Szybkie uruchamianie. MSI GE72 APACHE (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050), MS-16J9, GP72MX Leopard (Pro), MS-1799, GE62VR APACHE PRO (GEFORCE® GTX 1060), GF62 7RE(GeForce® GTX 1050 Ti), MS-179B, GE72 APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti), GE72VR APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1060), MS-16JB

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Szybkie uruchamianie. MSI GE72 APACHE (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050), MS-16J9, GP72MX Leopard (Pro), MS-1799, GE62VR APACHE PRO (GEFORCE® GTX 1060), GF62 7RE(GeForce® GTX 1050 Ti), MS-179B, GE72 APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti), GE72VR APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1060), MS-16JB | Manualzz

Szybkie uruchamianie

Instrukcja obsługi

NOTEBOOKA

Szybkie uruchamianie

Rozpoczęcie pracy z notebookiem

Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z poniższymi ilustracjami. Należy pamiętać, że pokazane rysunki służą wyłącznie orientacyjnie.

3-2 3-3

3-2

Instrukcja obsługi

Jak komfortowo rozpocząć pracę z notebookiem

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.

▶ Dobre oświetlenie jest zasadnicze w miejscu pracy.

▶ Należy wybrać ergonomiczne krzesło oraz biurko i dopasować ich wysokość zgodnie z posturą.

▶ Wyreguluj oparcie tak, by siedząc w pozycji wyprostowanej wygodnie podpierało ono dół pleców.

▶ Ustaw stopy płasko na podłodze z kolanami zgiętymi pod kątem 90 stopni.

▶ Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.

▶ Regularnie relaksuj i rozciągaj się. Zawsze rób przerwę po pracy.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Szybkie uruchamianie

Jak zarządzać zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas używania zasilacza AC/DC i baterii.

Zasilacz AC/DC

Upewnij się, że notebook jest podłączony do zasilania sieciowego poprzez zasilacz sieciowy przed pierwszym włączeniem. Jeżeli notebook automatycznie wyłącza się z uwagi na niski poziom baterii, może to spowodować uszkodzenie systemu. Poniżej podano niektóre zalecenia i zakazy dotyczące użytkowania zasilacza AC/DC.

▶ Zalecenia

• Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.

• Zawsze zwracaj uwagę na ciepło wytwarzane przez zasilacz AC/DC.

• Odłączaj kabel sieciowy zasilacza przed rozmontowaniem notebooka.

▶ Zachowania niepożądane

• Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ generuje on ciepło.

• Odłącz kabel sieciowy zasilacza po wyłączeniu systemu, kiedy notebook nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.

Bateria

Kupując nowego notebooka lub nową baterię do notebooka ważne jest, aby w jaki sposób ładować ją i dbać o baterię, aby jak najwięcej skorzystać z baterii.

Należy pamiętać, że bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika.

▶ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Notebook jest wyposażony we wbudowaną baterię, dlatego należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami podczas utylizacji.

• Notebooka należy utrzymywać z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.

• Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek modułu w notebooku.

3-4 3-5

3-4

Instrukcja obsługi

▶ Typ baterii

• Notebook, w zależności od zakupionego modelu, może być wyposażony w litowo-jonową lub litowo-polimerową baterię wysokiej pojemności.

• Ładowalna bateria jest wewnętrznym źródłem zasilania notebooka.

▶ Zachowanie podczas ładowania baterii

W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać wymienione poniżej wskazówki:

• Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.

• Należy wyłączyć system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.

• Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.

• W miarę możliwości podłączyć źródło zasilania.

▶ Jak prawidłowo ładować baterię

Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z podanymi poniżej wskazówkami:

• Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym, zamknij aplikacje i wyłącz system.

• Podłącz zewnętrzny zasilacz.

• Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez przerywania ładowania.

• Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposażona w pamięć ładowania. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora. W celu optymalizacji działania, zaleca się jednak raz w miesiącu jego pełne rozładowanie.

• Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.

3-5

Szybkie uruchamianie

W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie

Windows 10

Plan zasilania to zbiór ustawień sprzętowych i systemowych, który zarządza sposobem w jaki Twój komputer wykorzystuje i oszczędza energię. Plany zasilania mogą oszczędzać energię, maksymalizować wydajność systemu lub równoważyć oszczędzanie energii oraz wydajność. Domyślne plany zasilania — Zrównoważony i Oszczędzanie energii — spełniają oczekiwania większości użytkowników. Można jednak zmodyfikować ustawienia istniejących planów lub stworzyć własny plan.

Wybór lub dostosowanie planu zasilania

1. Znajdź ikonę [Windows] w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij prawym przyciskiem, żeby rozwinąć menu wyboru. Wybierz [Opcje zasilania].

2. Wybierz [Dodatkowe ustawienia zasilania] w pozycji [Powiązane ustawienia].

3. Wybierz plan zasilania klikając lewym przyciskiem jedną z opcji na liście planów zasilania. Jako przykład wybrano tu [Zrównoważony] plan zasilania. Kliknij pozycję

[Zmień ustawienia planu] po prawej stronie planu zasilania, aby go zmodyfikować.

4. Wybierz ustawienia uśpienia i wyświetlania, z których ma korzystać komputer.

Kliknij [Zmień zaawansowane ustawienia planu], aby wprowadzić zmiany w wybranych ustawieniach planu zasilania i dopasować je do żądanych.

5. Aby przywrócić wybrany plan zasilania do ustawień domyślnych, kliknij [Przywróć ustawienia domyślne planu], a następnie kliknij [Tak], aby potwierdzić wybór.

6. Kliknij [OK], aby zakończyć.

3-6 3-7

3-6 3-7

Instrukcja obsługi

Szybkie uruchamianie

3-8 3-9

3-8

Instrukcja obsługi

Tworzenie własnego planu zasilania

Można utworzyć własny plan zasilania i dostosować go zgodnie z wymaganiami. Jednakże zalecane jest wykorzystanie funkcji oszczędzania energii ECO Mode, aby zoptymalizować żywotność baterii podczas używania notebooka. Aby dowiedzieć się więcej, patrz część

SCM (Menedżer kontroli systemu) w instrukcji obsługi aplikacji notebooka.

1. W menu wybierz Opcje zasilania. Kliknij [Utwórz plan zasilania]

2. Wybierz istniejący plan, który w największym stopniu spełnia wymagania i nadaj mu nazwę. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

3. Zmień ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Utwórz], aby ustawienia dostosowanego planu zostały wprowadzone.

4. Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.

3-9

Szybkie uruchamianie

3-10 3-11

3-10

Instrukcja obsługi

Jak korzystać z panelu dotykowego

Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji kursora na ekranie .

▶ Konfigurowanie panelu dotykowego

Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków . Dodatkowo można zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.

Aby skonfigurować płytkę dotykową, można użyć standardowego sterownika

Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows . Zmianę konfiguracji można wykonać przez funkcję Właściwości myszy w Panelu sterowania.

▶ Pozycjonowanie i przesuwanie

Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego), prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy przesuwasz na nim palec, jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji ruchu.

3-11

Szybkie uruchamianie

▶ Wskaż i kliknij

Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu dokonania wyboru. Ta procedura, zwana „wskaż i kliknij” jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka.

W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mysz, cała płytka dotykowa może działać jako lewy przycisk i każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy. Dwa szybkie stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne kliknięcie.

▶ Przeciągnij i upuść

Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby tego dokonać umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt. Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu zakończenia operacji przeciągnij i upuść.

3-12 3-13

3-12

Instrukcja obsługi

O dyskach HDD i SSD

Niniejszy notebook może być wyposażony w tradycyjny dysk twardy (HDD) lub dysk stały

(SSD) w zależności od konfiguracji sprzętowej zakupionego modelu.

Dysk twardy oraz dysk stały to urządzenia do przechowywania danych wykorzystywane do zapisywania o odzyskiwania informacji cyfrowych. Większość dysków SSD jest oparta na pamięci flash NAND, dzięki czemu wykazuje wyższe współczynniki transferu danych, niższe zużycie energii i wyższą prędkość odczytu/zapisu niż dyski HDD.

Nie należy próbować odłączać lub instalować dysku HDD i SSD, gdy notebook jest włączony. W celu wymiany dysku HDD i SSD należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.

O gnieździe M.2 SSD

Notebook może być wyposażony w gniazda SSD M.2 dla kart SSD M.2, które są kompatybilne z interfejsami SATA lub PCle zapewniając użytkownikom różnorodne funkcjonalności i możliwości użytkowania.

3-13

Szybkie uruchamianie

Jak połączyć się z Internetem

Bezprzewodowa sieć LAN

Bezprzewodowa sieć LAN to szerokopasmowe łącze bezprzewodowe, które umożliwia połączenie się z Internetem bez konieczności używania kabli. Aby skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

▶ Bezprzewodowe połączenie LAN

1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij na nią, aby rozwinąć menu ustawień sieciowych.

2. W menu ustawień sieciowych znajdują się dwie opcje [Wi-Fi] oraz [Tryb samolotowy], wybierz więc [Wi-Fi].

3. Wybierz połączenie sieci bezprzewodowej z listy dostępnych sieci i uzyskaj połączenie z Internetem. Kliknij [Połącz], aby kontynuować.

4. Może być konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu połączenia z wybraną siecią. Następnie kliknij [Dalej].

3-14 3-15

3-14

Instrukcja obsługi

▶ Sprawdź stan bezprzewodowej sieci LAN.

Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze bezprzewodowe LAN jest wyłączone.

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia z bezprzewodową siecią LAN upewnij się czy tryb samolotowy (Airplane) jest wyłączony.

1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij na nią, aby rozwinąć menu ustawień sieciowych.

2. Sprawdź czy tryb bezprzewodowej sieci LAN jest dostępny w ustawieniach sieciowych.

3. Lub, odszukaj ikonę [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij ją, aby wywołać główne okno menadżera kontroli systemu, sprawdź też czy tryb sieci bezprzewodowej jest włączony.

3-15

Szybkie uruchamianie

Przewodowa sieć LAN

Połączenie z Internetem za pomocą kabli i kart sieciowych. Przed ustawieniem połączenia dla dynamicznego IP/PPPoE lub szerokopasmowego (PPPoE) lub statycznego IP, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP) lub administratorem sieci, w celu uzyskania pomocy w ustanowieniu połączenia internetowego.

▶ Dynamiczne połączenie IP/PPPoE

1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę w prawym rogu paska zadań i kliknij na nią prawym klawiszem, aby wybrać [Otwórz Centrum sieci i udostępniania[.

2. Wybierz [Zmień ustawienia karty sieciowej].

3. Kliknij prawym przyciskiem pozycję [Ethernet], aby z rozwijalnego menu wybrać

[Właściwości].

4. W oknie Właściwości Ethernet wybierz zakładkę [Sieć] i zaznacz [Internet

Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Następnie aby kontynuować, kliknij

[Właściwości].

5. Wybierz zakładkę [Ogólne], kliknij [Uzyskaj adres IP automatycznie] i [Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie]. Następnie kliknij [OK].

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-16 3-17

3-16 3-17

Instrukcja obsługi

Szybkie uruchamianie

▶ Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)

1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę w prawym rogu paska zadań i kliknij na nią prawym klawiszem, aby wybrać [Otwórz Centrum sieci i udostępniania[.

2. W pozycji [Zmień ustawienia sieci] zaznacz [Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć].

3. Wybierz [Połącz z Internetem] i kliknij [Dalej].

4. Kliknij [Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)].

5. Wypełnij pola Nazwa użytkownika, Hasło i Nazwa połączenia. Następnie kliknij

[Połącz].

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-18 3-19

3-18 3-19

Instrukcja obsługi

Szybkie uruchamianie

▶ Połączenie ze statycznym IP

1. Wykonaj kroki 1 do 4 w pozycji Dynamiczne połączenie IP/PPPoE .

2. Wybierz zakładkę [Ogólne] i kliknij [Użyj następującego adresu IP] i [Użyj następującego adresu serwera DNS]. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu IP, maski podsieci, i bramki domyślnej, a następnie o kliknięcie [OK].

3-20 3-21

3-20

Instrukcja obsługi

Jak skonfigurować połączenie Bluetooth

Powiązywanie urządzeń to proces, w którym dwa urządzenia Bluetooth komunikują się ze sobą po nawiązaniu połączenia.

Aktywacja połączenia Bluetooth

▶ Sprawdzanie stanu Bluetooth

Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze Bluetooth jest wyłączone. Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia Bluetooth upewnij się czy tryb samolotowy

(Airplane) jest wyłączony.

1. Wejdź na pulpit. Znajdź ikonę w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij ją.

2. Wybierz [Ustawienia], żeby otworzyć menu [Ustawienia systemu Widnows], następnie wybierz [Urządzenia], żeby wyświetlić kolejne menu ustawień.

3. Wybierz [Bluetooth i inne urządzenia].

4. Przestaw połączenie Bluetooth na [Wł.] jeżeli jest ustawione na [Wył.].

5. Lub, odszukaj ikonę [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij ją, aby wywołać główne okno menadżera kontroli systemu. Sprawdź czy połączenie

Bluetooth jest włączone.

3-21

Szybkie uruchamianie

3-22 3-23

3-22

Instrukcja obsługi

▶ Powiązywanie urządzeń Bluetooth

1. Otwórz [Start / Ustawienia / Urządzenia] i znajdź [Bluetooth i inne urządzenia].

2. Kliknij [Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie].

3. Kliknij [Bluetooth].

4. Wybierz urządzenie, które chcesz sparować.

5. Podaj kod dostępu zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez urządzenie oczekujące na połączenie, następnie kliknij [Połącz], żeby kontynuować.

3-23

Szybkie uruchamianie

Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi

Notebook może być wyposażony w różne porty WE/WY (wejścia/wyjścia), takie jak USB,

HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Użytkownicy mogą podłączać różne urządzenia peryferyjne do notebooka.

W celu podłączenia tych urządzeń należy sięgnąć do instrukcji obsługi tych urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do notebooka. Notebook jest w stanie automatycznie wykryć podłączone urządzenia zewnętrzne, lecz jeżeli urządzenia nie zostaną wykryte automatycznie, należy ręcznie dodać nowe urządzenia, przechodząc do [Menu start /

Panel sterowania / Dodaj urządzenie], aby dodać urządzenie.

3-24 3-25

3-24

Instrukcja obsługi

Wideo: Jak korzystać z funkcji RAID

Notebook może obsługiwać funkcję RAID na różnych poziomach. Funkcja RAID umożliwia przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub stałych. Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że obsługiwane funkcje RAID mogą zmieniać się w zależności od zakupionego modelu.

Obejrzyj wideo instruktażowe na : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-25

Szybkie uruchamianie

Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w

BIOS.

1. Włącz system. Po pojawieniu się pierwszego ekranu z logo, natychmiast naciśnij klawisz DEL i wejdź do menu BIOS.

2. Usta kursor na zakładce [Boot] (Uruchamianie) i w pozycji Boot Configuration

(Konfiguracja uruchamiania) wybierz pozycję [Boot mode select] (Wybór trybu uruchamiania).

3. W systemach operacyjnych obsługujących BIOS na bazie UEFI BIOS (Windows 10 i Windows 8.1), sugerowany wybór to [UEFI].

4. W systemie Windows 7 lub wcześniejszych wersjach Windows, wybierz tryb

[Legacy].

5. Dalsze informacje na temat instalowania systemu operacyjnego Windows na notebooku MSI zawiera zestawienie pytań i odpowiedzi pod adresem https://www.

msi.com/faq/notebook-1971

3-26 3-27

3-26

Instrukcja obsługi

Wideo: Jak przywrócić system operacyjny

Windows 10 na notebookach MSI

Obejrzyj wideo instruktażowe na : https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, aby w przypadku konieczności przywrócić system operacyjny Windows 10 za pomocą funkcji

[odzyskiwania F3] oraz [Ustawień Windows 10].

YouTube Youku

3-27

Szybkie uruchamianie

Jak korzystać z MSI One Touch Install

MSI „One Touch Install” to aplikacja umożliwiająca instalowanie jednym kliknięciem, pozwalająca użytkownikom wydajnie instalować wszelkie sterowniki konieczne na notebookach MSI jednym kliknięciem.

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

YouTube Youku

3-28 3-29

3-28 3-29

Instrukcja obsługi

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents