Często zadawane pytania. Dell Workstation 650, Workstation 450

Add to My manuals
154 Pages

advertisement

Często zadawane pytania. Dell Workstation 650, Workstation 450 | Manualzz

Często zadawane pytania

Jak można...

Skonfigurować komputer, aby uywać dwóch monitorów?

Podłczyć monitor, gdy kabel monitora nie pasuje do złcza z tyłu komputera?

Podłczyć głoniki?

Rozwiązanie

Jeli w komputerze znajduje si wymagana karta graficzna obsługujca konfiguracj dwumonitorow, poszukaj w pudełku kabla w kształcie litery

Y. Kabel posiada pojedyncze złcze na jednym kocu (naley je podłczyć do panelu tylnego) i rozgałzienie na dwa złcza

(do tych złczy naley podłczyć kable monitorów). W przypadku komputera Dell Precision 650

zapoznaj si z sekcj “Podłcz monitor” na stronie 60,

a w przypadku komputera Dell

Precision 450 z sekcj “Podłcz monitor” na stronie 60.

Jeli karta graficzna posiada złcze

DVI, a monitor złcze VGA, naley uyć przejciówki. Przejciówka powinna znajdować si w pudełku.

Jeli zainstalowana jest karta muzyczna, podłcz głoniki do złczy na karcie. W przypadku komputera Dell Precision 650

zapoznaj si z sekcj “Podłcz głoniki” na stronie 63,

a w przypadku komputera Dell

Precision 450 zapoznaj si

z sekcj “Podłcz głoniki” na stronie 72.

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje

Aby znaleć dodatkowe informacje na temat korzystania z dwóch monitorów, zapoznaj si z dokumentacj karty graficznej na dysku CD Drivers and Utilities .

Aby uzyskać wicej informacji, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy Dell.

Dodatkowe informacje znajduj si w dokumentacji dostarczonej z głonikami.

Informator o systemie i konfiguracji 95

Jak można...

Rozwiązanie

Znaleć odpowiednie złcza dla urzdze USB lub IEEE 1394?

Znaleć informacje dotyczce sprztu i innych parametrów technicznych komputera?

Znaleć dokumentacj komputera?

Komputer Dell Precision 650 posiada szeć złczy USB (dwa na panelu przednim i cztery na panelu tylnym). Posiada take dwa złcza

IEEE 1394 (jedno na panelu przednim i jedno na panelu tylnym). Patrz sekcja

“Konfigurowanie komputera Dell

Precision™ 650” na stronie 58.

Komputer Dell Precision 450 posiada szeć złczy USB

(dwa na panelu przednim i cztery na panelu tylnym). Patrz sekcja

“Konfigurowanie komputera Dell

Precision 450” na stronie 67.

W Przewodniku uytkownika znajduje si tabela parametrów technicznych, w której znajduj si bardziej szczegółowe informacje na temat komputera i sprztu.

Aby znaleć Przewodnik uytkownika , patrz sekcja

“Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy” na stronie 53.

Dostpna jest nastpujca dokumentacja komputera:

• Przewodnik uytkownika

• Informator o systemie i konfiguracji

• Przewodnik – informacje o systemie

• Etykieta z informacjami o systemie

• Podrcznik serwisowy

Aby znaleć te dokumenty, patrz

sekcja “Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy” na stronie 53.

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje

Patrz ilustracje przedstawiajce widok z przodu i z tyłu komputera w Przewodniku uytkownika .

Pomoc dotyczca znajdowania

Przewodnika uytkownika znajduje

si w sekcji “Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy” na stronie 53.

Przejd do witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com i skorzystaj z jednego z nastpujcych narzdzi pomocy: przeczytaj dokumenty dotyczce nowych technologii lub skontaktuj si z innymi uytkownikami firmy

Dell w pokoju rozmów na forum firmy Dell.

Jeli utracono dokumentacj, to jest ona dostpna w witrynie sieci Web pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com

.

96 Informator o systemie i konfiguracji

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents