Järjestelmän palauttaminen (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Järjestelmän palauttaminen (Windows 8.x). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Järjestelmän toiminnot

3-26

Järjestelmän palauttaminen (Windows 8.x)

Tärkeää

Järjestelmän palautustoiminto on saatavissa oletuksena vain yhdessä Windows OS ja

MSI-apuhjelmien kanssa�

Järjestelmän palautustoiminnon käyttötarkoituksiin voivat lukeutua:

Palauttaa järjestelmän takaisin valmistajan alkuperäisten oletusasetusten tilaan�

Kun on tullut käyttöjärjestelmään käytettäessä virheitä�

Kun käyttöjärjestelmässä on virus eikä se toimi normaalisti�

Kun haluat asentaa käyttöjärjestelmän muulla ohjelmistoon sisältyvällä kielellä�

Ennen kuin käytät System Recovery Function (Järjestelmän palautustoiminnon) varmuuskopioi järjestelmän levyasemaan tallennetut tärkeät tiedot toisille muistilaitteille�

Jos seuravaalla toimenpiteellä et saa palautettua järjestelmää, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalvelupisteeseen lisäohjeiden saamiseksi�

Järjestelmän palautuslevyn luominen

Ensi kertaa käyttäessäsi suosittelemme, että luot järjestelmän palautuslevyn varmuuskopioksi äkillisen levyvian tai muiden vahinkojen varalta�

Kaksoisnapsauta työpöydän "BurnRecovery" -kuvaketta Recovery Disc Creation

Tool (Palautuslevyn Luonnin Työkalun) käynnistämiseksi� Noudata ruudussa olevia ohjeita kaikkien palautuslevyjen luomiseksi�

All-In-One PC

Palauta järjestelmä palautuslevyillä

Tämä osassa annetaan tiedot järjestelmän palauttamisesta etukäteen luodulta palautuslevyltä�

Jatka noudattamalla seuraavia ohjeita:

1� Aseta palautuslevy optiseen levyasemaan�

2� Napsauta työpöydällä [Settings] (Asetukset) ja valitse sitten [Change PC settings] (Muuta PC-asetuksia) > [Update and recovery] (Päivitys ja palautus)�

3� Napsauta [Recovery] (Palautus) > [Advanced startup] (Edistynyt käynnistys) ja valitse

[Restart now] (Käynnistä uudelleen nyt) käynnistääksesi järjestelmän�

3-27

Järjestelmän toiminnot

4� Käynnistyksen jälkeen seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Continue] (Jatka)�

5� Paina mitä tahansa näppäintä valinnan vahvistamiseksi uudelleen, kun seuraava viesti ilmestyy�

3-28

6� Windows-käyttöjärjestelmä käynnistyy lataamaan tiedostoja�

7� Järjestelmän palautusvalikko ponnahtaa esiin� [Hard Disk Recovery] (Kovalevyn palautus) formatoi koko HDD:n� Kaikki HDD:llä olevat tiedot pyyhitään samalla kun kaikki asetukset palautetaan valmistajan oletukseen� Valitse [Hard Disk Recovery]

(Kovalevyn palautus) vain, kun HDD on saastunut tuhoisilla viruksilla, eikä ratkaisua voida löytää paitsi HDD:n esteetön puhdistus�

All-In-One PC

[System Partition Recovery] (Järjestelmän osioinnin palautus) formatoi vain C-aseman�

Vain C-asema palautetaan valmistajan oletukseen� Muihin asemiin ei vaikuteta� On erittäin suositeltavaa, että käyttäjät valitsevat [System Partition Recovery] (Järjestelmän osioinnin palautus) järjestelmän palauttamiseksi�

8� Järjestelmän palautus formatoi HDD-osioinnin� Varmista, että tärkeät tiedot on varmistettu� Jatka napsauttamalla [YES] (KYLLÄ); pysäytä järjestelmän palautus napsauttamalla [NO] (EI)�

Vahvistaaksesi taas uudelleen napsauta [YES] (KYLLÄ); pysäytä järjestelmän palautus napsauttamalla [NO] (EI)�

3-29

9� ÄLÄ sammuta järjestelmän virtaa samalla kun suoritat järjestelmän palautustoimintoa, tai se voi aiheuttaa tuntemattoman vaurion järjestelmään�

3-30

Järjestelmän toiminnot

10� Seuraava ilmoitus ilmoittaa järjestelmän palautuksen onnistumisesta� Paina [OK] käynnistääksesi järjestelmän uudelleen ja mene Windows-käyttöjärjestelmään kuten tavallisesti�

11� Jos palautusprosessi on keskeytetty tai epäonnistunut, toista palautusmenettelyt alusta alkaen�

All-In-One PC

Palauttaminen käyttöjärjestelmästä

Refresh PC (Virkistä PC)

Refresh PC (Virkistä PC) -apuohjelma tarkistaa toimivatko järjestelmätiedostot,

Windowsin rekisteri ja muut tärkeät järjestelmäkomponentit oikein� Jo Windowstiedostoissa havaitaan ongelmia, apuohjelma yrittää korjata PC-tietokoneen� Jos

PC-tietokoneesi ei toimi kunnolla, voit virkistää sen menettämättä henkilökohtaisia tiedostojasi�

1� Napsauta työpöydällä [Settings] (Asetukset) ja valitse sitten [Change PC settings] (Muuta PC-asetuksia) > [Update and recovery] (Päivitys ja palautus)�

2� Napsauta [Recovery] (Palautus) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Virkistä PC vaikuttamatta tiedostoihin) ja valitse [Get started] (Aloita)�

3-31

3� Näkyviin tulevat muutokset, jotka tehdään prosessin aikana� Jatka napsauttamalla

[Next] (Seuraava)�

Järjestelmän toiminnot

4� Viesti ilmoittaa, että PC-tietokoneesi on valmis virkistettäväksi� Käynnistä virkistys napsauttamalla [Refresh] (Virkistä)� Tämä saattaa kestää jonkin aikaa�

3-32

5� Kun virkistysprosessi on lopussa, näkyviin tulee uudelleen Windowsin aloitusnäyttö, jossa näkyvät kaikki Windowsin oletusapuohjelmat ja -pienohjelmat�

All-In-One PC

Reset PC

Reset-apuohjelma palauttaa järjestelmän takaisin alkuperäisiin tehdasasetuksiin�

1� Napsauta työpöydällä [Settings] (Asetukset) ja valitse sitten [Change PC settings] (Muuta PC-asetuksia) > [Update and recovery] (Päivitys ja palautus)�

2� Napsauta [Recovery] (Palautus) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen) ja valitse [Get started] (Aloita)�

3� Näkyviin tulevat muutokset, jotka tehdään prosessin aikana� Jatka napsauttamalla

[Next] (Seuraava)�

3-33

Järjestelmän toiminnot

4� Jos käytössäsi on kiintolevy, jossa on useita osioita, sinua pyydetään valitsemaan, minkä aseman haluat tyhjentää�

3-34

5� Valitse nyt tarpeittesi mukaan joko tiedostojen siirtäminen tai asemien tyhjentäminen kokonaan�

6� PC-tietokone on nyt valmis palautettavaksi� Napsauta [Reset] (Palauta) ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti PC-tietokoneen uudelleenkäynnistämiseksi�

Liite A

Vianetsintä

Vianetsintä

A-2

Järjestelmä ei käynnisty.

1. Tarkista, onko järjestelmä liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.

2. Tarkista, onko virtajohto ja kaikki kaapelit liitetty lujasti.

Kun käynnistän tietokoneen, viesti "Operating System not found"

(Käyttöjärjestelmää ei löydy) tulee näkyviin tai Windows ei käynnisty.

1. Varmista, ettei optisessa levyasemassa ole CD/DVD-levyä, jolla ei ole käynnistysohjelmaa. Jos on, poista CD/DVD-levy ja käynnistä tietokone uudelleen.

2. Tarkista BIOS-asetuksista Käynnistyslaitteen ensisijaisuusasetukset.

Järjestelmää ei voi sammuttaa.

Tietokone on paras sammuttaa käyttämällä käyttöjärjestelmän Sammutakuvakkeella. Muiden tapojen käyttö, mukaan lukien alla luetellut, voivat johtaa tietojen vioittumiseen. Jos sammutus ei toimi, valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

1. Paina näppäinyhdistelmä Ctrl+Alt+Del ja valitse Shut Down (Sammuta).

2. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes järjestelmä sammuu.

3. Irrota virtakaapeli järjestelmästä.

Mikrofoni ei toimi.

1. Siirry kohtaan Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sounds and Audio Devices (Äänen ja audiolaitteet) > Audio (Ääni) ja tarkista onko sisäänrakennettu mikrofoni mykistetty.

2. Jos käytät ulkoista mikrofonia, tarkista onko mikrofoni liitetty mikrofoniliitäntään.

Internet-yhteydessä on ongelmia.

1. Jos ilmenee ongelmia yhdistettäessä internet-palveluntarjoajaan (ISP), tarkista onko ISP:llä teknisiä ongelmia.

2. Tarkista Verkko-asetukset ja yhteys ja varmista, että järjestelmän internet-käyttö on määritetty oikein.

3. Langattoman LAN-datan siirtonopeuteen vaikuttaa etäisyys ja esteet laitteiden ja tukiasemien välillä. Maksimoidaksesi tiedonsiirtonopeuden, valitse järjestelmääsi lähinnä oleva tukiasema.

All-In-One PC

Järjestelmän kaiutin ei toimi.

1. Tarkista audiomikserin master-äänenvoimakkuusasetus.

2. Jos käytät sovellusta, jolla on oma äänenvoimakkuuden säätönsä, varmista, ettei ääntä ole mykistetty.

3. Jos olet liittänyt audiokaapelin kuulokeliitäntään, irrota se.

4. Jos järjestelmässä on OSD-järjestelmä, säädä OSD:n äänenvoimakkuutta.

En voi toistaa CD/DVD-levyä järjestelmän DVD-ROM-asemalla

1. Varmista, että CD/ DVD-levyn nimiöpuoli on ylöspäin.

2. Jos CD/DVD-levy vaatii ohjelmiston, varmista, että ohjelmisto on asennettu ohjelman ohjeiden mukaisesti.

3. Jos näkyviin tulee aluekoodivaroitus, kun toistat DVD-levyä, ongelma voi olla, että DVD-levy ei ole yhteensopiva järjestelmäsi DVD-ROM-aseman kanssa.

Aluekoodi on merkitty levyn pakkaukseen.

4. Jos video näkyy, mutta ääntä ei kuulu, tarkasta mediasoitin. Varmista myös, että kaiuttimia eikä audiomikserin äänenvoimakkuusasetusta ole mykistetty.

5. Tarkista onko ajurit asennettu oikein. Napsauta Start (Käynnistä) > Control Panel

(Ohjauspaneeli) > System (Järjestelmä) > Device Manager (Laitehallinta).

6. Likainen tai naarmuuntunut levy voi saada tietokoneen jumiin sen yrittäessä lukea levyä. Jos on tarpeen, käynnistä tietokone uudelleen, vaihda levytä ja tarkista onko levy likainen tai naarmuuntunut.

7. Käytä DVD-videon toistamiseen DVD-soitinohjelmistoa, kuten PowerDVD tai

WinDVD.

DVD-ROM-aseman levykelkka ei avaudu.

1. Varmista, että tietokone on kytketty päälle.

2. Paina DVD-ROM-aseman avauspainiketta.

3. Jos avauspainike ei toimi, avaa levykelkka asettamalla neulamainen esine avauspainikkeen vieressä olevaan reikään.

Järjestelmän näytössä ei näy mitään.

1. Tarkista, onko järjestelmä liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.

2. Järjestelmä voi olla valmiustilassa. Paina jotakin näppäintä näytön aktivoimiseksi.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals