Güvenlik Uyarıları. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Güvenlik Uyarıları. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

vi

Giriş

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz�

Ekipman veya kullanım kitapçığındaki tüm ikaz ve uyarılara uyun�

Paket içinde gelen Kullanım Kitapçığını ileride başvurmak üzere saklayın�

Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz�

Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz�

Cihazın elektrik prizine olan bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz� Koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin� Donanım topraklanmış ana prize takılmış olmalıdır�

Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce muhakkak AC elektrik bağlantısını kesiniz�

Sıfır enerji tüketimi için ekipman bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın�

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar� Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız�

Cihazı 60°C (140°F) ve üzerindeki veya 0°C (32°F) ve altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın� Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz�

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40°C civarıdır�

Hepsi Bir Arada Bilgisayar

Deliğe herhangi bir sıvı dökmeyin, aksi takdirde ekipman zarar görebilir veya elektrik çarpmasına ortaya çıkabilir�

Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz� Elektrik kablosunun üzerine hiçbirşey koymayınız�

TV alıcısı girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun�

Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)

özellikle Bölüm 820�93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken Muhafazanın

Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır�

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun�

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz:

Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde�

Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde�

Cihaz neme maruz kaldığında�

Donanım iyi düzgün şekilde çalışmaz veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştıramazsınız�

Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde�

Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde�

1�

2�

Optik depolama aygıtları, SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ olarak tanımlanmaktadırlar�

Belirtilenler dışında kontrol, ayarlama ya da performans prosedürlerinin kullanılması yasaktır�

Sürücünün içindeki lense dokunmayınız� vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals