Ağ Bağlantısı (Windows 7). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Ağ Bağlantısı (Windows 7). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Sistem Çalışması

Ağ Bağlantısı (Windows 7)

Kablolu LAN

1� [Start] (Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası)'na gidin�

2� [Network and Internet] (Ağ ve Internet)’i altındaki [Connect to the Internet] (Internet’e

Bağlan)’in seçin�

3-10

3� Bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duyan DSL veya kabloyu kullanarak bağlanmak için [Broadband (PPPoE)] (Geniş Bandı (PPPoE)) seçin�

4� Internet servis sağlayıcınızın (ISS) bilgilerini yazın ve LAN bağlantınızı kurmak için

[Connect] (Bağlan)'a tıklayın�

Hepsi Bir Arada Bilgisayar

Kablosuz Yerel Alan Ağı

1� [Start] (Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası)'na gidin�

2� [Network and Internet] (Ağ ve Internet)’i altındaki [Connect to the Internet] (Internet’e

Bağlan)’in seçin�

3� Bir kablosuz yönlendirici veya kablosuz ağ kullanarak bağlanmak için [Wireless]

(Kablosuz)'u seçin�

3-11

4� Kullanılabilen WLAN bağlantılarının bir listesi açılır� Listeden bir bağlantı seçin veya yeni bir bağlantı kurmak için [Open Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım

Merkezini Aç)'a tıklayın�

Sistem Çalışması

5� Yeni bir WLAN bağlantısı oluşturmak için, [Network and Sharing Center] (Ağ ve

Paylaşım Merkezi)'deki [Set up a new connection or network] (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)'u seçin�

3-12

6� Bunu yaptıktan sonra, [Manually connect to a wireless network] (Kablosuz ağ'a manüel olarak bağlan)'ı seçin ve devam etmek için [Next] (İleri)'yi tıklayın�

7� Eklemek istediğiniz kablosuz ağ bilgilerini girin ve ilerlemek için [Next] (İleri)'yi tıklayın�

8� Yeni bir WLAN bağlantısı yapılmıştır� Çıkmak için [Close] (Kapat)'a tıklayın veya

WLAN ayarlarında değişiklik yapmak için [Change connection settings] (Bağlantı ayarlarını değiştir)'i seçin�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals