Szybkie uruchamianie. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Szybkie uruchamianie. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M | Manualzz

3

Szybkie uruchamianie

Rozpoczęcie pracy z notebookiem

Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z poniższymi ilustracjami.

3-2

Jak bezpiecznie rozpocząć pracę z notebookiem

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.

▶ Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.

▶ Wybierz ergonomiczny fotel i wyreguluj go do swojego wzrostu.

▶ Wyreguluj oparcie tak, by siedząc w pozycji wyprostowanej wygodnie podpierało ono dół pleców.

▶ Ustaw stopy płasko na podłodze z kolanami zgiętymi pod kątem 90 stopni.

▶ Podczas pisania na klawiaturze trzymaj dłonie i nadgarstki na podkładce pod nadgarstki.

▶ Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.

▶ Używaj notebooka w miejscu, w którym możesz łatwo znaleźć wygodniejszą pozycję.

▶ Często zmieniaj pozycję podczas siedzenia.

▶ Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.

▶ Pamiętaj, by zrobić przerwę po pracy.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Jak zarządzać zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas używania zasilacza AC/DC i baterii.

Zasilacz AC/DC

Aby bezpiecznie i prawidłowo zasilać notebook, zaleca się stanowczo, by przed pierwszym włączeniem notebooka podłączyć dostarczony zasilacz sieciowy. Poniżej podano niektóre zalecenia i zakazy dotyczące użytkowania zasilacza AC/DC.

▶ Zalecenia

• Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.

• Zawsze zwracaj uwagę na ciepło wytwarzane przez zasilacz AC/DC.

• Jeżeli konieczna jest pomoc, zasięgnij porady sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

▶ Zakazy

• Nie używaj zasilacza innej marki, ponieważ może on spowodować uszkodzenie notebooka lub podłączonych do niego urządzeń.

• Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ generuje on ciepło.

Zasilanie bateryjne

Ten notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię litowo-polimerową.

Ładowalna bateria litowo-polimerowa jest wewnętrznym źródłem zasilania notebooka.

Należy pamiętać, że bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika.

▶ Oszczędzanie energii baterii

Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową pracę urządzenia. Jeśli bateria jest niewłaściwie eksploatowana, zapisane dane i ustawienia użytkownika mogą zostać utracone W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać wymienione poniżej wskazówki:

• Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub skrócić okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.

• Wyłącz system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.

• Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.

• W miarę możliwości podłącz zasilacz do komputera.

3-4

▶ Ładowanie zestawu baterii

Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w notebooku. Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:

• Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym, zamknij aplikacje i wyłącz system.

• Podłącz zewnętrzny zasilacz AC/DC.

• Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez przerywania ładowania.

• Bateria litowo-polimerowa nie ma efektu pamięci. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie baterii. W celu optymalizacji działania baterii, zaleca się jednak raz w miesiącu jej pełne rozładowanie.

• Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.

3-5

W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie Windows

Poniższe kroki przedstawiają sposób oszczędzania energii baterii notebooka poprzez wykorzystanie planu oszczędzania energii. Kieruj się poniższą instrukcją, by dostosować ustawienia zarządzania energią w systemie operacyjnym Windows.

Wybór Opcji zasilania w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania zasilaniem wyświetlacza, dysku twardego i baterii.

1. Przeciągnij kursor myszy do lewego rogu, a pojawi się ikona [Start]. Kliknij prawym przyciskiem ikonę, aby wyświetlić menu wyboru. W menu wybierz

[Panel sterowania].

2. Kliknij [System i bezpieczeństwo].

3. Następnie kliknij pozycję [Opcje zasilania].

4. Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb.

5. Ikona Zasilanie przedstawi opcje. Komputer można wzbudzić z trybu oszczędzania energii, poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.

3-6

3-7

Jak korzystać z klawiatury

Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Aby zapewnić prawidłowe działanie klawiatury, zaleca się zainstalowanie aplikacji SCM w systemie operacyjnym.

Przycisk Windows

Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows, które służy do wykonywania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie menu Start i uruchamianie menu skrótów.

Przełącznik monitora

+

Przełączanie trybu monitora pomiędzy ekranem LCD, monitorem zewnętrznym oraz włączenie obu monitorów.

Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej

Włączanie lub wyłączanie funkcji płytki dotykowej.

+

3-8

Przejście w tryb uśpienia

+

Wprowadzanie komputera w stan uśpienia (w zależności od konfiguracji systemu). Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić notebook ze stanu uśpienia.

Regulacja poziomów jasności ekranu

Zwiększanie jasności wyświetlacza LCD.

+

Zmniejszanie jasności wyświetlacza LCD.

+

Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników

+

+

+

Zwiększanie poziomu głośności wbudowanego głośnika.

Zmniejszanie poziomu głośności wbudowanego głośnika.

Wyłączanie funkcji audio komputera.

3-9

Regulacja poziomów jasności podświetlenia klawiatury

Zwiększanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.

+

Zmniejszanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.

+

Klawisze szybkiego uruchamiania

Użyj kombinacji klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi. Klawisze te służą usprawnieniu pracy.

+

Zdefiniowaną przez użytkownika

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz F4 , aby uruchomić aplikację zdefiniowaną przez użytkownika .

+

ECO Engine

(Mecha nizm ECO)

(Oszczędzanie energii)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciskaj klawisz F5 , aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine

(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.

+

Kamera internetowa

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz

F6 , by włączyć funkcję kamery internetowej . Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.

+

Tryb Shift

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz F7 , aby przełączać pomiędzy trybami sportowym / komfortowym / zielonym oraz zwiększać wydajność.

• Funkcja jest aktywowana wyłącznie kiedy podłączony jest zasilacz AC, a domyślne ustawienie to tryb sportowy.

3-10

+

Tryb samolotowy

+

True Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz F10 , aby włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy .

• Ze względu na bezpieczeństwo lotu, podczas lotu samolotem zawsze należy włączać tryb samolotowy.

• Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w [Start/

Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/ Sieć / Tryb samolotowy] na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

• W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja

True Color . Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz

Z , aby uruchomić aplikację True Color .

+

Klawisze wyboru True

Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz

A , aby zmieniać pomiędzy różnymi trybami przeglądania.

3-11

Czym jest płytka dotykowa

Zintegrowana płytka dotykowa w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji kursora na ekranie i dokonywanie wyboru przy użyciu dwóch przycisków.

▶ Konfigurowanie płytki dotykowej

Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków .

Dodatkowo można zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.

Aby skonfigurować płytkę dotykową, można użyć standardowego sterownika

Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows . Zmianę konfiguracji można wykonać przez funkcję Właściwości myszy w Panelu sterowania.

▶ Pozycjonowanie i przesuwanie

Ustaw palec na płytce dotykowej (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego), prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza.

Gdy przesuwasz na nim palec, jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce płytki dotykowej w celu kontynuacji ruchu.

3-12

▶ Wskaż i kliknij

Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko płytkę dotykową lub kliknij lewym przyciskiem w celu wyboru. Ta procedura, zwana „wskaż i kliknij” jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mysz, cała płytka dotykowa może działać jako lewy przycisk i każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy. Dwa szybkie stuknięcia w płytkę dotykową oznaczają podwójne kliknięcie.

▶ Przeciągnij i upuść

Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby tego dokonać umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w płytkę dotykową, za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt. Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu zakończenia operacji przeciągnij i upuść.

Czym jest twardy dysk

Notebook jest wyposażony w dysk twardy 2,5" o dużej pojemności. Jest on zwykle wykorzystywany do instalacji systemu operacyjnego i aplikacji programowych.

Nie należy odłączać ani instalować twardego dysku, gdy notebook jest włączony.

Wymiana dysku twardego powinna być wykonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.

Czym jest dysk stały

Notebook może być wyposażony w dysk stały (SSD). Dysk SSD jest to urządzenie do przechowywania danych, w którym dane są przechowywane w pamięci stałej typu Flash. Nie należy odłączać i instalować dysku SSD, gdy notebook jest włączony. Wymiana dysku SSD powinna być wykonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.

3-13

Jak korzystać z napędu dysków optycznych

Notebook może być wyposażony w napęd dysków optycznych. Aby włożyć dysk, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Rysunek urządzenia jest wyłącznie orientacyjny.

1. Sprawdź, czy notebook jest włączony.

2. Naciśnij przycisk wysuwania na panelu napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy dysku.

3. Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.

4. Ułóż dysk na tacy i sprawdź, czy jest on ułożony prawidłowo i pewnie. Lekko naciśnij środek dysku w celu zamocowania go.

5. Wepchnij dysk z powrotem do napędu.

3-14

Jak połączyć się z Internetem

Bezprzewodowa sieć LAN

Bezprzewodowa sieć LAN to szerokopasmowe łącze bezprzewodowe, które umożliwia połączenie się z Internetem bez konieczności używania kabli. Aby skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

▶ Wyłączanie trybu samolotowego

Ze względu na bezpieczeństwo lotu, podczas lotu samolotem zawsze należy włączać tryb samolotowy Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze bezprzewodowe LAN i Bluetooth są wyłączone. Przed przystąpieniem do ustawiania połączenia z bezprzewodową siecią LAN pamiętaj o wyłączeniu trybu samolotowego.

Wejdź na pulpit (na ekranie startowym Win 8 uruchom Pulpit ).

1. Odszukaj na pulpicie ikonę [Ustawienia] i kliknij ją.

2. Wybierz [Tryb samolotowy].

3. Rozwiń zawartość listy [Tryb samolotowy] w sekcji [Sieci]. Upewnij się, że

[Tryb samolotowy] jest wyłączony.

3-15

▶ Ustawianie bezprzewodowej sieci LAN

1. Rozwiń menu ustawień ustawiając kursor myszy w lewym dolnym rogu pulpitu i klikając.

2. Kliknij ikonę [Bezprzewodowa sieć LAN].

3. Z listy sieci wybierz połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

4. Do połączenia z wybraną siecią będzie wymagany klucz bezpieczeństwa.

Następnie kliknij [Dalej].

3-16

Przewodowa sieć LAN

Połączenie z Internetem za pomocą kabli i kart sieciowych.

▶ Konfiguracja dynamicznego połączenia IP/PPPoE

Wejdź na pulpit (na ekranie startowym Win 8 uruchom Pulpit ).

1. Ustaw kursor myszy na ikonie LAN na pasku zadań, a następnie kliknij prawym przyciskiem, aby wybrać pozycję [Otwórz centrum sieci i udostępniania].

2. Wybierz [Zmień ustawienia karty sieciowej].

3. Kliknij prawym przyciskiem pozycję [Ethernet], aby z rozwijalnego menu wybrać [Właściwości].

4. W oknie Właściwości Ethernet wybierz zakładkę [Sieć] i zaznacz [Internet

Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Następnie aby kontynuować, kliknij

[Właściwości].

5. Wybierz zakładkę [Ogólne], kliknij [Uzyskaj adres IP automatycznie] i

[Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie]. Następnie kliknij [OK].

3-17

6. Powtórz krok 1, aby uruchomić ponownie [Centrum sieci i udostępniania].

W pozycji [Zmień ustawienia sieci] zaznacz [Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć].

7. Wybierz [Połącz z Internetem] i kliknij [Dalej].

8. Kliknij [Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)].

9. Wypełnij pola Nazwa użytkownika, Hasło i Nazwa połączenia. Następnie kliknij [Połącz].

3-18

3-19

▶ Konfiguracja połączenia z Internetem ze stałym adresem IP

1. Wykonaj kroki 1 do 4 w pozycji [Konfiguracja dynamicznego połączenia

IP/PPPoE].

2. Wybierz zakładkę [Ogólne] i kliknij [Użyj następującego adresu IP] i [Użyj następującego adresu serwera DNS]. Zostaniesz poproszony o wpisanie w pustych miejscach adresu IP, maski podsieci, i bramki domyślnej, a następnie o kliknięcie [OK].

3-20

Jak skonfigurować połączenie Bluetooth

Powiązywanie urządzeń to proces, w którym dwa urządzenia z włączonym łączem

Bluetooth komunikują się ze sobą po nawiązaniu połączenia.

Aktywacja połączenia Bluetooth

▶ Wyłączanie trybu samolotowego

Przed aktywacją połączenia Bluetooth pamiętaj o wyłączeniu trybu samolotowego w sposób opisany w rozdziale dotyczącym bezprzewodowej sieci LAN.

▶ Powiązywanie urządzeń Bluetooth

Wejdź na pulpit (na ekranie startowym Win 8 uruchom Pulpit ).

1. Ustaw kursor myszy w prawym dolnym rogu ekranu, aby wywołać pasek zadań, a następnie kliknij [Ustawienia].

2. Wybierz [Zmień ustawienia komputera].

3-21

3. Z listy ustawień komputera wybierz „Komputer i urządzenia”.

4. Z listy połączeń wybierz żądane urządzenie Bluetooth i kliknij [Paruj].

5. Sprawdź pasowanie kodu na notebooku i wybranym urządzeniu Bluetooth i kliknij [tak], aby zakończyć.

3-22

Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi

Notebook może być wyposażony w różne porty WE/WY (wejścia/wyjścia), takie jak

USB, HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Użytkownicy mogą podłączać różne urządzenia peryferyjne do notebooka.

W celu podłączenia tych urządzeń należy sięgnąć do instrukcji obsługi tych urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do notebooka. Notebook jest w stanie automatycznie wykryć zainstalowane urządzenia zewnętrzne, lecz jeżeli urządzenia nie zostaną wykryte automatycznie, należy ręcznie dodać nowe urządzenia, przechodząc do [Menu start / Panel sterowania / Dodaj urządzenie].

3-23

Jak korzystać z kilku monitorów

Po podłączeniu do notebooka dodatkowego monitora, system automatycznie wykrywa ten monitor. Użytkownicy mają możliwość dostosowania ustawień monitora do własnych potrzeb.

1. Podłącz monitor do notebooka.

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij przycisk [P], aby wywołać [Ustawienia monitora].

3. Wybierz żądany tryb.

▶ Tylko komputer: pulpit komputera jest wyświetlany wyłącznie na monitorze notebooka.

▶ Duplikuj: pulpit jest wyświetlany na monitorze notebooka i na podłączonym monitorze zewnętrznym .

▶ Rozszerz: rozciąga pulpit na wszystkie podłączone monitory. Opcja ta jest przydatna, jeżeli użytkownik chce zwiększyć powierzchnię pulpitu.

▶ Tylko drugi ekran: pulpit komputera jest wyświetlany wyłącznie na podłączonym monitorze zewnętrznym.

3-24

Jak korzystać z funkcji RAID

Notebook może obsługiwać technologię RAID na różnych poziomach. Funkcja

RAID umożliwia przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub stałych.

Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że obsługiwane funkcje RAID mogą zmieniać się w zależności od zakupionego modelu.

Aby skonfigurować funkcję RAID, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Utwórz dysk zapasowy za pomocą narzędzia do tworzenia zapasowej kopii dysku, zawartego w pakiecie dostarczonym wraz z notebookiem. Znajdź skrót do BurnRecovery na ekranie startowym lub pulpicie Windows.

2. Połącz dyski SSD i HDD o dokładnie takiej samej pojemności i tej samej marki.

Upewnij się, że posiadasz odpowiednie umiejętności do łączenia dysków SSD i HDD lub poproś o pomoc w autoryzowanym serwisie.

3. Przejdź na stronę BIOS, wybierz [RAID] dla trybu SATA w zakładce

Zaawansowane, a następnie wybierz [Legacy] dla Boot Mode w zakładce Boot.

4. Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie https://www.youtube.com/ watch?v=ArvWkGG_yu8&index=2&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-

QI989ved86Mq0Wi4o

YouTube youku

3-25

Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS podczas instalacji systemu operacyjnego

1. Włącz system. Po pojawieniu się pierwszego ekranu z logo, natychmiast naciśnij klawisz DEL i wejdź do menu BIOS.

2. Usta kursor na zakładce [Boot] (Uruchamianie) i w pozycji Boot Configuration

(Konfiguracja uruchamiania) wybierz pozycję [Boot mode select] (Wybór trybu uruchamiania).

3. W systemach operacyjnych obsługujących BIOS na bazie UEFI BIOS

(Windows 8 i Windows 8.1), sugerowany wybór to [UEFI].

4. W systemie Windows 7 lub wcześniejszych wersjach Windows, wybierz tryb

[Legacy].

3-26

Gdzie znajdują się główne elementy

W tym rozdziale przedstawiono informacje o głównych elementach wewnętrznych notebooka, z których niektóre można wymieniać w zależności od zakupionego modelu.

Nie próbuj dokonywać ulepszeń urządzenia samodzielnie, ponieważ niedozwolone zmiany mogą spowodować utratę gwarancji. Aby uzyskać serwis, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.

1. Hdd

2. Pamięć

3. M.2 SSD

4. Karta Bluetooth/WiFi

5. Odd

3-27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents