1�ภาพรวม. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

1�ภาพรวม. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

การทำงานของระบบ

3�โปรดเลือก[OK(ตกลง)]เพื่อที่ระบบสามารถกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

3-24

4�อยู่ระหว่างการกู้คืนระบบโปรดทราบว่ากระบวนการอาจใช้เวลาพอสมควรอย่าปิดเครื่องไม่เช่

นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ทราบสาเหตุต่อระบบ

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals