Menu ekranowe (OSD) (Opcjonalnie). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Menu ekranowe (OSD) (Opcjonalnie). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Komputer PC typu wszystko w jednym

Menu ekranowe (OSD) (Opcjonalnie)

Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora, takich jak jasność, kontrast, położenie i język, itd�

Tryb / Zasilanie monitora

W górę / Zwiększenie głośności

Zasilanie systemu

Menu / Enter

W dół / Zmniejszenie głośności

1� Naciśnij przycisk Menu, aby uruchomić menu główne OSD� Przyciskami strzałek w górę i w dół wybierz wymagane menu funkcji i naciśnij przycisk Menu, aby do niego przejść� Przyciskami strzałek w górę i w dół wybierz lub dostosuj wartości według osobistych preferencji�

Brightness (Jasność, funkcja dostępna w trybie monitora): regulacja ogólnej jasności ekranu�

Contrast (Kontrast): regulacja różnica między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu�

3-5

Operacje systemowe

Information (Informacje): wyświetlanie informacji o rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i produkcie�

Menu Language (Język menu, funkcja dostępna w trybie monitora): zmiana języka menu�

3-6

Factory Default (Ustawienia domyślne): przywrócenie oryginalnych ustawień monitora�

Scaling (Skalowanie): rozszerzenie obrazu na pełny ekran�

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Tryb w celu zakończenia�

Komputer PC typu wszystko w jednym

2� Przyciskami strzałek w górę i w dół, wyreguluj głośność systemu�

3� Naciśnij przycisk Tryb w celu podglądu źródła sygnału� Naciśnij ponownie w celu wyboru trybu wyłączenia PC/ HDMI/ monitor�

Ważne

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i zresetować monitor, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta w celu zoptymalizowania wydajności�

3-7

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals