Conformitate CE. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

Conformitate CE. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

viii

Prefaţă

Conformitate CE

Prin prezenta Micro-Star International CO�, LTD declară că acest dispozitiv se conformează cerinţelor principale de siguranţă şi altor dispoziţii semnificative stabilite în Directiva europeană�

Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează

în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu Capitolul 15 al Regulilor FCC� Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nedorite într-o instalare rezidenţială� Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat

în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate produce interferenţe nedorite comunicaţiilor radio� Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalare� În cazul în care acest echipament produce interferenţe nedorite recepţiei radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferenţa luând una sau mai multe dintre măsurile de mai jos:

Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare�

Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor�

Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul�

Pentru asistenţă, consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă�

Notificarea 1

Modificările sau înlocuirile care nu sunt explicit aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul�

Notificarea 2

Trebuie utilizate cabluri de interfaţă şi cabluri de alimentare c�a� ecranate, dacă există, pentru respectarea limitelor de emisii�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Dispozitivul se conformează Capitolului 15 al Regulilor FCC� Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

1�

2� acest dispozitiv nu poate produce interferenţe nedorite şi acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită�

Declaraţia WEEE

În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea

Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră

în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească

înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare�

Capitolul 1

Prezentare generală

Acest sistem prezintă o structură integrată, alegând un aspect elegant cu un ecran de sticlă, ce ilustrează simplitatea individualismului modern şi confortul de acasă� Dispunând de un afişaj cu ecran tactil, capabilităţi perfecte audio/video şi de o interfaţă intuitivă cu utilizatorul, îmbină tehnologia cu viaţa reală, simplificând şi transformând utilizarea computerelor întro activitate extrem de plăcută - adecvată întregii familii�

advertisement

Related manuals