OSD (Afişare pe ecran) (Opţional). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

OSD (Afişare pe ecran) (Opţional). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

All-in-One PC

OSD (Afişare pe ecran) (Opţional)

Meniul de pe ecran (OSD) vă permite să reglaţi opţiunile de vizionare ale monitorului, precum luminozitatea, contrastul, poziţionarea, limba etc�

Mod / Alimentare monitor

Sus / mai tare

Alimentare sistem

Meniu / Enter

Jos / mai încet

1� Apăsaţi butonul Menu (Meniu) pentru a lansa meniul OSD principal� Utilizaţi butoanele Sus şi Jos pentru a selecta meniul funcţional dorit şi apăsaţi pe butonul

Menu (Meniu) pentru a intra� Utilizaţi butoanele Sus şi Jos pentru a selecta sau regla valorile, în funcţie de preferinţele dvs� personale�

Luminozitate (funcţie disponibilă în modul Monitor): Reglează luminozitatea de ansamblu a ecranului�

Contrast: Reglează diferenţa dintre zonele luminoase şi cele întunecate�

3-5

Operaţii de sistem

Informaţii: Afişează detalii despre rezoluţie, rata de reîmprospătare şi produs�

Limbă meniu (funcţie disponibilă

în modul Monitor): Schimbă limba meniului�

3-6

Valori implicite din fabrică: Restabileşte setările iniţiale ale monitorului�

Scalare: Extinde imaginea pentru a o afişa pe tot ecranul�

După finalizarea setărilor, apăsaţi pe butonul Mode (Mod) pentru ieşire�

2� Apăsaţi butoanele Sus şi Jos pentru a ajusta volumul sistemului�

All-in-One PC

3� Apăsaţi pe butonul Mode (Mod) pentru a vizualiza sursa de semnal� Apăsaţi-l din nou pentru a selecta modul PC / HDMI / monitor oprit�

Important

Ori de câte ori se produce o eroare şi survine o afişare anormală sau o defecţiunea a volumului, intraţi în meniul OSD şi resetaţi monitorul pentru a restabili toate setările la valorile implicite fixate de producător pentru o funcţionare optimă�

3-7

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals