Pregled Sistema. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Pregled Sistema. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Pregled Sistema

Pogled spreda

1 2 3

Sve-u-jednom PC

1

2

3

4

5

5 4 5

Mikrofon

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video razgovore preko interneta�

Internet (web) kamera

Ugrađena web kamera samikrofonom može se koristiti za snimanje slika, video zapisa, konferencije preko interneta kao i za bilo koje druge interaktivne aplikacije�

LED indikator

LED indikator naznačava kada je snimanje u toku� LED indikator treba da bude upaljen kada uređaj snima video i isključen kada ne snima�

Ekran

Full HD ekran od 27 inča je optimalne rezolucije od 1920 X 1080 piksela i standardnih proporcija širokog ekrana od 16:9�

Stereo zvučnici

Ugrađeni stereo zvučnici dostavljaju zvuk visokog kvaliteta sa stereo sistemom�

1-3

Pregled

Pogled straga

1 1

TV

1-4

1 2 3

4

6

8

10

7

9

11

5

Važno

Predlažemo da povežete AC/DC adapter najpre za svoj AIO PC a da potom povežete

AC kabl za struju za priključak za struju iz bezbednosnih razloga�

Sve-u-jednom PC

1

2

3

4

Ventilator

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme�

Ne pokrivajte ventilator�

Port za kensington bravu

Ovaj AIO PC obezbeđuje port za Kensington bravu, koja omogućava korisnicima da zaključaju AIO PC bravicom ili nekim uređajem sa mehaničkim PIN-om i prikače ga uz pomoć gumom obloženog metalnog kabla� Kraj kabla ima malu omču koja dozvoljava da celi kabl bude obmotan oko pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične opreme i na taj način obezbeđuje da AIO PC bude pričvršćen za mesto�

Postolje

Koristite ovo postolje da postavite svoj sistem na ravnu i stabilnu površinu�

Konektor za TV-tjuner antenu (Opciono)

Ovaj konektor služi za antenu digitalnog TV tjunera�

5 HDMI-In port (opciono) ®

(sa tehnologijom MSI Instant Display)

Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova� HDMI podržava sve TV formate, uključujući video koji je standardan, poboljšan ili visoke definicije, uz višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla�

Sa tehnologijom MSI Instant Display, kada uspešno povežete napajanje sa AIO PC sistemom, monitor će automatski ući u režim čekanja bez pritiskanja tastera za napajanje�

Kada su uređaji povezani putem ulaznog HDMI porta, monitor će se automatski upaliti�

Takođe, ako ste već upalili vaš AIO PC, režim možete da promenite pritiskom na taster za napajanje monitora / izbor režima, koji se nalazi na bočnom panelu� Ova tehnologija pomaže vašem sistemu u čuvanju energije�

Izlazni HDMI port (opciono)

®

Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova� HDMI podržava sve TV formate, uključujući video koji je standardan, poboljšan ili visoke definicije, uz višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla�

* Tačnu poziciju ulaznog HDMI porta i izlaznog HDMI porta potražite na odštampanoj ikoni na kućištu�

6 VGA Port (opciono)

Ženski port za DB15-pin je obezbeđen za uređaj sa VGA interfejsom�

1-5

Pregled

1-6

7

LAN priključak

Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom (LANom)� Možete da povežete mrežni kabl za nju�

Žuto Zeleno/Narandžasto

Svetleća dioda

Levo

Desno

Boja

Žuto

Status svetleće diode

Isključeno

Uključeno

(stabilno stanje)

Uključeno

(svetlo & pulsira)

Isključeno Zeleno

Uključeno

Narandžasto Uključeno

Stanje

LAN veza nije uspostavljena�

LAN veza je uspostavljena�

Kompjuter komunicira sa drugim kompjuterom preko LAN-a�

10 Mbit/ sec opseg podataka je izabran�

100 Mbit/ sec opseg podataka je izabran�

1000 Mbit/ sec opseg podataka je izabran�

8

9

USB 3�0 Port (Opciono)

USB 3�0 port je takođe kompatibilan sa starijim USB 2�0 uređajima� On podržava prenos podataka do 5Gbit/s (super brzine)�

USB 2�0 Port

USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature, miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja� On podržava prenos podataka do 480Mbit/s

(velike brzine)�

10 Priključak za mikrofon

Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone�

11 Line-Out priključak

Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili mikrofone�

Važno

Za USB 3�0 portove preporučuje se korišćenje uređaja velike brzine, dok se za uređaje male brzine, poput miša ili tastature, preporučuje da ih priključite za USB 2�0 portove na zadnjem panelu�

Sve-u-jednom PC

Pogled sa strane

1

5

3

7

9

13

11

4

2

6

8

12

10

14

16

15

17

1

2

3

4

5

6

Svetleća dioda za napajanje sistema

Svetleća dioda za napajanje svetli kada je sistem uključen i isključuje se kada je sistem isključen� Kada se radi o štednji energije, svetleća dioda treperi u S3 (suspenduj u RAM) režimu i isključuje se u S4 (suspenduj na disk) režimu�

Svetleća dioda monitora

Svetleća dioda za napajanje svetli kada je monitor uključen i isključuje se kada je monitor isključen�

Svetleća dioda za hard disk drajv

Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti HDD-a� Treperi kada sistem pristupa podacima na HDD-u i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska�

Taster za napajanje sistema

Pritisnite taster za uključivanje sistema da uključite ili da isključite sistem�

Taster za napajanje monitora/režim

Ovaj taster funkcioniše kao taster za napajanje monitora i kao prekidač za prebacivanje ulaznog signala između PC i HDMI ulaza�

Taster za Meni/Enter

Pritisnite taster da pregledate meni na ekranu ili da uđete u podmenije�

1-7

Pregled

1-8

7

8

9

10

Taster za naviše/povećavanje tona

U režimu za meni, ovaj taster ukazuje na pokretanje kursora ili manuelno odabiranje menija na ekranu u vrednostima koje se postepeno povećavaju� Iz režima za meni, radi kao taster za pojačavanje tona�

Taster za naniže/smanjivanje tona

U reћimu za meni, ovaj taster ukazuje na pokretanje kursora ili ručno odabiranje menija na ekranu u postepenim vrednostima� Iz režima za meni, radi kao taster za smanjivanje tona�

USB 3�0 Port

USB 3�0 port je takođe kompatibilan sa starijim USB 2�0 uređajima� On podržava prenos podataka do 5Gbit/s (super brzine)�

USB 3�0 Port (sa MSI Super Charger tehnologijom)

Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB 3�0 port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem isključen�

Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB uređaje� Što je još bolje, može da smanji vreme punjenja do 40%, čineći život efikasnijim nego ikada�

11 B-CAS prorez za čitač kartice (Opciono samo za japanski ISDB-T/S)

Ovaj prorez je za B-CAS (Broadcast Satellite Conditional pristupni sistem) karticu�

12 Drajv za čitač kartice

Ugrađeni čitač kartice može da podržava različite tipove memorijskih kartica�

13

Priključak za napajanje

Adapter za struju konvertuje AC struju u DC struju za ovaj priključak� Napajanje koje se dobija preko ovog priključka dostavlja napajanje za PC� Da se spreči oštećenje PC-ja uvek koristite dostavljeni adapter za struju�

14 Optički disk drajv

DVD Super-multi drajv je integrisan za vašu kućnu zabavu (Blu-ray je opcionalan)�

15

Rupica za izbacivanje

Gurnite tanak, pravi objekat (poput spajalice) u rupicu za izbacivanje da ručno otvorite optički disk drajv ukoliko taster za izbacivanje ne radi�

16 Taster za izbacivanje

Pritisnite taster za izbacivanje da otvorite optički disk drajv�

17

ODD svetleća dioda

Ako je ODD svetleća dioda upaljena, to znači da system čita podatke sa, ili piše podatke na CD ili DVD�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals