3. Specielle funktioner. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer


Add to my manuals
172 Pages

advertisement

3. Specielle funktioner. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer | Manualzz

3. Specielle funktioner

I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.

• Højdejustering

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

113

114

• Indstilling af maskinen til standardmaskine 115

• Brug af avancerede udskrivningsfunktioner 116

• Macintosh-udskrivning

• Linux-udskrivning

122

124

Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.

Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.

4,000 m

(13,123 ft)

1

3,000 m

(9,842 ft)

2

2,000 m

(6,561 ft)

3

1,000 m

(3,280 ft)

4

0

1 Høj 3

2 Høj 2

3 Høj 1

4 Normal

• Brugere af Windows og Macintosh indstiller printeren fra Dell Printer

Manager > (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger

(se "Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger" på side 132).

Hvis din maskine har oprettet forbindelse til netværket kan kan du

indstille højden via Embedded Web Service (se "Brug af Embedded

Web Service (kun B1160w)" på side 129).

3. Specielle funktioner 113

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

1 Klik på menuen Start i Windows.

2 I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere .

• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder .

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere .

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

3 Højreklik på maskinen.

4 I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge

Udskriftsindstillinger .

I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge

Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.

Hvis Udskriftsindstillinger har et ► , kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

5 Rediger indstillingerne under de enkelte faner.

6 Tryk på OK .

Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger .

3. Specielle funktioner 114

Indstilling af maskinen til standardmaskine

1 Klik på menuen Start i Windows.

2 I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere .

• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder .

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere .

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

3 Vælg din maskine.

4 Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter .

I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en ► ud for Benyt som standardprinter .

3. Specielle funktioner 115

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

XPS-printerdriver : bruges til udskrivning af XPS-filformatet.

• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.

• Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter softwarecd'en i dit cd-rom-drev. XPS-printerdriveren installeres automatisk når du installerer Dell-software.

1

Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

1 Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv .

2 Klik på Udskriv .

3 Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK .

For eksempel c:\Temp\filnavn .

Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter ,

Documents and Settings eller Brugere . Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

2

Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at

ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.

3. Specielle funktioner 116

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Vælg knappen

Emne

Flere sider pr. ark

Posterudskrivning

Hjælp , eller klik på knappen fra vinduet, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere

om (se "Bruge Hjælp" på side 35).

Beskrivelse

Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.

Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster

2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.

Vælg værdien for Posteroverlapning . Angiv

Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende , så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.

Emne

Brochureudskrivning a

8

9

Beskrivelse

Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.

Du skal udskrive på medier i formatet Letter,

Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.

Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for papir Størrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.

Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir

(papir uden mærket eller ).

3. Specielle funktioner 117

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Emne

Dobbeltsidet

udskrivning (manuel) a

Beskrivelse

Udskriv på begge sider af et ark papir (manuel). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.

• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4,

US Folio eller Oficio

• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt.

Maskinen udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.

• Vi anbefaler, at du ikke udskriver på begge sider af specialmedierne, f.eks. etiketter, konvolutter eller tykt papir. Det kan forårsage papirstop eller beskadige maskinen.

• Ingen: Deaktiverer denne funktion.

• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.

Emne

Papirindstillinger

Vandmærke

Vandmærke

( Oprettelse af et vandmærke )

Beskrivelse

Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.

Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument.

Du bruger den f.eks., når du vil have " DRAFT " eller " CONFIDENTIAL " skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver. a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises.

c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet

Meddelelse i vandmærke .

Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.

• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.

3. Specielle funktioner 118

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Emne

Vandmærke

( Redigering af et vandmærke )

Vandmærke

( Sletning af et vandmærke )

Beskrivelse a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises. c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen

Aktuelle vandmærker . Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger. d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.

e Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv . a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises. c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen

Aktuelle vandmærker , og klik på Slet . d Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

Overlay a

Emne Beskrivelse

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger

SPL-printerdriveren (se "Software" på side 6).

Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.

Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.

• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på.

Opret ikke et overlay med et vandmærke.

• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.

3. Specielle funktioner 119

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Emne

Overlay

( Oprettelse af et nyt sideoverlay )

Beskrivelse a Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Tekst . Vinduet Rediger overlay .

c Klik på Opret i vinduet Rediger overlay . d I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Jobnavn . Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det

(standard er C:\Formover).

e Tryk på gem . Navnet vises i Overlayliste . f Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.

Emne

Overlay

( Brug af et sideoverlay )

Beskrivelse a Klik på fanen Avanceret . b Markér det ønskede overlay på rullelisten

Tekst . c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst , skal du vælge Rediger...

og klikke på Indlæs . Markér den overlayfil, du vil benytte.

Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn .

Klik på Åbn , når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet

Overlayliste . d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet

Bekræft sideoverlay ved udskrivning . Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet. e Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

3. Specielle funktioner 120

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Overlay

Emne

( Sletning af et sideoverlay )

Beskrivelse a Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing

Preferences . b Vælg Rediger på rullelisten Tekst . c Markér det overlay, du vil slette, i feltet

Overlayliste . d Klik på Slet . e Klik på Ja , når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

f Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv . Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.

3. Specielle funktioner 121

Macintosh-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

4

Ændring af printerindstillinger

3

Sådan udskriver du et dokument

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg Print i menuen File . Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriver i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Macintosh:

5

Udskrivning af flere sider på ét ark

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Åbn menuen File , og klik på Page Setup ( Document Setup i nogle programmer).

3 Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Klik på OK .

4 Åbn menuen File , og klik på Print .

5 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

6 Klik på Print .

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

1

3

Åbn et program, og vælg Print i menuen File .

2 Vælg Layout på rullelisten under Orientation . Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet .

Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.

4 Klik på Print .

Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

3. Specielle funktioner 122

Macintosh-udskrivning

6

Bruge Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

3. Specielle funktioner 123

Linux-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

7

Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

1 Åbn et program, og vælg Print i menuen File .

2 Vælg Print direkte ved brug af lpr.

3 Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på Properties i vinduet LPR GUI.

4 Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner

øverst i vinduet.

• General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse, papirtype og retning. Den aktiverer duplexfunktionen, tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr. ark.

Automatisk/manuel duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.

• Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks. linjeafstand eller kolonner.

• Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger, billedstørrelse eller billedposition.

• Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og destination.

5 Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke vinduet

Properties .

6 Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.

7 Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for udskriftsjobbet.

Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på Cancel .

3. Specielle funktioner 124

Linux-udskrivning

8

Udskrivning af filer

Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af

CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette kan du gøre med

CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men driverpakken erstatter lprstandardværktøjet med et meget mere brugervenligt LPR GUI-program.

Sådan udskriver du en dokumentfil:

1 Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk på Enter.

Vinduet LPR GUI vises.

Når du kun skriver lpr og trykker på Enter , åbnes vinduet Select file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du ønsker at udskrive, og klik på Open .

2 I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen og ændre egenskaber for udskriftsjob.

3 Klik på OK for at starte udskrivningen.

9

Konfiguration af printeregenskaber

Du kan bruge vinduet Printer Properties , der stilles til rådighed af Printers configuration , til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.

1 Åbn Unified Driver Configurator .

Skift om nødvendigt til Printers configuration .

2 Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på

Properties .

3 Vinduet Printer Properties vises.

Følgende fem faner vises øverst i vinduet:

• General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn.

Det navn, der angives under denne fane, vises på printerlisten i

Printers configuration .

• Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.

• Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden maskindriver. Hvis du klikker på Options , kan du angive standardindstillinger for enheden.

• Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job for at annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet Show completed jobs for at se tidligere jobs på joblisten.

• Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på Add to Class for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på Remove from

Class for at fjerne maskinen fra den valgte klasse.

4 Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer

Properties .

3. Specielle funktioner 125

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents