Conexiunea de reţea (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Conexiunea de reţea (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

All-in-One PC

Conexiunea de reţea (Windows 8.x)

LAN cu fir

1� Deplasaţi-vă la [Start] > [Control Panel] (Panou de control)�

2� Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini de reţea) sub

[Network and Internet] (Reţea şi internet)�

3� Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare)�

4� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

3-13

Operaţii de sistem

5� Alegeţi opţiunea [Connect to the Internet] (Conectare la internet)�

6� Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă�

3-14

7� Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe

[Connect] (Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN�

All-in-One PC

LAN wireless

1� Selectaţi [Settings] (Setări) aferentă unei reţele disponibile�

de pe desktop şi găsiţi o pictogramă wireless

2� Pe ecran, va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile� Alegeţi o conexiune din listă�

3� Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare) sub [Network and Internet] (Reţea şi internet) din [Control

Panel] (Panou de control)�

4� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

5� În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

6� Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

3-15

7� A fost creată o conexiune WLAN nouă� Faceţi clic pe [Close] (Închidere) pentru a ieşi şi selectaţi [Change connection settings] (Modificare setări conexiune) pentru a modifica setările WLAN�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals