תקנות והצהרות. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

תקנות והצהרות. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M | Manualzz
‫‪G52-17921X2‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫הקדמה‬
‫‪1‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הקדמה‪1-1...........................................................................................‬‬
‫תקנות והצהרות‪1-4.......................................................................................................‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו ‪1-4................................................................‬‬
‫תנאי ‪1-4..........................................................................................................FCC‬‬
‫תאימות לתקן ‪1-4................................................................................................ CE‬‬
‫תקנות בנושא הסוללה‪1-5...........................................................................................‬‬
‫הצהרת ‪1-5................................................................................................... WEEE‬‬
‫הוראות בטיחות ‪1-7.......................................................................................................‬‬
‫מידע נוסף מ‪1-9....................................................................................................MSI-‬‬
‫הודעה בנוגע לכונן האופטי‪1-10.......................................................................................‬‬
‫סימנים מסחריים ‪1-10....................................................................................................‬‬
‫היסטורית גרסאות‪1-10..................................................................................................‬‬
‫הקדמה‪2-1...........................................................................................‬‬
‫מפת המדריך ‪2-2..........................................................................................................‬‬
‫שליפה מהאריזה‪2-2......................................................................................................‬‬
‫סקירה כללית של המוצר‪2-3............................................................................................‬‬
‫מבט מלמעלה ‪ -‬פתוח ‪2-3...........................................................................................‬‬
‫מבט קדמי‪2-7...........................................................................................................‬‬
‫מבט צד ימין ‪2-8........................................................................................................‬‬
‫מבט צד שמאל‪2-9.....................................................................................................‬‬
‫מבט אחורי‪2-11.........................................................................................................‬‬
‫מבט תחתון ‪2-12.......................................................................................................‬‬
‫מפרט‪2-13...................................................................................................................‬‬
‫כיצד מתחילים ‪3-1.................................................................................‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫השימוש הראשון במחשב המחברת‪3-2.............................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש בבטחה במחשב המחברת‪3-3....................................................................‬‬
‫כיצד לחסוך בצריכת החשמל‪3-4......................................................................................‬‬
‫מתאם מתח ‪3-4............................................................................................ AC/DC‬‬
‫מתח סוללה‪3-4.........................................................................................................‬‬
‫‪1-2‬‬
‫כיצד להגדיר תוכנית צריכת חשמל ב‪3-6............................................................Windows-‬‬
‫איך להשתמש במקלדת‪3-8.............................................................................................‬‬
‫מקש ‪3-8...................................................................................................Windows‬‬
‫החלפת מסך ‪3-8.......................................................................................................‬‬
‫הפעלת‪/‬השבתת לוח המגע ‪3-8...................................................................................‬‬
‫התאמת בהירות המסך‪3-9..........................................................................................‬‬
‫התאמת עוצמת הרמקולים ‪3-9.....................................................................................‬‬
‫התאמת הבהירות של תאורת המקלדת ‪3-10..................................................................‬‬
‫מקשי הפעלה מהירה ‪3-10..........................................................................................‬‬
‫מה זה לוח מגע ‪3-12.....................................................................................................‬‬
‫מה זה כונן קשיח‪3-13....................................................................................................‬‬
‫מה זה כונן ‪3-13....................................................................................................SSD‬‬
‫כיצד להשתמש בכונן הדיסקים‪3-14..................................................................................‬‬
‫כיצד להתחבר לאינטרנט ‪3-15.........................................................................................‬‬
‫רשת אלחוטית ‪3-15...................................................................................................‬‬
‫רשת קווית ‪3-17........................................................................................................‬‬
‫כיצד להגדיר חיבור באמצעות ‪3-21...................................................................Bluetooth‬‬
‫הפעלת חיבור ‪3-21....................................................................................Bluetooth‬‬
‫כיצד לחבר התקנים חיצוניים ‪3-23....................................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש במספר מסכים ‪3-24.................................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש בפונקציה ‪3-25...............................................................................RAID‬‬
‫כיצד לבחור מצב אתחול ב‪ BIOS-‬בעת התקנת מערכת ההפעלה ‪3-26...................................‬‬
‫היכן נמצאים הרכיבים המרכזיים ‪3-27...............................................................................‬‬
‫‪1-3‬‬
‫הקדמה‬
‫כניסה למצב שינה ‪3-9................................................................................................‬‬
‫תקנות והצהרות‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו‬
‫הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם לסעיף ‪ 15‬בתקנות‬
‫‪ .FCC‬מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים‪ .‬הציוד מחולל‬
‫אנרגיה בתדר רדיו‪ ,‬משתמש בה ופולט אותה‪ .‬אם ההתקנה והשימוש בו אינם לפי הוראות אלה‪,‬‬
‫הציוד עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו‪ .‬אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן‬
‫מסוים‪ .‬אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה‪ ,‬אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי‬
‫הציוד והפעלתו‪ ,‬מומלץ שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫◀ ◀כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫◀ ◀הרחקת הציוד מהמקלט‪.‬‬
‫◀ ◀חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫◀ ◀פנה למפיץ או לטכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע‪.‬‬
‫הערה‬
‫◀ ◀כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הגוף האחראי לעמידה בהוראות החוק עלול לבטל את‬
‫הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד‪.‬‬
‫◀ ◀יש להשתמש בכבלי ממשק ובכבלי חשמל מסוככים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬כדי לעמוד בדרישות פליטת‬
‫הקרינה‪.‬‬
‫תנאי ‪FCC‬‬
‫מכשיר זה עומד בדרישות סעיף ‪ 15‬של ‪ .FCC‬ההפעלה הנה בכפוף לשני תנאים כדלקמן‪:‬‬
‫◀ ◀התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות‪.‬‬
‫◀ ◀על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל‪ ,‬כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫תאימות לתקן ‪CE‬‬
‫התקן זה תואם לדרישות הבטיחות ולתנאים רלבנטיים נוספים שנקבעו בהנחיה‬
‫האירופאית‪.‬‬
‫‪1-4‬‬
‫תקנות בנושא הסוללה‬
‫טאיוואן‪ :‬כדי להגן על הסביבה‪ ,‬את הסוללות יש לאסוף בנפרד למחזור‬
‫או להשליך למיכל איסוף מיוחד‪.‬‬
‫‪廢電池請回收‬‬
‫קליפורניה‪ ,‬ארה"ב‪ :‬סוללות כפתור עלולות להכיל פרכלורט ובמדינת קליפורניה יש להשליכן‬
‫לפסולת או למחזר אותן באופן מיוחד‪.‬‬
‫למידע נוסף‪/http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate :‬‬
‫הוראות בטיחות לשימוש בסוללת ליתיום‬
‫קיימת סכנת פיצוץ במידה ומחליפים את הסוללה לא בהתאם להוראות‪ .‬החלף את הסוללה רק‬
‫בכזאת מסוג דומה אשר מומלץ ע"י יצרן הציוד‪ .‬השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫הצהרת ‪WEEE‬‬
‫האיחוד האירופי‪ :‬בכפוף להנחיית האיחוד האירופי ("‪ )"EU‬בנוגע לציוד‬
‫חשמלי ואלקטרוני‪ ,‬דירקטיבה ‪ ,2002/96/EC‬אשר בתוקף מה‪-‬‏‪13‬‬
‫באוגוסט ‪ ,2005‬אין להשליך מוצרים המוגדרים "ציוד חשמלי ואלקטרוני"‬
‫לפח האשפה העירוני‪ .‬יצרנים של ציוד אלקטרוני‪ ,‬כפי שמוגדר בדירקטיבה‬
‫זאת‪ ,‬מחויבים לקבל בחזרה מוצרים מסוג זה בסיום חיי המוצר‪.‬‬
‫‪1-5‬‬
‫הקדמה‬
‫האיחוד האירופי‪ :‬אין להשליך את הסוללות‪ ,‬מארז הסוללות ואת‬
‫הרכיבים החשמליים כחלק מחלק מהפסולת הביתית הלא ממוינת‪.‬‬
‫יש להשתמש במערכת איסוף ציבורית כדי להחזיר‪ ,‬למחר ולטפל‬
‫ברכיבים הללו בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫קרא בעיון את ההוראות הבאות והקפד לציית להן באופן מלא‪ .‬יש לציית‬
‫לכל האזהרות שמופיעות על הציוד או במדריך למשתמש‪.‬‬
‫הרחק ציוד זה מתנאי לחות וטמפרטורה גבוהה‪.‬‬
‫הנח את הציוד על משטח יציב לפני שתתקין אותו‪.‬‬
‫הפתחים שעל המארז מיועדים לכניסת אוויר ולמניעת התחממות יתר של‬
‫הציוד‪ .‬אין לכסות את הפתחים‪.‬‬
‫•אל תשאיר את הציוד בסביבה לא ממוזגת‪ .‬הקפד לאחסן את הציוד‬
‫במקום שבו הטמפרטורה לא עולה על ‪ 60‎ºC‎‬או יורדת מתחת ל‪,‎0ºC-‬‬
‫אחרת עלול להיגרם נזק לציוד‪.‬‬
‫•השתמש ביחידה בסביבה שבה הטמפרטורה לא עולה על ‪.‎35ºC‬‬
‫•ודא שמתח ההפעלה בטווח הבטיחות בין ‪ 100‬ל‪-‬‏‪ 240‬וולט לפני חיבור‬
‫הציוד לשקע החשמל‪.‬‬
‫•נתק תמיד את כבל החשמל לפני הכנסת כרטיס הרחבה או רכיב אחר‪.‬‬
‫•כדי לבטל כליל את צריכת החשמל של הציוד‪ ,‬נתק מהמחשב את כבל‬
‫החשמל‪ ,‬כבה את שקע החשמל בקיר‪ ,‬או הסר את מארז הסוללות כאשר‬
‫לא מתוכנן שימוש במחשב למשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫נתב את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו‪ .‬אל תניח דבר על כבל החשמל‪.‬‬
‫‪1-6‬‬
‫הרחק חפצים מגנטיים או חשמליים חזקים מהציוד‪.‬‬
‫כשאתה מחבר את הכבל הקואקסיאלי אל מקלט הטלוויזיה‪ ,‬ודא שסיכוך‬
‫המתכת מחובר בצורה טובה להארקת הבניין‪.‬‬
‫לעולם אל תשפוך נוזלים לפתחים‪ .‬דבר זה עלול להזיק לציוד ולגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים‪ ,‬הבא את הציוד לבדיקה אצל איש‬
‫שירות‪:‬‬
‫•כבל החשמל או התקע ניזוק‪.‬‬
‫•חדר נוזל למוצר‪.‬‬
‫•המוצר נחשף ללחות‪.‬‬
‫•המוצר אינו פועל בצורה תקינה או שאינך מצליח להפעיל אותו בהתאם‬
‫להוראות שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫•המוצר נפל וניזוק‪.‬‬
‫•על המוצר ישנם סימנים ברורים של שבירה‪.‬‬
‫המאפיינים הידידותיים לסביבה של המוצר‬
‫•צריכת אנרגיה נמוכה בזמן פעילות ובמצב המתנה‪.‬‬
‫•שימוש מוגבל בחומרים שמזיקים לסביבה ולבריאות‪.‬‬
‫•קל לפירוק ומחזור‪.‬‬
‫•שימוש מופחת במשאבים טבעיים באמצעות עידוד המחזור‪.‬‬
‫•אורך חיים ארוך יותר הודות לאפשרויות שדרוג קלות‪.‬‬
‫•צמצום כמות הפסולת המצוקה באמצעות מדיניות החזרת מוצר‪.‬‬
‫מדיניות הגנה על הסביבה‬
‫•המוצר תוכנן כך שיאפשר מחזור וכן שימוש חוזר בחלקים‪ .‬אין להשליך‬
‫מוצר זה לאשפה‪.‬‬
‫•בסיום חיי המוצר‪ ,‬על המשתמשים ליצור קשר עם נקודת איסוף מורשית‬
‫באזורם לצורך מחזור המוצר‪.‬‬
‫‪1-7‬‬
‫הקדמה‬
‫•למניעת פיצוץ כתוצאה מהחלפת סוללה בצורה שגויה‪ ,‬החלף את‬
‫הסוללה רק בסוללה זהה או בסוג המומלץ על ידי היצרן‪.‬‬
‫•שמור את הסוללה במקום בטוח‪.‬‬
‫מידע נוסף מ‪MSI-‬‬
‫ניתן לעיין במידע נוסף מ‪ MSI-‬באתר ‪ http://www.msi.com‬ולצפות בסרטון בכתובת‬
‫‪https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal‬‬
‫בלעדי במחשבי המחברת ‪ - MSI GAMING‬מנוע ‪SteelSeries‬‬
‫למשחקים‬
‫ל‪ MSI-‬יש שיתוף פעולה עם חברת ‪ SteelSeries‬לפיתוח מנוע משחקים‬
‫בלעדי של ‪ SteelSeries‬למחשבי המחברת‪ .‬המנוע ‪ SteelSeries‬משלב‬
‫את כל הפונקציות השכיחות לגיימרים ממספר מכשירים‪.‬‬
‫מחשבי המחברת ‪ MSI GAMING‬הם הראשונים מסוגם שמיועדים‬
‫למשחקים וכוללים את היישום לשידור חי ‪!XSplit Gamecaster‬‬
‫מחשבי המחברת למשחקים של ‪ MSI‬כוללים את ‪XSplit‬‬
‫‪ ,Gamecaster‬הפתרון הקל ביותר לשידור חי והקלטה עבור גיימרים‪.‬‬
‫עיין במדריך הבסיסי של ‪.XSplit Gamecaster‬‬
‫חוויית שמע איכותית של ‪ Dynaudio‬במחשבי המחברת‬
‫‪MSI Gaming‬‬
‫‪ MSI‬חברה ל‪ ,Dynaudio-‬המומחית הדנית לקול‪ ,‬כדי להעניק חווית‬
‫שמע איכותית במיוחד במחשבי המחברת שמיועדים למשחקים‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪1-8‬‬
‫הודעה בנוגע לכונן האופטי‬
‫סימנים מסחריים‬
‫◀ כל הסימנים המסחריים האחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫◀ ‪ THX‬ו‪ THX TruStudio Pro-‬הינם סימנים מסחריים של חברת‪ THX Ltd.‎‬והם עשויים‬
‫להיות רשומים באזורי שיפוט נוספים‪ .‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫◀ ®‪ Sound Blaster‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪Creative Technology Ltd.‬‬
‫היסטורית גרסאות‬
‫◀ ◀גרסה‪1.0 :‬‬
‫◀ ◀תאריך‪2015 ,03 :‬‬
‫‪1-9‬‬
‫הקדמה‬
‫זהירות‪ :‬התקן זה מכיל מערכת לייזר והוא מסווג "כמוצר לייזר ‪ ".CLASS 1‬לשימוש נאות בדגם‬
‫זה‪ ,‬קרא בעיון את מדריך ההפעלה ושמור אותו לעיון בעתיד‪ .‬אם נתקלת בבעיה בדגם זה‪ ,‬צור קשר‬
‫עם "תחנת השירות המורשה" הקרובה ביותר‪ .‬למניעת חשיפה ישירה לקרן לייזר‪ ,‬אל תנסה לפרק‬
‫את המארז‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫הקדמה‬
‫‪2‬‬
‫אנו מודים לך שהצטרפת לקבוצת המשתמשים במחשב המחברת האיכותי הזה‪ .‬אנו סמוכים ובטוחים‬
‫שתיהנה מחוויה מהנה ומקצועית בשימוש בו‪ .‬מחשב מחברת זה עבר בדיקות מקיפות וממשיך לשמר‬
‫את המוניטין שלנו כחברה מהימנה ומובילה המספקת לכלל הלקוחות מוצרים נהדרים‪.‬‬
‫מפת המדריך‬
‫מדריך זה כולל הוראות והדגמות להפעלת המחשב‪ .‬מומלץ לקרוא את הוראות ההפעלה בעיון לפני‬
‫השימוש במחשב מחברת זה‪.‬‬
‫פרק ‪ ,1‬הקדמה‪ ,‬מספק למשתמש מידע בטיחותי בסיסי ואמצעי זהירות לשימוש במחשב מחברת זה‪.‬‬
‫פרק ‪ ,2‬מבוא‪ ,‬מכיל מבוא קצר למחשב המחברת‪ ,‬עם סקירה כללית של המחשב‪ ,‬כולל את לחצני‬
‫הפעולות‪ ,‬לחצני ההפעלה המהירה‪ ,‬החיבורים והיציאות‪ ,‬המחוונים וכו'‪.‬‬
‫פרק ‪ ,3‬כיצד מתחילים‪ ,‬מספק את הוראות ההפעלה הבסיסיות שיעזרו למשתמש להכיר את‬
‫מחשב המחברת‪.‬‬
‫שליפה מהאריזה‬
‫תחילה‪ ,‬הוצא את הפריטים מקרטון המשלוח ובדוק אותם היטב‪ .‬אם פריט כלשהו ניזוק או חסר‪ ,‬צור‬
‫קשר בהקדם עם המשווק המקומי‪ .‬כמו כן‪ ,‬שמור את הקופסה ואת חומרי האריזה למקרה שתרצה‬
‫לשלוח את היחידה בעתיד‪ .‬האריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫◀ ◀מחשב מחברת‬
‫◀ ◀מדריך התחלה מהיר‬
‫◀ ◀מתאם חשמל וכבל חשמל‬
‫◀ ◀תיק נשיאה (אופציונלי)‬
‫◀ ◀התקליטור הרב‪-‬תכליתי מכיל גרסה מלאה של המדריך למשתמש‪ ,‬מנהלי התקנים‪ ,‬תכניות‬
‫שירות‪ ,‬כלי אופציונלי לשחזור המערכת‪ ,‬ועוד‪( .‬אופציונלי)‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪2-2‬‬
‫סקירה כללית של המוצר‬
‫סעיף זה כולל את תיאור ההיבטים הבסיסיים של מחשב המחברת‪ .‬בעזרת המידע שבפרק תוכל‬
‫ללמוד יותר על מבנה מחשב המחברת לפני שתשתמש בו‪ .‬שים לב‪ :‬התרשימים המוצגים הם‬
‫להמחשה בלבד‪.‬‬
‫תרשים תצוגת המחשב הפתוח מלמעלה מציג את אזור התפעול הראשי של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫הקדמה‬
‫מבט מלמעלה ‪ -‬פתוח‬
‫‪1 .1‬מצלמת רשת‪/‬מחוון מצלמת רשת‪/‬מיקרופון פנימי‬
‫•ניתן להשתמש במצלמת הרשת המובנית הזו כדי לצלם תמונות וסרטונים‪ ,‬לערוך שיחות‬
‫וידאו או ליישומים אינטראקטיביים נוספים‪.‬‬
‫•מחוון המצלמה שממוקם ליד המצלמה עצמה‪ ,‬מאיר כאשר המצלמה פעילה; הנורית תכבה‬
‫כאשר המצלמה אינה בשימוש‪.‬‬
‫•זהו מיקרופון מובנה הפועל כמו מיקרופון רגיל‪.‬‬
‫‪2 .2‬לחצני הפעלה מהירה‬
‫השתמש בלחצני ההפעלה המהירה כדי להפעיל יישומים או כלים ספציפיים‪ .‬לחצני ההפעלה‬
‫המהירה הבאים יפעלו רק במערכת הפעלה בה מותקן היישום ‪ .SCM‬תוכל למצוא את היישום‬
‫‪ SCM‬בתקליטור היישומים המצורף לאריזה‪ ,‬ולהפעיל אותו בצורה קלה ונוחה‪ .‬מומלץ להתקין‬
‫את היישום ‪.SCM‬‬
‫‪Cooler Boost‬‬
‫‪True Color‬‬
‫או היישום‬
‫‪User Defined‬‬
‫(שמוגדר‬
‫אישית)‬
‫(אופציונלי)‬
‫•השתמש בלחצן הזה כדי להגביר את מהירות המאוורר ולקרר את‬
‫טמפרטורת מחשב המחברת‪.‬‬
‫•מחוון הלחצן דולק בכחול כאשר מהירות המאוורר מוגדרת לעוצמה‬
‫המרבית; המחוון כבה כאשר בוחרים במצב אוטומטי‪.‬‬
‫•מחשב מחברת זה עשוי להגיע עם היישום ‪ True Color‬מותקן‬
‫מראש‪ .‬בעזרת יישום זה משתמשים יכולים לבחור הגדרות צבעים‬
‫שונות כדי ליהנות מחוויית הצפייה הטובה ביותר‪.‬‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי לפתוח את היישום ‪.True Color‬‬
‫•אם במחשב המחברת לא מותקן היישום ‪ True Color‬לחיצה על‬
‫לחצן זה תפתח את היישום ‪( User Defined‬שמוגדר אישית)‪.‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫מתח‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי להדליק ולכבות את מחשב המחברת‪.‬‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי להעיר את מחשב המחברת ממצב השינה‪.‬‬
‫נורית ‪ LED‬לחיווי פעילות‬
‫•הנורית דולקת כאשר מחשב המחברת דולק‪.‬‬
‫•מחוון ה‪ LED-‬כבה עם כיבוי מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪3 .3‬פד מגע‬
‫זהו התקן ההצבעה של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪4 .4‬מקלדת‬
‫המקלדת המובנית כוללת את כל הפונקציות שישנן במקלדת מלאה‪.‬‬
‫לחץ על מקשי הפונקציות [‪ ]Fn‬שבמקלדת כדי להפעיל יישומים או כלים מסוימים‪.‬‬
‫בעזרת המקשים האלה‪ ,‬המשתמשים יוכלו לבצע את עבודתם בצורה יעילה יותר‪.‬‬
‫המקשים הבאים יפעלו רק במערכת הפעלה בה מותקן היישום ‪.SCM‬‬
‫‪+‬‬
‫‪User Defined‬‬
‫(שמוגדר אישית)‬
‫‪+‬‬
‫‪ECO Engine‬‬
‫(מנוע ‪)ECO‬‬
‫(חיסכון בצריכת‬
‫חשמל)‬
‫‪+‬‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫‪+‬‬
‫שינוי‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ F4‬כדי לפתוח את‬
‫היישום ‪( User Defined‬שמוגדר אישית)‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ F5‬כדי לעבור בין‬
‫המצבים השונים של חיסכון בחשמל של ‪ECO Engine‬‬
‫(מנוע ‪ )ECO‬או כדי לכבות את הפונקציה הזו‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ F6‬כדי להפעיל את‬
‫הפונקציה ‪( Webcam‬מצלמת רשת)‪ .‬לחץ שוב כדי לכבות את‬
‫התכונה‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על המקש ‪ F7‬כדי לעבור בין‬
‫המצבים ‪ Sport / Comfort / Green‬ולשנות את הביצועים‪.‬‬
‫•הפונקציה הזו פעילה רק כאשר ספק הכוח מחובר‪ .‬הגדרת‬
‫ברירת המחדל היא מצב ‪.Sport‬‬
‫‪2-5‬‬
‫הקדמה‬
‫מקשי הפעלה מהירה [‪]Fn‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ מספר פעמים על המקש ‪F10‬‬
‫‪+‬‬
‫מצב טיסה‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫‪+‬‬
‫אפשרויות הבחירה‬
‫של ‪True Color‬‬
‫כדי להפעיל את ‪( Airplane mode‬מצב טיסה) או לכבות אותו‪.‬‬
‫•מטעמי בטיחות בטיסה‪ ,‬מומלץ להפעיל את המצב טיסה כאשר‬
‫אתה במטוס‪.‬‬
‫•כדי לבדוק אם המכשיר נמצא במצב טיסה‪ ,‬משולחן העבודה‬
‫נווט אל פריט התפריט [‪( Start‬התחל)‪( Settings /‬הגדרות)‪/‬‬
‫‪( Change PC Settings‬שנה הגדרות מחשב)‪Network /‬‬
‫(רשת)‪( Airplane mode /‬מצב טיסה)] ובדוק את המתג של‬
‫סמל המצב טיסה‪.‬‬
‫•מחשב מחברת זה עשוי להגיע עם היישום ‪ True Color‬מותקן‬
‫מראש‪ .‬בעזרת יישום זה משתמשים יכולים לבחור הגדרות‬
‫צבעים שונות כדי ליהנות מחוויית הצפייה הטובה ביותר‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ Z‬כדי לפתוח את היישום‬
‫‪.True Color‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ A‬כדי לעבור בין מצבי‬
‫הצפייה השונים‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪2-6‬‬
‫מבט קדמי‬
‫הקדמה‬
‫‪1 .1‬רמקולים סטריאופוניים‬
‫ישנה תמיכה בכרטיס ‪ Sound Blaster‬איכותי עם מערכת סטריאו ו‪.Hi-Fi-‬‬
‫‪2 .2‬נורות חיווי‬
‫רשת ‪ LAN‬אלחוטית (‪)WiFi‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫(‪)WiFi‬‬
‫•מחוון זה דולק כאשר הפונקציה רשת אלחוטית (‪ )WiFi‬פועלת‪.‬‬
‫•מחוון זה כבה כאשר הפונקציה כבויה‪.‬‬
‫מצב סוללה‬
‫•מחוון זה דולק כאשר הסוללה נטענת‪.‬‬
‫•מחוון זה מהבהב במקרה של תקלה בסוללה‪ .‬מומלץ להחליף את‬
‫הסוללה בחדשה‪.‬‬
‫•פנה למפיץ באזורך ורכוש סוללה מהסוג המומלץ על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫•מחוון הסוללה יכבה כאשר הסוללה טעונה לגמרי או בניתוק של‬
‫מתאם המתח‪.‬‬
‫מחוון פעילות כונן‬
‫מחוון זה מהבהב כאשר המערכת משתמשת בכוננים הקשיחים‬
‫הפנימיים‬
‫‪2-7‬‬
‫מבט צד ימין‬
‫‪1 .1‬כונן אופטי‬
‫ייתכן שמחשב המחברת כולל כונן דיסקים‪ .‬ההתקן שקיים בפועל במחשב המחברת שרכשת‬
‫תלוי בדגם שברשותך‪.‬‬
‫‪2 .2‬קורא כרטיסים‬
‫קורא הכרטיסים המובנה עשוי לתמוך בכרטיס ‪ .SD‬לקבלת פרטים נוספים ומדויקים‪ ,‬צור קשר‬
‫עם המשווק המקומי‪ .‬שים לב‪ :‬רשימת כרטיסי הזיכרון הנתמכים עשויה להשתנות ללא הודעה‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪3 .3‬מחבר ‪USB 2.0‬‬
‫ליציאת ‪ USB 2.0‬תוכל לחבר התקנים חיצוניים עם ממשק ‪ ,USB‬כגון עכבר‪ ,‬מקלדת‪ ,‬מודם‪,‬‬
‫כונן קשיח נייד‪ ,‬מדפסת ועוד‪.‬‬
‫‪4 .4‬מחבר מתח‬
‫חבר את החיבור הזה למתאם החשמל וספק הכוח של מחשב המחברת‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪2-8‬‬
‫מבט צד שמאל‬
‫הקדמה‬
‫‪1 .1‬מנעול ‪Kensington‬‬
‫מחשב מחברת זה כולל פתח למנעול ‪ ,Kensington‬לקשירת המחשב למקומו בעזרת מפתח‬
‫או התקן מכני אחר עם קוד זיהוי אישי ובאמצעות כבל מתכת עם ציפוי גומי‪ .‬בקצה הכבל ישנה‬
‫לולאה בעזרתה תוכל ללפף את הכבל מסביב לחפץ נייח‪ ,‬כגון שולחן כבד או פריט דומה‪ ,‬ולקבע‬
‫את המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪2 .2‬יציאת ‪ / USB 3.0‬יציאת ‪Super Charger USB‬‬
‫‪,USB 3.0‬‏חיבור ‪ ,SuperSpeed USB‬מציע את מהירויות התקשורת הגבוהות ביותר לחיבור‬
‫של התקנים שונים‪ ,‬כגון התקני אחסון‪ ,‬כוננים קשיחים או מצלמות וידאו‪ ,‬ומעניק יתרונות רבים‬
‫הקשורים להעברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫היציאה ‪ Super Charger USB‬מאפשרת טעינה מהירה של מכשירי ‪ Apple‬כשמחשב‬
‫המחברת כבוי‪.‬‬
‫‪Mini-DisplayPort3 .3‬‬
‫יציאת ‪ Mini-DisplayPort‬היא גרסה מוקטנת של יציאת ‪ .DisplayPort‬בעזרת המתאם הנכון‪,‬‬
‫ניתן להשתמש ב‪ Mini-DisplayPort-‬למסכים עם ממשק ‪,VGA‬‏‪ DVI‬או ‪.HDMI‬‬
‫‪4 .4‬מחברי יציאת שמע‬
‫ישנה תמיכה בכרטיס ‪ Sound Blaster‬איכותי עם מערכת סטריאו ו‪.Hi-Fi-‬‬
‫מיקרופון‬
‫מיועדת לחיבור של מיקרופון חיצוני‪.‬‬
‫אוזניות‬
‫יציאה לרמקולים או לאוזניות‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫‪5 .5‬מחבר ‪RJ-45‬‬
‫מחבר ‪ 10/100/1000 Ethernet‬מיועד לחיבור רשת באמצעות כבל רשת‪.‬‬
‫‪6 .6‬‬
‫חיבור ‪HDMI‬‬
‫(‪ HDMI (High Definition Multimedia Interface‬הוא תקן ממשק חדש במחשבים אישיים‪,‬‬
‫בצגים ובמכשירים אלקטרוניים נוספים המאפשר שימוש העברה של וידאו בהבחנה גבוהה‬
‫ושמע שמע דיגיטלי מרובה ערוצים על‪-‬גבי כבל אחד‪.‬‬
‫‪7 .7‬מחבר ‪USB 3.0‬‬
‫‪,USB 3.0‬‏חיבור ‪ ,SuperSpeed USB‬מציע את מהירויות התקשורת הגבוהות ביותר לחיבור‬
‫של התקנים שונים‪ ,‬כגון התקני אחסון‪ ,‬כוננים קשיחים או מצלמות וידאו‪ ,‬ומעניק יתרונות רבים‬
‫הקשורים להעברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪2-10‬‬
‫מבט אחורי‬
‫הקדמה‬
‫‪1 .1‬מאוורר‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪2-11‬‬
‫מבט תחתון‬
‫‪1 .1‬מאוורר‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪2 .2‬סאבוופר‬
‫הסאבוופר מייצר תדרים נמוכים שנקראים תדרי בס‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪2-12‬‬
‫מפרט‬
‫מאפיינים פיזיים‬
‫משקל‬
‫‪ 2.4‬גרם כולל סוללה ("‪)15.6‬‬
‫‪ 2.7‬גרם כולל סוללה ("‪)17.3‬‬
‫מעבד‬
‫אריזה‬
‫‪BGA‬‬
‫סוג מעבד‬
‫(אופציונלי)‬
‫מעבד כפול‪/‬מרובע ליבות של ®‪Intel‬‬
‫‪TDP‬‬
‫(פליטת חום מרבית)‬
‫‪47W‬‬
‫מפרט השבבים‬
‫ערכת שבבים‬
‫‪( Intel Lynx Point‬סדרת ‪)HM8‬‬
‫®‬
‫זיכרון‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪DDR3L 1600MHz‬‬
‫זיכרון‬
‫‪ 2‬‏‪x‬‏חריצי ‪SO-DIMM‬‬
‫מקסימום‬
‫עד ל ‪16GB‬‬
‫מתח‬
‫(‪ )1‬מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫(אופציונאלי)‬
‫(‪ )2‬מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫(אופציונאלי)‬
‫‪19.5V ,120W‬‬
‫כניסה‪60Hz~50 240V~100 :‬‬
‫‪6.15A‬‬
‫הספק‪19.5V :‬‬
‫‪19.5V ,150W‬‬
‫כניסה‪240V 50~60Hz~100 :‬‬
‫הספק‪19.5V :‬‬
‫סוג סוללה‬
‫‪ 6‬תאים‬
‫סוללת שעון (‪)RTC‬‬
‫כן‬
‫‪7.7A‬‬
‫‪2-13‬‬
‫הקדמה‬
‫מידות‬
‫‪( 383‬ר) ‪( 260 x‬ע) ‪( 27-29 x‬ג) מ"מ ("‪)15.6‬‬
‫‪( 419.9‬ר) ‪( 287.8 x‬ע) ‪( 29.8-32 x‬ג) מ"מ ("‪)17.3‬‬
‫אחסון‬
‫(רשימת ההתקנים עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת)‬
‫גודל התקן של הכונן‬
‫הקשיח‬
‫כונן קשיח בגודל ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪( SSD‬אופציונלי)‬
‫כונן ‪ SSD‬‏‪M.2‬‬
‫כונן אופטי‬
‫(אופציונלי)‬
‫כונן ‪BD Writer / Blu-ray / Super Multi‬‬
‫חיבורי קלט‪/‬פלט‬
‫‪USB‬‬
‫‪( 3 x‬גרסה ‪)3.0‬‬
‫‪( 1 x‬גרסה ‪)2.0‬‬
‫כניסת מיקרופון‬
‫‪1x‬‬
‫יציאת אוזניות‬
‫‪ x‬‏‪( 1‬תומך ‪)S/PDIF-Out‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪1x‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪1x‬‬
‫‪Mini-DisplayPort‬‬
‫‪1x‬‬
‫קורא כרטיסים‬
‫‪1x‬‬
‫רשימת כרטיסי הזיכרון הנתמכים עשויה להשתנות ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫חיבור תקשורת‬
‫רשת קווית‬
‫רשת קווית ‪10/100/1000‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫נתמך‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫נתמך‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫תצוגה‬
‫סוג צג‬
‫(אופציונאלי)‬
‫מסך ‪ 15.6‬אינץ' ‪ 17.3 /‬אינץ' ‪ FHD/UHD‬‏‬
‫בהירות‬
‫שליטה באמצעות מקשי קיצור במקלדת‬
‫וידאו‬
‫גרפיקה‬
‫כרטיס מסך דיסקרטי ®‪ NVIDIA® GeForce‬עם‬
‫™‪NVIDIA® Optimus‬‬
‫‪VRAM‬‬
‫‪ ,GDDR5‬מבוסס על מבנה ה‪GPU-‬‬
‫‪2-14‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫נתמך‬
‫יציאת ‪DisplayPort‬‬
‫נתמך‬
‫פונקציית ריבוי צגים‬
‫נתמך‬
‫מצלמת ‪HD CMOS‬‬
‫נתמך‬
‫שמע‬
‫רמקול פנימי‬
‫‪ 4‬רמקולים ‪ 1 +‬סאבוופר‬
‫עוצמת קול‬
‫כוונון באמצעות מקשים חמים ומתגים במקלדת‪.‬‬
‫תוכנה ו‪BIOS-‬‬
‫‪USB Flash Boot‬‬
‫אתחול מכונן בחיבור ‪ USB‬וזיכרון נייד ‪ USB‬ב‪DOS-‬‬
‫בהירות‬
‫תמיכה באתחול מהיר‬
‫אחרים‬
‫תאימות‬
‫‪WHQL‬‬
‫חור נעילה מסוג‬
‫‪Kensington‬‬
‫‪1x‬‬
‫‪2-15‬‬
‫הקדמה‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫כיצד מתחילים‬
‫‪3‬‬
‫השימוש הראשון במחשב המחברת‬
‫אם זהו השימוש הראשון שלך במחשב המחברת‪ ,‬אנחנו ממליצים לעקוב אחרי התרשימים הבאים‬
‫כדי להתחיל להשתמש במחשב המחברת‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-2‬‬
‫כיצד להשתמש בבטחה במחשב המחברת‬
‫אם אינך מנוסה בשימוש במחשב מחברת‪ ,‬קרא את ההוראות הבאות כדי לשמור על כללי הבטיחות‪,‬‬
‫וכדי שתוכל להפעיל את המחשב בצורה נוחה‪.‬‬
‫‪15-20‬‬
‫‪38-76 cm‬‬
‫‪90-120‬‬
‫‪3-3‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫◀ ◀ודא שיש תאורה מתאימה באזור העבודה‪.‬‬
‫◀ ◀בחר כיסא ארגונומי והתאם אותו לגובה שלך‪.‬‬
‫◀ ◀התאם את משענת הגב כך שתתמוך בגב התחתון שלך בזמן שאתה יושב זקוף‪.‬‬
‫◀ ◀הנח את הרגליים על הרצפה כשהברכיים מכופפות ב‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫◀ ◀החזק את הידיים ופרקי כפות הידיים על משענות הידיים בזמן הקלדה‪.‬‬
‫◀ ◀כוון את זווית‪/‬מיקום צג ה‪ LCD-‬לקבלת זווית צפייה מיטבית‪.‬‬
‫◀ ◀השתמש במחשב המחברת במקום שבו קל לשבת בתנוחה נוחה‪.‬‬
‫◀ ◀שנה מעת לעת את תנוחת הישיבה‪.‬‬
‫◀ ◀הקפד לבצע מתיחות ושחרור שרירים באופן קבוע‪.‬‬
‫◀ ◀זכור לצאת להפסקה לאחר שתעבוד במשך זמן מה‪.‬‬
‫כיצד לחסוך בצריכת החשמל‬
‫חלק זה כולל כמה אמצעי זהירות בסיסיים לשימוש נכון במתאם החשמל והסוללה‪.‬‬
‫מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫כדי לשמור על צריכת חשמל נכונה‪ ,‬מומלץ לחבר את מחשב המחברת למתאם החשמל לפני‬
‫שמדליקים אותו בפעם הראשונה‪ .‬להלן כמה עצות מה לעשות ולא לעשות עם מתאם החשמל‪.‬‬
‫◀ ◀עשה‬
‫•השתמש רק במתאם שצורף למחשב המחברת‪.‬‬
‫•חבר את הציוד לשקע חשמלי שונה מזה שאליו מחובר מקלט כלשהו‪ ,‬כמו טלוויזיה‪.‬‬
‫•הרחקת הציוד מהמקלט‪.‬‬
‫•היזהר מהחום שנפלט ממתאם החשמל‪.‬‬
‫•פנה למפיץ או לטכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע‪.‬‬
‫◀ ◀אל תעשה‬
‫•אל תשתמש במתאם חשמל של יצרן אחר ‪ -‬פעולה זו עלולה לפגוע במחשב המחברת או‬
‫בכל מכשיר אחר המחובר אליו‪.‬‬
‫•אל תכסה את מתאם החשמל בזמן השימוש‪ .‬מתאם החשמל פולט חום‪.‬‬
‫מתח סוללה‬
‫מחשב מחברת זה כולל מארז סוללות ליתיום‪-‬פולימר בקיבולת גבוהה‪ .‬מארז הסוללות משמש‬
‫כמקור מתח פנימי למחשב‪ .‬אין להחליף את הסוללות שבמארז לבד‪.‬‬
‫◀ ◀חסכון באנרגיה‬
‫שימוש בתנאים רגילים שומר על הסוללה‪ .‬שימוש בזבזני בחשמל שבסוללה עלול לגרום‬
‫לאיבוד הנתונים וההגדרות המותאמות‪ .‬קרא את העצות הבאות למיטוב חיי הסוללה ולמניעת‬
‫כיבוי פתאומי של המחשב כתוצאה מסוללה ריקה‪:‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫•הכנס את המערכת למצב שינה כשהיא לא תהיה בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪ ,‬או קצר‬
‫את קוצב הזמן לכניסה למצב שינה‪.‬‬
‫•כבה את המערכת אם אינך מתכוון להשתמש בה למשך זמן ארוך‪.‬‬
‫•בטל הגדרות מיותרות ונתק התקני ציוד היקפי שאינם בשימוש‪.‬‬
‫•עבוד עם המערכת כשהיא מחוברת לחשמל כאשר ניתן לעשות זאת‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫◀ ◀טעינת מארז הסוללות‬
‫ניתן להטעין את מארז הסוללות גם כשהוא מחובר למחשב המחברת‪ .‬שים לב לעצות הבאות‬
‫לפני שתטעין את הסוללה‪:‬‬
‫‪3-5‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫•אם אין מארז סוללות טעון‪ ,‬שמור את העבודה‪ ,‬סגור את כל התוכניות הפעולות וכבה את‬
‫המערכת‪.‬‬
‫•חבר מתאם חשמל חיצוני‪.‬‬
‫•תוכל להשתמש במערכת‪ ,‬להשהות את פעולתה או לכבות אותה מבלי להשפיע על‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫•לסוללת ליתיום‪-‬פולימר אין זיכרון‪ .‬אין צורך לפרוק לגמרי את הסוללה לפני הטעינה‬
‫החוזרת‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי להאריך את חיי הסוללה מומלץ לרוקן את הסוללה לגמרי פעם‬
‫בחודש‪.‬‬
‫•זמן הטעינה בפועל תלוי ביישומים שבשימוש‪.‬‬
‫כיצד להגדיר תוכנית צריכת חשמל ב‪Windows-‬‬
‫להלן שלבים שיסבירו לך כיצד לחסוך בצריכת סוללת מחשב המחברת באמצעות תוכנית חיסכון‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות כדי לשנות את הגדרות צריכת החשמל של ‪:Windows‬‬
‫בעזרת התפריט ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת החשמל) של מערכת ההפעלה ‪Windows‬‬
‫תוכל לשלוט בתכונות ניהול צריכת החשמל של התצוגה‪ ,‬של הכונן הקשיח ושל הסוללה‪.‬‬
‫‪1.1‬גרור את סמן העכבר לפינה השמאלית של המסך והסמל [‪( ]Start‬התחל) יוצג‪ .‬לחץ לחיצה‬
‫ימנית על הסמל כדי להציג את התפריט‪ .‬בחר את [‪( ]Control Panel‬לוח הבקרה) בתפריט‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על [‪( ]System and Security‬מערכת ואבטחה)‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על [‪( ]Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל)‪.‬‬
‫‪4.4‬בחר בתוכנית ניהול האנרגיה המתאימה ביותר לצרכייך‪.‬‬
‫‪5.5‬אפשרויות צריכת החשמל יוצגו‪ .‬ניתן להוציא את המחשב ממצב חיסכון בצריכת חשמל‬
‫באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-6‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫‪3-7‬‬
‫איך להשתמש במקלדת‬
‫מחשב מחברת זה כולל מקלדת מלאה‪ .‬כדי שתוכל ליהנות ממלוא הפונקציות של המקלדת מומלץ‬
‫להתקין את היישום ‪ SCM‬במערכת ההפעלה‪.‬‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫במקלדת יש מקש עם הסמל של ‪ Windows‬אשר מבצע פעולות ספציפיות‬
‫למערכת ההפעלה ‪ ,Windows‬כגון פתיחת תפריט ההתחלה והצגת תפריט‬
‫קיצורי הדרך‪.‬‬
‫החלפת מסך‬
‫‪+‬‬
‫מחליף מצבי תצוגה בין צג ‪ ,LCD‬צג חיצוני או שניהם‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫הפעלת‪/‬השבתת לוח המגע‬
‫‪+‬‬
‫מאפשר או מבטל את תכונת פד המגע‪.‬‬
‫‪3-8‬‬
‫כניסה למצב שינה‬
‫כיצד מתחילים‬
‫‪+‬‬
‫מעביר את המחשב למצב שינה (כתלות בתצורת המערכת)‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫ההפעלה כדי להעיר את מחשב המחברת ממצב שינה‪.‬‬
‫התאמת בהירות המסך‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫מחליש את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫התאמת עוצמת הרמקולים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את עוצמת הקול של הרמקול המובנה‪.‬‬
‫מנמיך את עוצמת הקול של הרמקול המובנה‪.‬‬
‫השבתת השמע של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3-9‬‬
‫התאמת הבהירות של תאורת המקלדת‬
‫‪+‬‬
‫הגברת הבהירות של תאורת המקלדת‪.‬‬
‫החלשת הבהירות של תאורת המקלדת‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫מקשי הפעלה מהירה‬
‫לחץ על השילובים של מקשי הפונקציות [‪ ]Fn‬שבמקלדת כדי להפעיל יישומים או כלים מסוימים‪.‬‬
‫בעזרת המקשים האלה‪ ,‬המשתמשים יוכלו לבצע את עבודתם בצורה יעילה יותר‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪User Defined‬‬
‫(שמוגדר‬
‫אישית)‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ F4‬כדי לפתוח את היישום‬
‫‪( User Defined‬שמוגדר אישית)‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ECO Engine‬‬
‫(מנוע ‪)ECO‬‬
‫(חיסכון בצריכת‬
‫חשמל)‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ F5‬כדי לעבור בין המצבים‬
‫השונים של חיסכון בחשמל של ‪ECO Engine‬‬
‫(מנוע ‪ )ECO‬או כדי לכבות את הפונקציה הזו‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪+‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ F6‬כדי להפעיל את הפונקציה‬
‫‪( Webcam‬מצלמת רשת)‪ .‬לחץ שוב כדי לכבות את התכונה‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על המקש ‪ F7‬כדי לעבור בין‬
‫המצבים ‪ Green / Comfort / Sport‬ולשנות את הביצועים‪.‬‬
‫•הפונקציה הזו פעילה רק כאשר ספק הכוח מחובר‪ .‬הגדרת ברירת‬
‫המחדל היא מצב ‪.Sport‬‬
‫‪3-10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫אפשרויות הב־‬
‫חירה של ‪True‬‬
‫‪Color‬‬
‫•מחשב מחברת זה עשוי להגיע עם היישום ‪ True Color‬מותקן מראש‪.‬‬
‫בעזרת יישום זה משתמשים יכולים לבחור הגדרות צבעים שונות כדי‬
‫ליהנות מחוויית הצפייה הטובה ביותר‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ Z‬כדי לפתוח את היישום ‪True‬‬
‫‪.Color‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ A‬כדי לעבור בין מצבי הצפייה‬
‫השונים‪.‬‬
‫‪3-11‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ מספר פעמים על המקש ‪ F10‬כדי‬
‫להפעיל את ‪( Airplane mode‬מצב טיסה) או לכבות אותו‪.‬‬
‫•מטעמי בטיחות בטיסה‪ ,‬מומלץ להפעיל את המצב טיסה כאשר אתה‬
‫במטוס‪.‬‬
‫•כדי לבדוק אם המכשיר נמצא במצב טיסה‪ ,‬משולחן העבודה נווט אל‬
‫פריט התפריט [‪( Start‬התחל)‪( Settings /‬הגדרות)‪Change PC /‬‬
‫‪( Settings‬שנה הגדרות מחשב)‪( Network /‬רשת)‪Airplane /‬‬
‫‪( mode‬מצב טיסה)] ובדוק את המתג של סמל המצב טיסה‪.‬‬
‫מה זה לוח מגע‬
‫משטח המגע אשר משולב במחשב המחברת הינו התקן הצבעה תואם לעכבר סטנדרטי‪ ,‬בעזרתו‬
‫תוכל לשלוט במחשב המחברת על ידי הצבעה על מיקום הסמן במסך ובחירה בלחיצה על אחד‬
‫משני לחצניו‪.‬‬
‫◀ ◀הגדרת פד המגע‬
‫תוכל להתאים את התקן ההצבעה לפי העדפותיך האישיות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה משתמש‬
‫שמאלי‪ ,‬תוכל להחליף את פעולת הלחצנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל לשנות את הגודל‪ ,‬את הצורה‪,‬‬
‫את מהירות התנועה וכן תכונות מתקדמות נוספות של הסמן‪.‬‬
‫להגדרת משטח המגע‪ ,‬ניתן להשתמש במנהל התקן סטנדרטי של ‪ Microsoft‬או ‪IBM‬‏ ‪PS/2‬‬
‫אשר מותקן במערכת ההפעלה ‪ .Windows‬מתוך ‪( Mouse Properties‬מאפייני העכבר)‬
‫שבתוך ‪( Control Panel‬לוח הבקרה) ניתן לשנות את התצורה‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫◀ ◀מיקום ותנועה‬
‫הנח את אצבעך על פד המגע (לרוב האצבע המורה)‪ .‬המשטח המרובע יתפקד כהעתק‬
‫מיניאטורי של התצוגה‪ .‬כשתזיז את אצבעותיך על המשטח‪ ,‬הסמן שבמסך ינוע באותו הזמן‬
‫ובאותו הכיוון‪ .‬כאשר תגיע לקצה המשטח‪ ,‬הרם את האצבע והנח אותה במקום מתאים כדי‬
‫להמשיך בתנועה‪.‬‬
‫‪3-12‬‬
‫◀ ◀גרירה והשמטה‬
‫תוכל להעביר קבצים או אובייקטים במחשב המחברת באמצעות גרירה והשמטה‪ .‬לשם כך‪,‬‬
‫מקם את הסמן מעל לפריט הרצוי והקש שתי הקשות קלות על פד המגע‪ .‬המשך לגעת באצבע‬
‫בפד המגע לאחר ההקשה השנייה‪ .‬כעת תוכל לגרור את הפריט הנבחר אל המיקום הרצוי‬
‫על ידי הזזת האצבע בפד המגע‪ .‬כשתגיע למיקום הרצוי‪ ,‬הרם את האצבע מפד המגע כדי‬
‫להשמיט את הפריט למקומו‪ .‬לחילופין‪ ,‬תוכל ללחוץ ולהחזיק את הלחצן השמאלי תוך כדי‬
‫בחירת פריט‪ ,‬ולאחר מכן להזיז את האצבע למיקום הרצוי; לבסוף‪ ,‬שחרר את הלחצן השמאלי‬
‫כדי לסיים את פעולת הגרירה וההשמטה‪.‬‬
‫מה זה כונן קשיח‬
‫מחשב מחברת זה כולל כונן קשיח רחב ‪ 2.5‬אינץ'‪ .‬לרוב מותקנים בו מערכת ההפעלה והיישומים‬
‫השונים‪ .‬אל תשלוף ואל תחבר את הדיסק הקשיח כאשר מחשב המחברת פועל‪ .‬רק המשווק או‬
‫נציג שירות מורשים להחליף את הכונן הקשיח‪.‬‬
‫מה זה כונן ‪SSD‬‬
‫ייתכן שמחשב המחברת כולל כונן ‪SSD‬‏‏(‪ .)Solid State Drive‬כונן ‪ SSD‬הוא התקן אחסון שבו‬
‫הנתונים נשמרים בזיכרון הבזק מסוג ‪ .solid state‬אל תוציא ואל תחבר את הכונן הקשיח כאשר‬
‫מחשב המחברת פועל‪ .‬רק המשווק או נציג שירות מורשים להחליף את הכונן ‪.SSD‬‬
‫‪3-13‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫◀ ◀הצבעה ולחיצה‬
‫לאחר שהעברת ומיקמת את הסמן מעל לסמל‪ ,‬לפריט בתפריט או לפקודה שברצונך לבצע‪,‬‬
‫הקש קלות על פד המגע או לחץ על הלחצן השמאלי כדי לבחור בפריט‪ .‬פעולה זו‪ ,‬אשר‬
‫נקראת הצבעה ולחיצה‪ ,‬היא פעולה בסיסית בהפעלת מחשב המחברת‪ .‬בשונה מהתקן‬
‫הצבעה מהסוג הישן כגון עכבר‪ ,‬ניתן להשתמש במשטח המגע כולו כלחצן שמאלי כך שכל‬
‫הקשה על משטח המגע תגרום לפעולה זהה לזו של לחיצה שמאלית בעכבר‪ .‬שתי הקשות‬
‫מהירות בפד המגע שוות ערך ללחיצה כפולה בעכבר‪.‬‬
‫כיצד להשתמש בכונן הדיסקים‬
‫ייתכן שמחשב המחברת כולל כונן דיסקים‪ .‬כדי להכניס דיסק ולהשתמש בכונן עיין בהוראות הבאות‪.‬‬
‫המכשירים המוצגים כאן הם להמחשה בלבד‪.‬‬
‫‪1.1‬ודא שמחשב המחברת פועל‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן השליפה כדי לפתוח חלקית את מגש התקליטורים‪.‬‬
‫‪3.3‬משוך בעדינות את המגש החוצה עד שייפתח לגמרי‪.‬‬
‫‪4.4‬הנח את הדיסק במגש‪ .‬ודא שהוא מונח נכון והיטב‪ .‬לחץ בעדינות על מרכז הדיסק כדי להדק‬
‫אותו למקומו‪.‬‬
‫‪5.5‬דחוף את המגש בחזרה לכונן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪5‬‬
‫‪3-14‬‬
‫כיצד להתחבר לאינטרנט‬
‫רשת אלחוטית‬
‫◀ ◀כיבוי מצב טיסה‬
‫מטעמי בטיחות בטיסה‪ ,‬מומלץ להפעיל את המצב טיסה כאשר אתה במטוס‪ .‬כאשר מפעילים‬
‫את מצב טיסה החיבור לרשת אלחוטית ול‪ Bluetooth-‬ייכבה‪ .‬הקפד לכבות את מצב טיסה‬
‫לפני שאתה מגדיר חיבור לרשת אלחוטית‪.‬‬
‫‪ W‬פתח את ‪Desktop‬‬
‫עבור לשולחן העבודה‪( .‬אם אתה במסך ההתחלה של ‪ indows 8‬‏‬
‫[שולחן עבודה])‪.‬‬
‫‪1.1‬מצא את הסמל [‪( ]Settings‬הגדרות) בשולחן העבודה ולחץ עליו‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר את [‪( ]Airplane mode‬מצב טיסה)‪.‬‬
‫‪3.3‬הצג את האפשרויות של [‪( ]Airplane mode‬מצב טיסה) בתפריט [‪( ]Network‬רשת)‪.‬‬
‫ודא שהאפשרות [‪( ]Airplane mode‬מצב טיסה) כבויה‪.‬‬
‫‪3-15‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫רשת אלחוטית (‪ )Wireless LAN‬מאפשרת לך להתחבר לאינטרנט בפס רחב ללא שימוש בכבלים‪.‬‬
‫כדי להגדיר חיבור לרשת אלחוטית עיין בהוראות הבאות‪.‬‬
‫◀ ◀הגדרת רשת אלחוטית‬
‫‪1.1‬פתח את תפריט ההגדרה באמצעות הזזת העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן‬
‫העבודה ולחיצה‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על הסמל [‪( ]Wireless LAN‎‬רשת אלחוטית)‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר רשת אלחוטית מרשימת הרשתות‪.‬‬
‫‪4.4‬ייתכן שיהיה עליך להזין מפתח אבטחה כדי להתחבר לרשת שנבחרה‪ .‬לחץ על [‪( ]Next‬הבא)‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-16‬‬
‫רשת קווית‬
‫שימוש בכבלים ומתאמי רשת כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫◀ ◀הגדרת חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪PPPoE/‬‬
‫‪ W‬פתח את ‪[ Desktop‬שולחן עבודה])‪.‬‬
‫עבור לשולחן העבודה (אם אתה במסך ההתחלה של ‪ indows 8‬‏‬
‫‪2.2‬בחר באפשרות [‪( ]Change adapter settings‬שנה הגדרות מתאם)‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ לחיצה ימנית על [‪ ]Ethernet‬ובחר באפשרות [‪( ]Properties‬מאפיינים) מהתפריט הנפתח‪.‬‬
‫‪4.4‬בחלון של מאפייני ‪ Ethernet‬בחר את הכרטיסייה [‪( ]Networking‬עבודה ברשת) וסמן‬
‫את האפשרות [‪ .])Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4‬לחץ על [‪]Properties‬‬
‫(מאפיינים) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר את הכרטיסייה [‪ ]General‬כללי‪ ,‬לחץ על [‪]Obtain an IP address automatically‬‬
‫(קבל כתובת ‪ IP‬באופן אוטומטי) ואז על‬
‫[‪( ]Obtain DNS server address automatically‬קבל כתובת שרת ‪ DNS‬באופן‬
‫אוטומטי)‪ .‬לחץ על [‪( ]OK‬אישור)‪.‬‬
‫‪3-17‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫‪1.1‬הזז את העכבר אל הסמל ‪ LAN‬בשורת המשימות ולחץ לחיצה ימנית כדי להציג את‬
‫[‪( ]Open Network and Sharing Center‬פתח את מרכז הרשת והשיתוף)‪.‬‬
‫‪6.6‬חזור על שלב ‪ 1‬כדי לפתוח שוב את [‪( ]Network and Sharing Center‬מרכז הרשת‬
‫והשיתוף)‪ .‬בחר את האפשרות [‪( ]Set up a new connection or network‬הגדר חיבור‬
‫או רשת חדשים) בהגדרה [‪( ]Change your networking settings‬שנה את הגדרות‬
‫העבודה ברשת שלך)‪.‬‬
‫‪7.7‬בחר באפשרות [‪( ]Connect to the Internet‬התחבר לאינטרנט) ולחץ על [‪( ]Next‬הבא)‪.‬‬
‫‪8.8‬לחץ על [‪( ]Broadband (PPPoE)‎‬פס רחב (‪.)PPPoE‬‬
‫‪9.9‬מלא את השדות שם משתמש‪ ,‬סיסמה ושם החיבור‪ .‬לחץ על [‪( ]Connect‬התחבר)‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-18‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫‪3-19‬‬
‫◀ ◀הגדרת חיבור לאינטרנט עם ‪ IP‬קבוע‬
‫‪1.1‬בצע את שלבים ‪ 1‬עד ‪ 4‬בהוראות של [‪]Setup Dynamic IP/PPPoE Connection‬‬
‫(הגדרת חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪.)PPPoE/‬‬
‫‪2.2‬בחר את הכרטיסייה [‪( ]General‬כללי) ולחץ על [‪]Use the following IP address‬‬
‫(השתמש בכתובת ‪ IP‬הבאה) ועל [‪]Use the following DNS server addresses‬‬
‫(השתמש בכתובות שרתי ‪ DNS‬הבאות)‪ .‬תתבקש להזין כתובת ‪ ,IP‬מסכת רשת משנה‬
‫ושער ברירת מחדל בשדות השונים‪ .‬לאחר מכן לחץ על [‪ ]OK‬אישור‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-20‬‬
‫כיצד להגדיר חיבור באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור באמצעות ‪ Bluetooth‬הוא דרך שבעזרתה שני מכשירים עם ‪ Bluetooth‬יכולים לתקשר זה‬
‫עם זה בעזרת חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫◀ ◀כיבוי מצב טיסה‬
‫לפני הפעלת חיבור ‪ Bluetooth‬עיין בחלק הקודם על רשת אלחוטית כדי לכבות את מצב‬
‫טיסה‪.‬‬
‫◀ ◀התאמה בין מכשירים עם ‪Bluetooth‬‬
‫‪ W‬פתח את ‪Desktop‬‬
‫עבור לשולחן העבודה‪( .‬אם אתה במסך ההתחלה של ‪ indows 8‬‏‬
‫[שולחן עבודה])‪.‬‬
‫‪1.1‬הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לפתוח את שורת המשימות ולחץ‬
‫על [‪( ]Settings‎‬הגדרות)‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר באפשרות [‪( ]Change PC settings‬שנה הגדרות מחשב)‪.‬‬
‫‪3-21‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫הפעלת חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫‪3.3‬לחץ על "‪( "PC and devices‬מחשב והתקנים) ברשימה ‪( PC Settings‬הגדרות מחשב)‪.‬‬
‫‪4.4‬בחר מכשיר ‪ Bluetooth‬מרשימת החיבורים ולחץ על [‪( ]Pair‬התאם) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪5.5‬הזן את הסיסמה של מחשב המחברת במכשיר ‪ Bluetooth‬שבחרת ולחץ על [‪( ]yes‬כן)‬
‫כדי לסיים‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-22‬‬
‫כיצד לחבר התקנים חיצוניים‬
‫מחשב מחברת זה עשוי לכלול יציאות שונות לחיבור התקני קלט פלט‪ ,‬כגון ‪,USB‬‏‪,HDMI‬‬
‫‏‪ DisplayPort‬ו‪ .mini DisplayPort-‬כך ניתן לחבר מגוון ציוד היקפי למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3-23‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫כדי לחבר התקנים המתאימים ליציאות עיין במדריך של כל אחד מההתקנים ורק אחר כך חבר את‬
‫המכשיר למחשב המחברת‪ .‬מחשב מחברת זה מסוגל לזהות באופן אוטומטי כשמחברים התקנים‬
‫חיצוניים‪ .‬אם המערכת אינה מזהה את ההתקנים‪ ,‬הפעל ידנית את ההתקנים‪ .‬לחץ על‪Start[ :‬‬
‫‪( Menu‬התפריט 'התחל') ‪( Control Panel /‬לוח הבקרה) ‪( Hardware and Sound /‬חומרה‬
‫וקול) ‪( Add a device /‬הוסף התקן)] והוסף את ההתקן החדש‪.‬‬
‫כיצד להשתמש במספר מסכים‬
‫ניתן לחבר למחשב המחברת מסך נוסף‪ .‬במקרה כזה המערכת תזהה אוטומטית את המסך החיצוני‬
‫שמחובר‪ .‬ניתן גם להתאים אישית את הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫‪1.1‬חבר את המסך למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ והחזק את המקש ‪ Windows‬ולאחר מכן לחץ על המקש [‪ ]P‬כדי לפתוח את [‪Display‬‬
‫‪( ]Settings‬הגדרות תצוגה)‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר את המצב הרצוי‪.‬‬
‫◀ ◀‪( PC screen only‬מסך מחשב בלבד)‪ :‬הצגת שולחן העבודה רק במסך של מחשב‬
‫המחברת‪.‬‬
‫◀ ◀‪( Duplicate‬שכפול)‪ :‬שולחן העבודה יוצג במסך של מחשב המחברת וגם במסך החיצוני‬
‫שמחובר‪.‬‬
‫◀ ◀‪( Extend‬הרחב)‪ :‬הרחבת שולחן העבודה לאורך כל המסכים שמחוברים‪ .‬אפשרות זו‬
‫מסייעת להגדיל את השטח של שולחן העבודה‪.‬‬
‫◀ ◀‪( Second screen only‬מסך שני בלבד)‪ :‬הצגת שולחן העבודה רק במסך החיצוני‪.‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-24‬‬
‫כיצד להשתמש בפונקציה ‪RAID‬‬
‫כדי להגדיר את ‪ RAID‬בצע את ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪1.1‬צור דיסק שחזור בעזרת הכלי ‪ Recovery Image Backup Tool‬שצורף למחשב מחברת‬
‫זה‪ .‬ייתכן שכבר יש קיצור דרך ל‪ BurnRecovery-‬במסך ההתחלה או שולחן העבודה של‬
‫‪.Windows‬‬
‫‪2.2‬חבר כוננים קשיחים או כונני ‪ SSD‬נוספים באותו נפח ומאותו סוג בדיוק‪ .‬ודא שיש לך את‬
‫הידע והכישורים הנדרשים לחיבור כוננים קשיחים או כונני ‪ .SSD‬אחרת‪ ,‬פנה למרכז שירות‬
‫מורשה לקבלת עזרה‪.‬‬
‫‪3.3‬עבור אל ה‪ ,BIOS-‬בחר את [‪ ]RAID‬עבור ‪ SATA Mode‬בכרטיסייה ‪ Advanced‬ובחר את‬
‫[‪ ]Legacy‬עבור ‪ Boot Mode‬בכרטיסייה ‪.Boot‬‬
‫‪4.4‬צפה בסרטון ההדרכה בכתובת &‪https://www.youtube.com/watch?v=ArvWkGG_yu8‬‬
‫‪index=2&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-QI989ved86Mq0Wi4o‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪youku‬‬
‫‪3-25‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫ייתכן שמחשב מחברת זה תומך ברמות שונות של הטכנולוגיה ‪ .RAID‬הטכנולוגיה ‪ RAID‬מאפשרת‬
‫למשתמשים לשמור נתונים במספר כוננים קשיחים או כונני ‪ .SSD‬לקבלת פרטים נוספים ומדויקים‪,‬‬
‫צור קשר עם המשווק המקומי‪ .‬שים לב שהתמיכה בפונקציות השונות של ‪ RAID‬עשויה להשתנות‪,‬‬
‫בהתאם לדגם שאותו רכשת‪.‬‬
‫כיצד לבחור מצב אתחול ב‪ BIOS-‬בעת התקנת מערכת‬
‫ההפעלה‬
‫‪1.1‬הדלק את המערכת‪ .‬כשהמסך הראשון עם הלוגו מופיע לחץ מיד על המקש ‪ DEL‬והיכנס‬
‫לתפריט ה‪.BIOS-‬‬
‫‪2.2‬העבר את הסמן אל הכרטיסייה [‪ ]Boot‬ובחר את האפשרות [‪ ]Boot mode select‬בהגדרה‬
‫‪.Boot Configuration‬‬
‫‪3.3‬למערכות הפעלה שתומכות ב‪ BIOS-‬מבוסס ‪( UEFI‬כמו ‪ Windows 8‬ו‪)Windows 8.1-‬‬
‫מומלץ לבחור באפשרות [‪.]UEFI‬‬
‫‪4.4‬ל‪ Windows 7-‬או גרסאות ישנות יותר של ‪ Windows‬בחר באפשרות [‪.]Legacy‬‬
‫מחשב מחברת ‪ -‬מדריך למשתמש‬
‫‪3-26‬‬
‫היכן נמצאים הרכיבים המרכזיים‬
‫בחלק זה תוכל למצוא מידע על החלקים המרכזיים שבמחשב המחברת‪ .‬את חלקם‬
‫ניתן לשדרג או להחליף‪ ,‬בהתאם לדגם שרכשת‪.‬‬
‫‪1.1‬דיסק קשיח‬
‫‪2.2‬זיכרון‬
‫‪M.2 SSD3.3‬‬
‫‪4.4‬כרטיס משולב ‪Bluetooth/Wi-Fi‬‬
‫‪5.5‬כונן דיסקים‬
‫‪3-27‬‬
‫כיצד מתחילים‬
‫אל תנסה לשדרג את המכשיר בעצמך‪ .‬שינוי והחלפת רכיבים ללא אישור עלולים לבטל את‬
‫האחריות‪ .‬לקבלת שירות פנה אל מרכז השירות המורשה באזורך‪.‬‬

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents