عملکردهای سیستم. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

عملکردهای سیستم. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz
AG270/AE270/AE2712
‫سری‬
)AIO( ‫رایانه ای چندکاره‬
MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18 ‫سیستم‬
G52-AC7D1X
‫پیشگفتار‬
‫محتوا‬
‫اعالمیه حق نسخه برداری ���������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫عالئم تجاری���������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا و ضمانت نامه ������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫تهیه قطعات قابل تعویض ���������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫پشتیبانی فنی ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫خصوصيات محصول سبز �����������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫سياست زيست محيطی ��������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی ��������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬
‫اطالعات باتری �������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫انطباق ‪viii���������������������������������������������������������������������������������������������������������������CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪viii�����������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪viii������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫‪.1‬نمای کلی������������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫‪ii‬‬
‫موارد موجود در بسته بندی ������������������������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫نمای کلی سیستم�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪3-1‬‬
‫تعویض و ارتقای قطعات ��������������������������������������������������������������������������������������������‪9-1‬‬
‫‪ .2‬شروع به کار ������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نکاتی درباره ایمنی و سهولت کار����������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫نصب سخت افزار�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪3-2‬‬
‫‪ .3‬عملکردهای سیستم �����������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫(اختیاری) (‪ )OSD‬موارد نمایشی روی صفحه������������������������������������������������������������������‪2-3‬‬
‫(اختیاری) (‪ )OSD‬موارد نمایشی روی صفحه������������������������������������������������������������������‪5-3‬‬
‫مدیریت برق دستگاه���������������������������������������������������������������������������������������������������‪8-3‬‬
‫اتصال شبکه (‪10-3���������������������������������������������������������������������������������������)7 Windows‬‬
‫اتصال شبکه (‪13-3������������������������������������������������������������������������������������)x.8 Windows‬‬
‫بازیابی سیستم (‪16-3����������������������������������������������������������������������������������� )7 Windows‬‬
‫بازیابی سیستم (‪26-3�������������������������������������������������������������������������������� )x.8 Windows‬‬
‫‪ .A‬رفع مشکل���������������������������������������������������������������������������������������‪1-A‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫اعالمیه حق نسخه برداری‬
‫موارد موجود در این سند‪ ،‬دارایی معنوی ‪ MICRO-STAR INTERNATIONAL‬به حساب می آیند‪ .‬ما نهایت دقت‬
‫خود را در تهیه این سند به کار گرفته ایم‪ ،‬اما هیچ ضمانتی مبنی بر صحت مطالب آن وجود ندارد‪ .‬محصوالت ما بصورت‬
‫مداوم در حال پیشرفت هستند و ما از چنین حقی برخوردار هستیم که بدون اطالع تغییراتی را ایجاد کنیم‪.‬‬
‫عالئم تجاری‬
‫کلیه عالئم تجاری‪ ،‬دارایی های صاحبان آنها هستند‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫نسخه ‪1.0‬‬
‫تاریخ‬
‫‪03 /2014‬‬
‫‪iii‬‬
‫پیشگفتار‬
‫ارتقا و ضمانت نامه‬
‫لطفاً توجه داشته باشید که قطعات خاصی از دستگاه که از پیش نصب شده است ممکن است به درخواست کاربر قابل ارتقا‬
‫یا تعویض باشد‪ .‬برای اطالعات بیشتر درباره محصول خریداری شده توسط کاربر‪ ،‬با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬اگر‬
‫شما فروشنده مجاز یا مرکز خدمات نیستید‪ ،‬از اقدام به ارتقا یا تعویض هرکدام از قطعات دستگاه خودداری کنید زیرا این‬
‫امر ممکن است سبب نقض ضمانت نامه شود‪ .‬توصیه می شود که برای انجام هرگونه خدمات مربوط به ارتقا یا تعویض‪،‬‬
‫با فروشنده مجاز یا مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫تهیه قطعات قابل تعویض‬
‫لطفاً توجه داشته باشید که بسته به قوانین رسمی و عنوان شده در زمان خرید قطعات قابل تعویض (یا قطعات سازگار)‬
‫محصول توسط کاربر در کشورها یا مناطقی خاص‪ ،‬ممکن است این قطعات تا حداکثر ‪ 5‬سال از زمان توقف تولید دستگاه‬
‫توسط سازنده تحت پوشش قرار گیرد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات دقیق درباره تهیه قطعات بصورت جداگانه‪ ،‬از طریق آدرس ‪ http://support.msi.com/‬با‬
‫تولید کننده تماس بگیرید‪.‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬لطفاً به محل فروش‬
‫مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین برای راهنمایی بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙‬
‫◙برای دسترسی به سؤال های متداول‪ ،‬راهنمای فنی‪ ،‬به روز رسانی های ‪ ،BIOS‬به روز رسانی های‬
‫درایور و دیگر اطالعات‪ ،‬از طریق آدرس ‪ http://www.msi.com/service/download/‬از‬
‫وب سایت ‪ MSI‬دیدن کنید‪.‬‬
‫◙‬
‫◙از طریق آدرس ‪ http://support.msi.com/‬با کارکنان بخش فنی ما تماس بگیرید‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار (استندبای)‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در‬
‫پایان عمر کاری خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت‬
‫مستهلک خود تماس بگيرند‪.‬‬
‫◙‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ [email protected]‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ 2006/1907 EC‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫اطالعات باتری‬
‫جامعه اروپا‪:‬‬
‫باتری ها‪ ،‬بسته های باتری‪ ،‬و انباشتگرها را نباید به عنوان زباله های خانگی دسته بندی‬
‫نشده دور انداخت‪ .‬لطفاً از سیستم جمع آوری عمومی برای بازگرداندن یا بازیافت آنها استفاده‬
‫کنید یا مطابق قوانین محلی درباره آنها اقدام کنید‪.‬‬
‫تایوان‪:‬‬
‫برای حفظ هرچه بهتر محیط‪ ،‬باتری های خالی شده باید بصورت جداگانه برای دور ریزی‬
‫جمع آوری شده یا بگونه ای خاص دور انداخته شود‪.‬‬
‫کالیفرنیا‪ ،‬ایاالت متحده آمریکا‪:‬‬
‫باتری سلولی دکمه ای ممکن است شامل مواد پرکلرات باشد و هنگام بازیافت یا دور انداختن در کالیفرنیا به مراقبت‬
‫خاصی نیاز داشته باشد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً به نشانی زیر مراجعه کنید‪:‬‬
‫‪/http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate‬‬
‫در صورت تعویض اشتباه باتری ممکن است انفجار رخ دهد‪ .‬باتری را تنها با نوع مشابه و توصیه شده توسط سازنده‬
‫تعویض کنید‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫پیشگفتار‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی وسیله یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫این دستگاه را دور از رطوبت و دمای زیاد نگهدارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪vi‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار گرفته‬
‫و بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از دوشاخه جدا‬
‫نکنید‪ .‬دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙همیشه قبل از نصب هرگونه کارت یا مادول اضافه به دستگاه‪ ،‬اتصال سیم برق متناوب را قطع کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق متناوب را قطع کرده‬
‫یا پریز دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود در بدنه دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن باالتر از ‪ 60‬سانتی گراد (‪140‬‬
‫فارنهایت) یا پایین تر از ‪ 0‬سانتی گراد (‪ 32‬فارنهایت) خودداری کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد‬
‫شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪ 40‬درجه سانتیگراد است‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری کنید زیرا سبب آسیب وارد آمدن به دستگاه یا ایجاد برق‬
‫گرفتگی می شود‪.‬‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙هنگام نصب سیم کواکسیال به تیونر تلویزیون‪ ،‬دقت کنید که محافظ فلزی بدرستی به سیستم محافظ اتصال‬
‫به زمین ساختمان متصل باشد‪.‬‬
‫◙سيستم توزيع کابلی مطابق با ‪ ،ANSI/NFPA 70‬کد الکتريکی ملی (‪ ،)NEC‬در قسمت خاص ‪،820.93‬‬
‫اتصال روکش رسانای خارجی يک کابل کواکسيال‪ ،‬بايد به زمين متصل شود (اتصال زمينی)‪.‬‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙ ◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙ ◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫‪1 -1‬دستگاه ذخیره سازی نوری بعنوان محصوالت لیزری کالس ‪ 1‬طبقه بندی شده اند‪ .‬استفاده از کنترل ها یا تنظیم ها‬
‫و یا اجرای مراحل بجز موارد مشخص شده ممنوع است‪.‬‬
‫‪2 -2‬از لمس کردن لنز موجود در داخل درایو خودداری کنید‪.‬‬
‫‪vii‬‬
‫پیشگفتار‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫بدینوسیله‪ Micro-Star International CO., LTD ،‬اعالم می دارد که این دستگاه با ملزومات‬
‫ایمنی ضروری و دیگر مفاد مربوطه ذکر شده در بخشنامه اروپا مطابقت دارد‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین بخش‬
‫‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در برابر‬
‫تداخل های مضر هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه می تواند‬
‫انرژی فرکانس رادیویی تولید کند از آن استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت عدم نصب‬
‫و استفاده از آن مطابق با دفترچه دستورالعمل ها ممکن است تداخل مضر با ارتباطات رادیویی‬
‫ایجاد کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود ندارد‪ .‬در صورت بروز تداخل مضر‬
‫توسط این دستگاه در دریافت تلویزیونی و رادیویی که با خاموش و روشن کردن دستگاه می توانید از این امر آگاه شوید‪،‬‬
‫کاربر می تواند با استفاده از یک یا تعداد بیشتری از روش های لیست شده در زیر نسبت به برطرف کردن تداخل اقدام کند‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪viii‬‬
‫■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫‪.VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪1 -1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪2 -2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا (“‪ )”EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه ‪2002/96/EC‬‬
‫که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا درآمده است‪ ،‬محصوالت “الکتریکی و الکترونیکی” را نمی‬
‫توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی تحت پوشش ملزم به‬
‫بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫بخش ‪1‬‬
‫نمای کلی‬
‫دارای طراحی یکپارچه است و ظاهری شیک و مدرن با صفحهای آینهای‬
‫دارد که سادگی فردگرایی مدرن و راحتی منزل را به نمایش می گذارد‪ .‬با‬
‫صفحه نمایش لمسی‪ ،‬قابلیتهای صوتی‪/‬تصویری بی نقص‪ ،‬و رابط کاربر حسی‪،‬‬
‫فناوری را با زندگی درهم می آمیزد‪ ،‬و استفاده از کامپیوتر را ساده تر و سرگرم‬
‫کننده تر می کند — و برای همه افراد خانواده مناسب است‪.‬‬
‫نمای کلی‬
‫موارد موجود در بسته بندی‬
‫‪111‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم‬
‫سیم برق متناوب‬
‫فرچه نمایشگر‬
‫دیسک درایور‪/‬کمکی‬
‫راهنمای کاربر‬
‫و راهنمای فوری‬
‫صفحه کلید (اختیاری)‬
‫موس (اختیاری)‬
‫قلم نوری (اختیاری)‬
‫* در صورت خراب بودن یا نبود هرکدام از قطعات‪ ،‬فوراً با ما تماس بگیرید‪.‬‬
‫* تصاویر فقط به عنوان مرجع آورده شده اند و محتوای بسته محصول شما بسته به مدل خریداری شده ممکن است کمی‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫نمای کلی سیستم‬
‫‪g g‬نمای جلو‬
‫‪1 2 3‬‬
‫‪111‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫میکروفن‬
‫‪2‬‬
‫وب کم‬
‫‪3‬‬
‫نشانگر ‪LED‬‬
‫‪4‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫‪5‬‬
‫بلندگوهای استریو‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫در گفتگوی آنالین ویدیویی می توانید از میکروفن داخلی استفاده کنید‪.‬‬
‫از این وب کم تعبیه شده می توان جهت عکسبرداری‪ ،‬فیلمبرداری یا کنفرانس آنالین و یا هر برنامه کاربردی تعاملی‬
‫دیگری استفاده کرد‪.‬‬
‫نشانگر ‪ LED‬نشان دهنده هنگامی است که در حال ضبط هستید‪ .‬نشانگر ‪ LED‬وقتی که دستگاه در حال ضبط ویدیو است‬
‫باید روشن باشد و وقتی دستگاه ویدیو ضبط نمی کند‪ ،‬باید خاموش شود‪.‬‬
‫نمایشگر ‪ 27‬اینچ ‪ Full HD‬دارای برترین وضوح با ‪ 1080 X 1920‬پیکسل و نسبت استاندارد عرض قابل مشاهده‬
‫به طول ‪ 16:9‬است‪.‬‬
‫بلندگوهای استریوی تعبیه شده در دستگاه‪ ،‬صدای قوی استریو با کیفیت باال پخش می کنند‪.‬‬
‫نمای کلی‬
‫‪g g‬نمای پشت‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪111‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫مهم‬
‫به منظور حفظ نکات ایمنی‪ ،‬توصیه می کنیم که ابتدا آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم را به رایانه ‪ AIO‬خود متصل کرده و‬
‫سپس سیم برق متناوب را به سوکت و پریز وصل کنید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪1‬‬
‫محفظه تهویه هوا‬
‫‪2‬‬
‫درگاه قفل ‪Kensington‬‬
‫‪3‬‬
‫پایه‬
‫‪4‬‬
‫رابط آنتن تیونر تلویزیون (اختیاری)‬
‫‪5‬‬
‫درگاه ورودی ‪( HDMI‬اختیاری) ®‬
‫محفظه تهویه موجود در بدنه دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد استفاده‬
‫قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫ این رایانه ‪ AIO‬دارای یک درگاه قفل ‪ Kensington‬است‪ ،‬که به کاربران اجازه می دهد رایانه ‪ AIO‬را با یک کلید یا‬‫یک دستگاه پین مکانیکی و با اتصال یک کابل فلزی با روکش الستیک در جای خود محکم کنند‪ .‬سر کابل حلقه کوچکی‬
‫دارد که اجازه می دهد کل کابل دور یک شیء ثابت مانند یک میز سنگین یا یک وسیله مشابه دیگر حلقه شود‪ ،‬و بدین‬
‫ترتیب رایانه ‪ AIO‬را در جای خود محکم کند‪.‬‬
‫از این پایه برای قرار دادن سیستم خود بر روی یک سطح صاف و محکم استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ -‬این رابط برای آنتن تیونر تلویزیون دیجیتال ارائه شده است‪.‬‬
‫(با فناوری ‪)MSI Instant Display‬‬
‫رابط چندرسانه ای با کیفیت باال (‪ )HDMI‬یک رابط صوتی ‪/‬تصویری کامال دیجیتال است با قابلیت جابجایی امواج‬
‫غیرفشرده‪ HDMI .‬از تمام قالب های تلویزیونی پشتیبانی می کند‪ ،‬از جمله قالب استاندارد‪ ،‬پیشرفته یا ویدیو با کیفیت باال‬
‫و همچنین صدای دیجیتال چند کاناله روی یک کابل‪.‬‬
‫با فناوری ‪ ،MSI Instant Display‬وقتی با موفقیت برق را به ‪ AIO PC‬وصل می کنید‪ ،‬نمایشگر به طور خودکار‬
‫بدون فشار دادن دکمه روشن‪/‬خاموش به حالت «آماده به کار» وارد خواهد شد‪ .‬وقتی دستگاهی به درگاه ‪HDMI-in‬‬
‫وصل شود‪ ،‬نمایشگر بالفاصله روشن خواهد شد‪ .‬همچنین اگر ً‬
‫قبال ‪ AIO PC‬خود را روشن کرده اید می توانید با دکمه‬
‫برق‪/‬حالت نمایشگر در صفحه کناری حالت ها را تغییر دهید‪ .‬این فناوری به ذخیره نیروی بیشتری برای سیستم شما‬
‫کمک می کند‪.‬‬
‫®‬
‫درگاه خروجی ‪( HDMI‬اختیاری)‬
‫رابط چندرسانه ای با کیفیت باال (‪ )HDMI‬یک رابط صوتی ‪/‬تصویری کامال دیجیتال است با قابلیت جابجایی امواج‬
‫غیرفشرده‪ HDMI .‬از تمام قالب های تلویزیونی پشتیبانی می کند‪ ،‬از جمله قالب استاندارد‪ ،‬پیشرفته یا ویدیو با کیفیت باال‬
‫و همچنین صدای دیجیتال چند کاناله روی یک کابل تکی‪.‬‬
‫* لطفا به نماد چاپ شده بر روی شاسی برای یافتن مکان دقیق درگاه ورودی ‪ HDMI‬و درگاه خروجی ‪ HDMI‬رجوع‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫درگاه ‪( VGA‬اختیاری)‬
‫‪ -‬رابط مادینگی ‪ 15 DB‬پینی برای دستگاه رابط ‪ VGA‬ارائه شده است‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫نمای کلی‬
‫‪7‬‬
‫فیش ‪LAN‬‬
‫فیش ‪ RJ-45 LAN‬استاندارد برای اتصال به شبکه محلی (‪ )LAN‬ارائه شده است‪ .‬یک کابل شبکه را می توانید به آن‬
‫متصل کنید‪.‬‬
‫سبز ‪ /‬نارنجی‬
‫چراغ‬
‫‪LED‬‬
‫رنگ‬
‫چراغ ‪ LED‬وضعیت‬
‫چپ‬
‫زرد‬
‫خاموش‬
‫پیوند ‪ LAN‬برقرار نشده است‪.‬‬
‫روشن (وضعیت ثابت)‬
‫پیو ‪ LAN‬برقرار شده است‪.‬‬
‫روشن (روشن تر و بصورت‬
‫چشمک زن)‬
‫رایانه با یک رایانه دیگر در ‪ LAN‬در حال برقراری‬
‫ارتباط است‪.‬‬
‫راست‬
‫سبز‬
‫نارنجی‬
‫‪111‬‬
‫زرد‬
‫شرایط‬
‫خاموش‬
‫نرخ داده ‪ 10‬مگابیت در ثانیه انتخاب شده است‪.‬‬
‫روشن‬
‫نرخ داده ‪ 100‬مگابیت در ثانیه انتخاب شده است‪.‬‬
‫روشن‬
‫نرخ داده ‪ 1000‬مگابیت در ثانیه انتخاب شده است‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫درگاه ‪( 3.0 USB‬اختیاری)‬
‫‪9‬‬
‫پورت ‪2.0 USB‬‬
‫درگاه ‪ 3.0 USB‬با دستگاههای ‪ 2.0 USB‬قدیمی سازگار است‪ .‬این درگاه از سرعت انتقال داده تا ‪ 5‬گیگابیت در ثانیه‬
‫(بسیار پرسرعت) پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫درگاه ‪( USB‬باس سریال جهانی) برای اتصال وسایل ‪ USB‬مانند صفحه کلید‪ ،‬ماوس‪ ،‬یا دیگر وسایل سازگار با ‪USB‬‬
‫است‪ .‬این درگاه از سرعت انتقال داده تا ‪ 480‬مگابیت در ثانیه (پرسرعت) پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫فیش میکروفن‬
‫‪11‬‬
‫خروجی خط‬
‫این رابط برای میکروفن در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫این یک رابط برای هدفون ها و بلندگوهاست‪.‬‬
‫مهم‬
‫دستگاه های پرسرعت برای درگاه های ‪ USB 3.0‬توصیه می شوند‪ ،‬در حالی که توصیه می شود دستگاه های کم‬
‫سرعت‪ ،‬مانند ماوس و صفحه کلید را به درگاه های ‪ USB 2.0‬در پانل پشتی وصل کنید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪g g‬نما از کنار‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪111‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ LED‬برق سیستم‬
‫‪2‬‬
‫چراغ ‪ LED‬روشن‪/‬خاموش نمایشگر‬
‫‪3‬‬
‫چراغ ‪ LED‬درایو دیسک سخت‬
‫‪4‬‬
‫دکمه روشن ‪ /‬خاموش سیستم‬
‫‪5‬‬
‫دکمه روشن ‪ /‬خاموش نمایشگر ‪ /‬حالت‬
‫‪6‬‬
‫دکمه منو ‪ /‬ورود‬
‫با روشن و خاموش شدن سیستم‪ ،‬چراغ ‪ LED‬روشن‪/‬خاموش‪ ،‬روشن می شود‪ .‬به منظور صرفه جویی در مصرف برق‪،‬‬
‫چراغ ‪ LED‬در حالت ‪( S3‬معلق در ‪ )RAM‬چشمک می زند و در حالت ‪( S4‬معلق در دیسک) خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫چراغ ‪ LED‬روشن‪/‬خاموش‪ ،‬با روشن شدن نمایشگر روشن می شود و با خاموش شدن نمایشگر خاموش می شود‪.‬‬
‫این نشانگر وضعیت فعالیت ‪ HDD‬را نشان می دهد‪ .‬وقتی سیستم به داده های روی ‪ HDD‬دسترسی پیدا می کند این چراغ‬
‫روشن و خاموش می شود و وقتی هیچ فعالیتی در دیسک تشخیص داده نشود خاموش می ماند‪.‬‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش سیستم را فشار دهید تا دستگا روشن یا خاموش شود‪.‬‬
‫این دکمه هم به عنوان دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر و هم به عنوان سوئیچ ورودی سیگنال بین رایانه و ‪ HDMI‬عمل‬
‫می کند‪.‬‬
‫این دکمه را برای نمایش منوی روی صفحه فشار داده یا به منوی فرعی وارد شوید‪.‬‬
‫نمای کلی‬
‫‪111‬‬
‫‪7‬‬
‫دکمه باال ‪ /‬زیاد کردن صدا‬
‫‪8‬‬
‫دکمه پایین ‪ /‬کم کردن صدا‬
‫‪9‬‬
‫درگاه ‪USB 3.0‬‬
‫‪10‬‬
‫درگاه ‪( USB 3.0‬با فناوری شارژر عالی ‪)MSI‬‬
‫‪11‬‬
‫شکاف کارت‏خوان ‪( B-CAS‬اختیاری فقط برای ‪ ISDB-T/S‬ژاپن)‬
‫‪12‬‬
‫درایو کارت خوان‬
‫‪13‬‬
‫سوکت برق‬
‫‪14‬‬
‫درایو دیسک نوری‬
‫‪15‬‬
‫شکاف خروج‬
‫‪16‬‬
‫دکمه خروج‬
‫‪17‬‬
‫‪ LED‬درایو دیسک نوری‬
‫در حالت منو‪ ،‬این دکمه جابجایی مکان نما یا انتخاب دفترچه روی صفحه را به ترتیب نشان می دهد‪ .‬در خارج از حالت‬
‫منو‪ ،‬این دکمه به عنوان دکمه زیاد کردن صدا کار می کند‪.‬‬
‫ در حالت منو‪ ،‬این دکمه جابجایی مکان نما یا انتخاب دفترچه روی صفحه را به ترتیب نشان می دهد‪ .‬در خارج از حالت‬‫منو‪ ،‬این دکمه به عنوان دکمه کم کردن صدا کار می کند‪.‬‬
‫درگاه ‪ USB 3.0‬با دستگاههای ‪ USB 2.0‬قدیمی سازگار است‪ .‬این درگاه از سرعت انتقال داده تا ‪ 5‬گیگابیت در ثانیه‬
‫(بسیار پرسرعت) پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫این درگاه با فناوری شارژر عالی ‪ ،MSI‬نه تنها به عنوان درگاه عادی ‪ USB 3.0‬عمل می کند‪ ،‬بلکه کاربران را قادر می‬
‫سازد حتی وقتی سیستم خاموش است نیز دستگاههای ‪ USB‬را شارژ کنند‪ .‬دیگر کاربران نیاز نخواهند داشت فقط برای‬
‫شارژ کردن دستگاههای ‪ USB‬سیستم را روشن کنند‪ .‬از آن بهتر این است که این درگاه می تواند زمان شارژ را تا ‪%40‬‬
‫کاهش دهد‪ ،‬و زندگی را پربازده تر از همیشه نماید‪.‬‬
‫این شکاف برای کارت ‪( B-CAS‬سیستم دسترسی شرطی ماهواره پخش) تهیه شده است‪.‬‬
‫کارت خوان داخلی می تواند از انواع مختلفی از کارت حافظه پشتیبانی کند‪.‬‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم برای این فیش‪ ،‬برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل می کند‪ .‬برق تهیه شده از این فیش‪،‬‬
‫برق مورد نیاز رایانه را تأمین می کند‪ .‬برای جلوگیری از آسیب وارد آمدن به رایانه‪ ،‬همیشه از آداپتور برق ارائه شده‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫یک درایو ‪ DVD‬فوق العاده و چندکاره که برای سرگرمی شما در منزل در نظر گرفته شده است (‪ Blu-ray‬اختیاری‬
‫است)‪.‬‬
‫شیی نازک و صاف (مانند گیره کاغذ) را داخل حفره بیرون انداختن بکنید تا اگر دکمه بیرون انداختن‪ ،‬کار نکرد‪ ،‬دیسک‬
‫درایو نوری را دستی باز کنید‪.‬‬
‫برای بازکردن درایو دیسک نورانی‪ ،‬دکمه بیرون آمدن را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ L‬درایو دیسک نوری روشن باشد‪ ،‬بدین معنی است که سیستم در حال خواندن داده ها از روی ‪ CD‬یا ‪ DVD‬یا‬
‫اگر ‪‌ ED‬‬
‫در حال نوشتن روی ‪ CD‬یا ‪ DVD‬است‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫تعویض و ارتقای قطعات‬
‫لطفاً توجه داشته باشید که قطعات خاصی از دستگاه که از پیش نصب شده است ممکن است به درخواست کاربر و بسته‬
‫به مدل خریداری شده توسط مشتریان قابل ارتقا یا تعویض باشد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪111‬‬
‫برای اطالعات بیشتر درباره محصول خریداری شده توسط کاربر‪ ،‬با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬اگر شما فروشنده‬
‫مجاز یا مرکز خدمات نیستید‪ ،‬از اقدام به ارتقا یا تعویض هرکدام از قطعات دستگاه خودداری کنید زیرا این امر ممکن‬
‫است سبب نقض ضمانت نامه شود‪ .‬توصیه می شود که برای انجام هرگونه خدمات مربوط به ارتقا یا تعویض‪ ،‬با فروشنده‬
‫مجاز یا مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫بخش ‪2‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪.‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه های جانبی‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک‬
‫تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری شود‪.‬‬
‫شروع به کار‬
‫نکاتی درباره ایمنی و سهولت کار‬
‫رایانه ‪ AIO‬یک سیستم قابل حمل است که در هر جا می توانید از آن استفاده کنید‪ .‬با این وجود‪ ،‬انتخاب یک فضای کاری‬
‫مناسب برای کار طوالنی مدت با رایانه از اهمیت برخوردار است‪.‬‬
‫‪1 -1‬محیط کار شما باید دارای نور مناسب باشد‪.‬‬
‫‪2 -2‬میز و صندلی مناسب انتخاب کرده و ارتفاع آن ها را متناسب با حالت خود در حین کار تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3 -3‬هنگام نشستن روی صندلی‪ ،‬صاف بنشینید و بدنتان را در وضعیت مناسبی قرار دهید‪ .‬پشتی صندلی را (در صورتی‬
‫که ممکن است) تنظیم کنید تا بتوانید پشتتان را به راحتی به آن تکیه دهید‪.‬‬
‫‪4 -4‬پاهای خود را بصورت صاف و طبیعی بر روی زمین بگذارید بگونه ای که زانوها و آرنج در هنگام کار موقعیت‬
‫مناسبی داشته باشند (تقریباً ‪ 90‬درجه)‪.‬‬
‫‪5 -5‬دست های خود را بصورت طبیعی روی میز قرار دهید تا مچ دستانتان روی میز قرار بگیرد‪.‬‬
‫‪6 -6‬برای داشتن بهترین حالت مشاهده‪ ،‬زاویه‪/‬وضعیت رایانه ‪ AIO‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪7 -7‬از استفاده از رایانه در مکانی که ممکن است ناراحتی برای شما رخ دهد (بعنوان مثال بر روی تخت)‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫‪8 -8‬رایانه ‪ AIO‬یک دستگاه الکتریکی است‪ .‬به منظور جلوگیری از بروز جراحت شخصی‪ ،‬در استفاده از آن نهایت‬
‫دقت را بعمل آورید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪222‬‬
‫‪15-20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪38-76 cm‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪90-120‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫نصب سخت افزار‬
‫‪g g‬محل قرارگیری سیستم‬
‫‪1 -1‬سیستم خود را بر روی سطحی صاف و ثابت مانند میز قرار دهید‪.‬‬
‫‪2 -2‬پایه را بکشید تا باز شود و در جای خود قفل شود (=‪ 13‬درجه)‪ .‬همچنین می توانید نمایشگر را تا زاویه بین ‪13‬‬
‫و ‪ 45‬درجه کج کنید تا به دلخواه شما تنظیم شود‪ .‬قرارگیری صحیح به کاهش فشار روی چشم و همچنین کاهش‬
‫خستگی عضالت‪ ،‬کمک می کند‪.‬‬
‫‪°13‬‬
‫‪°45‬‬
‫‪°0‬‬
‫‪°0‬‬
‫فشار دهید‬
‫باز کنید‬
‫بکشید‬
‫ببندید‬
‫‪222‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪g g‬اتصال برق متناوب‬
‫‪ -1‬آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم و سیم برق متناوب را متصل کنید‪.‬‬
‫‪ -2‬انتهای برق مستقیم آداپتور را به رایانه ‪ AIO‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪ -3‬انتهای نرینگی سیم برق متناوب را به پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪222‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫مهم‬
‫به منظور حفظ نکات ایمنی‪ ،‬توصیه می کنیم که ابتدا آداپتور برق متناوب‪/‬مستقیم را به رایانه ‪ AIO‬خود متصل کرده و‬
‫سپس سیم برق متناوب را به سوکت و پریز وصل کنید‪.‬‬
‫‪g g‬روشن کردن سیستم‬
‫برای روشن کردن سیستم‪ ،‬دکمه روشن‪/‬خاموش را فشار دهید‪.‬‬
‫بخش ‪3‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره عملیات سیستمی ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫موارد نمایشی روی صفحه )‪) (OSD‬اختیاری(‬
‫به شما امکان می دهند تا گزینه های مشاهده نمایشگر‪ ،‬مانند روشنایی‪ ،‬دقت‪ ،‬محل قرار )‪ (OSD‬نمایش های روی صفحه‬
‫‪.‬گیری‪ ،‬زبان و غیره را تنظیم کنید‬
‫برق سیستم‬
‫منو ‪ /‬ورود‬
‫پایین ‪ /‬کم کردن صدا‬
‫حالت ‪ /‬برق نمایشگر‬
‫باال ‪ /‬زیاد کردن صدا‬
‫‪333‬‬
‫‪ -1‬دکمه ‪ Menu‬را فشار دهید تا منوی اصلی ‪( OSD‬نمایش های روی صفحه) راه اندازی شود‪ .‬از دکمه های باال و‬
‫پایین برای انتخاب منوی عملکرد دلخواه استفاده کنید و دکمه ‪ Menu‬را برای ورود فشار دهید‪ .‬از دکمه های باال و‬
‫پایین برای انتخاب یا تنظیم مقادیری به دلخواه خود استفاده کنید‪ .‬پس از انجام تنظیمات‪ ،‬دکمه ‪( Mode‬حالت) را برای‬
‫خروج فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم دقت و روشنایی‬
‫تنظیم رنگ‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫تنظیم فاز‪/‬فوکوس و ساعت‪/‬درجه‬
‫تنظیم موقعیت صفحه‬
‫تنظیم منبع سیگنال‬
‫و وقفه زمانی ‪ OSD‬تنظیم موقعیت‬
‫تنظیم زبان‬
‫)صحنه( ‪ Scenery‬حالت‬
‫‪333‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫تنظیم مجدد سیستم‬
‫تنظیم حالت صفحه عریض‬
‫‪ -2‬دکمه های باال و پایین را برای تنظیم میزان صدای سیستم فشار دهید‪.‬‬
‫‪333‬‬
‫‪ -3‬برای مشاهده منبع سیگنال‪ ،‬دکمه ‪( Mode‬حالت) را فشار دهید‪ .‬برای انتخاب حالت رایانه‪ /HDMI /‬نمایشگر‬
‫خاموش‪ ،‬آن را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫مهم‬
‫در صورت بروز هرگونه مشکل‪ ،‬نمایش غیرطبیعی و عدم پخش صحیح صدا‪ ،‬وارد منوی روی صفحه بشوید و برای‬
‫‪.‬دسترسی به بهترین کارکرد‪ ،‬تنظیمات نمایشگر را به موارد پیش فرض سازنده بازگردانید‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫موارد نمایشی روی صفحه )‪) (OSD‬اختیاری(‬
‫به شما امکان می دهند تا گزینه های مشاهده نمایشگر‪ ،‬مانند روشنایی‪ ،‬دقت‪ ،‬محل قرار )‪ (OSD‬نمایش های روی صفحه‬
‫‪.‬گیری‪ ،‬زبان و غیره را تنظیم کنید‬
‫برق سیستم‬
‫منو ‪ /‬ورود‬
‫پایین ‪ /‬کم کردن صدا‬
‫حالت ‪ /‬برق نمایشگر‬
‫باال ‪ /‬زیاد کردن صدا‬
‫‪333‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ Menu‬را فشار دهید تا منوی اصلی ‪( OSD‬نمایش های روی صفحه) راه اندازی شود‪ .‬از دکمه های ‪Up‬‬
‫(باال) و ‪( Down‬پایین) برای انتخاب منوی عملکرد دلخواه استفاده کنید و دکمه ‪ Menu‬را برای ورود فشار دهید‪ .‬از‬
‫دکمه های ‪( Up‬باال) و ‪( Down‬پایین) برای انتخاب یا تنظیم مقادیری به دلخواه خود استفاده کنید‪.‬‬
‫روشنایی (این عملکرد در حالت مانیتور قابل استفاده‬
‫است)‪ :‬روشنایی کلی صفحه را تنظیم می کند‬
‫كنتراست‪ :‬اختالف بین نواحی روشن و تاریک را تنظیم‬
‫می کند‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫اطالعات‪ :‬وضوح‪ ،‬سرعت تازه سازی و جزئیات‬
‫محصول را نمایش می‌دهد‬
‫زبان منو (این عملکرد در حالت مانیتور قابل استفاده‬
‫است)‪ :‬زبان منو را تغییر می دهد‬
‫پیش‌فرض کارخانه‪ :‬تنظیمات مانیتور را به تنظیمات‬
‫اصلی برمی گرداند‬
‫مقیاس گذاری‪ :‬تصویر را به اندازه تمام صفحه گسترش‬
‫می دهد‬
‫‪333‬‬
‫پس از انجام تنظیمات‪ ،‬دکمه ‪( Mode‬حالت) را برای خروج فشار دهید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪ .2‬دکمه های ‪( Up‬باال) و ‪( Down‬پایین) را برای تنظیم میزان صدای سیستم فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای مشاهده منبع سیگنال‪ ،‬دکمه ‪( Mode‬حالت) را فشار دهید‪ .‬برای انتخاب حالت رایانه‪ /HDMI /‬نمایشگر‬
‫خاموش‪ ،‬آن را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪333‬‬
‫مهم‬
‫در صورت بروز هرگونه مشکل‪ ،‬نمایش غیرطبیعی و عدم پخش صحیح صدا‪ ،‬وارد منوی روی صفحه بشوید و برای‬
‫دسترسی به بهترین کارکرد‪ ،‬تنظیمات نمایشگر را به موارد پیش فرض سازنده بازگردانید‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫مدیریت برق دستگاه‬
‫مدیریت برق رایانه های شخصی و نمایشگرها این قابلیت را دارد تا میزان قابل توجهی برق را ذخیره کرده و مزایایی‬
‫را برای محیط بهمراه دارد‪.‬‬
‫برای استفاده مؤثر از انرژی‪ ،‬پس از مدتی عدم استفاده از دستگاه‪ ،‬نمایشگر را خاموش کرده یا رایانه را روی حالت‬
‫خواب تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪g g‬مدیریت برق در ‪Windows 7‬‬
‫■ ■[‪( ]Power Options‬گزینه های برق) در سیستم عامل ‪ Windows‬به شما امکان می دهد تا ویژگی های‬
‫مدیریت برق نمایشگر‪ ،‬درایو سخت و باتری را کنترل کنید‪ .‬به [‪( ]Start‬شروع) > [‪]Control Panel‬‬
‫(پانل کنترل) > [‪( ]System and Security‬سیستم و امنیت) بروید‪.‬‬
‫‪333‬‬
‫سپس روی پیوند [‪( ]Power Options‬گزینه های برق) کلیک کنید‪.‬‬
‫یک برنامه استفاده برق متناسب با نیازهای شخصی خود را انتخاب کنید‪ .‬همچنین با کلیک کردن روی‬
‫[‪( ]Change plan settings‬تغییر تنظیمات برنامه) می توانید تنظیمات عالی را انجام دهید‪.‬‬
‫■ ■منوی ‪( Shut Down Computer‬خاموش کردن رایانه) گزینه هایی از جمله ‪( Sleep‬خواب) (‪/S3‬‬
‫‪ )S4‬و ‪( Shut Down‬خاموش کردن) (‪ )S5‬را برای مدیریت سریع و راحت توان مصرفی دستگاه در‬
‫اختیار شما قرار می دهد‪.‬‬
‫‪g g‬مدیریت برق در ‪Windows 8.x‬‬
‫■ ■[‪( ]Power Options‬گزینه های برق) در سیستم عامل ‪ Windows‬به شما امکان می دهد تا ویژگی های‬
‫مدیریت برق نمایشگر‪ ،‬درایو سخت و باتری را کنترل کنید‪ .‬به [‪( ]Start‬شروع) > [‪]Control Panel‬‬
‫(پانل کنترل) > [‪( ]System and Security‬سیستم و امنیت) بروید‪.‬‬
‫سپس روی پیوند [‪( ]Power Options‬گزینه های برق) کلیک کنید‪.‬‬
‫یک برنامه استفاده برق متناسب با نیازهای شخصی خود را انتخاب کنید‪ .‬همچنین با کلیک کردن روی‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫[‪( ]Change plan settings‬تغییر تنظیمات برنامه) می توانید تنظیمات عالی را انجام دهید‪.‬‬
‫■ ■منوی ‪( Shut Down Computer‬خاموش کردن رایانه) گزینه هایی از جمله ‪( Sleep‬خواب) (‪)S4/S3‬‬
‫و ‪( Shut Down‬خاموش کردن) (‪ )S5‬را برای مدیریت سریع و راحت توان مصرفی دستگاه در اختیار‬
‫شما قرار می دهد‪.‬‬
‫‪g g‬مدیریت برق از طریق مانیتورهای تأیید شده ‪ENERGY STAR‬‬
‫(اختیاری)‬
‫عملکرد مدیریت برق‪ ،‬به کامپیوتر امکان می دهد تا پس از دوره ای عدم فعالیت کاربر‪،‬‬
‫وارد حالت مصرف برق کم‪ ،‬یا حالت "‪( Sleep‬خواب)" شود‪ .‬وقتی همراه با مانیتور تایید‬
‫شده ‪ ENERGY STAR‬بیرونی استفاده شود‪ ،‬این عملکرد همچنین عملکردهای مشابه‬
‫مدیریت برق مانیتور را پشتیبانی می کند‪ .‬برای بهره گیری از مزایایی احتمالی صرفه جویی‬
‫برق‪ ،‬عملکرد مدیریت برق از پیش تنظیم شده است تا وقتی سیستم با برق مستقیم کار می کند‪ ،‬به گونه زیر عمل کند‪:‬‬
‫■ ■خاموش کردن نمایشگر پس از ‪ 15‬دقیقه‬
‫■ ■ورود به حالت خواب پس از ‪ 30‬دقیقه‬
‫‪g g‬بیدار کردن سیستم‬
‫رایانه باید در پاسخ به هر فرمانی از هر کدام از موارد زیر قادر به بیدار شدن از حالت صرفه جویی در مصرف برق‬
‫باشد‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش‪،‬‬
‫■شبکه (‪( )Wake on LAN‬قابلیت روشن کردن از راه دور)‪،‬‬
‫■موس‬
‫■صفحه کلید‪.‬‬
‫نکاتی درباره ذخیره جویی در انرژی‪:‬‬
‫■پس از مدتی که از دستگاه استفاده نمی کنید‪ ،‬با فشردن دکمه روشن‪/‬خاموش ‪ ،LCD‬نمایشگر را خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫■برای بهینه سازی مدیریت برق رایانه خود‪ ،‬تنظیمات را در قسمت ‪( Power Options‬گزینه های برق) در‬
‫‪( Windows OS‬سیستم عامل ‪ )Windows‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫■برای مدیریت میزان مصرف انرژی رایانه خود‪ ،‬نرم افزار ذخیره برق را نصب کنید‪.‬‬
‫■اگر رایانه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق متناوب را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫‪333‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫اتصال شبکه (‪)Windows 7‬‬
‫‪ LANg g‬سیم دار‬
‫‪ .1‬به [‪( ]Start‬شروع) > [‪( ]Control Panel‬پانل کنترل) بروید‪.‬‬
‫‪( ]Connect to the Internet[.2‬اتصال به اینترنت) را در قسمت [‪( ]Network and Internet‬شبکه و‬
‫اینترنت) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.3‬برای اتصال با استفاده از ‪ DSL‬یا سیم که به نام کاربر و رمز عبور نیاز دارد‪])Broadband (PPPoE[ ،‬‬
‫(باند پهن (‪ ))PPPoE‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.4‬اطالعات دریافت شده از ارائه دهنده خدمات اینترنتی (‪ )ISP‬را بنویسد و برای ایجاد اتصال ‪ LAN‬خود روی‬
‫[‪( ]Connect‬اتصال) کلیک کنید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪ LANg g‬بی سیم‬
‫‪ .1‬به [‪( ]Start‬شروع) > [‪( ]Control Panel‬پانل کنترل) بروید‪.‬‬
‫‪( ]Connect to the Internet[.2‬اتصال به اینترنت) را در قسمت [‪( ]Network and Internet‬شبکه و‬
‫اینترنت) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪ .3‬برای اتصال از طریق مسیریاب بی سیم یا شبکه بی سیم‪( ]Wireless[ ،‬بی سیم) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.4‬لیستی از اتصال های ‪ WLAN‬موجود نمایش داده می شوند‪ .‬یک اتصال را از لیست انتخاب کرده یا برای ایجاد‬
‫یک اتصال جدید روی [‪( ]Open Network and Sharing Center‬باز کردن شبکه و مرکز اشتراک‬
‫گذاری) کلیک کنید‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪.5‬برای ایجاد یک اتصال ‪ WLAN‬جدید‪( ]Set up a new connection or network[ ،‬ایجاد یک اتصال‬
‫یا شبکه جدید) را در [‪( ]Network and Sharing Center‬شبکه و مرکز اشتراک گذاری) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.6‬پس از آن‪( ]Manually connect to a wireless network[ ،‬اتصال دستی به شبکه بی سیم) را انتخاب‬
‫کرده و برای ادامه روی [‪( ]Next‬بعدی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.7‬اطالعات مربوط به شبکه بی سیم مورد نظر برای افزودن را وارد کرده و برای ادامه روی [‪( ]Next‬بعدی)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.8‬یک اتصال ‪ WLAN‬جدید ایجاد شده است‪ .‬برای خروج روی [‪( ]Close‬بستن) کلیک کرده یا [‪Change‬‬
‫‪( ]connection settings‬تغییر تنظیمات اتصال) را برای تغییر تنظیمات ‪ WLAN‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫اتصال شبکه (‪)Windows 8.x‬‬
‫‪ LANg g‬سیم دار‬
‫‪ .1‬به [‪( ]Start‬شروع) > [‪( ]Control Panel‬پانل کنترل) بروید‪.‬‬
‫‪.2‬گزینه [‪( ]View network status and tasks‬مشاهده وضعیت و وظایف شبکه) را از قسمت [‪Network‬‬
‫‪( ]and Internet‬شبکه و اینترنت) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.3‬برای برقراری یک اتصال جدید‪( ]Network and Sharing Center[ ،‬مرکز شبکه و اشتراک‌گذاری) را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪( ]Set up a new connection or network[ .4‬راه‌اندازی اتصال یا شبکه جدید) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪( ]Connect to the Internet[ .5‬اتصال به اینترنت) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.6‬برای اتصال با استفاده از ‪ DSL‬یا سیم که به نام کاربر و رمز عبور نیاز دارد‪])Broadband (PPPoE[ ،‬‬
‫(باند پهن (‪ ))PPPoE‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.7‬اطالعات دریافت شده از ارائه دهنده خدمات اینترنتی (‪ )ISP‬را بنویسد و برای ایجاد اتصال ‪ LAN‬خود روی‬
‫[‪( ]Connect‬اتصال) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪ LANg g‬بی سیم‬
‫‪( ]Settings[ .1‬تنظیمات)‬
‫را از روی دسکتاپ انتخاب کنید‪ ،‬یک نماد بی‌سیم با شبکه آماده پیدا کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬لیستی از اتصال های ‪ WLAN‬موجود نمایش داده می شوند‪ .‬یک اتصال از فهرست انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.3‬برای برقراری یک اتصال جدید‪( ]Network and Sharing Center[ ،‬مرکز شبکه و اشتراک‌گذاری) را از‬
‫[‪( ]Network and Internet‬شبکه و اینترنت) از [‪( ]Control Panel‬پنل کنترل) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪( ]Set up a new connection or network[ .4‬راه‌اندازی اتصال یا شبکه جدید) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.5‬پس از آن‪( ]Manually connect to a wireless network[ ،‬اتصال دستی به شبکه بی سیم) را انتخاب‬
‫کرده و برای ادامه روی [‪( ]Next‬بعدی) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.6‬اطالعات مربوط به شبکه بی سیم مورد نظر برای افزودن را وارد کرده و برای ادامه روی [‪( ]Next‬بعدی)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.7‬یک اتصال ‪ WLAN‬جدید ایجاد شده است‪ .‬برای خروج روی [‪( ]Close‬بستن) کلیک کرده یا [‪Change‬‬
‫‪( ]connection settings‬تغییر تنظیمات اتصال) را برای تغییر تنظیمات ‪ WLAN‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫بازیابی سیستم (‪)Windows 7‬‬
‫مهم‬
‫‪( Recovery Tool‬ابزار بازیابی) سیستم بطور پیش فرض فقط بر روی سیستم های ارائه شده همراه با سیستم عامل‬
‫‪ Windows‬و ابزارهای ‪ MSI‬موجود است‪.‬‬
‫هدف استفاده از ‪( Recovery Tool‬ابزار بازیابی) سیستم شامل موارد زیر است‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■برگرداندن سیستم به وضعیت اولیه و تنظیمات پیشفرض کارخانه‪.‬‬
‫■هنگامی که مشکلی برای سیستم عامل در حال استفاده رخ دهد‪.‬‬
‫■هنگامی که سیستم عامل ویروسی شود و بطور طبیعی کار نکند‪.‬‬
‫■وقتی می خواهید یک سیستم عامل را با سایر زبانهای تعبیه شده نصب کنید‪.‬‬
‫پیش از استفاده از ‪( Recovery Tool‬ابزار بازیابی) سیستم‪ ،‬لطفا از داده های مهم و ذخیره شده بر روی درایو سیستم‬
‫یک نسخه پشتیبان تهیه کرده و آن را در دیگر دستگاه های ذخیره سازی نگهداری کنید‪.‬‬
‫اگر راه حل های زیر در بازیابی سیستم کمکی نکرد‪ ،‬لطفاً برای راهنمایی های بیشتر با فروشنده مجاز محلی یا مراکز‬
‫خدماتی مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪g g‬بازیابی سیستم با استفاده از کلید موقت ‪F3‬‬
‫‪3-33‬‬
‫اگر سیستم دارای مشکالتی است که قابل بازیابی نیست‪ ،‬توصیه می شود که ابتدا از کلید موقت ‪ F3‬و قسمت بازیابی درایو‬
‫دیسک سخت برای بازیابی سیستم استفاده کنید‪.‬‬
‫برای ادامه‪ ،‬دستورالعمل های زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬سیستم را مجدداً راه اندازی کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬با نمایش تصویر زیر بر روی صفحه‪ ،‬کلید موقت ‪ F3‬را از صفحه کلید فشار دهید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪.3‬وارد ‪( Recovery Tool‬ابزار بازیابی) شوید‪ .‬این ابزار دارای سه ویژگی است‪( Backup System :‬پشتیبان‬
‫گیری از سیستم)‪( Restore System ،‬بازیابی سیستم) و ‪( Recover to factory default‬بازیابی به‬
‫تنظیمات پيش فرض کارخانه)‪.‬‬
‫‪System-Backupg g‬‬
‫شدیدا توصیه می شود که کاربران از سیستم‪ ،‬پشتیبان تهیه کنند تا در صورت خراب شدن دیسک یا وقوع مشکالت دیگر‬
‫بعنوان راه حل استفاده از نسخه پشتیبان مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫برای ادامه‪ ،‬دستورالعمل های زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪( ]Backup System[ .1‬پشتیبان گیری سیستم) را انتخاب کنید تا وارد شوید‪ .‬پس از آن‪ ]X[ ،‬را انتخاب کنید یا‬
‫[‪ ]Esc‬را از روی صفحه کلید فشار دهید تا خارج شوید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪( ]BACKUP[ .2‬پشتیبان گیری) را انتخاب کنید تا بالفاصله پشتیبانی سیستم آغاز شود‪.‬‬
‫‹ ‹پشتیبانی گیری اولیه‬
‫پشتیبانی گیری اولیه ممکن است کمی طول بکشد‪ .‬لطفا بدون ایجاد وقفه‪ ،‬اجازه بدهید تا کامل شود‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‹ ‹پشتیبان گیری های بعدی‬
‫پشتیبان گیری های بعدی جایگزین فایلهای قبلی پشتیبان می شوند‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪.3‬پشتیبان گیری سیستم در حال انجام است‪ .‬لطفا توجه کنید که ممکن است کمی طول بکشد‪ .‬دستگاه را خاموش نکنید‪،‬‬
‫در غیر اینصورت آسیب ناشناخته ای به سیستم وارد می شود‪.‬‬
‫‪.4‬همچنین‪( ]CANCEL[ ،‬لغو) را برای توقف فوری پشتیبان گیری سیستم انتخاب کنید‪ .‬لطفا در زمانی که لغو‬
‫پشتیبان گیری سیستم در حال انجام است‪ ،‬دستگاه را خاموش نکنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪ .5‬پیام زیر به معنای پشتیبان گیری موفقیت آمیز سیستم است‪ .‬برای خاتمه [‪( ]OK‬تأیید) را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪g g‬بازیابی سیستم‬
‫‪3-33‬‬
‫این ابزار‪ ،‬به شما در بازگرداندن سیستم به وضعیت قبلی با استفاده از فایلهای پشتیبانی که کاربران از قبل ساخته و در‬
‫درایو دیسک سخت ذخیره کرده اند‪ ،‬کمک می کند‪ .‬اگر هیچ فایل پشتیبانی موجود نباشد‪ ،‬سیستم به تنظیمات پیش فرض‬
‫بازیابی می شود‪.‬‬
‫برای ادامه‪ ،‬دستورالعمل های زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪.1‬برای ورود [‪( ]Restore System‬بازیابی سیستم) را انتخاب کنید‪ .‬پس از آن‪ ]X[ ،‬را انتخاب کنید یا [‪ ]Esc‬را‬
‫از روی صفحه کلید فشار دهید تا خارج شوید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪( ]OK[.2‬تایید) یا [‪( ]NEXT‬بعدی) را انتخاب کنید تا سیستم بتواند با پشتیبان قبلی یا تنظیمات پیش فرض بازیابی‬
‫شود‪ .‬همچنین‪( ]CANCEL[ ،‬لغو) را برای توقف فوری بازیابی سیستم انتخاب کنید‪.‬‬
‫‹ ‹با فایل های پشتیبان‪ :‬بازیابی سیستم به نسخه پشتیبان قبلی‬
‫‹ ‹بدون فایل های پشتیبان‪ :‬بازیابی سیستم به نسخه تنظیمات پیش فرض‬
‫‪3-33‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪.3‬بازیابی سیستم در حال انجام است‪ .‬لطفا توجه کنید که ممکن است کمی طول بکشد‪ .‬دستگاه را خاموش نکنید‪ ،‬در‬
‫غیر اینصورت آسیب ناشناخته ای به سیستم وارد می شود‪.‬‬
‫‪.4‬پیام زیر به معنای بازیابی موفقیت آمیز سیستم است‪ .‬برای خاتمه [‪( ]OK‬تأیید) را فشار دهيد‪ .‬سیستم را راه اندازی‬
‫مجدد کنید و بطور معمول به سیستم عامل ‪ Windows‬دسترسی داشته باشید‪ .‬اگر فرآیند بازیابی ناموفق بود یا‬
‫دچار وقفه شد‪ ،‬لطفا تمام مراحل را یکبار دیگر از ابتدا آغاز کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪g g‬بازیابی سیستم‬
‫این ابزار به شما کمک می کند تا سیستم را به تنظیمات پيش فرض کارخانه بازیابی کنید‪ .‬تمام داده های موجود بر روی‬
‫دیسک سخت پاک می شود در حالی که تمام تنظیمات به موارد پیش فرض کارخانه بازخواهند گشت‪.‬‬
‫برای ادامه‪ ،‬دستورالعمل های زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪.1‬برای ورود [‪( ]Recover to factory default‬بازیابی به تنظيمات پيش فرض کارخانه) را انتخاب کنید‪ .‬پس‬
‫از آن‪ ]X[ ،‬را انتخاب کنید یا [‪ ]Esc‬را از روی صفحه کلید فشار دهید تا خارج شوید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.2‬سیستم به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازیابی می شود‪ .‬همه داده ها از دست خواهند رفت‪ .‬مطمئن شوید که از‬
‫داده های مهم نسخه پشتیبان تهیه شده باشد‪ .‬برای ادامه [‪( ]Next‬بعدی) را انتخاب کنید‪ .‬پس از آن‪]Cancel[ ،‬‬
‫(لغو) را برای توقف انتخاب کنید‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪( ]OK[ .3‬تایید) را انتخاب کنید تا سیستم بتواند به تنظیمات پیش فرض بازیابی شود‪.‬‬
‫‪.4‬بازیابی سیستم در حال انجام است‪ .‬لطفا توجه کنید که ممکن است کمی طول بکشد‪ .‬دستگاه را خاموش نکنید‪ ،‬در‬
‫غیر اینصورت آسیب ناشناخته ای به سیستم وارد می شود‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪.5‬پیام زیر به معنای بازیابی موفقیت آمیز سیستم است‪ .‬برای خاتمه [‪( ]OK‬تأیید) را فشار دهيد‪ .‬سیستم را راه اندازی‬
‫مجدد کنید و بطور معمول به سیستم عامل ‪ Windows‬دسترسی داشته باشید‪ .‬اگر فرآیند بازیابی ناموفق بود یا‬
‫دچار وقفه شد‪ ،‬لطفا تمام مراحل را یکبار دیگر از ابتدا آغاز کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫بازیابی سیستم (‪)Windows 8.x‬‬
‫مهم‬
‫‪( System Recovery Function‬عملکرد بازیابی سیستم) بطور پیش فرض فقط بر روی سیستم های ارائه شده همراه‬
‫با سیستم عامل ‪ Windows‬و ابزارهای ‪ MSI‬موجود است‪.‬‬
‫هدف استفاده از ‪( System Recovery Function‬عملکرد بازیابی سیستم) شامل موارد زیر است‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■برگرداندن سیستم به وضعیت اولیه و تنظیمات پیشفرض کارخانه‪.‬‬
‫■هنگامی که مشکلی برای سیستم عامل در حال استفاده رخ دهد‪.‬‬
‫■هنگامی که سیستم عامل ویروسی شود و بطور طبیعی کار نکند‪.‬‬
‫■وقتی می خواهید یک سیستم عامل را با سایر زبانهای تعبیه شده نصب کنید‪.‬‬
‫پیش از استفاده از ‪( System Recovery Function‬عملکرد بازیابی سیستم)‪ ،‬لطفاً از داده های مهم و ذخیره شده بر‬
‫روی درایو سیستم یک نسخه پشتیبان تهیه کرده و آن را در دیگر دستگاه های ذخیره سازی نگهداری کنید‪.‬‬
‫اگر راه حل های زیر در بازیابی سیستم کمکی نکرد‪ ،‬لطفاً برای راهنمایی های بیشتر با فروشنده مجاز محلی یا مراکز‬
‫خدماتی مجاز تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪g g‬ایجاد دیسک بازیابی سیستم‬
‫در اولین استفاده خود از دستگاه‪ ،‬توصیه می شود که یک دیسک بازیابی سیستم تهیه کنید تا در صورت خراب شدن دیسک‬
‫یا وقوع مشکالت دیگر بعنوان راه حل استفاده از نسخه پشتیبان مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫بر روی دسک تاپ دو بار کلیک کنید تا ‪Recovery Disc‬‬
‫روی نماد "‪( "BurnRecovery‬کپی بازیابی)‬
‫‪( Creation Tool‬ابزار ایجاد دیسک بازیابی راه اندازی شود)‪ .‬برای ایجاد تمام دیسک های بازیابی‪ ،‬دستورالعمل های‬
‫روی صفحه را دنبال کنید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪g g‬بازیابی سیستم با استفاده از دیسک های بازیابی‬
‫این بخش به این منظور طراحی شده است که کاربران بتوانند سیستم را با دیسکهای بازیابی که از قبل آماده شده است‪،‬‬
‫بازیابی کنند‪.‬‬
‫برای ادامه‪ ،‬دستورالعمل های زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬دیسک بازیابی را درون درایو دیسک نوری بگذارید‪.‬‬
‫‪.2‬روی [‪( ]Settings‬تنظیمات)‬
‫در دسکتاپ کلیک کنید‪ ،‬سپس [‪( ]Change PC settings‬تغییر تنظیمات‬
‫رایانه) > [‪( ]Update and recovery‬به روز رسانی و بازیابی) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.3‬روی [‪( ]Recovery‬بازیابی) > [‪( ]Advanced startup‬شروع به کار پیشرفته) کلیک کنید و [‪]Restart now‬‬
‫(راه اندازی مجدد) را برای راه‌اندازی مجدد سیستم انتخاب کنید‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪ .4‬پس از راه اندازی سیستم‪ ،‬صفحه زیر نمایان می شود‪( ]Continue[ ،‬ادامه) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬با نمایش پیام زیر‪ ،‬برای تأیید مجدد انتخاب خود روی هرکدام از کلیدها فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬سیستم عامل ‪ Windows‬شروع به بارگذاری پرونده ها می کند‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.7‬منوی بازیابی سیستم نمایش داده می شود‪( ]Hard Disk Recovery[ .‬بازیابی دیسک سخت) کل دیسک سخت‬
‫را فرمت می کند‪ .‬تمام داده های موجود بر روی دیسک سخت پاک می شود در حالی که تمام تنظیمات به موارد‬
‫پیش فرض سازنده بازخواهند گشت‪( ]Hard Disk Recovery[ .‬بازیابی دیسک سخت) را تنها زمانی انتخاب‬
‫کنید که دیسک سخت دارای ویروس بسیار خطرناکی باشد و هیچ راه حلی بجز پاک کردن کلی دیسک سخت‬
‫وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫[‪( ]System Partition Recovery‬بازیابی قسمت سیستم) فقط درایو ‪ C‬را فرمت می کند‪ .‬تنها درایور ‪ C‬به موارد‬
‫پیش فرض سازنده بازمی گردد‪ .‬سایر درایوها تغییری نمی کنند‪ .‬توصیه می شود که کاربران برای بازیابی سیستم‪،‬‬
‫[‪( ]System Partition Recovery‬بازیابی قسمت سیستم) را انتخاب کنند‪.‬‬
‫‪.8‬بازیابی سیستم‪ ،‬قسمت دیسک سخت را فرمت می کند‪ .‬بررسی کنید که از داده های مهم نسخه پشتیبان تهیه شده‬
‫باشد‪ .‬برای ادامه روی [‪( ]YES‬بله) و برای توقف بازیابی سیستم روی [‪( ]NO‬خیر) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫برای تأیید مجدد روی [‪( ]YES‬بله) و برای توقف بازیابی سیستم روی [‪( ]NO‬خیر) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪.9‬هنگام انجام بازیابی سیستم‪ ،‬دستگاه را خاموش نکنید‪ ،‬در غیر اینصورت آسیب ناشناخته ای به سیستم وارد می شود‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪.10‬پیام زیر به معنای بازیابی موفقیت آمیز سیستم است‪( ]OK[ .‬تأیید) را برای راه اندازی مجدد سیستم فشار دهید و‬
‫بطور معمول به سیستم عامل ‪ Windows‬دسترسی داشته باشید‪.‬‬
‫‪ .11‬اگر مرحله بازیابی دچار وقفه شده یا بدرستی انجام نشود‪ ،‬مراحل بازیابی را از ابتدا آغاز کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‪g g‬بازیابی از سیستم عامل‬
‫‹ ‹‪Refresh PC‬‬
‫برنامه ‪ Refresh PC‬بررسی می‌کند که آیا فایلهای سیستمی‪ ،‬رجیستری ویندوز و سایر اجزای مهم سیستم به درستی‬
‫کار می‌کنند یا خیر‪ .‬این برنامه پس از پیدا کردن مشکالت مربوط به فایلهای ویندوز برای ترمیم رایانه شما اقدام‬
‫می‌کند‪ .‬اگر رایانه شما به درستی کار نمی‌کند‪ ،‬می‌توانید آن را بدون از دست دادن فایلهای شخصی‌تان ترمیم کنید‪.‬‬
‫‪.1‬روی [‪( ]Settings‬تنظیمات)‬
‫در دسکتاپ کلیک کنید‪ ،‬سپس [‪( ]Change PC settings‬تغییر‬
‫تنظیمات رایانه) > [‪( ]Update and recovery‬به روز رسانی و بازیابی) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.2‬روی [‪( ]Recovery‬بازیابی) > [‪( ]Refresh your PC without affecting your files‬ترمیم رایانه‬
‫بدون تاثیرگذاری بر روی فایلها را انتخاب کرده) کلیک کنید و [‪( ]Get started‬شروع نشده) را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.3‬تغییراتی که در این فرآیند اعمال خواهند شد‪ ،‬نمایش داده می‌شوند‪ .‬برای ادامه کار بر روی [‪( ]Next‬بعدی)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪.4‬پیامی آماده بودن رایانه برای ترمیم را به شما اطالع می‌دهد‪ .‬برای شروع کار بر روی [‪( ]Refresh‬ترمیم) کلیک‬
‫کنید‪ .‬این فرآیند ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫‪.5‬پس از پایان یافتن فرآیند ترمیم‪ ،‬دوباره به صفحه ‪ Windows Start Screen‬باز می‌گردید و در آنجا می‌توانید‬
‫از تمام برنامه‌ها و ابزارهای پیش‌فرض ‪ Windows‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫‹ ‹‪Reset PC‬‬
‫برنامه بازنشانی سیستم را به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گرداند‪.‬‬
‫‪.1‬روی [‪( ]Settings‬تنظیمات)‬
‫در دسکتاپ کلیک کنید‪ ،‬سپس [‪( ]Change PC settings‬تغییر‬
‫تنظیمات رایانه) > [‪( ]Update and recovery‬به روز رسانی و بازیابی) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.2‬روی [‪( ]Recovery‬بازیابی) > [‪( ]Remove everything and reinstall Windows‬حذف همه چیز‬
‫و نصب دوباره ‪ Windows‬را انتخاب کرده) کلیک کنید و [‪( ]Get started‬شروع نشده) را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.3‬تغییراتی که در این فرآیند اعمال خواهند شد‪ ،‬نمایش داده می‌شوند‪ .‬برای ادامه کار بر روی [‪( ]Next‬بعدی)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫عملکردهای سیستم‬
‫‪.4‬از شما خواسته می‌شود تا درایوی را که می‌خواهید برای داشتن دیسک سخت دارای چند پارتیشن تمیز شود‪،‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬اکنون‪ ،‬گزینه حذف فایلها یا تمیز کردن کامل درایوها را بسته به نیاز خود انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3-33‬‬
‫‪.6‬اکنون رایانه شما برای بازنشانی آماده است‪ .‬بر روی [‪( ]Reset‬بازنشانی) کلیک کرده برای راه‌اندازی رایانه خود‬
‫از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫ضمیمه ‪A‬‬
‫رفع مشکل‬
‫رفع مشکل‬
‫سیستم من آغاز بکار نمی کند‪.‬‬
‫‪ -1‬بررسی کنید که سیستم به برق بیرونی وصل است و روشن شده است‪.‬‬
‫‪ -2‬بررسی کنید پریز برق و همه کابلها محکم وصل شده باشند‪.‬‬
‫وقتی رایانه ام را روشن می کنم‪ ،‬پیام “سیستم عامل پیدا نشد” ظاهر می شود یا ‪ Windows‬آغاز‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫‪ -1‬بررسی کنید که ‪ CD/ DVD‬غیرقابل بوت در درایو دیسک نوری نباشد‪ .‬اگر هست‪ CD/ DVD ،‬را خارج کنید‬
‫و رایانه رو دوباره راه اندازی کنید‪.‬‬
‫‪ -2‬تنظیمات اولویت بوت دستگاه را در تنظیمات ‪ BIOS‬بررسی کنید‪.‬‬
‫سیستم نمی تواند خاموش شود‪.‬‬
‫بهتر این است که همیشه رایانه را با استفاده از نماد ‪( Shut Down‬خاموش کردن) سیستم عامل خاموش کنید‪ .‬استفاده‬
‫از سایر روش ها‪ ،‬از جمله روش های ذکر شده در اینجا‪ ،‬می تواند منجر به نقص در داده ها گردد‪ .‬در صورتی که‬
‫روال ‪( Shut Down‬خاموش کردن) درست کار نمی کند‪ ،‬یکی از این مراحل زیر را انتخاب کنید‪:‬‬
‫‪ -1‬کلیدهای ‪ Ctrl+Alt+Delete‬را فشار دهید و سپس ‪( Shut Down‬خاموش کردن) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ -2‬دکمه روشن‪/‬خاموش را تا خاموش شدن سیستم‪ ،‬فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫‪ -3‬کابل برق را از سیستم جدا کنید‪.‬‬
‫‪2-A‬‬
‫میکروفن من کار نمی کند‪.‬‬
‫‪ -1‬برای میکروفن داخلی‪ ،‬به ‪( Start‬شروع) > ‪( Control Panel‬پانل کنترل) > ‪Sounds and Audio‬‬
‫‪( Devices‬دستگاه صدا و صوت) > ‪( Audio‬صوت) بروید و بررسی کنید که بی صدا نشده باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬اگر از میکروفن بیرونی استفاده می کنید‪ ،‬بررسی کنید که میکروفن در فیش میکروفن جا رفته باشد‪.‬‬
‫اتصال اینترنت مشکل دارد‪.‬‬
‫‪ -1‬اگر برای اتصال به ارائه دهنده خدمات اینترنت (‪ )ISP‬خود مشکل دارید‪ ،‬بررسی کنید که ‪( ISP‬ارائه دهنده‬
‫خدمات اینترنت) مشکالت فنی نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬تنظیمات شبکه و اتصال را بررسی کنید و مطمئن شوید که سیستم شما برای دسترسی به اینترنت درست تنظیم‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬سرعت انتقال داده ‪ LAN‬بی سیم تحت تأثیر فاصله و موانع موجود بین دستگاه ها و نقاط دسترسی قرار می گیرد‪.‬‬
‫برای به حداکثر رساندن سرعت انتقال داده‪ ،‬لطفاً نزدیکترین نقطه دسترسی به سیستم خود را را انتخاب کنید‪.‬‬
‫رایانه ای چندکاره‬
‫بلندگوهای سیستم کار نمی کنند‪.‬‬
‫‪ -1‬تنظیم میزان صدای اصلی را در ترکیب کننده صدا بررسی کنید‪.‬‬
‫‪ -2‬اگر از برنامه ای استفاده می کنید که دارای کنترل میزان صدای خاص خود برنامه است‪ ،‬بررسی کنید که بیصدا‬
‫نشده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬اگر کابل صدایی را به فیش هدفون وصل کرده اید‪ ،‬آن را جدا کنید‪.‬‬
‫‪ -4‬اگر سیستم عملکرد ‪ OSD‬دارد‪ ،‬لطفا میزان صدای ‪ OSD‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫نمی توانم ‪ CD/ DVD‬را با ‪ DVD-ROM‬سیستم پخش کنم‪.‬‬
‫‪ -1‬مطمئن شوید که برچسب ‪ CD/ DVD‬رو به باال باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬اگر ‪ CD/ DVD‬به نرم افزاری نیاز دارد‪ ،‬مطمئن شوید که نرم افزار به درستی مطابق دستورالعمل های برنامه‬
‫نصب شده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬در صورتی که هنگام پخش ‪ ،DVD‬پیام هشدار کد منطقه ظاهر شد‪ ،‬دلیل می تواند آن باشد که ‪ DVD‬که می‬
‫خواهید آن را پخش کنید با درایو ‪ DVD-ROM‬سیستم شما سازگار نیست‪ .‬لیست کد منطقه در بسته بندی دیسک‬
‫آمده است‪.‬‬
‫‪ -4‬اگر تصویر را مشاهده می کنید اما صدا شنیده نمی شود‪ ،‬پخش کننده رسانه را بررسی کنید‪ .‬همچنین‪ ،‬مطمئن شوید‬
‫که بلندگوها و تنظیم میزان صدای اصلی را در ترکیب کننده صدا‪ ،‬بی صدا نشده باشند‪.‬‬
‫‪ -5‬بررسی کنید که درایورها درست نصب شده باشند‪ .‬روی ‪( Start‬شروع) > ‪( Control Panel‬پانل کنترل) >‬
‫‪( Device Manager‬مدیر دستگاه) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ -6‬در صورتی که دیسک کثیف یا خراب باشد‪ ،‬می تواند موجب “گیر” کردن کامپیوتر در هنگام تالش برای خواندن‬
‫دیسک شود‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنید‪ ،‬دیسک را بیرون بیاورید و بررسی کنید که‬
‫کثیف یا خراشیده نباشد‪.‬‬
‫‪ -7‬لطفاً از نرم افزارهای پخش ‪ DVD‬مانند ‪ PowerDVD‬یا ‪ WinDVD‬برای پخش ‪ DVD‬فیلم استفاده کنید‪.‬‬
‫سینی درایو ‪ DVD-ROM‬من باز نمی شود‪.‬‬
‫‪ -1‬مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است‪.‬‬
‫‪ -2‬دکمه خروج روی درایو ‪ DVD-ROM‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ -3‬اگر دکمه خروج کار نکرد‪ ،‬با داخل کردن یک جسم نوک تیز در داخل سوراخ کنار دکمه خروج‪ ،‬سینی دیسک‬
‫را باز کنید‪.‬‬
‫نمایشگر سیستم من هیچ چیزی را نشان نمی دهد‪.‬‬
‫‪ -1‬بررسی کنید که سیستم به برق بیرونی وصل است و روشن شده است‪.‬‬
‫‪ -2‬ممکن است سیستم در حالت آماده به کار باشد‪ .‬جهت فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه ای را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3-A‬‬

advertisement

Related manuals