Połączenia sieciowe (Windows 7). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

Połączenia sieciowe (Windows 7). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Operacje systemowe

Połączenia sieciowe (Windows 7)

Przewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and

Internet] (Sieć i Internet)�

3-10

3� Wybierz pozycję [Broadband] (PPPoE) (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła�

4� Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk

[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN�

Komputer PC typu wszystko w jednym

Bezprzewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and

Internet] (Sieć i Internet)�

3� Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej�

3-11

4� Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN� Wybierz połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia�

Operacje systemowe

5� Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania)�

3-12

6� Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

7� Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

8� Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane� Kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN�

advertisement

Related manuals