Veiligheidsrichtlijnen. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Veiligheidsrichtlijnen. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

vi

Voorwoord

Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door�

Houd rekening met alle waarschuwingen op de apparatuur of in de gebruikershandleiding�

Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen�

Houd dit apparaat uit de buurt van vochtigheid en hoge temperatuur�

Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt�

Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact� Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit� Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact�

Koppel altijd de wisselstroomkabel los voordat u een add-on-kaart of module installeert op het apparatuur�

Koppel de wisselstroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken�

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen� Dek de ventilator niet af�

Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar de opslagtemperatuur hoger is dan 60 O C (140 O F) of lager is dan 0 waardoor het apparaat kan worden beschadigd�

O C (32 O F)

OPMERKING: De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40°C�

Alles-in-één pc

Giet nooit vloeistoffen in de opening, dit kan schade of een elektrische schok veroorzaken�

Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen� Plaats geen objecten op de voedingskabel�

Wanneer u de coaxiale kabel installeert op de tv-tuner, moet u ervoor zorgen dat het metalen schild op een betrouwbare manier is verbonden met het beschermende aardingssysteem van het gebouw�

Een kabelverdelingssysteem moet geaard zijn volgens ANSI/NFPA 70, de

Nationale Elektrische Code (NEC), en vooral Sectie 820�93, Aarding van de buitengeleider van een coaxiale kabel�

Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van de apparatuur�

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel:

De voedingskabel of stekker is beschadigd�

Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen�

Het apparaat werd blootgesteld aan vocht�

Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding�

Het apparaat is gevallen en beschadigd�

Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk�

1�

2�

De optische opslagapparaten zijn geclassificeerd als LASERPRODUCTEN VAN

KLASSE 1� Gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of prestaties van procedures anders dan opgegeven, is verboden�

Raak de lens in het station niet aan� vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals