Wprowadzenia. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Wprowadzenia. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M | Manualzz

2

Wprowadzenia

Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka. Ten wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm użytkowania. Możemy z dumą przekazać użytkownikom, że ten notebook został gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i zapewni niezrównaną niezawodność oraz satysfakcję klienta.

Układ instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera notebook. Zaleca się uważne przeczytanie jej przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Rozdział 1, Przedmowa, podaje użytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i środków ostrożności, dotyczących użytkowania niniejszego notebooka.

Rozdział 2, Wprowadzenia, podają krótkie wprowadzenie do funkcji notebooka i zawierają opisy ogólne, opisy przycisków funkcji, przycisków szybkiego uruchamiania, złączy, diod LED itp.

Rozdział 3, Szybkie uruchamianie, podaje podstawowe instrukcje obsługi, pomagające użytkownikom w zapoznaniu się z notebookiem.

Rozpakowywanie

W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości.

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

▶ Notebook

▶ Instrukcja szybkiego uruchamiania

▶ Zasilacz prąd zmienny/prąd stały i przewód zasilający prądu zmiennego

▶ Torba do przenoszenia (opcjonalnie)

▶ Dysk wszystko-w-jednym z aplikacjami, z pełną wersją instrukcji, sterownikami, programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją przywracania systemu, itd.

(opcjonalnie)

2-2

Ogólny opis urządzenia

W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania. Należy pamiętać, że pokazane rysunki służą wyłącznie orientacyjnie.

Widok z góry po otwarciu pokrywy

Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli ci się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.

2-3

1. Kamera internetowa/ Dioda LED kamery internetowej/ Wbudowany mikrofon

• Wbudowaną kamerę internetową można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo lub wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.

• Wskaźnik LED kamery internetowej, znajdujący się obok kamery, świeci światłem białym po uaktywnieniu funkcji kamery internetowej; dioda LED przestaje świecić, po wyłączeniu tej funkcji.

• Wbudowany mikrofon działa w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.

2. Przyciski szybkiego uruchamiania

Przycisków szybkiego uruchamiania można używać do uaktywniania specyficznych aplikacji lub narzędzi. Następujące przyciski szybkiego uruchamiania będą działać jedynie w systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM. Znajdź aplikację SCM na dostarczonym w pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego działania. Zaleca się, aby zainstalować aplikację SCM.

Cooler Boost

• Naciśnij ten przycisk, by zwiększyć prędkość wentylatora do poziomu maksymalnego i obniżyć ogólną temperaturę notebooka.

• Dioda LED w przycisku świeci kiedy prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom maksymalny, dioda LED gaśnie kiedy wybrany jest tryb AUTO.

True Color lub zdefinio waną przez użytkownika

(opcjonalnie)

• W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja

True Color . Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.

• Za pomocą tego przycisku można włączyć aplikację True

Color.

• Jeżeli w notebooku nie została wstępnie zainstalowana aplikacja True Color, wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie aplikacji zdefiniowanej przez użytkownika .

Zasilanie

Przycisk zasilania

• Przycisk ten służy do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA notebooka.

• Przycisk ten służy również do wzbudzania notebooka ze stanu uśpienia.

Dioda LED zasilania

• Dioda LED świeci się, gdy notebook jest włączony.

• Dioda LED nie świeci, gdy komputer notebook jest wyłączony.

2-4

3. Płytka dotykowa

Jest to urządzenie wskazujące notebooka.

4. Klawiatura

Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.

Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]

Użyj klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi.

Klawisze te służą usprawnieniu pracy.

Następujące klawisze będą działać wyłącznie w systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM.

+

Zdefiniowaną przez użytkownika

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz F4 , aby uruchomić aplikację zdefiniowaną przez użytkownika .

+

ECO Engine

(Mechanizm ECO)

(Oszczędzanie energii)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciskaj klawisz F5 , aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine (Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.

+

Kamera internetowa

+

Tryb Shift

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz F6 , by włączyć funkcję kamery internetowej . Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz F7 , aby przełączać pomiędzy trybami sportowym / komfortowym / zielonym oraz zwiększać wydajność.

• Funkcja jest aktywowana wyłącznie kiedy podłączony jest zasilacz AC, a domyślne ustawienie to tryb sportowy.

2-5

+

Tryb samolotowy

+

True Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz F10 , aby włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy .

• Ze względu na bezpieczeństwo lotu, podczas lotu samolotem zawsze należy włączać tryb samolotowy.

• Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w

[Start/ Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/

Sieć / Tryb samolotowy] na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

• W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja True Color . Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.

• •Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz Z , aby uruchomić aplikację True

Color .

+

Klawisze wyboru

True Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz A , aby zmieniać pomiędzy różnymi trybami przeglądania.

2-6

Widok z przodu

1. Głośniki stereo

Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.

2. Dioda LED stanu

WLAN(WiFi)

Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)

• Dioda LED bezprzewodowej sieci LAN świeci się po włączeniu funkcji bezprzewodowej sieci LAN (WiFi) .

• Po wyłączeniu tej funkcji, dioda LED gaśnie.

Stan baterii

• Dioda LED świeci podczas ładowania baterii.

• Ciągłe miganie przy uszkodzeniu baterii, lub gdy zalecana jest wymiana baterii na nową.

• Sprawdź u lokalnego dostawcy możliwość zakupienia baterii równoważnego typu zalecanej przez producenta.

• Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd zmienny/prąd stały.

Wskaźnik aktywności napędu

Dioda LED miga, kiedy system uzyskuje dostęp do wewnętrznych dysków twardych.

2-7

Widok z prawej strony

1. Napęd dysków optycznych

Notebook jest wyposażony w napęd dysków optycznych. Rzeczywisty typ urządzenia fabrycznie zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.

2. Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart może obsługiwać kartę SD (Secure Digital). Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że zakres wspieranych kart pamięci może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

3. Port USB 2.0

Port USB 2.0 pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem

USB, takich jak np. mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka itp.

4. Złącze zasilania

Złącze to służy do podłączenia zasilacza prądu zmiennego/prądu stałego, zasilającego notebook.

2-8

Widok z lewej strony

1. Blokada Kensington

Notebook ma otwór blokady Kensington, który pozwala użytkownikom na przymocowanie notebooka do podłoża przy pomocy pokrytej gumą metalowej linki i klucza lub urządzenia mechanicznego PIN. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera notebook.

2. Port USB 3.0/ Port USB z turbo doładowaniem

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

Port USB z turbo doładowaniem zapewnia funkcję szybszego ładowania urządzeń Apple kiedy notebook jest w trybie wyłączenia.

3. Mini-DisplayPort

Mini DisplayPort jest zminiaturyzowaną wersją urządzenia DisplayPort, z odpowiednim złączem, Mini DisplayPort może być wykorzystywany do podłączania monitorów z interfejsami VGA, DVI lub HDMI.

4. Złącza portów audio

Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.

Mikrofon

Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.

Słuchawki

Złącze do podłączania głośników lub słuchawek.

2-9

5. Złącze RJ-45

Złącze Ethernet 10/100/1000 służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w sieci.

6. Złącze HDMI

HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.

7. Porty USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

2-10

Widok od tyłu

1. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

2-11

Widok od spodu

1. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

2. Głośnik basowy

Głośnik woofer umożliwia odtwarzanie niskich częstotliwości audio (basów).

2-12

Dane techniczne

Charakterystyka Fizyczna

Wymiary

383 (S) x 260 (G) x 27-29 (W) mm (15,6")

419,9 (S) x 287,8 (G) x 29,8-32 (W) mm (17,3")

Waga

2,4 kg z baterią (15,6")

2,7 kg z baterią (17,3")

Procesor

Pakiet

Typ procesora

(opcjonalnie)

TDP

Chipset

PCH

Pamięć

Technologia

Pamięć

Maksymalnie

Zasilanie

Adapter prądu zmiennego/ prądu stałego (1)

(opcjonalnie)

Adapter prądu zmiennego/ prądu stałego (2)

(opcjonalnie)

Typ baterii

Bateria RTC

BGA

Intel ® Quad/ Dual-Core processor

47 W

Seria Intel ® Lynx Point HM8

DDR3L 1600MHz

2 gniazda SO-DIMM d o 16 GB

120W, 19,5V

Wejście: 100~240V 50~60Hz

Wyjście: 19,5V 6,15A

150W, 19,5V

Wejście: 100~240V 50~60Hz

Wyjście: 19,5V 7,7A

6-celowa

Tak

2-13

Pamięć Masowa

(wymienione tu elementy mogą się zostać zmienione bez powiadomienia)

Wielkość dysku twardego

SSD (opcjonalna)

2,5” HDD

M.2 SSD

Napęd optyczny

(opcjonalnie)

I/O Port

Super Multi / Blu-ray / Nagrywarka BD

USB

Wejście mikrofonu

Wyjście słuchawek

RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

Czytnik kart x 3 (wersja 3.0) x 1 (wersja 2.0) x 1 x 1 (obsługa wyjścia S/PDIF-Out) x 1 x 1 x 1 x 1

Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Port komunikacji

LAN

Bezprzewodowa sieć LAN

Bluetooth

Wyświetlacz

Typ LCD

(opcjonalnie)

Jasność

10/ 100/ 1000Mb Ethernet

Obsługiwane

Obsługiwane

15,6"/ 17,3" FHD/UHD

Sterowana przyciskami skrótu K/B

2-14

Wideo

Grafika

NVIDIA ® GeForce ® grafika dyskretna NVIDIA ® obsługa

Optimus™

VRAM GDDR5, oparta na strukturze GPU

Wyjście HDMI Obsługiwane

Wyjście DisplayPort Obsługiwane

Funkcja Multi-Display Obsługiwane

Kamera internetowa

Kamera CMOS HD Obsługiwane

Dźwięk

Wewnętrzny głośnik 4 głośniki+ 1 subwoofer

Regulacja głośności

Regulowany poprzez gorące klawisze klawiatury i przełączniki

Oprogramowanie i BIOS

Rozruch z USB Flash Dyskietka USB i rozruch DOS z USB flash

BIOS Obsługa szybkiego uruchamiania

Inne

Zgodność

Otwór blokady

Kensington

WHQL x 1

2-15

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents