Začínáme. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Začínáme. MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX), MS-1792, MS-16J2, PRO 16 Flex 8GL, PRO 22XT 10M | Manualzz

3

Začínáme

Začínáme používat notebook

Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže uvedených schémat.

3-2

Jak používat notebook bezpečně

Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.

▶ Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.

▶ Zvolte ergonomickou židli a nastavte si ji podle své výšky.

▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazeni vzpřímeně.

▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem 90°.

▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.

▶ Používejte notebook tam, kde naleznete vždy pohodlnější polohu.

▶ Často polohu měňte.

▶ Pravidelně protahujte a procvičujte tělo.

▶ Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Jak pracovat s režimy napájení

Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání napájecího adaptéru a baterie.

Napájecí adaptér

Chcete-li napájet notebook bezpečně a správně, důrazně se doporučuje připojit dodaný napájecí adaptér předtím, než jej poprvé zapnete. Níže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s adaptérem dělat.

▶ Co dělat

• Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.

• Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.

• Obraťte se na prodejce nebo rádiového/TV technika se žádostí o asistenci.

▶ Co nedělat

• Použití adaptéru jiné značky může způsobit poškození notebooku nebo zařízení k němu připojených.

• Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.

Energie baterie

Tento notebook je vybaven velkokapacitní lithium-polymerovou baterií. Nabíjecí lithium-polymerová baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku. Upozorňujeme, že tento akumulátor nemohou uživatelé měnit.

▶ Úspora energie baterie

Úsporné využívání energie baterie je klíčové pro zachování normálního provozu. Pokud energie baterie není dobře využívána, může dojít ke ztrátě uložených dat i vlastního nastavení. Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:

• Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte časový interval přepnutí do režimu spánku.

• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.

• Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.

• K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.

3-4

▶ Nabíjení baterie

Baterii lze nabíjet, když je nainstalována v notebooku. Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:

• Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač.

• Připojte externí adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.

• Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.

• Lithium-polymerová baterie nemá žádný paměťový efekt. Před nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.

• Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.

3-5

Níže jsou uvedeny kroky, jak uspořit energii baterie vašeho notebooku pomocí schématu napájení. Při nastavení řízení spotřeby v operačním systému Windows postupujte podle následujících pokynů:

Výběr funkce Power Options (Možnosti napájení) v operačním systému Windows umožňuje ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie.

1. Přetáhněte kurzor myši do levého rohu obrazovky a objeví se ikona Start.

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zobrazí se nabídka pro výběr.

V nabídce vyberte položku Ovládací panely.

2. Klikněte na položku Systém a zabezpečení.

3. Klikněte na položku Možnosti napájení.

4. Potom vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám.

5. Ikona Napájení nabízí jednotlivé možnosti. Počítač můžete probudit z úsporného režimu kliknutím na tlačítko napájení.

3-6

3-7

Pokyny pro používání klávesnice

Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Má-li klávesnice správně pracovat, doporučuje se nainstalovat do operačního systému aplikaci SCM.

Tlačítko Windows

Na klávesnici lze najít klávesu s logem Windows, které slouží k provádění funkcí specifických pro operační systém Windows, například otevření nabídky Start a spouštění místní nabídky.

Přepínání displeje

+

Slouží k přepínání výstupu zobrazení mezi LCD, externím monitorem nebo oběma současně.

Zapnutí nebo vypnutí touchpadu

Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.

+

3-8

Aktivace režimu spánku

+

Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na konfiguraci systému). Stisknutím tlačítka napájení vzbudíte systém z režimu spánku.

Nastavení jasu displeje

Slouží ke zvýšení jasu LCD.

+

Slouží ke snížení jasu LCD.

+

Nastavuje hlasitost reproduktorů

+

+

+

Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.

Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.

Slouží k deaktivaci funkce zvuku počítače.

3-9

Nastavuje jas diod LED podsvícení klávesnice

Zvyšuje jas diod LED podsvícení klávesnice

+

Snižuje jas diod LED podsvícení klávesnice

+

Rychlá spouštěcí tlačítka

Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.

Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.

+

Definováno uživatelem

• Podržte stisknutou klávesu

F4 spustíte aplikaci

Fn a potom stisknutím klávesy

Definováno uživatelem .

+

ECO Engine

(řízení spotřeby)

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným stisknutím klávesy F5 přepínejte mezi různými režimy řízení spotřeby, které nabízí funkce ECO Engine

(Mikrojádro ECO) , nebo tuto funkci deaktivujte

+

Webová kamera

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy

F6 zapněte funkci Webová kamera . Dalším stisknutím funkci vypněte.

+

Shift

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným stisknutím klávesy F7 můžete přepínat mezi režimy Sport /

Comfort / Green (Sportovní / Komfortní / Zelený) a měnit výkon.

• Tuto funkci lze aktivovat jen tehdy, je-li zapojen napájecí kabel a výchozím nastavením je režim Sport (Sportovní).

3-10

+

Režim Letadlo

+

True Color

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným stisknutím klávesy F10 zapněte nebo vypněte režim

Letadlo .

• S ohledem na bezpečnost letového provozu doporučujeme na palubě letadla vždy vypínat Režim letadlo.

• Stav zařízení zkontrolujete podle ikony přepnutí režimu

Letadlo zobrazené na ploše pod nabídkou [Start /

Nastavení / Změnit nastavení PC / Bezdrátové / Režim letadlo] .

• Tento notebook může mít předem nainstalovanou aplikaci

True Color . Tato aplikace umožňuje uživatelům vybrat si pro nejlepší zážitek ze sledování různá nastavení barev.

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy

Z spustíte aplikaci True Color .

+

Vybrané položky

True Color

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy

A změníte různé režimy zobrazení.

3-11

Co je touchpad

Dotyková plocha integrovaná v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce a prováděním výběru pomocí dvojice tlačítek.

▶ Konfigurování dotykové plochy

Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2

Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control

Panel (Ovládací panely).

▶ Umísťování a pohyb

Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.

3-12

▶ Umístění a klepnutí

Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.

▶ Přetahování

Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou.

Nyní můžete vybranou položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.

Co je pevný disk

Tento notebook je vybaven velkokapacitním 2,5" pevným diskem. Ten se obvykle používá pro instalaci operačního systému a softwarových aplikací. Nevyjímejte ani neinstalujte pevný disk, když je notebook zapnutý. Výměnu disku HDD musí provést autorizovaný prodejce nebo servisní pracovník.

Co je polovodičový pevný disk (SSD)

Tento notebook může být vybaven polovodičovým pevným diskem (SSD).

Polovodičový pevný disk je paměťové zařízení, které slouží pro ukládání dat v polovodičových paměťových čipech. Nevyjímejte ani neinstalujte disk SSD, když je notebook zapnutý. Výměnu disku SSD musí provést autorizovaný prodejce nebo servisní pracovník.

3-13

Používání optické jednotky

Tento notebook může být vybaven jednotkou optického disku. Disk vložíte podle níže uvedených pokynů. Zde zobrazená zařízení jsou pouze referenční.

1. Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý.

2. Stisknutím tlačítka pro vysunutí na panelu se částečně vysune přihrádka na disk.

3. Přihrádku opatrně zcela vysuňte.

4. Vložte disk do přihrádky a ověřte si, zda je vložen správně a bezpečně.

Opatrným stisknutím střední části zajistěte disk na místě.

5. Zatlačte přihrádku zpět do jednotky.

3-14

Připojení k Internetu

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k

Internetu bez pomoci kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete podle pokynů níže.

▶ Vypnutí režimu letadlo

S ohledem na bezpečnost letového provozu doporučujeme na palubě letadla vždy vypínat Režim letadlo. Když je povolen režim letadlo, vypne se připojení bezdrátové sítě LAN a Bluetooth. Před nastavením připojení bezdrátové sítě

LAN se ujistěte, že je režim letadlo vypnutý.

Přejděte na plochu. (Spusťte Plochu , pokud se nacházíte na obrazovce Start systému Windows 8.)

1. Na pracovní ploše najděte ikonu [Nastavení] a klepněte na ni.

2. Vyberte [Režim letadlo].

3. Rozbalte možnosti [Režimu letadlo] v nabídce [Sítě]. Zkontrolujte, zda je

[Režim letadlo] vypnutý.

3-15

▶ Nastavení bezdrátové sítě LAN

1. Rozbalte nabídku nastavení přesunutím ukazatele myši do pravého dolního rohu plochy a kliknutím.

2. Klikněte na ikonu [Bezdrátová síť LAN].

3. Vyberte připojení bezdrátové sítě LAN ze seznamu sítí.

4. Pro připojení k vybraným sítím se bude vyžadovat bezpečnostní klíč. Pak klikněte na tlačítko [Další].

3-16

Pevná místní síť

Použití kabelů a síťových adaptérů k připojení k Internetu.

▶ Nastavení připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE

Přejděte na plochu (spusťte Plochu , pokud se nacházíte na obrazovce Start systému Windows 8.)

1. Ukažte myší na ikonu LAN v hlavním panelu, pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít centrum síťových připojení a sdílení].

2. Vyberte možnost [Změnit nastavení adaptéru].

3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost

[Vlastnosti] v rozevírací nabídce.

4. V okně Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sítě] a zaškrtněte možnost

[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutím na tlačítko

[Vlastnosti] pokračujte.

5. Vyberte kartu [Obecné], klikněte na možnost [Získat adresu IP automaticky] a [Získat adresu serveru DNS automaticky]. Pak klikněte na tlačítko [OK].

3-17

6. Opakujte krok 1 a spusťte znovu [Centrum síťových připojení a sdílení].

Vyberte možnost [Vytvoření připojení nebo sítě] v nabídce [Změnit nastavení sítě].

7. Vyberte možnost [Připojit k Internetu], pak klikněte na tlačítko [Další].

8. Klikněte na tlačítko [Broadband (PPPoE)].

9. Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na tlačítko [Připojit].

3-18

3-19

▶ Nastavení připojení Internetu se statickou adresou IP

1. Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4 v nabídce [Nastavení připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE].

2. Vyberte kartu [Obecné] a klikněte na položku [Použít následující adresu

IP] a [Použít následující adresy serveru DNS]. Budete vyzváni k zadání adresy IP, masky podsítě a výchozí brány do prázdných polí. Pak klikněte na tlačítko [OK].

3-20

Nastavení připojení Bluetooth

Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě zařízení vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.

Aktivace připojení Bluetooth

▶ Vypnutí režimu letadlo

Před aktivací připojení Bluetooth proveďte vypnutí režimu letadlo podle pokynů v předchozí kapitole Bezdrátová síť LAN.

▶ Párování zařízení Bluetooth

Přejděte na plochu. (Spusťte Plochu , pokud se nacházíte na obrazovce Start systému Windows 8.)

1. Ukažte myší do pravého dolního rohu obrazovky a vyvolejte hlavní panel, pak klikněte na tlačítko [Nastavení].

2. Vyberte možnost [Nastavení počítače].

3-21

3. Klikněte na možnost „Počítače a zařízení“ v seznamu nastavení počítače.

4. Vyberte požadované zařízení Bluetooth ze seznamu připojení a pak kliknutím na tlačítko [Párovat] pokračujte.

5. Zadejte stejný bezpečnostní kód na notebooku i vybraném zařízení

Bluetooth a kliknutím na tlačítko [Ano] operaci dokončete.

3-22

Připojení externích zařízení

Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup), například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci připojovat různá periferní zařízení k notebooku.

Chcete-li se k těmto zařízením připojit, informujte se v návodech k obsluze každého zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky rozpoznává připojená externí zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte tato zařízení ručně klepnutím na tlačítko [Start) / Ovládací panely / Přidat hardware] a přidáním nového zařízení.

3-23

Používání několika monitorů

Pokud uživatel připojí k notebooku dodatečný externí monitor, systém automaticky tento monitor detekuje. Uživatel bude moci přizpůsobit nastavení displeje.

1. Připojte monitor k notebooku.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Windows, pak stiskněte tlačítko [P] a vyvolejte nabídku [Nastavení zobrazení].

3. Vyberte požadovaný režim.

▶ Pouze obrazovka počítače: zobrazí plochu pouze na monitor notebooku.

▶ Duplikovat: plocha se zobrazí na monitoru notebooku a externím připojeném monitor.

▶ Rozšířit: rozšíří plochu na všechny připojené monitory. Tato možnost je užitečná v případě, že chcete zvětšit pracovní plochu.

▶ Pouze druhá obrazovka: zobrazuje pracovní plochu pouze na připojeném externím monitoru.

3-24

Použití funkce RAID

Tento notebook může podporovat technologii RAID na různých úrovních. Technologie

RAID umožňuje uživatelům ukládat data na několika pevných discích nebo polovodičových discích SSD. Kontaktujte svého místního prodejce, který vám poskytne další informace. Podpora funkcí RAID se může lišit podle modelů notebooku.

Chcete-li nastavit pole RAID, postupujte podle pokynů níže:

1. Vytvořte si obnovovací disk pomocí nástroje Recovery Image Backup Tool

(Záložní bitová kopie pro obnovu), který se dodává s notebookem. Zástupce k vypálení BurnRecovery (Vypálit bitovou kopii pro obnovu) naleznete na obrazovce Start nebo na ploše systému Windows.

2. Instalujte disky SSD nebo HDD s přesně stejnou kapacitou a stejné značky.

Pro instalaci disků SSD nebo HDD byste měli mít dostatečné znalosti, nebo můžete kontaktovat autorizované servisní středisko a vyžádat si pomoc.

3. Přejděte na stránku nástroje Nastavení systému BIOS, vyberte možnost

[RAID] a režim SATA na kartě Advanced (Rozšířené); pak vyberte [Legacy]

(Starší) pro režim zavádění Boot (Spouštění) na kartě Boot (Spouštění).

4. Sledujte instruktážní video na adrese https://www.youtube.com/ watch?v=ArvWkGG_yu8&index=2&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-

QI989ved86Mq0Wi4o

YouTube youku

3-25

Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji BIOS při instalaci operačního systému

1. Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.

2. Přesuňte se na kartu [Boot] (Spouštění) a vyberte možnost [Boot mode select]

(Výběr spouštěcí nabídky) v položce Boot Configuration (Konfigurace spouštění).

3. Pro operační systémy podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI (Windows

8 a Windows 8.1) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].

4. Pro systém Windows 7 nebol předchozí verze systému Windows vyberte režim

[Legacy] (Starší).

3-26

Kde jsou klíčové součásti

V této kapitole naleznete informace o hlavních součástech notebooku, z nichž některé mohou být upgradovatelné nebo vyměnitelné, v závislosti na vybraném modelu.

Neprovádějte upgrade svého zařízení sami, protože neautorizovaná výměna bude znamenat ztrátu platnosti záruky. Chcete-li si vyžádat servisní služby, kontaktujte své místní autorizované servisní středisko.

1. Pevný disk

2. Paměť

3. M.2 SSD

4. Kombinovaná karta Bluetooth/WiFi

5. ODD

3-27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents