Zarządzanie energią. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Zarządzanie energią. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Operacje systemowe

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych�

W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika�

Zarządzanie energią w systemie Windows 7

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym

Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia)�

3-8

Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania)�

Wybierz żądany plan zasilania� Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu)�

W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje

Uśpienie (S3/S4) i Zamknij (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu�

Zarządzanie energią w systemie Windows 8.x

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym

Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia)�

Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania)�

Wybierz żądany plan zasilania� Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu)�

Komputer PC typu wszystko w jednym

■ W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje

Uśpienie (S3/S4) i Zamknij (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu�

Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem

ENERGY STAR (Opcjonalne)

Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu “Uśpienie”� Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora� Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:

Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach

Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach

Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:

■ przycisku zasilania, sieć (Wybudzanie przez sieć LAN), myszy, klawiatury�

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika�

Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera�

Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu zarządzania zużyciem energii przez komputer�

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii�

3-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals