Алғысөз. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
58 Pages

advertisement

Алғысөз. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M | Manualzz

G52-17921X6

1

Алғысөз

Мазмұны

Алғысөз ...............................................................................................

1-1

Ережелер мен мәлімдемелер ...................................................................................

1-4

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі ....................................

1-4

FCC шарттары .........................................................................................................

1-4

CE талаптарына сәйкестік ....................................................................................

1-4

Батарея туралы ережелер ....................................................................................

1-5

WEEE мәлімдемесі .................................................................................................

1-5

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар ....................................................................................

1-6

MSI туралы негізгі мәліметтер ..................................................................................

1-8

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту ..................................................................

1-9

Сауда белгілері ............................................................................................................

1-9

Нұсқалар журналы ......................................................................................................

1-9

Кіріспе ..................................................................................................

2-1

Нұсқаулық картасы .....................................................................................................

2-2

Орамадан шығару .......................................................................................................

2-2

Өнімге шолу ..................................................................................................................

2-3

Үсті ашық көрініс ......................................................................................................

2-3

Алдыңғы жағының көрінісі.....................................................................................

2-7

Оң жағының көрінісі ................................................................................................

2-8

Сол жағының көрінісі ..............................................................................................

2-9

Артқы жағының көрінісі .........................................................................................

2-11

Төменгі жағының көрінісі ......................................................................................

2-12

Техникалық сипаттамалар ......................................................................................

2-13

Жұмысты бастау әдісі .....................................................................

3-1

Ноутбукті пайдалануды бастау ................................................................................

3-2

Ноутбукті қауіпсіз пайдалану әдісі ...........................................................................

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі .................................................................................

3-4

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері...................................................................

3-4

Батарея қуаты ..........................................................................................................

3-4

Windows жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі ...................................................

3-6

Пернетақтаны пайдалану әдісі .................................................................................

3-8

Windows пернесі ......................................................................................................

3-8

Дисплейді ауыстыру ...............................................................................................

3-8

Тачпадты өшіру немесе қосу ...............................................................................

3-8

Ұйқы режиміне кіру .................................................................................................

3-9

1-2

Дисплейдің жарықтық деңгейлерін реттеу ........................................................

3-9

Динамиктердің дыбыс деңгейлерін реттеу ........................................................

3-9

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық деңгейлерін реттеу ..................................................................................................................

3-10

Жылдам іске қосу пернелері ...............................................................................

3-10

Тачпад дегеніміз не ..................................................................................................

3-12

Қатты диск дегеніміз не ............................................................................................

3-13

Тұтас күйдегі диск дегеніміз не ...............................................................................

3-13

Оптикалық диск құрылғысын пайдалану әдісі.....................................................

3-14

Wireless LAN ...........................................................................................................

3-15

Сымды жергілікті желі ..........................................................................................

3-17

Bluetooth қосылымын орнату әдісі .........................................................................

3-21

Bluetooth қосылымын белсендіру ......................................................................

3-21

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі ..........................................................................

3-23

Бірнеше мониторды пайдалану әдісі ....................................................................

3-24

RAID функциясын пайдалану әдісі ........................................................................

3-25

Операциялық жүйені орнату кезінде BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі ............................................................................................................

3-26

Негізгі құрамдастар қайда .......................................................................................

3-27

1-3

Ережелер мен мәлімдемелер

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі

Бұл жабдық сыналды және оның FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай В сыныпты сандық құрылғы шектеріне сай екені анықталды. Бұл шектер тұрмыстық орнатымда зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті қуатты жасайды, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін. Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергілер тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекет жасау ұсынылады:

▶ Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгерту.

▶ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.

▶ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосу.

▶ Анықтама алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/ТД технигіне хабарласу.

ЕСКЕРТПЕ

▶ Талаптарға сәйкестікке жауапты тарап анық түрде бекітпеген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

▶ Шығару шектері талаптарын орындау үшін экрандалған интерфейстік кабельдерді және айнымалы ток қуатын пайдалану керек.

FCC шарттары

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

▶ Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек.

▶ Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде, қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CE талаптарына сәйкестік

Бұл құрылғы Еуропалық директивада белгіленген негізгі қауіпсіздік талаптарына және басқа тиісті шарттарға сай.

1-4

Батарея туралы ережелер

Еуропалық Одақ: батареяларды, батарея жинақтарын және аккумуляторларды сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтырмау керек. Қайтару, қайта өңдеуге тапсыру үшін қоғамдық жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе оларға қатысты жергілікті ережелерге сай әрекеттер жасаңыз.

Тайвань: қоршаған ортаны жақсырақ қорғау үшін қоқыс батареяларды қайта өңдеу немесе арнайы қоқысқа лақтыру үшін бөлек жинау керек.

廢電池請回收

Калифорния, АҚШ: таблетка тәрізді батареяда перхлорат материалы болуы мүмкін және Калифорнияда қайта өңдегенде немесе қоқысқа лақтырғанда арнайы әрекеттер орындауды қажет етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Литий батареяны пайдалануға қатысты қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе жабдық өндірушісі ұсынған баламалы түрмен ауыстырыңыз.

Пайдаланылған батареяларды өндіруші нұсқауларына сай қоқысқа лақтырыңыз.

WEEE мәлімдемесі

Еуропалық Одақ: Еуропалық Одақтың («ЕО») 2005 жылдың 13 тамызында күшіне енетін қоқыс электр және электрондық жабдық туралы 2002/96/EC директивасы бойынша «электр және электрондық жабдық» өнімдерін енді тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтыруға болмайды және осы тиісті электрондық жабдық өндірушілері қызмет көрсету мерзімінің соңында осындай өнімдерді қайтаруға міндетті.

1-5

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік туралы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Жабдықтағы немесе пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық ескертулерді және ескертулерді ескеру керек.

Бұл жабдықты ылғалдылықтан және жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.

Орнату алдында бұл жабдықты тұрақты бетке қойыңыз.

Корпустағы саңылаулар ауа конвекциясы үшін және жабдықтың қызып кетуін болдырмау үшін пайдаланылады.

Саңылауларды жаппаңыз.

• Жабдықты 60°C-тан (140°F) жоғары немесе 0°C-тан (32°F) төмен желдетілмейтін ортада қалдырмаңыз, бұл жабдықты зақымдауы мүмкін.

• Бұл құрылғыны 35°C (95°F) ең жоғары қоршаған орта температурасында пайдалану керек.

• Жабдықты розеткаға қосу алдында қуат кернеуі қауіпсіз ауқымда екенін және 100~240 В мәніне дұрыс реттелгенін тексеріңіз.

• Жабдыққа кез келген қосымша картаны немесе модульді орнату алдында айнымалы ток қуат сымын розеткадан суырыңыз.

• Жабдық белгілі бір уақыт бойы пайдаланылмай қалдырылатын болса, қуатты мүлде тұтынбауға жету үшін әрқашан айнымалы ток қуат сымын ажыратыңыз, я болмаса, батарея жинағын немесе қосқышты розеткадан ажыратыңыз.

Қуат сымын адамдар басып кетпейтіндей орналастырыңыз.

Қуат сымының үстіне ештеңе қоймаңыз.

Әрқашан күшті магниттік немесе электр заттарды жабдықтан аулақ ұстаңыз.

1-6

• Батареяны дұрыс емес ауыстыру тудырған жарылысты болдырмау үшін батареяның тек бірдей немесе өндіруші ұсынған баламалы түрін пайдаланыңыз.

• Әрқашан батареяны қауіпсіз орында сақтаңыз.

ТД тюнеріне коаксиалдық кабельді орнатқан кезде металл қалқан ғимараттың қорғағыш жерге қосу жүйесіне сенімді түрде жалғанғанына көз жеткізу керек.

Ешқашан саңылауға сұйықтық құймаңыз, бұл жабдықты зақымдауы немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

Егер келесі жағдайлардың кез келгені пайда болса, жабдықты сервис қызметкерлеріне тексертіңіз:

• Қуат сымы немесе аша зақымдалған.

• Жабдыққа сұйықтық кірді.

• Жабдыққа ылғал әсер етті.

• Жабдық дұрыс жұмыс істемеді немесе оны пайдаланушы нұсқаулығына сай жұмыс істете алмайсыз.

• Жабдық түсіріліп алынды және зақымдалды.

• Жабдықты бұзылудың анық нышандары бар.

Жасыл өнім мүмкіндіктері

• Пайдалану және күту режимі кезінде азайтылған қуатты тұтыну.

• Қоршаған ортаға және денсаулыққа зиянды заттарды шектеулі пайдалану.

• Оңай ажыратылады және қайта өңделеді.

• Қайта өңдеуге ынталандыру арқылы табиғат ресурстарын азырақ пайдалану.

• Оңай жаңартулар арқылы кеңейтілген өнімнің қызмет көрсету мерзімі.

• Қайтару саясаты арқылы азырақ қаты қоқысты жасау.

Қоршаған орта саясаты

• Өнім бөліктерді дұрыс қайта пайдалануға және қайта өңдеуге мүмкіндік беретіндей жасалған және оны лақтырмау керек.

• Пайдаланушылар қызмет көрсету мерзімі біткен өнімдерін қайта өңдеуге тапсыру және қоқысқа лақтыру үшін жергілікті өкілетті жинау орнына хабарласуы керек.

1-7

MSI туралы негізгі мәліметтер

Көбірек MSI туралы негізгі мәліметтерді мына беттерде қараңыз: http://www.

msi.com және https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal

SteelSeries механизмі тек MSI ОЙЫН ноутбугінде бар

MSI ойын ноутбуктерінде ерекше SteelSeries механизмін әзірлеу үшін SteelSeries компаниясымен бірлесіп жұмыс істейді. SteelSeries механизмі — бірнеше құрылғыны басқаруда ойыншылар үшін барлық жиі пайдаланылатын функцияларды біріктіретін қолданбалар.

MSI ОЙЫН ноутбугі — XSplit Gamecaster нақты уақытта ағынды жүктеу қолданбасы бар бірінші ойын ноутбугі!

MSI ойын ноутбугінде XSplit Gamecaster бар. Бұл ойыншыларға арналған ең оңай нақты уақытта ағын алу және жазу шешімі. Xsplit Gamecaster негізгі оқулығын қараңыз.

MSI ойын ноутбуктеріндегі Dynaudio дыбысы

MSI ойын ноутбуктерінде шынайы дыбыс орындалуын қамтамасыз ету үшін Dynaudio, дат дыбыс мамандарымен серіктеседі.

1-8

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту

САҚ БОЛЫҢЫЗ: бұл құрылғыда лазерлік жүйе бар және ол «1 СЫНЫПТЫ

ЛАЗЕРЛІК ӨНІМ» ретінде сыныпталған. Бұл үлгіні тиісті түрде пайдалану үшін пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз. Осы үлгіде кез келген мәселе болса, ең жақын «ӨКІЛЕТТІ сервистік бекетке» хабарласыңыз. Лазерлік сәуленің тікелей әсер етуін болдырмау үшін корпусты бөлшектеуге тырыспаңыз.

Сауда белгілері

▶ Барлық сауда белгілері — тиісті иелерінің меншіктері.

▶ THX және THX TruStudio Pro — THX Ltd. компаниясының кейбір юрисдикцияларда тіркелген болуы мүмкін сауда белгілері. Барлық құқықтар қорғалған.

▶ Sound Blaster ® — Creative Technology Ltd компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Нұсқалар журналы

▶ Нұсқа: 1.0

▶ Күн: 03, 2015

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents