Politica de mediu. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Politica de mediu. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

All-in-One PC

Politica de mediu

Produsul a fost conceput astfel încât să permită reutilizarea adecvată a părţilor componente şi reciclarea şi nu trebuie aruncat la gunoiul menajer după uzare�

Utilizatorii trebuie să contacteze punctul local autorizat de colectare a deşeurilor în vederea reciclării şi să depună aici produsele uzate�

Vizitaţi site-ul Web MSI pentru a găsi cel mai apropiat furnizor de servicii în vederea obţinerii informaţiilor referitoare la reciclare�

De asemenea, utilizatorii ne pot contacta la gpcontdev@msi�com pentru informaţii referitoare la eliminarea, recuperarea şi dezasamblarea adecvată produselor MSI�

Informaţii privind substanţele chimice

În conformitate cu reglementările privind substanţele chimice, cum ar fi Regulamentul

UE REACH (Regulamentul CE nr� 1907/2006 al Parlamentului European şi al

Consiliului), MSI furnizează informaţiile privind substanţele chimice la adresa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informaţii privind bateria

Uniunea Europeană:

Bateriile, seturile de baterii şi acumulatorii nu trebuie eliminaţi ca deşeuri menajere nesortate� Utilizaţi sistemul de colectare publică pentru a le returna, a le recicla sau a le trata în conformitate cu reglementările locale�

Taiwan:

Pentru o mai bună protecţie a mediului, bateriile uzate trebuie colectate separat pentru reciclare sau eliminare specială�

California, SUA:

Bateria tip „nasture” poate conţine perclorat şi necesită manipulare specială când se reciclează sau se elimină în California�

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi adresa: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect� Înlocuiţi bateria numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de producător� v

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals