Bezbednosna uputstva. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Bezbednosna uputstva. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

vi

Predgovor

Bezbednosna uputstva

Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti�

Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu�

Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao refrentni materijal za buduće korišćenje�

Čuvajte ovu opremu daleko od vlažnosti i visokih temperatura�

Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja�

Proverite da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme za priključak struje�

Ne onemogućavajte zaštitni priključak za uzemljenje iz priključka� Oprema mora biti povezana za uzemljeni priključak za struju�

Uvek isključite kabl za struju pre ubacivanja bilo kakve dodatne kartice ili modula�

Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije�

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme� Ne pokrivajte ventilator�

Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama skladištenja iznad 60 opremu�

O C (140 O F) ili ispod 0 O C (32 O F), što može da ošteti

PAŽNJA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 O C�

Sve-u-jednom PC

Nikada ne sipajte bilo kakvu tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili električnog šoka�

Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega� Ne stavljajte ništa preko kabla za struju�

Kada povezujete koaksijalni kabl na TV tjuner, neophodno je da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi�

SIstem za distribuciju kablova treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/

NFPA 70, nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom

820�93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla�

Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme�

Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno osoblje:

Kabl za struju ili utičnica je oštećena�

Tečnost je ušla u opremu�

Oprema je bila izložena vlazi�

Oprema nije dobro radila ili je ne možete naterati da radi koristeći Uputstvo za korišćenje�

Oprema je pala ili je oštećena�

Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja�

1�

2�

Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao PROIZVODI KASERI KLASE 1�

Korišenje kontrola ili podešavanje ili rad procedura koje se razlikuju od određenih�

Ne dodirujte sočivo unutar drajva� vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals