Systemgenopretning (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Systemgenopretning (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

System Drift

3-26

Systemgenopretning (Windows 8.x)

Vigtigt

System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen) er kun mulig på systemer, der som standard er bundled med et Windows operativsystem og MSI tilbehør�

Mulige grunde for at benytte System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen) kan være:

Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger�

Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet�

Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt�

Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog�

Før du bruger System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen), bedes du venligst sikkerhedskopier vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder�

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance�

Oprettelse af en systemgendannelsesdisk

Når du bruger systemet for første gang, anbefales det kraftigt, at der oprettes en disk til systemgenoprettelse som en sikkerhedsløsning i tilfælde af en katastrofal diskfejl eller andre alvorlige fejl�

Dobbeltklik på “BurnRecovery” (BrændGendannelse) ikonet på skrivebordet for at starte Recovery Disc Creation Tool (Oprettelse af Gendannelsesdisk Værktøjet)� Følg instruktionerne på skærmen for at lave alle gendannelsesdiskene�

Alt-i-En pc

Genopret systemet med genopretningsdisken

Dette afsnit er hvor brugeren kan gendanne systemet ved brug af en gendannelsesdisk, som førhen er blevet oprettet�

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1� Sæt gendannelsesdisken i cd-drevet�

2� Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse)�

3� Klik på [Recovery] (Genoprettelse) > [Advanced startup] (Avanceret opsætning), og vælg [Restart now] (Genstart nu), for at genstarte systemet�

3-27

System Drift

4� Når du har startet for systemet, vil følgende skærm komme frem, hvor du skal vælge for [Continue] (Fortsætte)�

5� Tryk på en vilkårlig tast for at bekræfte igen, når følgende besked kommer frem�

3-28

6� Windows operativsystemet begynder nu at indlæse filerne�

7� Menuen til systemgendannelse kommer frem� [Hard Disk Recovery] (Gendannelse af harddisk) formatere hele din harddisk� Al data på harddisken vil blive slettet, og alle indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne� Du skal kun vælge [Hard Disk

Recovery] (Gendannelse af harddisk) når din harddiske har fået en alvorlig virus, hvortil der ikke kan findes en anden løsning en at slette hele harddisken�

Alt-i-En pc

[System Partition Recovery] (Gendannelse af systemdeling) formater kun C: drevet� Kun

C: drevet gendannes til fabriksindstillingerne� Der sker ikke noget med de andre drev�

Det anbefales stærkt at brugeren vælger [System Partition Recovery] (Gendannelse af systemdeling) til at gendanne systemet�

8� Systemgendannelsen formatere din harddisk-deling� Sørg for at du har lavet en sikkerhedskopi af dine vigtige data� Klik på [YES] (JA) for at fortsætte; klik på [NO]

(NEJ) for at afbryde systemgendannelsen�

Klik på [YES] (JA) igen for at bekræfte; klik på [NO] (NEJ) for at afbryde systemgendannelsen�

3-29

9� Du skal IKKE slukke for computeren når du gendanner systemet, da dette kan forårsage ukendte fejl på dit system�

3-30

System Drift

10� Følgende besked indikere at systemet er genoprettet� Tryk på [OK] for at genstarte systemet og åbne Windows operativsystemet som du plejer�

11� Hvis gendannelsesprocessen afbrydes eller mislykkes, bedes du venligst gentage gendannelsesproceduren fra begyndelsen�

Alt-i-En pc

Gendannelse fra operativsystemet

Refresh PC (Opdater pc)

Refresh PC (Opdater pc)-værktøjet undersøger om systemfilerne, Windows-registeret og andre vigtige systemkomponenter virker fint eller ej� Hvis det finder problemer med

Windows-filerne, vil det forsøge at reparere din pc� Hvis din pc ikke kører ordentligt, har du mulighed for at opdaterer den uden at du mister nogen personlige filer�

1� Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse)�

2� Klik op [Recovery] (Genoprettelse) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Opdater din pc uden det påvirker dine filer), og vælg [Get started] (Introduktion)�

3-31

3� Den viser hvilke ændringer der laves under processen� Klik på [Next] (Næste) for, at fortsætte�

System Drift

4� En meddelelse, som fortæller dig at din pc er klar til at blive opdateret� Klik på

[Refresh] (Opdater) for at starte� Dette kan godt tage et stykke tid�

3-32

5� Når opdateringen er udført, kommer du tilbage til startskærmen i Windows, hvor du kan finde alle standard værktøjerne og widges, som følger med Windows�

Alt-i-En pc

Reset PC (Nulstil pc)

Nulstillingsværktøjet stiller alle indstillingerne til de orginale indstillinger�

1� Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse)�

2� Klik på [Recovery] (Genoprettelse) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Fjern alt og geninstaller Windows), og vælg [Get started] (Introduktion)�

3� Den viser hvilke ændringer der laves under processen� Klik på [Next] (Næste) for, at fortsætte�

3-33

System Drift

4� Hvis du har flere partitioner, vil du herefter blive bedt om, at vælge hvilket drev du

ønsker at nulstille�

3-34

5� Nu skal du vælge om du ønsker at fjerne filer, eller om du ønsker at slette et helt drev�

6� Det er nu klar til at nulstille din pc� Klik på [Reset] (Nulstil) og følg instruktionerne på skærmen, for at genstarte din pc�

Bilag A

Fejlfinding

Fejlfinding

A-2

Mit system starter ikke�

1� Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt�

2� Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet�

Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operating system not found" (operativsystemet blev ikke fundet) frem, eller Windows vil ikke starte�

1� Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet� Hvis der gør, så skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer�

2� Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne�

Systemet vil ikke lukke ned�

Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve operativsystemet� Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til datafejl� Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:

1� Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned�

2� Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned�

3� Træk stikket ud af stikkontakten�

Min mikrofon virker ikke�

1� For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Control Panel

(Kontrolpanel) > Sounds and Audio Devices (Lyde og lydenheder) > Audio (Lyd) og kontroller om lyden er slået fra�

2� Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet til mikrofonstikket�

Der er problemer med internetforbindelsen�

1� Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder

(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer�

2� Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne står rigtigt, for at kunne få internetadgang�

3� Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet� For at optimere hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste på dit system�

Alt-i-En pc

Systemhøjttalerne virker ikke�

1� Kontroller lydstyrken i lydmixeren�

2� Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere om lyden er slået fra på denne�

3� Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud�

4� Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne�

Jeg kan ikke afspille en cd/dvd i cd/dvd-drevet på systemet�

1� Sørg for, at du har vendt cd'en/dvd'en med mærkatsiden opad�

2� Hvis cd'en/dvd'en skal bruge software, skal du sørge for at dette software er ordentligt installeret i henhold til programindstruktionerne�

3� Hvis der kommer en regionskode frem på skærmen, når du afspiller en dvd, er det muligvis fordi din dvd ikke er kompatibel med dvd-drevet på dit system�

Regionskoden står på kassetten til dvd'en�

4� Hvis du kan se video, men ikke kan høre lyden, skal du kontrollere medieafspilleren� Du skal også sørge for, at højttalerne og lyden i lydmixeren ikke er slået fra�

5� Kontroller om driverne er installeret ordentligt� Klik på Start > Control Panel

(Kontrolpanel) > System > Device Manager (Enhedshåndtering)�

6� Hvis disken er ridset eller beskidt, vil afspilningen muligvis blive afbrudt når du prøver at afspille den på din computer� Genstart din computer hvis nødvendigt, fjern disken og kontroller om den er beskidt eller ridset�

7� Brug venligst software, der er beregnet til en dvd-afspiller, såsom PowerDVD eller WinDVD til at afspille dine dvd'er�

Bakken på mit dvd-drev vil ikke åbne�

1� Kontroller, at computeren er tændt�

2� Tryk på Skub-ud-knappen på dvd-drevet�

3� Hvis Skub-ud-knappen ikke virker, skal du åbne bakken ved at trykke en spids genstand ind i hullet ved siden af Skub-ud-knappen�

Systemskærmen viser ikke noget�

1� Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt�

2� Systemet er muligvis i standby� Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals