udskriv printerens rapport med netværksoplysninger, og kontroller

derefter IP-adressen (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

2 Kontroller printerportens IP-adresse på din computer.

a Klik på menuen Start i Windows. b I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere .

• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder .

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere .

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere . c Højreklik på maskinen.

d I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber .

I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge

Printeregenskaber i genvejsmenuerne.

Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket

, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

e Klik på fanen Port .

f Klik på knappen Konfigurer port .

g Kontroller, om Printernavn eller IP-adresse: er IP-adressen på netværkskonfigurationsarket.

3 Ret printerportens IP-adresse, hvis den er anderledes end den, der er angivet i rapporten med netværksoplysninger.

Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at ændre portens IPadresse, skal du klikke på Tilslut en netværksprinter til computeren under Vælg installationsmetode . Tilslut derefter IPadressen igen.

For statisk netværksmiljø

Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er konfigureret til en statisk adresse.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

▪ IP-adresse: 169.254.133.42

▪ Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

▪ IP-adresse: 169.254.133.

43

▪ Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

▪ Gateway: 169.254.133.

1

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 109

Konfiguration af trådløst netværk

Andre problemer

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:

Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.

• Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.

• Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.

• Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.

• Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

• Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

• Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.

• Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af

DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en

netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

• Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

• Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.

• Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks.

Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.

• Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og ad-hoc-tilstand samtidig for den trådløse Dell-netværksmaskine.

• Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 110

Konfiguration af trådløst netværk

• Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

• Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

• Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres, skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 111

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents