Алғысөз. MSI GL62 (6th Gen i5) (GTX 960M), GL62 (6th Gen i7) (GTX 960M), MS-1795, GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 970M), GP62 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), GL72 (6th Gen i5) (GTX 960M), GP72 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), MS-1794, GL72 (6th Gen) (GTX 960M), GP62 Leopard Pro (GTX 960M)

Add to my manuals
67 Pages

advertisement

Алғысөз. MSI GL62 (6th Gen i5) (GTX 960M), GL62 (6th Gen i7) (GTX 960M), MS-1795, GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 970M), GP62 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), GL72 (6th Gen i5) (GTX 960M), GP72 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), MS-1794, GL72 (6th Gen) (GTX 960M), GP62 Leopard Pro (GTX 960M) | Manualzz

G52-17951X9

1

Алғысөз

Мазмұны

1 Алғысөз ..................................................................................

1-1

Авторлық құқық туралы ескерту ....................................................................... 1-4

Сауда белгілері .................................................................................................

1-4

Нұсқалар журналы ............................................................................................

1-4

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі ...................................

1-5

FCC шарттары ...................................................................................................

1-5

CE талаптарына сәйкестік ................................................................................

1-5

Батарея туралы ережелер ...............................................................................

1-6

WEEE мәлімдемесі ...........................................................................................

1-6

Химиялық заттар туралы ақпарат ...................................................................

1-6

Жаңарту және кепілдік .....................................................................................

1-7

Ауыстыру бөліктерін алу ..................................................................................

1-7

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту ...........................................................

1-7

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар ...........................................................................

1-8

MSI туралы негізгі мәліметтер .......................................................................

1-10

2 Кіріспе .....................................................................................

2-1

Орамадан шығару .............................................................................................

2-2

Өнімге шолу .......................................................................................................

2-3

Үсті ашық көрініс ...........................................................................................

2-3

Алдыңғы жағының көрінісі ............................................................................

2-6

Оң жағының көрінісі ......................................................................................

2-8

Сол жағының көрінісі ....................................................................................

2-9

Артқы жағының көрінісі ...............................................................................

2-11

Төменгі жағының көрінісі ............................................................................

2-12

Пернетақтаны пайдалану әдісі ......................................................................

2-13

Windows пернесі ..........................................................................................

2-13

Жылдам іске қосу пернелері ......................................................................

2-14

Тачпадты өшіру немесе қосу .....................................................................

2-15

Ұйқы режиміне кіру .....................................................................................

2-15

Дисплейді ауыстыру .................................................................................... 2-15

Бірнеше мониторды пайдалану .................................................................

2-15

Дисплейдің жарықтық деңгейін реттеу ......................................................

2-16

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу ...........................................................

2-16

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-ының жарықтық деңгейін реттеу ....

2-16

1-2

Қолданба: True Color (қосымша) ................................................................

2-17

Бейне: [Fn] түймелерін пайдалану әдісі ....................................................

2-17

Техникалық сипаттамалар .............................................................................

2-18

3 Жұмысты бастау әдісі .........................................................

3-1

Ноутбукті пайдалануды бастау ........................................................................

3-2

Ноутбукті ыңғайлы пайдалану әдісі .................................................................

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі ........................................................................

3-4

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері ............................................................

3-4

Батарея ..........................................................................................................

3-4

Windows 10 жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі ........................................

3-6

Қуат жоспарын таңдау немесе теңшеу .......................................................

3-6

Жеке қуат жоспарын жасау ..........................................................................

3-9

Тачпадты пайдалану әдісі ..............................................................................

3-11

HDD және SSD туралы ...................................................................................

3-12

M.2 SSD слоты туралы ...................................................................................

3-12

Оптикалық диск құрылғысын пайдалану әдісі ..............................................

3-13

Интернетке қосылу әдісі .................................................................................

3-14

Wireless LAN ................................................................................................

3-14

Сымды жергілікті желі .................................................................................

3-17

Bluetooth қосылымын орнату әдісі .................................................................

3-23

Bluetooth қосылымын белсендіру ..............................................................

3-23

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі ..................................................................

3-27

Бейне: RAID функциясын пайдалану әдісі ....................................................

3-28

BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі ...................................................... 3-29

Бейне: MSI ноутбуктерінде Windows 10 операциялық жүйесін қалпына келтіру әдісі .................................................................................................. 3-30

Бейне: MSI One Touch Install қолданбасын пайдалану әдісі ......................

3-31

1-3

Авторлық құқық туралы ескерту

Бұл құжаттағы материал MICRO-STAR INTERNATIONAL компаниясының зияткерлік меншігі болып табылады. Біз бұл құжатты дайындағанда мұқият болғанбыз, бірақ оның мазмұнының дұрыстығына қатысты кепілдік берілмейді.

Біздің өнімдер үздіксіз жақсартылады және біз ескертусіз өзгертулер енгізу құқығын сақтаймыз.

Сауда белгілері

Барлық сауда белгілері — тиісті иелерінің меншіктері.

Нұсқалар журналы

▶ Нұсқа: 2 .0

▶ Күн: 10, 2015

1-4

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі

Бұл жабдық сыналды және оның FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай В сыныпты сандық құрылғы шектеріне сай екені анықталды. Бұл шектер тұрмыстық орнатымда зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті қуатты жасайды, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін. Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергілер тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекет жасау ұсынылады:

▶ Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгерту.

▶ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.

▶ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосу.

ЕСКЕРТПЕ

▶ Талаптарға сәйкестікке жауапты тарап анық түрде бекітпеген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

▶ Шығару шектері талаптарын орындау үшін экрандалған интерфейстік кабельдерді және айнымалы ток қуатын пайдалану керек.

FCC шарттары

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

▶ Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек.

▶ Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде, қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CE талаптарына сәйкестік

Бұл құрылғы Еуропалық директивада белгіленген негізгі қауіпсіздік талаптарына және басқа тиісті шарттарға сай.

1-5

Батарея туралы ережелер

Еуропалық Одақ: батареяларды, батарея жинақтарын және аккумуляторларды сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтырмау керек. Қайтару, қайта өңдеуге тапсыру үшін қоғамдық жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе оларға қатысты жергілікті ережелерге сай әрекеттер жасаңыз.

Тайвань: қоршаған ортаны жақсырақ қорғау үшін қоқыс батареяларды қайта өңдеу немесе арнайы қоқысқа лақтыру үшін бөлек жинау керек.

廢電池請回收

Калифорния, АҚШ: таблетка тәрізді батареяда перхлорат материалы болуы мүмкін және Калифорнияда қайта өңдегенде немесе қоқысқа лақтырғанда арнайы әрекеттер орындауды қажет етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

WEEE мәлімдемесі

Еуропалық Одақ: Еуропалық Одақтың («ЕО») 2005 жылдың

13 тамызында күшіне енетін қоқыс электр және электрондық жабдық туралы 2002/96/EC директивасы бойынша «электр және электрондық жабдық» өнімдерін енді тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтыруға болмайды және осы тиісті электрондық жабдық өндірушілері қызмет көрсету мерзімінің соңында осындай өнімдерді қайтаруға міндетті.

Химиялық заттар туралы ақпарат

ЕО REACH ережесі (Еуропалық Парламенттің және Кеңестің ЕК нөмірі

1907/2006 ережесі) сияқты химиялық заттар туралы ережелерге сай MSI өнімдердегі химиялық заттар туралы ақпаратты мына бетте қамтамасыз етеді: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1-6

Жаңарту және кепілдік

Өнімде алдын ала орнатылған жад карталары, HDD, SSD, ODD және bluetooth/

WiFi combo картасы сияқты белгілі бір құрамдастарды пайдаланушылар сатып алған үлгілерге байланысты пайдаланушының сұрауы бойынша жаңарту немесе ауыстыру мүмкін болуы екенін ескеріңіз.

Пайдаланушылар сатып алған өнім туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз. Пайдаланушылар құрамдас орнын немесе жинау/бөлшектеу әдісін түсінбесе өнімнің ешбір құрамдасын жаңартуға немесе ауыстыруға тырыспауы керек, өйткені бұл өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Өнімге қызмет көрсету үшін пайдаланушыға өкілетті дилерге немесе сервистік орталыққа хабарласу ұсынылады.

Ауыстыру бөліктерін алу

Пайдаланушылар белгілі бір елдерде немесе территорияларда сатып алған өнімнің ауыстыру бөліктерін (немесе үйлесімді бөліктерін) алуды өндіруші сол уақытта жарияланған ресми ережелерге байланысты өнімді шығару тоқтатылғандықтан ең көбі 5 жыл ішінде орындауы мүмкін ескеріңіз. Қосалқы бөлшектерді алу туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін өндірушіге http:// www.msi.com/support/ арқылы хабарласыңыз.

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту

САҚ БОЛЫҢЫЗ: бұл құрылғыда лазерлік жүйе бар және ол «1 СЫНЫПТЫ

ЛАЗЕРЛІК ӨНІМ» ретінде сыныпталған. Бұл үлгіні тиісті түрде пайдалану үшін пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз. Осы үлгіде кез келген мәселе болса, ең жақын «ӨКІЛЕТТІ сервистік бекетке» хабарласыңыз. Лазерлік сәуленің тікелей әсер етуін болдырмау үшін корпусты бөлшектеуге тырыспаңыз.

1-7

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік туралы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Жабдықтағы немесе пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық ескертулерді және ескертулерді ескеру керек.

Ноутбукты ылғалдылықтан және жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.

Орнату алдында ноутбукты тұрақты бетке қойыңыз.

Қызып кетуін болдырмау үшін ноутбук вентиляторларын жаппаңыз.

• Ноутбукты 60°C-тан (140°F) жоғары немесе 0°C-тан (32°F) төмен желдетілмейтін ортада қалдырмаңыз, бұл ноутбукты зақымдауы мүмкін.

• Бұл ноутбукты 35°C (95°F) ең жоғары қоршаған орта температурасында пайдалану керек.

Қуат сымын адамдар басып кетпейтіндей орналастырыңыз.

Қуат сымының үстіне ештеңе қоймаңыз.

Әрқашан күшті магниттік немесе электр заттарды ноутбуктан аулақ ұстаңыз.

Ешқашан ноутбукқа сұйықтық құймаңыз, өйткені бұл жабдықты зақымдауы немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

1-8

Егер келесі жағдайлардың кез келгені пайда болса, жабдықты сервис қызметкерлеріне тексертіңіз:

• Қуат сымы немесе аша зақымдалған.

• Жабдыққа сұйықтық кірді.

• Жабдыққа ылғал әсер етті.

Жабдық дұрыс жұмыс істемеді немесе оны пайдаланушы нұсқаулығына сай жұмыс істете алмайсыз.

• Жабдық түсіріліп алынды және зақымдалды.

• Жабдықты бұзылудың анық нышандары бар.

Жасыл өнім мүмкіндіктері

• Пайдалану және күту режимі кезінде азайтылған қуатты тұтыну

• Қоршаған ортаға және денсаулыққа зиянды заттарды шектеулі пайдалану

• Оңай ажыратылады және қайта өңделеді

• Қайта өңдеуге ынталандыру арқылы табиғат ресурстарын азырақ пайдалану

• Оңай жаңартулар арқылы кеңейтілген өнімнің қызмет көрсету мерзімі

• Қайтару саясаты арқылы азырақ қаты қоқысты жасау

Қоршаған орта саясаты

• Өнім бөліктерді дұрыс қайта пайдалануға және қайта өңдеуге мүмкіндік беретіндей жасалған және оны қызмет көрсету мерзімі аяқталғанда лақтырмау керек.

• Пайдаланушылар қызмет көрсету мерзімі біткен өнімдерін қайта өңдеуге тапсыру және қоқысқа лақтыру үшін жергілікті өкілетті жинау орнына хабарласуы керек.

• Қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін MSI вебсайтына кіріңіз және маңайдағы дистрибьюторды табыңыз.

• Сондай-ақ, пайдаланушылар MSI өнімдерін дұрыс лақтыру, қайтару, қайта өңдеу және бөлшектеу туралы ақпарат алу үшін бізге [email protected] мекенжайына хабарласа алады.

1-9

MSI туралы негізгі мәліметтер

Барлық сериялар үшін MSI ноутбуктерінің ерекше мүмкіндіктерін ашыңыз, мына бетке кіріңіз: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

SteelSeries механизмі тек MSI ОЙЫН ноутбугінде бар

MSI ойын ноутбуктерінде ерекше SteelSeries механизмін әзірлеу үшін SteelSeries компаниясымен бірлесіп жұмыс істейді. SteelSeries механизмі — бірнеше құрылғыны басқаруда ойыншылар үшін жиі пайдаланылатын функцияларды біріктіретін қолданбалар.

MSI ОЙЫН ноутбугі — XSplit Gamecaster нақты уақытта ағынды жүктеу қолданбасы бар бірінші ойын ноутбугі!

MSI ойын ноутбугінде XSplit Gamecaster бар. Бұл ойыншыларға арналған ең оңай нақты уақытта ағын алу және жазу шешімі. XSplit Gamecaster негізгі оқулығын қараңыз.

MSI ойын ноутбуктеріндегі Dynaudio дыбысы

MSI ойын ноутбуктерінде шынайы дыбыс орындалуын қамтамасыз ету үшін Dynaudio, дат дыбыс мамандарымен серіктеседі.

Өміріңізді түстерге бояңыз

MSI компаниясы Portrait Displays, Inc. компаниясымен дәлірек, дәлдігі жоғары панель сапасын әзірлеу үшін серіктес болды.

MSI True Color Technology компаниясы MSI ноутбугіндегі әрбір панельдің түсі өте дәл болатынына кепілдік береді.

1-10

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents