Miljøpolitik. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Miljøpolitik. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Alt-i-En pc

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb�

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug�

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug�

Brugere kan også kontakte os på gpcontdev@msi�com for oplysninger vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI produkter�

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern

(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr� 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Oplysninger om batteriet

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald� Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love�

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse� v

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien�

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert� Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals