Kapitel 3. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

Kapitel 3. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Kapitel 3

Systemhantering

Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering�

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande�

Systemhantering

Bildskärmsvisning (OSD) (tillval)

Med bildskärmsvisning (OSD) kan du ändra bildskärmens visningsalternativ, såsom ljusstyrka, kontrast, läge och språk etc�

Läge/Bildskärmsström

Upp / Volym upp

Systemström

Meny/ Enter

Ned / volym ned

3-2

1� Tryck på Menu-knappen för att öppna OSD huvudmeny� Använd pilknapparna upp och ned för att välja önskad funktion och tryck på Menu-knappen för att bekräfta�

Använd pilknapparna upp och ned för att välja eller ställa in värdena så att de passar din personliga smak� När inställningarna är klara tryck på Mode-knappen för att avsluta�

Justera kontrast och ljusstyrka Justera färg

Allt-i-ett-dator

Inställning av fas/fokus och klocka/ breddsteg

Inställning av skärmposition

Justera signalkälla Justera placering och tidsgräns för

OSD

3-3

Ange språk scenläge

Systemhantering

Återställa systemet Justera bredbildsläget

2� Tryck på Upp och Ned knapparna för att justera systemvolymen�

3-4

3� Tryck på Mode knappen för att visa signalkällan� Tryck på den igen för att välja

Dator/HDMI/monitor av-läge

Viktigt

När många fel uppstår och orsakar onormal visning eller stora funktionsfel, gå in i

OSD-menyn och återställ din monitor för att återställa alla inställningar till tillverkarens standardinställningar för optimal prestanda�

Allt-i-ett-dator

Bildskärmsvisning (OSD) (tillval)

Med bildskärmsvisning (OSD) kan du ändra bildskärmens visningsalternativ, såsom ljusstyrka, kontrast, läge och språk etc�

Läge/Bildskärmsström

Upp / Volym upp

Systemström

Meny/ Enter

Ned / volym ned

1� Tryck på Menu-knappen för att öppna OSD huvudmeny� Använd pilknapparna upp och ned för att välja önskad funktion och tryck på Menu-knappen för att bekräfta�

Använd pilknapparna upp och ned för att välja eller ställa in värdena så att de passar din personliga smak�

Brightness (ljusstyrka) (funktionen tillgänglig i Monitor-läget): Justerar ljusstyrkan på skärmen�

Contrast (kontrast): Justerar skillnaden mellan ljusa och mörka områden�

3-5

Systemhantering

Information: Visar upplösning, uppdateringsintervall och produktinformation�

Menu Language (menyspråk)

(funktionen tillgänglig i Monitor-läget)::

Ändrar språk för menyn�

3-6

Factory Default (fabriksinställningar):

Återställer bildskärmen till sina ursprungliga inställningar�

Scaling (skalning): Utökar bilden till helskärmsläget�

När inställningarna är klara tryck på Mode-knappen för att avsluta�

2� Tryck på Upp och Ned knapparna för att justera systemvolymen�

Allt-i-ett-dator

3� Tryck på Mode knappen för att visa signalkällan� Tryck på den igen för att välja

Dator/HDMI/monitor av-läge

Viktigt

När många fel uppstår och orsakar onormal visning eller stora funktionsfel, gå in i

OSD-menyn och återställ din monitor för att återställa alla inställningar till tillverkarens standardinställningar för optimal prestanda�

3-7

Systemhantering

Energisparfunktioner

Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar�

För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet�

Energihantering i Windows 7

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Gå till

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet)�

3-8

Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ)�

Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan

även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings]

(Ändra schemainställningar)�

Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Viloläge (S3/

S4) och Stäng av (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström�

Energihantering i Windows 8.x

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Gå till

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System och säkerhet)�

Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ)�

Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan

även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings]

(Ändra schemainställningar)�

Allt-i-ett-dator

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Viloläge (S3/

S4) och Stäng av (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström�

Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade monitorer (tillval)

Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergi- eller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren� Vid användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner hos monitorn� Utnyttja dessa potentiella energibesparingar, energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:

Stänger av skärmen efter 15 minuter

Initierar vila efter 30 minuter

Väcka systemet

Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande:

■ strömbrytaren, nätvekret (Vaknar vid LAN), musen, tangentbordet�

3-9

Energispartips:

Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med inaktivitet�

Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för att optimera din dators energihantering�

Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning�

Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Systemhantering

Nätverksanslutning (Windows 7)

Trådanslutet LAN

1� Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen)�

2� Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet]

(Nätverk och Internet)�

3-10

3� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

4� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

Allt-i-ett-dator

Trådlös LAN

1� Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen)�

2� Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet]

(Nätverk och Internet)�

3� Välj [Wireless] (Trådlöst) för att ansluta med en trådlös router eller ett trådlöst nätverk�

3-11

4� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning på listan eller klicka på [Open Network and Sharing Center] (Öppna nätverks- och delningscenter) för att göra en ny anslutning�

Systemhantering

5� Gör en ny WLAN-anslutning genom att välja [Set up a new connection or network]

(Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk) i [Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter)�

3-12

6� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

7� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]

(Nästa) för att fortsätta�

8� En ny WLAN-anslutning har gjorts� Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller

[Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLANinställningarna�

Allt-i-ett-dator

Nätverksanslutning (Windows 8.x)

Trådanslutet LAN

1� Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen)�

2� Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under

[Network and Internet] (nätverk och internet)�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter)�

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

3-13

Systemhantering

5� Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet)�

6� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

3-14

7� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

Allt-i-ett-dator

Trådlös LAN

1� Välj [Settings] (Inställningar) tillgängligt nätverk�

på skrivbordet, leta reda på en trådlös ikon med

2� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning från listan�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter) under [Network and Internet] (Nätverk och internet) i [Control

Panel] (kontrollpanelen)�

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

5� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

6� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]

(Nästa) för att fortsätta�

3-15

7� En ny WLAN-anslutning har gjorts� Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller

[Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLANinställningarna�

Systemhantering

3-16

Systemåterställning (Windows 7)

Viktigt

Recovery Tool (Återställningsverktyget) är endast tillgänglig på system som levererats i paket med Windows OS och MSI-hjälpprogram som standard�

Syftet med att använda Recovery Tool (återställningsverktyget) kan vara:

Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

När fel har inträffat i operativsystemet du använder�

När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder Recovery Tool (systemåterställningsverktyget), säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

Återställ systemet med snabbtangenten F3

Om systemet har problem som inte kan återställas, rekommenderar vi alltid att du provar snabbtangenten F3 för att först återställa systemet med

återställningspartitionen på hårddisken�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Starta om systemet�

2� Tryck på snabbtangenten F3 på tangentbordet när följande bild visas�

Allt-i-ett-dator

3� Öppna Recovery Tool (Återställningsverktyget)� Detta verktyg innehåller tre funktioner: [Backup System] (Säkerhetskopiera system), [Restore System]

(Återställningssystem) och [Recover to factory default] (Återställning till fabriksstandard)�

Säkerhetskopiering av system

Vi rekommenderar att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Välj [Backup System] (Säkerhetskopiera system) för att öppna� Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta�

3-17

Systemhantering

2� Välj [BACKUP] (Säkerhetskopiera) för att starta säkerhetskopieringen av systemet direkt�

Den första säkerhetskopieringen

Den första säkerhetskopieringen kan ta en stund� Låt den fullföljas utan att avbryta�

3-18

 Efterföljande säkerhetskopieringar

Efterföljande säkerhetskopieringar kommer att ersätta tidigare säkerhetskopierade filer�

Allt-i-ett-dator

3� Säkerhetskopiering av systemet pågår� Notera att det kan ta en stund� Stäng inte av strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

4� Alternativt, välj [CANCEL] (AVBRYT) för att stoppa säkerhetskopieringen av systemet omedelbart� Stäng inte av strömmen medan säkerhetskopieringen av systemet avbryts�

3-19

Systemhantering

5� Följande meddelande talar om att säkerhetskopieringen av systemet lyckades�

Tryck på [OK] för att avsluta�

3-20

Systemåterställning

Detta verktyg hjälper till att återställa systemet till dess tidigare status med säkerhetskopierade filer som användaren skapat och sparat på hårddisken tidigare�

Om det inte finns några säkerhetskopieriade filer tillgängliga kommer systemet att

återställas till standardinställningen�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Välj [Restore System] (Återställ system) för att öppna� Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta�

Allt-i-ett-dator

2� Välj [OK] eller [NEXT] (NÄSTA) så att systemet kan återställa till den tidigare säkerhetskopian eller till standardinställningen� Alternativt, välj [CANCEL]

(AVBRYT) för att stoppa systemåterställningen omedelbart�

 Säkerhetskopiera filer: återställer systemet till den tidigare säkerhetskopian

Utan säkerhetskopierade filer: återställer systemet till standardinställningen

3-21

Systemhantering

3� Systemåterställningen pågår� Notera att det kan ta en stund� Stäng inte av strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

3-22

4� Följande meddelande indikerar en lyckosam systemåterställning� Tryck på [OK] för att avsluta� Starta om systemet och kom åt Windows operativsystem som vanligt�

Om återställningsprocessen misslyckas eller avbryts, starta om hela proceduren igen�

Allt-i-ett-dator

Systemåterställning

Detta verktyg hjälper till att återställa systemet tillbaka till standardinställningen från fabrik� Alla data på hårddisken kommer att raderas när alla inställningar återställs standardinställningarna från fabrik�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Välj [Recover to factory default] (Återställning till fabriksinställningar) för att öppna�

Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta�

2� Systemet kommer att återställas till fabriksinställningarna� Alla data kommer att raderas� Se till att du har säkerhetskopierat all viktig information� Välj [NEXT]

(NÄSTA) för att fortsätta� Alternativt välj [CANCEL] (AVBRYT) för att stoppa�

3-23

Systemhantering

3� Välj [OK] så att systemet kan återställas till dess standardinställning�

3-24

4� Systemåterställningen pågår� Notera att det kan ta en stund� Stäng inte av strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

Allt-i-ett-dator

5� Följande meddelande talar om att systemåterställningen lyckades� Tryck på [OK] för att avsluta� Starta om systemet och kom åt Windows operativsystem som vanligt�

Om återställningsprocessen misslyckas eller avbryts, starta om hela proceduren igen�

3-25

Systemhantering

3-26

Systemåterställning (Windows 8.x)

Viktigt

System Recovery Function (Systemåterställningsfunktionen) är endast tillgänglig på system som levererats i paket med Windows OS och MSI-hjälpprogram som standard�

Syftet med att använda System Recovery Function (Systemåterställningsfunktionen) kan vara:

Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

När fel har inträffat i operativsystemet du använder�

När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder System Recovery Function (Systemåterställningsfunktionen), säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

Skapa systemåterställningsskivor

Vid första användningstillfället rekommenderar vi att användarna skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning, om ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor inträffar�

Dubbelklicka på ikonen “BurnRecovery” på skrivbordet för att starta verktyget som skapar återställningsskivor� Följ anvisningarna på skärmen för att Recovery Disc

Creation Tool (Skapa alla återställningsskivorna)�

Allt-i-ett-dator

Återställ systemet med återställningsskivorna

Detta val är avsett för användare att återställa systemet med återställningsskivorna som du skapade tidigare�

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Mata in återställningsskivan i den optiska enheten�

2� Klicka på [Settings] (Inställningar) på skrivbordet och markera [Change PC settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och

återställning)�

3� Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Advanced startup] (Avancerad start) och välj

[Restart now] (Starta om nu) för att starta om systemet�

3-27

Systemhantering

4� Efter starten visas följande skärm, markera [Fortsätt]�

5� Tryck på någon knapp för att åter bekräfta valet när det efterföljande meddelande visas�

3-28

6� Windows OS börjar ladda filer�

7� Systemets återställningsmeny poppar upp� [Hard Disk Recovery]

(Hårdiskåterställning) kommer att formatera hela hårddisken� Alla data på hårddisken kommer att raderas när alla inställningar återställ till tillverkarens standardinställningar� Välj endast [Hard Disk Recovery] (Hårddiskåterställning) när du hårddisk är allvarligt infekterad av virus och ingen annan lösning kan hittas förutom en fullständig rensning av hårddisken�

Allt-i-ett-dator

[System Partition Recovery] (Återställning av systempartition) kommer endast att formatera C-enheten� Endast C-enheten kommer att återställas till tillverkarens standardinställning� Inga andra enheter kommer att påverkas� Det rekommenderas att användare väljer [System Partition Recovery] (Återställning av systempartition) för att

återställa systemet�

8� Systemåterställningen kommer att formatera din hårddiskpartition� Se till att du har säkerhetskopierat all viktig information� Klicka på [YES] (JA) för att fortsätta; klicka på [NO] (NEJ) för att stoppa systemåterställningen�

3-29

Klicka på [YES] (JA) för att fortsätta; klicka på [NO] (NEJ) för att stoppa systemåterställningen�

9� Stäng INTE av strömmen till systemet medan systemåterställningen pågår eftersom det kan orsaka okända skador på systemet�

3-30

Systemhantering

10� Följande meddelande talar om att systemåterställningen lyckades� Tryck på [OK] för att starta om systemet och köra Windows operativsystem som vanligt�

11� Om återställningsprocessen avbryts eller misslyckas, upprepa återställningsprocessen från början�

Allt-i-ett-dator

Återställ från operativsystemet

Refresh PC (Uppdatera dator)

Verktyget Refresh PC (Uppdatera dator) kontrollerar om systemfilerna, Windows register och andra viktiga systemkomponenter fungerar bra eller ej; om problem med

Windows-filerna hittas kommer den att försöka att reparera datorn� Om datorn inte fungerar bra kan du uppdatera den utan att förlora dina personliga filer�

1� Klicka på [Settings] (Inställningar) på skrivbordet och markera [Change PC settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och

återställning)�

2� Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Uppdatera din dator utan att det påverkar dina filer), och markera [Get started]

(Starta)�

3-31

3� Den kommer att visa ändringarna som görs under processen, klicka på [Next]

(NÄSTA) för att fortsätta�

Systemhantering

4� Ett meddelande indikerar att datorn är redo att uppdateras, klicka på [Refresh]

(Uppdatera) för att starta� Detta kan ta en stund�

3-32

5� När uppdateringsprocessen avslutas kommer du tillbaka till Windows startskärm där du hittar alla Windows standardverktyg och widgetar�

Allt-i-ett-dator

Reset PC (Återställ dator)

Återställningsverktyget återför systemet till dess usprungliga fabriksinställningar�

1� Klicka på [Settings] (Inställningar) på skrivbordet och markera [Change PC settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och

återställning)�

2� Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Ta bort allt och installera om Windows), och markera [Get started] (Starta)�

3� Den kommer att visa ändringarna som görs under processen, klicka på [Next]

(NÄSTA) för att fortsätta�

3-33

Systemhantering

4� Du kommer att uppmanas att välja vilken enhet som du vill rensa för en hårddisk med flera partitioner�

5� Välj nu antingen att ta bort filer eller helt rensa enhetern allt enligt dina behov�

3-34

6� Den är nu redo att återställa datorn, klicka på [Reset] (återställ) och följ instruktionerna på skärmen för att starta om datorn�

advertisement

Related manuals