Kapitel 2. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Kapitel 2. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Kapitel 2

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

Komma igång

2-2

Tips om säkerhet och bekvämlighet

AIO-datorn är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst� Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre tid�

1�

2�

3�

4�

7�

8�

5�

6�

Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst�

Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning�

När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd

(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt�

Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position

(ungefär 90 grader) vid arbete�

Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd�

Justera AIO:s vinkel/placering för optimal visning�

Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen)�

AIO-datorn är en elektrisk apparat� Hantera den försiktigt för att undvika personskador�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Allt-i-ett-dator

Hårdvaruinställning

Placering av systemet

1� Placera ditt system på en plan och stadig yta såsom ett bord eller skrivbord�

Dra ut ställningen tills den snäpper på plats (�13 grader)� Du kan också luta skärmen till en vinkel mellan 13 och 45 grader som passar dig� Korrekt placering minskar risken för överansträngda ögon och muskeltrötthet�

0° 13°

0° 45°

SKJUT

2-3

DRA

STÄNG

Öppna

Komma igång

Anslutning av växelströmsförsörjning

1� Sätt ihop nätadaptern och nätkabeln�

2� Koppla in DC änden av adaptern i AIO datorn�

3� Koppla in hanänden av strömsladden i det elektriska uttaget�

2

1 3

2-4

Viktigt

Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till ditt system och sedan ansluter nätkabeln till vägguttaget�

Slå på systemet

Tryck på strömknappen för att starta systemet�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals