Omrežna povezava (Windows 7). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Omrežna povezava (Windows 7). MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Sistemske operacije

Omrežna povezava (Windows 7)

Žični LAN

1� Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča)�

2� V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the Internet]

(Vzpostavitev povezave z internetom)�

3-10

3� Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo

DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo�

4� Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]

(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave�

Računalnik vse-v-enem

Brezžični LAN

1� Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča)�

2� V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the Internet]

(Vzpostavitev povezave z internetom)�

3� Izberite [Wireless] (Brezžično) za vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžičnim omrežjem�

3-11

4� Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav� Izberite povezavo iz seznama ali kliknite [Open Network and Sharing Center] (Odpri središče za omrežje in skupno rabo) za vzpostavitev nove povezave�

Sistemske operacije

5� Za vzpostavitev nove WLAN povezave v [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo) kliknite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje)�

3-12

6� Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje�

7� Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje�

8� WLAN povezava je bila ustvarjena� Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali izberite

[Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave) za spreminjanje nastavitev WLAN�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals