Upravljanje napajanja. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Upravljanje napajanja. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

Upravljanje napajanja

Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko privarčujete precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.

Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po določenem obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.

h

Upravljanje napajanja v Windows 7

■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska in baterije. Pojdite v [Start]

(Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).

3-2 Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe energije):

Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s klikom na [Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).

■ Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/

S4) in Shut Down (Zaustavitev sistema) (S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema� h

Upravljanje porabe energije v Windows 8.x

■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska in baterije. Pojdite v [Start]

(Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).

Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe energije):

Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s klikom na [Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).

3-3

3-2

Sistemske operacije

■ Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/

S4) in Shut Down (Zaustavitev sistema) (S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema� h

Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY

STAR (izbirno)

Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira majhno porabo energije ali način “Sleep (Spanje)”, ko je uporabnik določen čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako

ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije upravljanja z energijo tega monitorja� Da bi kar najbolje izkoristili te potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo obnaša takole, ko se sistem napaja preko izmeničnega napajanja:

■ Zaslon se po 15 minutah ugasne

■ Po 30 minutah preide v način Spanje h

Preklop iz načina mirovanja

Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:

■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,

■ omrežje (Wake On LAN),

■ s premikom miške,

■ s pritiskom na tipkovnico�

3-3

Nasveti za varčevanje z energijo:

■ Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem obdobju neaktivnosti�

■ Prilagodite vrednosti v Power Options (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.

■ Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko nadzorujete porabo energije vašega računalnika.

■ Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.

Omrežna povezava (Windows 7)

h

Žični LAN

1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).

2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the Internet]

(Vzpostavitev povezave z internetom).

3-4

3. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo

DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo�

4. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]

(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.

3-5

3-4

Sistemske operacije h

Brezžični LAN

1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).

2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the Internet]

(Vzpostavitev povezave z internetom).

3. Izberite [Wireless] (Brezžično) za vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžičnim omrežjem.

3-5

4. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. Izberite povezavo iz seznama ali kliknite [Open Network and Sharing Center] (Odpri središče za omrežje in skupno rabo) za vzpostavitev nove povezave.

5. Za vzpostavitev nove WLAN povezave v [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo) kliknite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).

3-6

6. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.

7. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje�

8. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali izberite

[Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave) za spreminjanje nastavitev WLAN.

3-7

3-6

Sistemske operacije

Omrežna povezava (Windows 8.x)

h

Žični LAN

1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).

2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod

[Network and Internet] (Omrežje in internet).

3. Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo).

4. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).

3-7

5. Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).

6. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo

DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo�

3-8

7. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]

(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.

3-9

3-8

Sistemske operacije h

Brezžični LAN

1. Na namizju izberite [Settings] (Nastavitve) povezavo z razpoložljivim omrežjem.

in poiščite ikono za brezžično

2. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.

3. Za vzpostavitev nove povezave v [Control Panel] (Nadzorna plošča) pod [Network and Internet] (Omrežje in internet) in izberite [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo).

4. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).

5. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.

6. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje�

3-9

7. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali izberite

[Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave) za spreminjanje nastavitev WLAN.

Obnovitve sistema (Windows 7)

Pomembno

Recovery tool (Orodje za obnovitev) je na voljo le s sistemi, ki so priloženi operacijskemu sistemu Windows in orodjem MSI.

Vzroki za uporabo Recovery tool (Orodje za obnovitev) lahko vključujejo:

■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev proizvajalca�

■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu�

■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno�

■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.

Pred uporabo Recovery tool (Orodje za obnovitev) prosimo varnostno kopirajte pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu, na druge pomnilniške naprave�

Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.

3-10 h

Obnovitev sistema s tipko F3

Če v sistemu prihaja do težav, ki jih ni mogoče obnoviti, vedno priporočamo, da sistem najprej poskusite obnoviti s tipko F3 in obnovitveno particijo trdega diska�

Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:

1. Znova zaženite sistem.

2� Pritisnite tipko F3 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika�

3-11

3-10

Sistemske operacije

3. Vnesite Recovery tool (Orodje za obnovitev). Orodje vsebuje tri funkcije: Backup

System (Varnostno kopiranje sistema), Restore System (Obnovitev sistema) in

Recover to factory default (obnovitev sistema na tovarniško privzete nastavitve).

h

Varnostno kopiranje sistema

Priporočamo, da varnostno kopirate sistem, da boste lahko v primeru večje okvare diska ali pri drugih neljubih dogodkih obnovili sistem�

3-11

Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:

1. Za začetek izberite [Backup System] (Varnostno kopiranje sistema). Na tipkovnici lahko tudi izberete tudi [X] za začetek ali [Esc] za izhod iz menija.

2. Izberite [BACKUP] (VARNOSTNO KOPIRANJE) za takojšni pričetek varnostnega kopiranja sistema�

‹ Začetno varnostno kopiranje

Začetno varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Zagotovite, da se kopiranje dokonča brez prekinitve�

3-12

‹ Nadaljna varnostna kopiranja

Nadaljna varnostna kopiranja bodo nadomestila predhodna kopiranja�

3-13

3-12

Sistemske operacije

3� Proces varnostnega kopiranja sistema je v teku� Varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Ne izključite napajanja, ker lahko privede do neznane poškodbe sistema.

4. Varnostno kopiranje sistema lahko prekličete nemudoma z izbiro opcije [CANCEL]

(PREKLIČI). Ne izključite napajanja, ko je proces preklica varnostnega kopiranja sistema v teku�

3-13

5. Sledeče sporočilo pomeni, da je varnostno kopiranje sistema uspešno opravljeno.

Pritisnite na [OK] (V redu), da dokončate postopek.

3-14 h

Obnovitev sistema

Ta funkcija omogoča vrnitev sistema v prejšno stanje s pomočjo varnostne kopije, ki ste jo predhodno ustvarili in shranili na trdem disku. Če varnostne kopije niso na voljo, se bo sistem povrnil na privzete nastavitve�

Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:

1. Za začetek izberite [Restore System] (Obnovitev sistema). Na tipkovnici lahko tudi izberete tudi [X] za začetek ali [Esc] za izhod iz menija.

3-15

3-14

Sistemske operacije

2. Izberite [OK] (V redu) ali [NEXT] (Naprej) za obnovitev sistema s pomočjo ustvarjene varnostne kopije ali tovarniško privzetih nastavitev� Obnovitev sistema lahko prekličete nemudoma z izbiro opcije [CANCEL] (PREKLIČI).

‹ Z varnostnimi kopijami: obnovite sistem s pomočjo varnostne kopije

‹ Brez varnostnih kopij: obnovite sistem s pomočjo tovarniško privzetih nastavitev

3-15

3. Proces obnovitev sistema je v teku. Varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Ne izključite napajanja, ker lahko privede do neznane poškodbe sistema.

3-16

4. Sledeče sporočilo pomeni, da je obnovitev sistema uspešno opravljeno. Pritisnite na [OK] (V redu), da dokončate postopek. Zaženi znova sistem in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno. Če obnovitveni postopek spodleti ali če se prekine, ponovite celotni postopek od začetka.

3-17

3-16

Sistemske operacije h

Obnovitev sistema

To orodje je namenjeno obnovitvi sistema s pomočjo tovarniško privzetih nastavitev.

Vsi podatki na trdem disku bodo izbrisani, vse nastavitve pa bodo ponastavljene na tovarniške vrednosti�

Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:

1. Za ponastavitev izberite [Recover to factory default] (ponastavite na privzete tovarniške nastavitve). Na tipkovnici lahko tudi izberete tudi [X] za začetek ali [Esc] za izhod iz menija�

2� Sistem se bo ponastavil na privzete tovarniške nastavitve� Vsi podatki se bodo izbrisali. Prepričajte se, da ste varnostno kopirali vse pomembne podatke. Kliknite

[NEXT] (Naprej) za nadaljevanje. Ali pa pritisnite [CANCEL] (Prekliči) za zaustavitev postopka�

3-17

3. Izberite [OK] (V redu), da lahko sistem obnovi privzete nastavitve.

3-18

4. Proces obnovitve sistema je v teku. Varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Ne izključite napajanja, ker lahko privede do neznane poškodbe sistema.

3-19

3-18

Sistemske operacije

5. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite na [OK] (V redu), da dokončate postopek. Zaženi znova sistem in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno. Če obnovitveni postopek spodleti ali če se prekine, ponovite celotni postopek od začetka.

3-19

3-20

Obnovitve sistema (Windows 8.x)

Pomembno

System Recovery Function (Funkcija obnovitve sistema) je na voljo le s sistemi, ki so priloženi operacijskemu sistemu Windows in orodjem MSI.

Vzroki za uporabo System Recovery Function (Funkcija obnovitve sistema) lahko vključujejo:

■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev proizvajalca�

■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu�

■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno�

■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.

Pred uporabo System Recovery Function (Funkcija obnovitve sistema) prosimo varnostno kopirajte pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu, na druge pomnilniške naprave�

Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.

3-21

3-20

Sistemske operacije h

Obnovitev operacijskega sistema

‹

Refresh PC (Osveži PC)

Pripomoček Refresh PC (Osveži PC) preverja delovanje sistemskih datotek, registra

Windows in drugih datotek. V primeru napak v datotekah Windows bo poskušal popraviti vaš PC. Če PC ne deluje dobro, ga lahko osvežite, pri čemer ne boste izgubili osebnih datotek�

1. Na namizju kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Change PC settings]

(Spremeni nastavitve računalnika) > [Update and recovery] (Posodobitev in obnova).

2. Kliknite [Recovery] (Obnovitev) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Osvežite računalnik, ne da bi vplivali na datoteke) in izberite [Get started] (Začnite).

3. Prikazale se bodo spremembe, ki bodo izvedene v času postopka, nato pa kliknite

[Next] (Naprej) za nadaljevanje.

3-21

4. Pojavi se sporočilo, da je računalnik pripravljen na osvežitev. Kliknite [Refresh]

(Osveži), da začnete postopek. Postopek lahko traja nekaj časa.

3-22

5. Ko se postopek osvežitve konča, se boste vrnili na začetni zaslon sistema

Windows, kjer najdete privzete pripomočke in gradnike sistema Windows.

3-23

3-22

Sistemske operacije

‹

Ponastavi PC

Pripomoček ponastavljanja bo sistem nastavil nazaj na privzete nastavitve.

1. Na namizju kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Change PC settings]

(Spremeni nastavitve računalnika) > [Update and recovery] (Posodobitev in obnova).

2. Kliknite [Recovery] (Obnovitev) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Odstranite vse in znova namestite sistem Windows) in izberite [Get started] (Začnite).

3. Prikazale se bodo spremembe, ki bodo izvedene v času postopka, nato pa kliknite

[Next] (Naprej) za nadaljevanje.

3-23

4. Sistem vas bo v primeru trdega diska z več particijami pozval, da izberete, kateri pogon želite očistiti.

3-24

5� Glede na vaše potrebe nato izberite bodisi odstranitev datotek bodisi celovito čiščenje pogonov.

6. Sistem je sedaj pripravljen na ponastavitev PC. Kliknite [Reset] (Ponastavi) in sledite navodilom na zaslonu za ponastavitev PC�

PB

Odpravljanje težav

A

A-2

Sistem se noče zagnati.

1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.

2. Preverite, da so vsi kabli trdno priključeni.

Po vklopu računalnika se prikaže sporočilo "Operating System not found"

(Ne najdem operacijskega sistema) ali Windows se noče zagnati.

1. Preverite, da pogon za optični disk ne vsebuje zagonskega CD/DVD-ja. Če računalnik vsebuje CD/DVD ga odstranite in ponovno zaženite računalnik.

2. V nastavitvah BIOS preverite prioriteto zagonske naprave (Boot Device Priority).

Sistema ni mogoče zaustaviti.

Za zaustavitev računalnika uporabite ikono Shut Down (Zaustavitev sistema) v operacijskem sistemu. Če boste uporabili drugačne postopke zaustavitve, vključno spodaj naštete, lahko privede do podatkovne napake. Če postopek zaustavitve ne deluje, izberite enega od naslednjih postopkov:

1. Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Del, in nato izberite Shut Down (Zaustavitev sistema).

2. Pritisnite in zadržite gumb za vklop / izklop, da se sistem zaustavi.

3� Iztaknite napajalni kabel�

Mikrofon ne deluje�

1. Za vgrajene mikrofone pojdite na Start (Začetek) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Sounds and Audio Devices (Strojna oprema in zvok) > Audio (Zvoki) in preverite, da zvoki niso onemogočeni.

2. Če uporabljate zunanji mikrofon, preverite, da je mikrofon pravilno vključen v konektor za mikrofon�

Težave z internetno povezavo.

1. Če imate težave pri povezovanju z vašim ponudnikom internetnih storitev (ISP), naprej preverite, ali ima vaš ponudnik internetnih storitev tehnične težave.

2. Preverite omrežne nastavitve in povezavo in se prepričajte, da konfiguracija računalnika omogoča priklop na internetno omrežje.

3. Hitrost brezžičnega prenosa podatkov je odvisna od razdalje in ovir med napravo in dostopno točko. Da povečate hitrost prenosa podatkov, izberite dostopno točko, ki se nahaja bližje do vaše naprave.

A-3

A-2

Odpravljanje težav

Sistemski zvočniki ne delujejo.

1� Preverite nastavitev glasnosti v mešalniku glasnosti�

2. Če uporabljate napravo, ki ima svoj gumb za nastavitev glasnosti, preverite, da je zvok omogočen.

3. Če ste priklopili avdio kabel k priključku za slušalke, ga izključite.

4. Če ima sistem funkcijo OSD, nastavite glasnost OSD-ja.

Pogon DVD-ROM ne predvaja CD/DVD-jev�

1. Prepričajte se, da je CD/DVD v pogonsko enoto nameščen tako, da je etiketa na zgornji strani CD/DVD-ja�

2. Če CD/DVD potrebuje programsko opremo, se sprepričajte, da je oprema pravilno nameščena, skladno z navodili za namestitev programa.

3. Če se med predvajanjem DVD-ja pojavi opozorilo kode regije, lahko pomeni, da DVD ni združljiv s pogonom DVD-ROM-a v vašem sistemu. Koda regije je podana na embalaži diska.

4. Če vidite video zapis, ne slišite pa zvočnega zapisa, preverite predvajalnik predstavnosti. Ravno tako se prepričajte, da je zvok v glavnih nastavitvah zvočnikov v mešalniku glasnosti omogočen.

5. Preverite, da so gonilniki pravilno nameščeni. Kliknite Start (Začetek) > Control

Panel (Nadzorna plošča) > System (Sistem) > Device Manager (Upravitelj naprav).

6. Umazan ali opraskan disk lahko privede do tega, da se računalnik pri branju diska ne odziva. Po potrebi znova zaženite računalnik, odstranite disk in preverite, da ni umazan ali opraskan�

7. Za predvajanje DVD-jev uporabite programe, kot so PowerDVD ali WinDVD.

Pladenj pogona DVD-ROM-a se ne odpira�

1. Prepričajte se, da je računalnik vklopljen.

2� Pritisnite gumb za izmet na pogonu DVD-ROM-a�

3. Če gumb za izmet ne deluje, ga odprite tako, da potisnete oster koničast predmet v luknjico do gumba za izmet�

Monitor sistema ne prikazuje ničesar.

1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.

2. Sistem je morda v načinu spanje. Pritisnite katerikoli gumb, da aktivirate zaslon.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement