Recuperarea sistemului (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Recuperarea sistemului (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Operaţii de sistem

3-26

Recuperarea sistemului (Windows 8.x)

Important

System Recovery Function (Funcţia Recuperare sistem) este disponibilă numai pe sistemele cu pachet software implicit cu sistem de operare Windows şi utilitare MSI�

Printre scopurile utilizării System Recovery Function (Funcţia Recuperare sistem) se poate număra:

Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului original�

Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz�

Când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal�

Când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi integrate�

Înainte de a utiliza System Recovery Function (Funcţia Recuperare sistem), faceţi copii de siguranţă pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs� pe alte dispozitive de stocare�

Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară�

Crearea discului de recuperare a sistemului

La prima utilizare, se recomandă insistent crearea unui disc de recuperare a sistemului, ca soluţie de siguranţă în eventualitatea unei defecţiuni catastrofice a discului sau a altor accidente�

Faceţi dublu clic pe pictograma "BurnRecovery" de pe desktop pentru a lansa

Recovery Disc Creation Tool (Instrument pentru crearea discului de recuperare)�

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea toate discurile de recuperare�

All-in-One PC

Recuperarea sistemului cu discurile de recuperare

Această secţiune este destinată utilizatorilor care doresc să restaureze sistemul cu ajutorul discurilor de recuperare create anterior�

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a continua:

1� Introduceţi discul de recuperare în unitatea optică pentru discuri�

2� Faceţi clic pe [Settings] (Setări) de pe desktop, apoi selectaţi [Change PC settings] (Modificare setări pentru PC) > [Update and recovery] (Actualizare şi recuperare)�

3� Faceţi clic pe [Recovery] (Recuperare) > [Advanced startup] (Pornire complexă) şi selectaţi [Restart now] (Repornire acum) pentru a reporni sistemul�

3-27

Operaţii de sistem

4� După pornire va apărea următorul ecran; selectaţi [Continue] (Continuare)�

5� Apăsaţi orice tastă pentru a reconfirma selecţia la apariţia următorului mesaj�

6� Sistemul de operare Windows începe să încarce fişiere�

3-28

7� Pe ecran apare meniul pentru recuperarea sistemului� [Hard Disk Recovery]

(Recuperare hard disk) va formata întregul disc HDD� Toate datele de pe discul

HDD vor fi şterse, iar toate setările vor fi restabilite la valorile implicite setate de producător� Selectaţi [Hard Disk Recovery] (Recuperare hard disk) când discul dvs�

HDD este infectat cu viruşi fatali şi nu există nicio altă soluţie în afară de ştergerea completă a discului HDD�

All-in-One PC

[System Partition Recovery] (Recuperare partiţie sistem) va formata numai unitatea C�

Numai unitatea C va fi restaurată la valorile implicite setate de producător� Alte unităţi nu vor fi afectate� Se recomandă insistent ca utilizatorii să selecteze [System Partition

Recovery] (Recuperare partiţie sistem) pentru a restaura sistemul�

8� Recuperarea sistemului va formata partiţia dvs� de HDD� Asiguraţi-vă că aţi făcut copii de siguranţă pentru datele importante� Faceţi clic pe [YES] (Da) pentru a continua; faceţi clic pe [NO] (Nu) pentru a opri recuperarea sistemului�

Faceţi clic pe [YES] (Da) din nou pentru a reconfirma; faceţi clic pe [NO] (Nu) pentru a opri recuperarea sistemului�

3-29

9� NU opriţi alimentarea sistemului în timpul executării funcţiei de recuperare a sistemului, în caz contrar se pot produce deteriorări necunoscute asupra sistemului�

3-30

Operaţii de sistem

10� Următorul mesaj indică recuperarea cu succes a sistemului� Apăsaţi [OK] pentru a reporni sistemul şi pentru a accesa sistemul de operare Windows în mod obişnuit�

11� Dacă procesul de recuperare este întrerupt sau eşuat, repetaţi procedurile de recuperare de la început�

All-in-One PC

Recuperarea din sistemul de operare

Refresh PC

Utilitarul Refresh PC verifică dacă fişierele de sistem, registrul Windows şi alte componente importante ale sistemului funcţionează corect sau nu; dacă se găsesc probleme la fişierele Windows, utilitarul va încerca să repare PC-ul dvs� Dacă PC-ul dvs� nu funcţionează corespunzător, îl puteţi reîmprospăta fără a pierde niciunul din fişierele personale�

1� Faceţi clic pe [Settings] (Setări) de pe desktop, apoi selectaţi [Change PC settings] (Modificare setări pentru PC) > [Update and recovery] (Actualizare şi recuperare)�

2� Faceţi clic pe [Recovery] (Recuperare) > [Refresh your PC without affecting your files] (Reîmprospătare PC fără a afecta fişierele), apoi selectaţi [Get started]

(Pornire)�

3-31

3� Vor fi afişate modificările efectuate în timpul procesului; faceţi clic pe [Next]

(Următorul) pentru a continua�

Operaţii de sistem

4� Un mesaj vă va indica faptul că PC-ul dvs� este pregătit pentru reîmprospătare�

Faceţi clic pe [Refresh] (Reîmprospătare) pentru a începe procesul� Acest proces poate dura mai mult timp�

3-32

5� După finalizarea reîmprospătării, veţi reveni la ecranul de pornire Windows, unde veţi putea găsi toate utilitarele şi elementele widget implicite din Windows�

All-in-One PC

Reset PC

Utilitarul Reset va readuce sistemul la setările originale, din fabrică�

1� Faceţi clic pe [Settings] (Setări) de pe desktop, apoi selectaţi [Change PC settings] (Modificare setări pentru PC) > [Update and recovery] (Actualizare şi recuperare)�

2� Faceţi clic pe [Recovery] (Recuperare) > [Remove everything and reinstall

Windows] (Elimină totul şi reinstalează Windows), apoi selectaţi [Get started]

(Pornire)�

3� Vor fi afişate modificările efectuate în timpul procesului� Faceţi clic pe [Next]

(Următorul) pentru a continua�

3-33

Operaţii de sistem

4� Vi se va solicita să alegeţi partiţia pe care doriţi să o curăţaţi în cazul în care aveţi o unitate hard disc cu mai multe partiţii�

3-34

5� Acum selectaţi dacă doriţi să eliminaţi fişierele sau să curăţaţi complet unităţile, conform necesităţilor dvs�

6� PC-ul este pregătit pentru repornire, faceţi clic pe [Reset] (Resetare) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a reporni PC-ul�

Anexa A

Depanare

Depanare

A-2

Sistemul meu nu porneşte�

1� Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit�

2� Verificaţi dacă aţi conectat ferm cablul de alimentare şi toate celelalte cabluri�

Când pornesc computerul, mesajul „Operating System not found”

(Sistemul de operare nu a fost găsit) apare sau sistemul de operare

Windows nu porneşte�

1� Verificaţi dacă există un CD/DVD de pe care nu se poate instala sistemul

în unitatea de isc optică� În acest caz, scoateţi CD-ul/DVD-ul şi reporniţi computerul�

2� Verificaţi setările cu privire la prioritatea dispozitivelor de pornire a sistemului de operare, din secţiunea de configurare BIOS�

Sistemul nu poate fi oprit�

Se recomandă oprirea computerului folosind pictograma Shut Down (Oprire) a sistemului de operare� Utilizarea altor metode, printre care şi cele enumerate mai jos, poate conduce la coruperea datelor� Dacă procedura de oprire recomandată nu funcţionează, alegeţi una din următoarele variante:

1� Apăsaţi concomitent tastele Ctrl+Alt+Del, după care alegeţi opţiunea Shut Down�

2� Ţineţi apăsat butonul de oprire până când sistemul se opreşte�

3� Deconectaţi cablul de alimentare de la sistem�

Microfonul meu nu funcţionează�

1� În cazul unui microfon încorporat, mergeţi la Start > Control Panel (Panou de control) > Sounds and Audio Devices (Sunete şi dispozitive audio) > Audio pentru a verifica dacă volumul microfonului a fost dezactivat�

2� Dacă utilizaţi un microfon extern, verificaţi dacă acesta este conectat la mufa

Microfon�

Conexiunea la internet are probleme�

1� Dacă întâmpinaţi probleme când încercaţi să vă conectaţi la furnizorul de servicii internet (Internet Service Provider - ISP), verificaţi dacă acesta se confruntă cu dificultăţi tehnice�

2� Verificaţi setările de reţea şi conexiunea pentru a vă asigura că sistemul este configurat în mod corect pentru a avea acces la internet�

3� Viteza de transfer a datelor prin reţeaua LAN fără fir este afectată de distanţă şi de obstacolele dintre dispozitive şi punctele de acces� Pentru a maximiza viteza transferului de date, alegeţi punctul de acces cel mai apropiat de sistemul dvs�

All-in-One PC

Difuzoarele sistemului nu funcţionează�

1� Verificaţi setarea principală a volumului, în Audio Mixer�

2� Dacă utilizaţi o aplicaţie care are propriile comenzi pentru volum, verificaţi dacă volumul este dezactivat din aceste comenzi�

3� Dacă aţi conectat un cablu audio la mufa Heaphone (Căşti), deconectaţi-l�

4� Dacă sistemul are o funcţie OSD (afişaj pe ecran), reglaţi volumul pentru aceasta�

Nu pot reda un CD/DVD cu ajutorul unităţii DVD-ROM a sistemului�

1� Asiguraţi-vă că eticheta CD-ului/DVD-ului este orientată în sus�

2� Dacă CD-ul/DVD-ul necesită software, asiguraţi-vă că acest software este corect instalat, în conformitate cu instrucţiunile programului�

3� Dacă apare un avertisment privind codul de regiune când redaţi DVD-ul, problema ar putea fi reprezentată de faptul că DVD-ul este incompatibil cu unitatea DVD-ROM a sistemului dvs� Codul de regiune este afişat pe ambalajul discului�

4� Dacă puteţi vedea imaginile video, dar fără a auzi sunetul, verificaţi playerul media� De asemenea, verificaţi dacă difuzoarele şi setarea principală pentru sunet din Audio Mixer nu indică o dezactivare a sunetului�

5� Verificaţi dacă driverele sunt instalate corespunzător� Faceţi clic pe Start >

Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Device Manager

(Manager dispozitive)�

6� Un disc murdar sau zgâriat poate cauza blocarea sistemului când se încearcă citirea discului� Dacă este necesar, reporniţi computerul, scoateţi discul şi verificaţi dacă acesta este murdar sau zgâriat�

7� Utilizaţi un software de player DVD precum PowerDVD sau WinDVD pentru a reda materiale video în format DVD�

Tava unităţii DVD-ROM nu se deschide�

1� Asiguraţi-vă aţi pornit computerul�

2� Apăsaţi pe butonul Eject al unităţii DVD-ROM�

3� Dacă acest buton nu funcţionează, deschideţi tava prin introducerea unui obiect ascuţit în orificiul de lângă butonul Eject�

Monitorul sistemului nu afişează nimic�

1� Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit�

2� Este posibil ca sistemul să se afle în modul de aşteptare� Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals