CE-vaatimustenmukaisuus. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

CE-vaatimustenmukaisuus. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

viii

Johdanto

CE-vaatimustenmukaisuus

Micro-Star International CO�, LTD ilmoittaa täten, että tämä laita on olennaisten turvallisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivin ehtojen mukainen�

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti� Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä� Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle� Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen�

Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon�

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä�

Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty�

Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta�

Huomautus 1

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta�

Huomautus 2

Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15� Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1�

2� tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa�

WEEE-lausunto

Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana� Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

Kappale 1

Yleiskatsaus

Tämä järjestelmä on yhtenäinen kokonaisuus, jonka tyylikäs ulkomuoto lasisine kehyksineen ilmentää modernin individualismin yksinkertaisuutta ja kodin mukavuutta� Kosketusnäyttö, moitteettomat audio/videoominaisuudet ja intuitiivinen käyttöliittymä yhdistävät teknologian elämään ja tekevät tietokoneista helpompia ja mukavampia käyttää — sopivia koko perheelle�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals