Milieubeleid. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

Milieubeleid. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Alles-in-één pc

Milieubeleid

Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur�

Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun levensduur�

Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over recycling�

Gebruikers kunnen ons ook gpcontdev@msi�com voor informatie betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSI-producten�

Informatie over chemische bestanddelen

Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU

REACH-verordening (EG-verordening nr� 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten op: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batterij-informatie

Europese Unie: batterijen, batterijdozen en accumulators mogen niet worden weggegooid als niet-gesorteerd huishoudelijk afval� Gebruik het openbare inzamelsysteem om ze te retourneren, te recyclen of te behandelen in overeenstemming met de lokale voorschriften�

Taiwan:

Voor een betere bescherming van het milieu, moeten lege batterijen afzonderlijk worden gesorteerd voor recyclingdoeleinden of voor een speciale afvalverwijdering�

Californië, V�S�: de knoopcelbatterij kan perchloormateriaal bevatten en vereist een speciale behandeling wanneer het wordt gerecycled of weggegooid in Californië�

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Er bestaat een kans op explosiegevaar als de batterij niet goed wordt geplaatst�

Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant� v

advertisement

Related manuals