Instellen van de hardware. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Instellen van de hardware. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Alles-in-één pc

Instellen van de hardware

Uw systeem plaatsen

1�

2�

Plaats uw systeem op een vlak en stabiel oppervlak, zoals een tafel of bureau�

Trek de voet open tot deze op zijn plaats klikt (=13 graden)� U kunt het monitor ook kantelen naar een hoek tussen 13 en 45 graden om te voldoen aan uw voorkeuren� De juiste stand vermindert ook de belasting op uw ogen en spieren�

0° 13°

0° 45°

DRUKKEN

2-3

TREKKEN

SLUITEN

AVA

Aan de slag

1�

2�

3�

De wisselstroom aansluiten

Sluit de AC/DC-adapter en de wisselstroomkabel aan�

Sluit de gelijkstroomkant van de adapter aan op de AIO-PC�

Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact�

2

1 3

2-4 Belangrijk

We raden uit veiligheidsoogpunt aan om eerst de wisselstroom/gelijkstroomadapter aan te sluiten op uw AIO PC en vervolgens de wisselstroomkabel in het stopcontact te stoppen�

Systeem inschakelen

Druk op de voedingsknop om het systeem in te schakelen�

Hoofdstuk 3

Systeembewerkingen

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over het gebruik van het systeem�

Belangrijk

Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals