Kapitel 1. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Kapitel 1. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Kapitel 1

Översikt

Detta system är integrerad i design, med ett elegant utseende med en spegelskärm vilket visar enkelheten i modern individualism och hemmets komfort� Med en touchskärm, felfri ljud-/videomöjligheter och ett intuitivt användargränssnitt blandar sig teknologi med livet och gör datorer enklare och roligare att använda – lämplig för hela familjen�

Översikt

Förpackningsinnehåll

Allt-i-ett-dator Nätadapter Nätkabel

1-2

Skärmavtorkare

Skiva med drivrutiner/ verktyg

Bruksanvisning och snabbstartguide

Tangentbord (tillval) Mus (tillval) Pekare (tillval)

* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående poster är skadade eller saknas�

* Bilderna ges endast i referenssyfte och innehållet i din förpackning kan skilja sig något beroende på vilken modell du köpt�

Systemöversikt

Frontvy

1 2 3

Allt-i-ett-dator

1

2

3

4

5

5 4 5

Mikrofon

Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online�

Webbkamera

Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar�

LED-indikation

LED-indikationen anger när den spelar in� LED-indikationen ska vara på när enheten spelar in video och av när enheten inte spelar in video�

Bildskärm

Full HD-skärmen på 27 tum har en optimal upplösning på 1920 X 1080 pixlar och standardproportioner för 16:9 bredskärm�

Stereohögtalare

De inbyggda högtalarna ger högkvalitatit sound blaster med stereosystemet�

1-3

Översikt

Vy bakifrån

1 1

TV

1-4

1 2 3

4

6

8

10

7

9

11

5

Viktigt

Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget�

Allt-i-ett-dator

1

2

3

4

Fläkt

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Uttag för Kensington-lås

Denna AIO-dator har ett Kensingtonlåshål som gör det möjligt att låsa datorn på plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via metallkabel med gummi�

På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t�ex� ett tungt bord och därmed låsa AIO-datorn på plats�

Stativ

Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag�

Antennkontakt till TV-mottagare (tillval)

Denna kontakt är till för anslutning av digital TV-mottagarantenn�

5 HDMI-ingångsport (tillval)

®

(med MSI direktvisningsteknologi)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/ videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar� HDMI stödjer alla TVformat, inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel�

Med MSI Instant Display-teknik, när du anslutit din AIO PC till strömmen, kommer bildskärmen automatiskt att försättas i “standby”-läge utan att du behöver trycka på strömknappen� När enheter är anslutna till HDMI-In-porten, slås bildskärmen på omedelbart� Du kan även växla lägen med knappen Monitor bildskärmsström/läge på sidopanelen om du redan har satt på din AIO PC� Denna teknik hjälper dig att spara mer energi åt ditt system�

HDMI-utgång (tillval)

®

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/ videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar� HDMI stödjer alla TVformat, inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel�

* Se den tryckta ikonen på höljet för exakt placering av HDMI-ingång och HDMIutgång�

6 VGA-port (tillval)

DB15-stifts honkontakt för VGA-enheten�

1-5

Översikt

1-6

7

LAN uttag

Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area

Network/LAN)� Du kan ansluta en nätverkskabel till det�

Gul Grön / Orange

LED

Vänster

Höger

Färg

Gul

Grön Av

Orange På

LED Status

Av

Förhållande

LAN länk är inte etablerad�

På (stationärt tillstånd) LAN länk är etablerad�

På (ljusare och pulserar)

Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN�

10 Mbit/ sek datahastighet är valt�

100 Mbit/ sek datahastighet är valt�

1000 Mbit/ sek datahastighet är valt�

8

9

USB 3�0-portar (tillval)

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

USB 2�0-portar

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter� Den stöder upp till 480Mbit/s

(Hi-Speed) dataöverföringshastighet�

10 Mikrofonuttag

Denna kontakt är till för mikrofoner�

11 Linjeutgång

Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare�

Viktigt

Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3�0 portar medan låghastighetsenheter, såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB 2�0 portarna på baksidan�

Allt-i-ett-dator

Vy från sidan

1

5

3

7

9

13

11

4

2

6

8

12

10

14

16

15

17

1

2

3

4

5

6

Systemström-LED

Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs av� För att spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och stängs av i läget S4

(Suspend to Disk)�

Monitor Strömlysdiod

Strömlysdioden tänds när monitorn slås på och släcks när monitorn stängs av�

Hårddisklysdiod

Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus� Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av�

Systemströmbrytare

Tryck på strömbrytaren för att stänga av eller starta systemet�

Monitorström / lägesknapp

Denna knapp arbetar både som monitorströmknapp och som signalinmatningsväxlare mellan dator och HDMI�

Meny / Enter-knapp

Tryck på den här knappen för att öppna OSD-menyn eller gå in på en undermeny�

1-7

Översikt

1-8

7

8

9

10

Upp / Volymhöjningsknapp

I menyläget indikerar den här knappen markörens rörelser eller manuella val i OSDmenyn i stigande steg� I andra lägen fungerar den som volymhöjningsknapp�

Ned / Volymsäkningsknapp

I menyläget indikerar den här knappen markörens rörelser eller manuella val i OSDmenyn i fallande steg� I andra lägen fungerar den som volymsänkningsknapp�

USB 3�0-portar

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

USB 3�0 port (med MSI Superladdningsteknik)

Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte enbart som en normal USB 3�0 port utan möjliggör för användare att ladda USB-enheter även när systemet är avstängt�

Användare behöver inte längre slå på systemet för att ladda USB-enheter� Ännu bättre, den kan reducera laddningstiden med upp till 40% och göra livet ännu mer effektivt�

11 B-CAS-kortläsarplats (alternativ för japanska ISDB-T/S endast)

Den här platsen är avsedd för B-CAS-kort (åtkomstsystem för satellitsändningar)

12 Kortläsarenhet

Den inbyggda kortläsaren stöder olika typer av minneskort�

13

Strömkontakt

Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag� Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström� För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas�

14 Optisk skivenhet

En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning (Blu-ray är tillval)�

15

Utmatningsöppning

Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna den optiska enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar�

16 Utmatningsknapp

Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten�

17

UDDA-indiator

Om den optiska enhetens UDDA-indiator är på betyder det att systemet läser data från eller skriver data till en CD eller DVD�

Allt-i-ett-dator

Komponentutbyte och uppgradering

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt�

TV

För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare�

Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals