Začínáme. MSI GE72 APACHE (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050), MS-16J9, GP72MX Leopard (Pro), MS-1799, GE62VR APACHE PRO (GEFORCE® GTX 1060), GF62 7RE(GeForce® GTX 1050 Ti), MS-179B, GE72 APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti), GE72VR APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1060), MS-16JB

Add to My manuals
62 Pages

advertisement

Začínáme. MSI GE72 APACHE (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050), MS-16J9, GP72MX Leopard (Pro), MS-1799, GE62VR APACHE PRO (GEFORCE® GTX 1060), GF62 7RE(GeForce® GTX 1050 Ti), MS-179B, GE72 APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti), GE72VR APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1060), MS-16JB | Manualzz

Začínáme

Uživatelská příručka

NOTEBOOKU

Začínáme

Začínáme používat notebook

Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže uvedených schémat. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.

3-2 3-3

3-2

Uživatelská příručka

Pohodlné používání notebooku

Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.

▶ Základem pracovního místa je dobré osvětlení.

▶ Vyberte si židli a stůl s dobrou ergonomikou a jejich výšku upravte podle své postavy.

▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazeni vzpřímeně.

▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem 90°.

▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.

▶ Pravidelně protahujte tělo a odpočívejte. Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Začínáme

Jak pracovat s režimy napájení

Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání napájecího adaptéru a baterie.

Napájecí adaptér

Než notebook poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí napájecího adaptéru do zdroje střídavého napětí. Pokud se notebook automaticky vypne z důvodu nízkého stavu baterie, může dojít k selhání systému. Níže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s adaptérem dělat.

▶ Co dělat

• Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.

• Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.

• Před demontáží notebooku odpojte kabel střídavého napájení.

▶ Co nedělat

• Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.

• Pokud nebudete notebook delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po vypnutí systému zapojený

Baterie

Při pořízení nového notebooku nebo nové baterie do notebooku je důležité se seznámit se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně využívat po co nejdelší čas.

Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.

▶ Bezpečnostní pokyny

• Tento notebook je vybaven neodstranitelnou baterií, při likvidaci notebooku proto postupujte podle místních předpisů.

• Notebook vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a teplotami.

• Před instalací modulu do notebooku vždy odpojte napájecí kabel.

3-4 3-5

3-4

Uživatelská příručka

▶ Typ baterie

• Podle modelu může být tento notebook vybaven vysokokapacitní lithium-ionovou nebo lithium-polymerovou baterií.

• Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku.

▶ Nabíjení baterie

Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:

• Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte časový interval přepnutí do režimu spánku.

• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.

• Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.

• K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.

▶ Správné nabití baterie

Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:

• Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač.

• Připojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.

• Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.

• Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt. Před nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.

• Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.

3-5

Začínáme

Nastavení schématu napájení v systému Windows

10

Schéma napájení je souhrn nastavení hardwaru a systému, kterým se řídí využití baterie a úspora energie ve vašem počítači. Schémata napájení šetří energii, maximalizují výkonnost systému nebo vyrovnávají poměr mezi spotřebou energie a výkonem. Výchozí schémata napájení – Rovnováha a Úspora energie – splňují potřeby většiny uživatelů.

Nastavení existujících schémat lze však změnit, případně si můžete vytvořit vlastní. schéma

Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení

1. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému [Windows]. Kliknutím pravým tlačítkem rozbalíte nabídku pro výběr. V nabídce vyberte položku [Možnosti napájení].

2. Vyberte [Další nastavení napájení] v části [Související nastavení].

3. Vyberte schéma napájení kliknutím levým tlačítkem myši na jednu z možností v seznamu schémat napájení. V uvedené ukázce je vybráno schéma [Rovnováha].

Schéma napájení lze upravit po kliknutí na položku [Změnit nastavení schématu] vpravo od schématu napájení.

4. Vyberte nastavení přechodu do spánku a nastavení displeje, které chcete v počítači používat. Přizpůsobte nastavení vybraného schématu napájení svým potřebám kliknutím na položku [Změnit pokročilé nastavení napájení].

5. Vybrané schéma napájení vrátíte zpět do výchozího nastavení kliknutím na položku

[Obnovit výchozí hodnoty plánu] a poté potvrdit kliknutím na tlačítko [Ano].

6. Kliknutím na tlačítko [OK] akci dokončete.

3-6 3-7

3-6 3-7

Uživatelská příručka

Začínáme

3-8 3-9

3-8

Uživatelská příručka

Vytvoření vlastního schématu napájení

Můžete vytvořit své vlastní schéma napájení a upravit je podle svých požadavků. Pro optimalizaci životnosti baterie při používání notebooku vám však bude doporučeno používat funkci úspory energie ECO Mode. Podrobné informace najdete v části SCM

(System Control Manager) v příručce k softwarové aplikaci vašeho notebooku.

1. V nabídce vyberte položku Možnosti napájení. V levém panelu klikněte na možnost

[Vytvořit schéma napájení].

2. Vyberte existující schéma, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, a pojmenujte je.

Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).

3. Změňte nastavení nového schématu napájení. Kliknutím na tlačítko [Vytvořit] aktivujete přizpůsobené schéma napájení.

4. Nyní máte nové schéma napájení, které je automaticky nastaveno jako aktivní.

3-9

Začínáme

3-10 3-11

3-10

Uživatelská příručka

Používání touchpadu

Touchpad integrovaný v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce .

▶ Konfigurace dotykové plochy

Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).

▶ Umístění a pohyb

Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte

3-11

Začínáme v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.

▶ Umístění a klepnutí

Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.

▶ Přetahování

Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.

3-12 3-13

3-12

Uživatelská příručka

O jednotkách HDD a SSD

V závislosti na modelu zakoupeném uživatelem, může být tento notebook vybaven jednotkou HDD (hard disk drive) nebo SSD (solid state drive).

Jednotka HDD nebo SSD slouží jako úložné zařízení pro data používaná pro ukládání a načítání digitálních informací. Většina jednotek SSD využívá flashovou paměť na bázi

NAND a má vyšší přenosovou rychlost, nižší spotřebu energie a vyšší rychlost při čtení/ zápisu než jednotka HDD.

Nepokoušejte se vyjmout nebo instalovat jednotku HDD nebo SSD, pokud je notebook zapnutý. V případě potřeby výměny jednotky HDD nebo SSD se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

O slotu M.2 SSD

Notebook může být vybaven sloty M.2 SSD pro karty M.2 SSD, kompatibilní s rozhraními

SATA nebo PCIe a poskytující uživatelům rozmanité funkce a možnosti použití.

3-13

Začínáme

Připojení k Internetu

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k internetu bez pomoci kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete podle pokynů níže.

▶ Připojení k bezdrátové místní síti LAN

1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu

a kliknutím na ni rozbalte nabídku Nastavení sítě.

2. Nastavení sítě obsahuje dvě volby, [Wi-Fi] a [režim Letadlo]. Vyberte možnost

[Wi-Fi].

3. Ze seznamu sítí vyberte jedno bezdrátové připojení k síti LAN, s jehož pomocí se chcete připojit k internetu. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Připojit]

4. Pro připojení k vybrané síti bude zřejmě vyžadován bezpečnostní klíč. Pak klikněte na tlačítko [Další].

3-14 3-15

3-14

Uživatelská příručka

▶ Kontrola stavu bezdrátové sítě LAN

Když je povolen režim Letadlo, vypne se připojení bezdrátové sítě LAN. Před nastavením bezdrátového připojení LAN se ujistěte, že je vypnutý režim Letadlo.

1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu

a kliknutím na ni rozbalte nabídku Nastavení sítě.

2. Zkontrolujte, zda je v nastavení sítě k dispozici režim bezdrátové sítě LAN.

3. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM] a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.

Zkontrolujte, zda je zapnutý režim bezdrátové sítě LAN.

3-15

Začínáme

Pevná místní síť

Použití kabelů a síťových adaptérů pro připojení k internetu. Před nastavením připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE, širokopásmového připojení (PPPoE) nebo připojení se statickou IP adresou kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP) či správce sítě a požádejte o pomoc s nastavením připojení k internetu.

▶ Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE

1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu

, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít centrum síťových připojení a sdílení].

2. Vyberte možnost [Změnit nastavení adaptéru].

3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost

[Vlastnosti] v rozevírací nabídce.

4. V okně Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sítě] a zaškrtněte možnost [Internet

Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutím na tlačítko [Vlastnosti] pokračujte.

5. Vyberte kartu [Obecné], klikněte na možnost [Získat adresu IP automaticky] a

[Získat adresu serveru DNS automaticky]. Pak klikněte na tlačítko [OK].

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-16 3-17

3-16 3-17

Uživatelská příručka

Začínáme

▶ Širokopásmové připojení (PPPoE)

1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu

, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít centrum síťových připojení a sdílení].

2. Vyberte možnost [Vytvoření připojení nebo sítě] v nabídce [Změnit nastavení sítě].

3. Vyberte možnost [Připojit k Internetu], pak klikněte na tlačítko [Další].

4. Klikněte na tlačítko [Broadband (PPPoE)].

5. Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na tlačítko [Připojit].

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-18 3-19

3-18 3-19

Uživatelská příručka

Začínáme

▶ Připojení se statickou IP adresou

1. Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4 v části Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE .

2. Vyberte kartu [Obecné] a klikněte na položku [Použít následující adresu IP] a

[Použít následující adresy serveru DNS]. Budete vyzváni k zadání IP adresy, masky podsítě a výchozí brány. Pak klikněte na tlačítko [OK].

3-20 3-21

3-20

Uživatelská příručka

Nastavení připojení Bluetooth

Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě zařízení vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.

Aktivace připojení Bluetooth

▶ Kontrola stavu připojení Bluetooth

Když je povolen režim Letadlo, připojení Bluetooth se vypne. Před nastavením připojení Bluetooth se ujistěte, že je vypnutý režim Letadlo.

1. Přejděte na plochu. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému a klikněte na ni.

2. Výběrem možnosti [Nastavení] otevřete nabídku [Nastavení systému Windows] .

Pak vyberte možnost [Zařízení], díky které otevřete další nabídku nastavení.

3. Vyberte [Bluetooth a jiná zařízení].

4. Pokud je přepínač připojení Bluetooth nastaven na [Vypnuto], nastavte jej na

[Zapnuto].

5. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM] a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.

Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth zapnuto.

3-21

Začínáme

3-22 3-23

3-22

Uživatelská příručka

▶ Párování zařízení Bluetooth

1. Přejděte na položku [Start/ Nastavení / Zařízení] a pak vyhledejte možnost

[Bluetooth a jiná zařízení].

2. Klikněte na možnost [Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení].

3. Klikněte na položku [Bluetooth].

4. Vyberte zařízení, se kterým chcete párovat.

5. Podle pokynů na zařízení čekajícím k připojení zadejte heslo a pak pokračujte kliknutím na [Připojit].

3-23

Začínáme

Připojení externích zařízení

Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup), například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci připojovat různá periferní zařízení k notebooku.

Chcete-li se k těmto zařízením připojit, informujte se v návodech k obsluze každého zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky rozpoznává připojená zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte tato zařízení ručně kliknutím na tlačítko [Start) / Ovládací panely / Přidat hardware] a přidáním nového zařízení.

3-24 3-25

3-24

Uživatelská příručka

Video: Používání funkce RAID

Tento notebook může podporovat funkci RAID na různých úrovních. Technologie RAID umožňuje uživatelům ukládat data na několika pevných discích nebo polovodičových discích SSD. Kontaktujte svého místního prodejce, který vám poskytne další informace.

Podpora funkcí RAID se může lišit podle modelů notebooku.

Podívejte se na instruktážní video na adrese : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-25

Začínáme

Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji BIOS

1. Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.

2. Přesuňte se na kartu [Boot] (Spouštění) a vyberte možnost [Boot mode select]

(Výběr spouštěcí nabídky) v položce Boot Configuration (Konfigurace spouštění).

3. Pro operační systémy podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI (Windows

8.1 a Windows 10) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].

4. Pro systém Windows 7 nebol předchozí verze systému Windows vyberte režim

[Legacy] (Starší).

5. Další informace o instalování operačního systému Windows do notebooku viz ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY MSI na webu https://www.msi.com/faq/ notebook-1971

3-26 3-27

3-26

Uživatelská příručka

Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v noteboocích MSI

Podívejte se na instruktážní video na adrese : https://www.youtube.com/ watch?v=hSrK6xAQooU, kde v případě potřeby najdete informace o obnovení operačního systému Windows 10 pomocí funkcí [F3 Obnovení] a [Nastavení systému Windows 10].

YouTube Youku

3-27

Začínáme

Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“

Metoda MSI „One Touch Install“ je nástroj pro instalaci jediným kliknutím, který uživatelům umožňuje efektivně nainstalovat všechny potřebné ovladače do notebooků MSI pouhým jediným kliknutím.

Sledujte instruktážní video na :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

YouTube Youku

3-28 3-29

3-28 3-29

Uživatelská příručka

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents