Ogólny opis systemu. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Ogólny opis systemu. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Komputer PC typu wszystko w jednym

Ogólny opis systemu

Widok z przodu

1 2 3

1

2

3

4

5

5 4 5

Mikrofon

Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online�

Kamera sieci web

Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji�

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie� Wskaźnik LED powinien być włączony podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne�

Wyświetlacz

27-calowy monitor Full HD z optymalną rozdzielczością 1920 x 1080 pixeli i standardowo panoramicznym formatem obrazu 16:9�

Głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo�

1-3

Omówienie

Widok z tyłu

1 1

TV

1-4

1 2 3

4

6

8

10

7

9

11

5

Ważne

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania�

Komputer PC typu wszystko w jednym

1

2

3

4

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Gniazdo blokady Kensington

Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej linki metalowej� Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO�

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni�

Złącze antenowe tunera TV (opcjonalnie)

To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora�

5

6

Port wejścia HDMI (Opcjonalnie)

®

(z technologią Instant Display MSI)

Interfejs HDMI (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości) to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych� Interfejs

HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla�

Dzięki technologii Instant Display MSI, po pomyślnym podłączeniu zasilania do AIO

PC, monitor automatycznie przechodzi do trybu “oczekiwanie” bez naciskania przycisku zasilania� Po podłączeniu urządzeń do portu wejścia HDMI, nastąpi natychmiastowe włączenie monitora� Przy włączonym AIO PC, tryby można także przełączać przyciskiem

Zasilanie/Tryb monitora na panelu bocznym� Taki mechanizm pomaga zaoszczędzić więcej energii dla systemu�

Port wyjścia HDMI (opcjonalnie)

®

Interfejs HDMI [Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych� Interfejs

HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla�

* Ikona znajdująca się na obudowie informuje o umiejscowieniu portu wejściowego

HDMI i portu wyjściowego HDMI�

Port VGA (opcjonalny)

Do podłączania urządzeń z wyjściem VGA służy 15-stykowe gniazdo DB�

1-5

Omówienie

1-6

7

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Sieć lokalna]�

Można do niego podłączyć kabel sieciowy�

Żółty Zielony / pomarańczowy

Dioda

LED

Lewa

Kolor

Żółty

Stan diody LED Stan

Prawa Zielony

Pomarańczowy

Wyłączona

Włączona

(światło stałe)

Włączona (światło jasne i pulsujące)

Wyłączona

Włączona

Włączona

Nie ustanowiono połączenia LAN�

Ustanowiono połączenie LAN�

Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN�

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s�

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s�

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s�

8

9

Port USB 3�0 (Opcjonalnie)

Port USB 3�0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2�0� Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość)�

Port USB 2�0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB�

Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość)�

10 Gniazzdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu�

11 Gniazdo wyjścia liniowego

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników�

Ważne

Do portów USB 3�0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB

2�0 na panelu tylnym�

Komputer PC typu wszystko w jednym

Widok z boku

1

5

3

7

9

13

11

4

2

6

8

12

10

14

16

15

17

1

2

3

4

5

6

Dioda LED zasilania systemu

Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu�

W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk)�

Dioda LED zasilania monitora

Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu�

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego� Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku�

Przycisk zasilania systemu

Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system�

Zasilanie monitora / Przycisk trybu

Ten przycisk działa jednocześnie jako włącznik zasilania monitora i jako przełącznik sygnału wejściowego między gniazdami PC i HDMI�

Przycisk Menu / Enter

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do podmenu�

1-7

Omówienie

1-8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Przycisk W górę / Zwiększenie głośności

W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór rosnących wartości menu OSD� Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako przycisk zwiększenia głośności�

Przycisk W dół / Zmniejszenie głośności

W trybie menu ten przycisk określa ruch kursora lub ręczne ustawianie wartości w menu ekranowym� Poza menu przycisk zmniejsza poziom głośności�

Port USB 3�0

Port USB 3�0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2�0� Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość)�

Port USB 3�0 (z technologią MSI Super Charger Technology)

Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny port USB 3�0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym systemie� Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez

USB urządzenia� Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem�

Gniazdo czytnika kart B-CAS (Opcjonalne wyłącznie dla japońskiego ISDB-

T/S)

To gniazdo służy do obsługi karty B-CAS (Warunkowy system dostępu do przekazu satelitarnego)�

Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci�

Gniazdo zasilania

Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały�

Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC� Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego�

Stacja dysków optycznych

Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd Blu-ray jest opcjonalny)�

Otwór wysuwania

Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych�

Przycisk wysuwania

Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych�

Dioda LED napędu optycznego

Jeśli dioda LED napędu optycznego jest włączona, oznacza to, że system odczytuje lub zapisuje dane na dysk CD lubr DVD�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals