Energistyring. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Energistyring. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

System Drift

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele�

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet�

Strømstyring i Windows 7

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner� Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel) > [System and Security] (System og sikkerhed)�

3-8

Klik herefter på [Power Options] (Strømstyring) linket�

Vælg et energisystem, som passer til dine behov� Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem)�

Menuen Shut Down Computer (Nedluk computer) viser funktionerne Gå til hvile

(S3/S4) & Luk ned (S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system�

Strømstyring i Windows 8.x

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner� Gå til [Start] > [Control

Panel] (Kontrolpanel) > [System and Security] (System og sikkerhed)�

Klik herefter på [Power Options] (Strømstyring) linket�

Vælg et energisystem, som passer til dine behov� Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem)�

Alt-i-En pc

■ Menuen Shut Down Computer (Nedluk computer) viser funktionerne Gå til hvile

(S3/S4) & Luk ned (S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system�

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme (tilbehør)

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller

"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug� Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen� For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

Slukker for skærmen efter 15 minutter

Går i dvale efter 30 minutter

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen, netværket (Wake On LAN), musen, tastaturet�

3-9

Energispareråd:

Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet�

Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring�

Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug�

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals