Felsökning. MSI MS-AAC2, PRO 20EX 8GL

Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Felsökning. MSI MS-AAC2, PRO 20EX 8GL | Manualzz

Felsökning

A

A-2

Systemet startar inte

1� Kontrollera om systemet är anslutet till ett eluttag och är påslagen�

2� Kontrollera om elsladden och alla sladdar sitter ordentligt på plats�

När jag slår på datorn visas meddelandet "Operating System not found"

(Operativsystemet hittas inte) eller Windows startar inte�

1� Kontrollera om det sitter en icke-starbar CD/DVD i den optiska diskenheten� Ta i så fall bort CD:n/ DVD:n och starta om datorn�

2� Kontrollera systemstartenhetens inställning för prioritet i BIOS-inställningarna�

Systemet kan inte stängas av�

Det är bäst att stänga av datorn med avstängningsikonen i operativsystemet�

Andra metoder, inklusive de som nämns nedan, kan resultera i inläsningsfel� Om inte avstängningsproceduren fungerar, välj något av följande:

1� Tryck på knapparna Ctrl+Alt+Del, och välj avstängning�

2� Håll strömbrytaren intryckt tills systemet är avstängt�

3� Ta ut elkabeln från systemet�

Mikrofonen fungerar inte�

1� För inbyggd mikrofon, gå till Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Ljud, för att kontrollera om ljudet stängts av�

2� Om du använder en extern mikrofon, kontrollera att mikrofonen är ansluten till mikrofonuttaget�

Internetanslutningen har problem�

1� Om du har problem med att ansluta till din Internettjänstleverantör (ISP), kontrollera om ISP:en har tekniska problem�

2� Kontrollera nätverksinställningarna och anslutningen som se till att systemet är rätt konfigurerat för Internetanslutning.

3� Den trådlösa LAN-funktionens dataöverföringshastighet påverkas av avstånd och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter� Välj den åtkomstpunkt som är närmast ditt system för att maximera dataöverföringshastigheten�

Felsökning

Systemhögtalare fungerar inte�

1� Kontrollera huvudvolyminställningen i ljudmixern�

2� Om du använder en applikation som har en egen volymkontroll, kontrollera om volymen är avstängd�

3� Om du har anslutit en ljudkabel till hörlursuttaget, ta bort den�

4� Om systemet har OSD-funktion, justera OSD-volymen�

Det går inte att spela någon CD/DVD med systemets DVD-ROM�

1� Kontrollera att CD-/DVD-etiketten är vänd uppåt�

2� Om CD:n/DVD:n kräver programvara, kontrollera att programvaran är ordentligt installerad enligt programinstruktionerna�

3� Om en regionkodsvarning visas när du spelar DVD:n, kan problemet vara att

DVD:n är inkompatibel med systemets DVD-ROM� Regionkoden är angiven på skivans förpackning�

4� Om du ser videon men inte kan höra ljudet, kontrollera mediaspelaren�

Kontrolera också att högtalarna och inställningen av huvudvolyemen inte är avstängda i ljudmixern�

5� Kontrollera om drivenheterna är riktigt installerade� Klicka på Start >

Kontrollpanel > System > Enhetshanteraren�

6� En smutsig eller repad skiva kan orsaka att datorn hänger sig när den försöker läsa skivan� Starta om datorn vid behov, och kontrollera om skivan är smutsig eller repad�

7� Använd DVD-spelarprogramvara som PowerDVD eller WinDVD för att spela

DVD-videon�

DVD-ROM-enhetens bricka öppnas inte�

1� Se till att datorn är påslagen�

2� Tryck på DVD-ROM-enhetens utmatningsknapp�

3� Om inte utmatningsknappen fungerar, öppna brickan genom att föra in ett vasst, spetsigt föremål i hålet intill utmatningsknappen�

Systemets skärm visar inget�

1� Kontrollera om systemet är anslutet till ett eluttag och är påslagen�

2� Systemet kan vara i viloläge� Tryck på en valfri knapp för att aktivera displayen�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals