Turvallisuusohjeet. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Turvallisuusohjeet. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

vi

Johdanto

Turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi�

Ota huomioon kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset�

Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje�

Älä altista laitetta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille�

Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta�

Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100~240

V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen virtapistokerasiaan� Älä ota pistokkeesta suojamaadoitusnastaa pois käytöstä� Laite tulee kytkeä maadoitettuun verkkopistokerasiaan�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, ennen kuin asennat mitään lisäkortteja tai -moduuleja laitteeseen�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli

60 O C (140 O F) tai alle 0 O C (32 O F), koska se saattaa vaurioittaa laitteistoa�

HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 ° C�

All-In-One PC

Älä milloinkaan kaada laitteelle nestettä� Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku�

Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa� Älä aseta mitään virtajohdon päälle�

Kun TV-virittimeen asennetaan koaksaalijohto, on varmistettava, että metallisuoja on oikein liitetty rakennukseen suojamaadoitusjärjestelmään�

Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu ANSI/NFPA 70:n, National

Electrical Code (NEC):n, erityisesti osan 820�93:n, koaksiaalikaapelin ulkoisen johtavan suojan maadoituksen mukaisesti�

Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä�

Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut�

Laitteen sisään on päässyt nestettä�

Laite on altistunut kosteudelle�

Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun mukaisesti�

Laite on pudonnut ja vahingoittunut�

Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä�

1�

2�

Optiset muistilaitteet on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEIKSI� Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai menetelmien suorittaminen on kielletty�

Älä kosketa levyaseman sisällä olevaa linssiä� vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals