2. kapitola. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

2. kapitola. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

2. kapitola

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru� Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie�

Začíname

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Tento PC všetko v jednom predstavuje prenosnú platformu, ktorá vám umožňuje pracovať kdekoľvek� Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s PC pracovať počas dlhšej časovej doby�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené�

Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce�

Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu� Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné)�

Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov)�

Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia�

Uhol / polohu AIO PC všetko v jednom nastavte tak, aby ste dosiahli optimálne sledovanie�

Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne

(napríklad v posteli)�

Tento PC všetko v jednom je elektrické zariadenie� Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

PC typu všetko v jednom

Inštalácia hardvéru

Umiestnenie vášho systému

1�

2�

Svoje zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch, ako je stôl alebo pracovná plocha�

Vytiahnutím otvorte stojan, dokiaľ nezacvakne na mieste (=13 stupňov)� Monitor môžete taktiež skloniť do uhla v rozsahu 13 až 45 stupňov tak, aby pre vás čo najlepšie vyhovoval� Správne nastavenie polohy vám pomôže redukovať namáhanie očí, ako aj únavu svalov�

0° 13°

0° 45°

STLAČIŤ

2-3

POTIAHNUŤ

OTVORIŤ

ZATVORIŤ

Začíname

Pripojenie zdroja striedavého napájania

1� Adaptér na striedavý a jednosmerný prúd so sieťovým káblom�

2� Zastrčte DC koncovku adaptéra k AIO PC�

3� Zastrčte zástrčku sieťového kábla do elektrickej zásuvky�

2

1 3

2-4 Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame, aby ste do svojho AIO PC všetko v jednom najprv pripojili AC/DC adaptér na striedavý prúd a až potom pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky�

Zapnutie systému

Systém zapnite stlačením hlavného vypínača�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals